Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи


НазваІнформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформація


Управлінська інформація та її види


Інформація

 • це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи.Управлінська інформація

 • це сукупність необхідних нових та інших сучасних та репрезентативних даних, які сприятимуть якісному вирішенню управлінських рішень та управлінської діяльності.Науково-технічна інформація

 • джерелом виникнення її є результати наукових досліджень вчених та фахівців у різноманітних галузях діяльності. Ці відомості містяться в науково-технічній літературі, патентах, проектно-конструкторській та технологічній документації.Власне управлінська інформація

 • виникає безпосередньо в процесі управління. Це планова, нормативна та інша інформація, необхідна для організації управління організацією. Така інформація міститься в господарських договорах, заявках та замовленнях, різноманітних розпорядчих документах.Обліково-статистична інформація

 • її джерелом є результати діяльності адміністративно-господарських одиниць. Вона призначена для використання як вихідна для прийняття рішень, оскільки на її основі формується уявлення про фактичний стан виробничо - господарських та соціально-економічних процесів, про досягнуті темпи розвитку галузей діяльності, зростання прибутків та інше.За організаційною ознакою інформацію поділяють на:

 • систематизовану, тобто регламентовану за складом показників, адресами, періодичністю, строками передавання, формами подання;

 • несистематизовану.Відповідно до функціональної ознаки розрізняють інформацію:

 • планову;

 • координаційну;

 • облікову;

 • контрольну;

 • іншу.Рівнева ознака дає змогу виділити спрямованість інформації:

 • командна, що надходить від суб'єкта до об'єкта управління;

 • повідомляюча, яка надходить від об'єкта до суб'єкта управління;

 • горизонтальна, яка забезпечує інформаційний обмін між партнерами одного рангу.Інформаційне забезпечення передбачає:

 • загальну номенклатуру даних, що характеризують якісно та кількісно об'єкти управління;

 • періодичність надходження даних, яка відображає динаміку соціально-економічних процесів;

 • оперативність обробки даних з метою формування нової інформації, управляючих впливів;

 • строки доведення прийнятих рішень до об'єктів управління.Передавання інформації

 • це переміщення її якимось каналом зв'язку від джерела до споживача, основним принципом якого є проходження її найкоротшим шляхом з мінімальними витратами часу і праці. Зворотні переміщення повинні виключатися або обмежуватися, що багато в чому залежить від розміщення структурних елементів системи управління, окремих робочих місць.Перетворення інформації

 • передбачає аналітико-синтетичне виявлення її змісту та підготовку нової форми (вторинної) інформації. Її мета - надати інформації, зручного для використання вигляду.Обробка інформації

 • сукупність різних дій, здійснюваних над наявною інформацією, які приводять до тої чи іншої зміни її виду або характеру подання.Зберігання інформації

 • полягає в передаванні її в часі забезпеченням незмінності станів матеріального носія інформації. Для зменшення часу пошуку інформації, що зберігається, доцільно її систематизувати, використовуючи розглянуті класифікаційні ознаки.Оцінка інформації

 • проводиться для виявлення її придатності в майбутньому використанні.Знищення інформації

 • проходить в випадку її застаріння чи забезпечення управління належала людині - працівнику апарату управління з його відносно обмеженими потенційними можливостями. Дальший шлях розвитку інформаційних систем полягає в комплексній, інтегрованій системі організації обробки даних, використанні комп'ютерних технологій.Вимоги до інформації в управлінніІнформаційна система

 • це система, елементами якої є не матеріальні об'єкти, а ті чи інші види інформації, які взаємодіють і перетворюються в процесі її функціонування, це сукупність ланок її накопичення, каналів пересування, технічних засобів збирання, обробки, зберігання інформації та її носіїв.Комунікація

 • від лат. соmmиnісо - спілкуюсь з кимось - спілкування, передача інформації від одного суб'єкта до іншого.Комунікація, як спільність символівВиди комунікацій та багатство інформації

Схожі:

Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформації Інформація це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому. Інформація подається різними способами: літерами, знаками, жестами, нотами музики, малюнками, картинами, скульптурами, відеозаписом
Зберігання, накопичення (ці процеси відбуваються з використанням носіїв інформації )
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси
Сучасна людина постійно отримує певні відомості (повідомлення), які необхідно зберігати у часі, перетворювати з однієї форми в іншу...
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація Інформація будь-які дані про зовнішній світ є інформація щось відомо; Невідомо немає інформації Прийшла інформація щось взнали; нічого не взнали не прийшла інформація
Параметри зовнішнього світу взаємно-однозначно відображаються на значення деяких фізичних величин сигналу
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформації Інформація дані про людей, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їхнього представлення. Виділяють такі види представлення інформації: букви; символи; цифри; слова; тексти
За сформованою історичною та міжнародною практикою безпеки об’єктами захисту з урахуванням їх приоритетів є
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація про віковий склад керівників навчальних закладів Інформація про стаж роботи керівників на займаних посадах Відомості про освітній рівень педагогічних працівників
Про якісний склад педагогічних працівників та кадрового резерву на керівні посади в районних (міських) відділах (управліннях) освіти...
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація про наукову і науково-технічну діяльність у 2011 році Узагальнена інформація про наукову і науково-технічну діяльність у 2011 році Визначні результати фундаментальних досліджень
Наукова та науково-технічна діяльність, що здійснювалася спільно з науковими установами нан та галузевих академій наук України
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація про акції, конкурси, які діють у бібліотеці; інформація про клуби та читацькі об`єднання; заслужені читачі бібліотеки Тут розміщується також місцева інформація
Це можливість зробити бібліотеку «видимою» для читачів, розказати про себе: послуги, які пб надає
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація про світ розгортається у своєрідні голограми, стає багато-мірною, об’ємною
Для такого типу мислення характерна уривчастість сприйняття: людина знає потроху про все та нічого досконально, не схильна до аналізу,...
Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація про наукову і науково-технічну діяльність у 2010 році Узагальнена інформація про наукову і науково-технічну діяльність у 2010 році Визначні результати фундаментальних досліджень

Інформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи iconІнформація про дошкільні навчальні заклади Інформація про район Інформація про дошкільні навчальні заклади Реєстрація користувача Подача заявки Статус заявки
Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка