Доповідач: Джералдіна МакВини


НазваДоповідач: Джералдіна МакВини
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Доповідач: Джералдіна МакВини

 • Управління політики бухгалтерського обліку та аудиту

 • Комісія з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії

 • 22 листопада 2005 р.


Зміст

 • Розподіл сфер відповідальності

   • Рада директорів/керівництво
   • Органи фінансового регулювання
   • Зовнішні аудитори
   • Питання спільної зацікавленості органів фінансового регулювання та зовнішніх аудиторів
   • Обмеження внеску аудиторів в процес здійснення нагляду
 • Звітність членів ради про відповідність та аудиторські висновки щодо такої звітності.

 • Зв’язок органів фінансового регулювання Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • Заснування Ірландського комітету з нагляду за аудитом та бухгалтерським обліком (IAASA)1. Сфери відповідальності зацікавлених сторін:

 • 1.1 Рада директорів/керівництво

 • Сприяти успішній діяльності компанії на користь акціонерів у цілому

  • Забезпечувати керівництво підприємством за допомою обачливих (пруденційних) та ефективних інструментів контролю, що дають змогу оцінки та управління ризиками
  • Запроваджувати належні управлінські інформаційні системи
  • Забезпечувати застосування регульованою компанією належної політика та процедур управління ризиками
  • Враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін
  • Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства та положень
  • Встановлювати цінності та стандарти компанії
  • Бути первинним джерелом інформації для органу регулювання


1. Сфери відповідальності зацікавлених сторін:

 • 1.2 Орган фінансового регулювання

 • Пруденційний нагляд та фінансова стабільність

 • Сприяти розвитку здорових та платоспроможних фінансових установ, що забезпечують споживачам впевненість у безпеці їхнів вкладів та інвестицій

 • Захист прав споживачів

 • Допомагати споживачам приймати обгрунтовані рішення щодо їхніх фінансових справ в умовах безпечного та справедливого ринку1. Сфери відповідальності зацікавлених сторін:

 • 1.3 Зовнішні аудитори

 • Виражати незалежну думку щодо того, чи фінансова звітність відображає ‘правдивий та справедливий погляд’ на стан справ компанії.

 • Офіційний обов’язок звітувати перед органом фінансового регулювання за певних визначених умов.1.4 Питання спільної зацікавленості органів фінансового регулювання та зовнішніх аудиторів

 • 1.4 Питання спільної зацікавленості органів фінансового регулювання та зовнішніх аудиторів

 • Застосування принципу безперервності діяльності

 • Якісна система внутрішнього контролю

 • Належна система бухгалтерського обліку

 • Ефективне корпоративне управління1.5 Обмеження внеску аудиторів в процес здійснення нагляду

 • 1.5 Обмеження внеску аудиторів в процес здійснення нагляду

 • Аудиторські звіти доповнюють звітність регульованих компаній, аніж замінюють її.

 • Аудит фінансової звітності є інструментом забезпечення впевненості, цінність якої для регуляторного процесу є обмеженою.

  • Фінансова звітність – це документи, що описують минуле.
  • Аудит фінансової звітності не може включати розгляд усіх аспектів, що можуть стосуватися регуляторних функцій.
  • Пороги суттєвості можуть бути дуже високими
  • Орган фінансового регулювання та зовнішній аудитор повинні усвідомлювати свій обов’язок дотримання конфіденційності при взаємообміні інформацією


2. Звітність членів ради про відповідність та аудиторські висновки щодо такої звітності

 • 2.1 Рекомендації Групи з внесення змін та доповнень в законодавство про аудит (RGA)

  • “Слід вимагати від членів ради директорів компанії щорічно звітувати перед акціонерами щодо виконання компанією зобов’язань відповідно до законодавства про господарські товариства, податкового законодавства та інших нормативно-правових вимог”.
  • “Необхідна аудиторська думка щодо обгрунтованості звітності членів ради про відповідність”
   • Мається на увазі 100% відповідність усім законам
   • Передбачається застосування вищезгаданого до будь-яких компаній, окрім фірм із дуже малим оборотом, які звільняються від обов’язкового аудиту
   • Передбачається також, що вищезгадане застосовується до всіх фінансових установ


2. Звітність членів ради про відповідність та аудиторські висновки щодо такої звітності

 • 2.2 Законодавство про господарські товариства

  • Розділ 45 (Аудит та бухгалтерській облік) Закону про компанії 2003 р. – ще не набрав чинності
   • Підхід “Політика та процедури”, аніж 100% відповідність
   • Обов’яковий для лістингових компаній та великих приватних компаній
   • Інші “відповідні зобов’язання” зводяться до наступного
  • (a) нормативні акти, які визначають юридичні рамки ТА
  • (б) можуть суттєво вплинути на фінансові звіти компанії
   • Перегляд Розділу 45 було здійснено Групою з внесення змін та доповнень до законодавства про господарські товариства (CLRG) під впливом лобіювання зацікавлених сторін. Очікується, що CLRG запропонує суттєві зміни до Розділу 45.


2. Звітність членів ради про відповідність та аудиторські висновки щодо такої звітності

 • 2.3 Законодавство про фінансові послуги

 • Розділ 25 Закону про Центральний банк від 1997р., з урахуванням змін згідно Розділу 26 Закону про Центральний банк та Комісію з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії (CBFSAI) 2004 р.

  • Формулювання наблизилися до редакції Групи з внесення змін та доповнень в законодавство про аудит (RGA)
   • Підхід ‘Політика та процедури’ не згадується
   • Не йдеться про рівень суттєвості
  • Це положення є дозвільним (не обов’язковим)
  • Орган фінансового регулювання орган має видавати Інструкції
  • Орган фінансового регулювання має провести детальні попередні консультації з зацікавленими сторонами.


3. Зв’язок Комісії з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • 3.1 Отримання аудованої щорічної фінансової звітності від регульованої компанії (аудитор не складає окремого звіту для регулятора).

 • 3.2 Передбачений законодавством обов’язок аудиторів звітувати перед органом фінансового регулювання.

 • 3.2.1 Приклади ситуацій, коли аудитори повинні звітувати перед органом фінансового регулювання, містяться у Розділі 33 Закону про інвестиційних посередників 1995р.3. Зв’язок Комісії з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • 3.2.2 Інші приклади, коли аудитори зобов’язані звітувати перед органом фінансового регулювання, містяться у Розділі 27 Закону про Центральний банк 1997р., із змінами згідно Розділу 26 Закону про Центральний банк та Комісію з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії 2004р.

   • Розділ 27B – Аудитор регулюваної фінансової установи повинен подавати річний звіт органу фінансового регулювання
   • Розділ 27C – Обов’язком аудитора є надання органу фінансового регулювання копій звітності, які вони надсилають керівництву компаній
   • Розділ 27D - Обов’язком аудитора є надання органу фінансового регулювання копій звітності, які вони надсилають директору з корпоративного нагляду


3. Зв’язок Комісії з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • 3.3 Орган фінансового регулювання може проводити двосторонні (регулятор - аудитор) та тристоронні (регулятор - аудитор - регульована компанія) зустрічі для взаємного обміну інформацією. Регулятор та аудитор повинні виконувати зобов’язання збереження конфіденційності.

 • 3.4 Співпраця та допомога аудиторам у розробці методичних вказівок для аудиторів регульованих компаній

 • Приклади

   • Звіти про клієнтські активи
   • Педебачений законом обов’язок подання звітності
   • Практичні зауваження19(I) (Банки)
   • Практичні зауваження 20(I) (Страхові компанії)
   • Вимоги до аудиторів кредитних спілок


3. Зв’язок Комісії з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • 3.5 Зв’язок між органом фінансового регулювання та професійними бухгалтерськими організаціями здійснює Група співробітництва.3. Зв’язок Комісії з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • 3.6 Інші дозвільні положення законодавства, що стосуються аудиторів

 • 3.6.1 Звіти на вимогу органу фінансового регулювання

   • Звіти з інших питань (Розділ 27 Закону про Центральний банк 1997р.)
   • Допуск для робочих матеріалів аудиту (Розділ 27F Закону про Центральний банк 1997р.)
   • Звіти про звіти членів ради про відповідність (Розділ 26 Закону про Центральний банк 1997р.)


3. Зв’язок Комісії з регулювання ринку фінансових послуг Ірландії з зовнішніми аудиторами

 • 3.6.2 “Рівні впевненості”

   • Думка
   • Негативна впевненість
   • Спеціальні процедури
   • Звіти про компіляцію
 • 3.6.3 “Різниця очікувань”4. Заснування Ірландського комітету з нагляду за аудитом та бухгалтерським обліком (IAASA)

 • Рекомендації Групи з внесення змін та доповнень до законодавства про аудит (RGA) (липень 2000р.)

 • Передбачено Законом про господарські товариства (розділ про аудит та бухгалтерській облікі) 2003р.

   • Наказ Міністерства вимагав ‘розпочати застосування’ закону
 • Орган фінансового регулювання номінує члена Тимчасової ради Ірландського комітету з нагляду за аудитом та бухгалтерським обліком (IAASA)

 • 3 із 15 членів Ради призначаються професійними бухгалтерськими організаціями.

 • Допускається максимум 5 бухгалтерів із 15 членів Ради4. Заснування Ірландського комітету з нагляду за аудитом та бухгалтерським обліком (IAASA)

 • Фінансування

  • 60% за рахунок професійних бухгалтерських організацій обліку
  • 40% державне фінансування
 • Цілі

  • Здійснювати нагляд за тим, як уповноважені професійні бухгалтерські організації регулюють та спостерігають за своїми членами
  • Сприяти дотриманню високих професійних стандартів аудиторської та бухгалтерської професій
  • Здійснювати нагляд за рівнем відповідності фінансової звітності окремих типів компаній Закону про господарські товариства, та
  • Виступати у якості спеціального дорадчого органу з питань аудиту та бухгалтерського обліку при Міністрі
Схожі:

Доповідач: Джералдіна МакВини iconПрограма Доповідач Баранець Сергій

Доповідач: Джералдіна МакВини iconРішення Доповідач Гребенніков В. О., к т. н., с н. с
Конвергенція фіксованих та мобільних телекомунікаційних мереж (fmc) проблеми та шляхи їх вирішення
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: Аспірант лріду наду наход М. А
Реформування виборчих систем в україні: відповдність критеріям розробки та впровадження
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: Зав відд нейрохірургії токкл
У структурі загальної онкологічної захворюваності пухлини головного мозку складають 0,7-1,5%
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: Зав відд нейрохірургії токкл
Чмт доставляются в лечебные учреждения, у которых нет возможности специализированного обследования и лечения
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач Турчин М. О. головний лікар кз “Дніпропетровський
Про результати проведених соціологічних досліджень з проблем віл інфекції /снід у Дніпропетровській області
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: асистент кафедри інформатики та прикладної математики
Формування інформатичних компетентностей студентів впнз засобами функціональної мови програмування Scheme
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: Науковий керівник
...
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: Гребенніков Валерій Олександрович
...
Доповідач: Джералдіна МакВини iconДоповідач: Зав відд нейрохірургії токкл
Однією з найбільш драматичних загадок, яка ще й досі повною мірою не розгадана людством, є проблема болю

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка