План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки


НазваПлан Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПлан

 • Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки.

 • Електронний каталог як потужний електронний бібліографічний ресурс.

  • Розширений пошук
  • Віртуальні колекції
 • Складання бібліографічних списків з електронного каталогу

   • “Електронна полиця”
 • Бібліографічна база - "Праці викладачів НаУКМА" Бібліографічна база - "Видання та публікації про НаУКМА»

 • Веб-сторінка бібліотеки: меню «Е-ресурси» як складова довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

 • Друкована бібліографічна продукція є важливою складовою інформаційного апарату бібліотеки

 • Видавнича діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА 1995-2011 рр.

  • Елементи довідково-пошукового апарату покажчиків
 • Фонд бібліографічного відділу

 • Літописи (видання Книжкової палати України)

 • "Джерело" Періодичне інформаційне видання, український реферативний журнал.Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки.Потужний електронний бібліографічний ресурс. Електронний каталог http://www.library.ukma.kiev.ua/ (нараховує ~ 280 000 записів, доступний 24 год. 7 днів на тиждень.Для зручності користування електронний каталог має умовно відокремлені (віртуальні) колекції, в яких матеріали об'єднані за певною ознакоюСкладання бібліографічних списків з електронного каталогу

Сервіс “Електронна полиця”

 • Надає можливість

 • Об’єднувати бібліографічні списки з різними пошуковими термінами

 • Формувати єдиний список, що найбільше відповідає потребі

 • читача.

 • Зберігати різні за тематикою списки тривалий час.

 • Управління електронною полицею

 • Зберегти/Відіслати е-поштою

 • Видалити

 • Управління папками

 • “Електронна полиця” доступна

 • для зареєстрованих користувачів.Бібліографічна база - "Праці викладачів НаУКМА"        Колекція складається з бібліографічних записів та посилань на повні тексти, на самостійні видання та публікації в збірниках, матеріалах конференцій, серіальних виданнях та ін., в яких авторами є викладачі та співробітники НаУКМА.

Бібліографічна база - "Видання та публікації про НаУКМА" Анотована колекція складається з бібліографічних записів та посилань на повні тексти на самостійні видання та публікації в збірниках, матеріалах конференцій, серіальних виданнях та ін., в яких іде мова про НаУКМА загалом, про один з підрозділів чи особу (осіб), які мають відношення до НаУКМА.

Веб-сторінка бібліотеки: меню «Е-ресурси» як складова довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

 • Е-каталог

 • Бібліографічна база даних, що представляє повний склад та зміст традиційних фондів бібліотеки, є інструментом пошуку та доступу до ресурсів та послуг бібліотеки.

 • Бази даних

 • Алфавітний перелік наукових баз даних з коротким описом та прямими посиланнями на них.

 • Е-журнали (A-Z)

 • Сервіс доступу до всіх електронних журналів, який поєднує в собі можливості перегляду назв журналів за алфавітом, темами та базами даних; пошуку за назвою, ISSN та видавцем.

 • Е-архів eKMAIR

 • Відкритий архів НаУКМА еКМАІR містить наукові роботи викладачів Києво-Могилянської академії.

 • Магістеріум

 • Науковий фаховий збірник НаУКМА, в якому кожна маґістерська програма періодично звітує про свої наукові досягнення. Містить дослідницькі статті, студії і розвідки маґістрантів та їхніх викладачів.

 • Наукові записки НаУКМА

 • Наукове фахове видання НаУКМА, що публікує статті з усіх галузей знань. Виходить у 14 тематичних серіях.

 • Пошукові системи (A-Z)

 • Перелік науково-орієнтованих пошукових систем.

 • Тестовий доступ

 • Перелік електронних ресурсів (баз даних, сервісів тощо), що знаходяться у тестовому доступі в НаУКМА.

Е-журнали (A-Z) Сервіс доступу до всіх електронних журналів, який поєднує в собі можливості перегляду назв журналів за алфавітом, темами та базами даних; пошуку за назвою, ISSN та видавцем.

Пошуковий термін: Subjects Communications and Journalism (~1183), підтема: Radio (~35) Результати пошуку:eKMAIR – (Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository) Електронний архів НаУКМА, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.Друкована бібліографічна продукція є важливою складовою інформаційного апарату бібліотеки Видавнича діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА 1995-2011 рр. - 39 видань:

 • Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія": 1992-2002 рр. : бібліографічний покажчик.

 • Києво–Могилянська академія: Матеріали до бібліогр. покажч. л-ри з фондів Наук. б-ки НаУКМА: Вип. 1;

 • Києво–Могилянська академія: Історія та Відродження : Бібліогр. покажч.: (до 380-річчя заснування);

 • Біобібліографічні покажчики з серії «Вчені НаУКМА».

 • Збірники на пошану пам'яті з серії «Вчені НаУКМА».

 • Путівники по науковій бібліотеці Національного університету “Києво–Могилянська Академія” ; • Видання каталогів колекцій, подарованих нашій бібліотеці.

 • «Арка» 1947-1948: Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліогр. покажч. змісту.

 • Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти : бібліографічний покажчик (1995-2006).

 • Книжковий знак Наукової бібліотеки;

 • Олег Зуєвський “Я входжу в храм…” Поезії.Переклади.Статті.Матеріали до біографії.

  • Повні тексти доступні за адресою http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=14 та через електронний каталог бібліотеки
Елементи довідково-пошукового апарату покажчиків

 • «Від укладача» як елемент довідково-пошукового апарату, містить структуру випуску, пояснення системи розташування матеріалу, особливостей бібліографічного опису, зазначається повнота перегляду матеріалів de visu тощо.

 • Вступна стаття – автор, фахівець із відповідної галузі науки, провідний науковець

 • «Основні дати життя та діяльності» ( для біобібліографічних покажчиків) складаються на основі біографічних даних, які запропонує вчений, або на основі особистої справи, звітів.

 • «Іменний покажчик», а також (залежно від структури видання) систематичний, алфавітно-предметний, географічний, покажчик назв праць, скорочень та ін.Основною метою формування фонду бібліографічного відділу є допомога в інформаційно-довідковому обслуговуванні читачів

 • Складається з різноманітних бібліографічних видань:

 • бібліографічні покажчики, довідники, словники, енциклопедії,видання інформаційних центрів, допоміжні матеріали тощо.

 • Серед них тематичні:

 • Шістдесятництво : профілі на тлі покоління:

 • Творчість класиків української літератури

 • Історія україномовної книги

 • Слов’янська філологія та філологічні науки в Україні

 • Історії та народознавство України

 • Серія видань Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta розповідає про: українців у Росії, українців у СРСР- статистичні матеріали ; бібліографія Чорнобильської катастрофи ; українці в Канаді, історія Пласту ; українська періодика в Канаді ; Національний архів Канади та ін.Літописи (видання Книжкової палати України)

 • «Літопис книг»: містить поточну інформацію про книги і брошури, що виходять в Україні. Видається з 1924 року щомісячно.

 • «Літопис журнальних статей»: аналітична бібліографічна інформація про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, що виходять в Україні. Видається з 1936 року два рази на місяць.

 • «Літопис газетних статей:» аналітична бібліографічна інформація про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах України. Видається з 1937 року два рази на місяць.

 • «Літопис авторефератів дисертацій»: бібліографічна інформація про автореферати дисертацій, захищених у наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. Видається з 1999 року щоквартально.

 • «Літопис рецензій»: бібліографічна інформація про рецензії, критичні огляди, статті та дописи, надруковані в журналах, збірниках, газетах, що виходять в Україні Видається з 1936 року раз на рік та ін."Джерело" Періодичне інформаційне видання, український реферативний журнал (виходить з 1999р. періодичність 6 разів на рік).

 • "Джерело" призначене для оперативного відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В УРЖ реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. Реферативний журнал "Джерело" виходить у 4 серіях:

 • Серія 1: Природничі науки. Медицина;

 • Серія 2: Техніка. Промисловість. Сільське господарство;

 • Серія 3. Соціологічні та гуманітарні науки. Мистецтво;

 • Серія 4. Медицина. Медичні науки.Дякую за увагу!

 • Сподіваюсь, що друковані та електронні джерела, представлені у нашій бібліотеці допоможуть Вам відповісти на багато запитань, розшукати необхідну інформацію для освітньої та наукової діяльності.

 • Зав. інформаційно-бібліографічним відділом

 • Наукової бібліотеки НаУКМА

 • Тетяна Патрушева

 • patrushevato@germes.ukma.kiev.ua

 • .Схожі:

План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconПлан традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи
Тема Довідково-бібліографічний апарат наукової бібліотеки внз, його основні функції
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconПлан Що таке бібліографія і для чого вона використовується?
Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Наукма 1995-2011 рр. Фонд бібліографічного відділу
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconПлан Що таке бібліографія і для чого вона використовується?
Видавнича діяльність Наукової бібліотеки Наукма 1995-2011 рр. Фонд бібліографічного відділу
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconЕлектронні ресурси бібліотеки Національного авіаційного університету Розташування корпусів нтб нау

План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconДокументальний фонд Національної наукової медичної бібліотеки України як невід’ємна складова інформаційно-комунікаційної інфраструктури суспільства

План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconПравила користування е-ресурсами Веб-сторінка бібліотеки: меню «Е-ресурси» е-журнали (a-z) Бази даних Передплачені ресурси Ресурси відкритого доступу
Ресурси локального доступу інформація зафіксована на окремому фізичному носії (дискети, магнітні диски, флешки)
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconВпровадження системи менеджменту якості в роботу наукової бібліотеки нубіп україни доповідач: директор наукової бібліотеки нубіп україни, к с. г н. Кіщак Тетяна Степанівна
Впровадження системи менеджменту якості в роботу наукової бібліотеки нубіп україни
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconУрок №9 Використання ресурсів. Проміжні товари. План Ресурси та їх класифікація. Матеріальні потреби Економічні ресурси Обмежені ресурси та потреби в них
Ресурси та матеріальні потреби матеріальні потреби безпосередньо пов'язані з економічними ресурсами, під якими розуміють всі природні,...
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconБібліотеки університетів як видавці Створення нових баз знань – репозитарії, е-бібліотеки, е-ресурси
Допомога авторам у розміщенні контенту, оформленні інтелектуальної власності, пошуку "правильного" журналу
План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки iconАналітичний бібліографічний опис
Приклади та вимоги до складання для бібліографічного покажчика "Бібліотеки Чернігівщини на сторінках преси"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка