Магістерська робота


НазваМагістерська робота
Дата конвертації27.03.2013
Розмір445 b.
ТипРегламент


магістерська робота
Об’єкт дослідження – сучасний стан регламентації вмісту радіонуклідів у ягідних рослинах: ожина сиза (Rubus caesius L.), малина європейська (Rubus idaeus L.), суниці лісові (Fragaria vesca L.) та чорниці (Vaccinium myrtillus).

 • Предмет дослідження: вивчення факторів, які впливають на забруднення ґрунтів та ягідних рослин 137Cs у Боярському лісництві ВП НУБіП України «Боярська ЛДС».

 • Матеріали: використано радіологічні, спектрометричні, біометричні та статистичні методи. Для аналізу використовувалися матеріали власних пошуків на обєкті досліджень, матеріали бібліотеки НУБіП України, довідкова література, спеціалізовані журнали.Мета роботи: визначити особливості накопичення 137Cs ягідними рослинами Боярського лісництва та розробити елементи системи контролю за вмістом радіоактивного цезію.

 • Мета роботи: визначити особливості накопичення 137Cs ягідними рослинами Боярського лісництва та розробити елементи системи контролю за вмістом радіоактивного цезію.

 • Завдання:

 • - проаналізувати на основі літературних джерел радіоактивне забруднення лісів внаслідок аварії на ЧАЕС;

 • - визначити природнокліматичні умови в районі об’єкта досліджень;

 • - відібрати зразки ґрунту і ягідних рослин на території Боярського лісництва та визначити вміст 137Cs в них;

 • - встановити основні закономірності вертикальної міграції та перерозподілу 137Cs в ґрунтах дослідних ділянок, що різняться за екологічними умовами;

 • - розрахувати коефіцієнти накопичення та коефіцієнт переходу 137Сs ягідними рослинами;

 • - провести радіоекологічну оцінку досліджуваних зразків на відповідність їх ГН–2006 та обґрунтувати використання в їжу ягідних рослин на території Боярського лісництва;

 • - на підставі проведених досліджень розробити елементи системи контролю радіонуклідів в лісових ягідних рослинах.ПРОВЕДЕНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: - Визначення радіаційного фону території досліджень; - Відбір проб грунту для визначення 137Cs;

 • - Відбір проб ягід для визначення 137Cs;

 • - Визначення вмісту 137Cs в ягодах дикорослих рослин

 • - Визначення особливостей накопичення 137Cs дикорослими ягідними рослинами;

 • - Для визначення інтенсивності накопичення ягідними рослинами використовували 2 показники:

 • а) коефіцієнт накопичення та

 • б) коефіцієнт переходу радіонуклідів.Дослідження проводили в Боярському лісництві ВП НУБіП України “Боярська ЛДС ”, яке розташоване в центральній частині Київської області на території чотирьох адміністративних районів Києво-Святошинського, Васильківського, Макарівського і Голосіївського районів м. Києва.

 • Загальна площа дослідної станції становить 17953 га. Територія її має протяжність з півночі на південь – 25 км, із сходу на захід – 40 км.Система контролю за вмістом радіонуклідів в Україні

 • В Україні не існує єдиного нормативно-правового акта, який регламентує контроль за вмістом радіонуклідів в лісових ягодах. Допустимий рівень вмісту радіонуклідів 137Cs у продуктих харчування та питній воді регламентується ГН 6.6.1.1–130–2006. Так, допустимий рівень вмісту 137Cs в ягодах – 70 Бк/кг.

 • Порядок контролю при цьому не визначений. Але, слід зазначити, що ягоди, які реалізуються в умовах агропромислових ринків України, обов’язково піддаються контролю на вміст 137Cs і 90Sr. Близько 85–90% лісових ягід, особливо чорниці перевищують максимально допустимий рівень (МДР). У зв’язку з цим необхідно розробити чітку систему контролю за вмістом радіонуклідів в лісових ягодах.Досліджувані рослини: ожини сизої (Rubus caesius L.), малини європейської (Rubus idaeus L.). , суниці лісової (Fragaria vesca L.) та чорниці (Vaccinium myrtillus L.)Динаміка накопичення 137Cs ягідними рослинами, що зростали в умовах В2

 • Коефіцієнти накопичення 137Cs в ягідні рослини в умовах В2Динаміка накопичення 137Cs чорницями, що зростали в умовах С4

Елементи системи забезпечення якості дикорослих ягідних культур на вміст 137Cs їжу:Основним коефіцієнтом, за допомогою якого визначали спроможність рослин до накопичення 137Cs, є коефіцієнт переходу.

 • Коефіцієнт переходу (КП) 137Cs з ґрунту в рослини визначали як відношення питомої активності радіонукліда в рослинній продукції (Бк/кг) до щільності забруднення ґрунту (кБк/м2) в перерахунку на повітряно-суху вагу:

 • Проведені розрахунки дозволили визначити, як в умовах свіжих суборів та сугрудів досліджувані рослини накопичують 137Cs. Отже, щодо співвідношення накопичення радіонуклідів, рослини можна розмістити в такому порядку: ожина сиза > малина європейська > суниці лісові.Розробка елементів системного контролю

 • Свіжий субір (В2)

 • Щільність забруднення грунту

 • Ожина - Малина європейська - Суниця лісова

 • ↓ ↓ ↓

 • ↓ Граничні межі збирання ↓

 • Не більше 87,7 кБк/м2 106,3 кБк/м2 116,3 кБк/м2 • Свіжі сугрудки(С2) Вологі сугрудки(С4)

 • ↓ ↓ ↓

 • Щільність забруднення грунту

 • ↓ ↓ ↓ ↓

 • Ожина - Малина європейська - Суниця лісова – Чорниця

 • ↓ ↓ ↓ ↓ Граничні межі збирання

 • ↓ ↓ ↓ ↓

 • Не

 • більше 138,9 кБк/м2 156,3 кБк/м2 – 192,3 кБк/м2 – 116,3 кБк/м2Родючість грунту ↓ ↓ ↓

 • В2 С2 С4

 • ↓ ↓ ↓

 • завдяки якісній підстилці – бідна підстилка

 • (хвоя, акація) – великий рівень накопичення (чорниця)

 • ↓ ↓ ↓

 • постійний контроль періодичний контроль – постійний контрольВологість грунту

 • Кількість опадів

 • ↓ ↓ ↓

 • 45–50% 65–70% 75–85%

 • ↓ ↓ ↓

 • не потрібний контроль критична межа обов'язковий контрольВИСНОВКИПродовження висновків

 • 7. Встановлено значне видове варіювання в накопиченні 137Cs ягідними рослинами. В умовах свіжих суборів та сугрудів спостерігається наступний рангований ряд видів ягідних рослин за величинами коефіцієнтів переходу: ожина сиза >малина європейська>суниці лісові.

 • 8. Максимальні значення коефіцієнту переходу спостерігали у ягід чорниці в умовах сирих сугрудів (С4) – 9,8.

 • 9. Інтенсивність накопичення 137Сs у свіжих ягодах різних видів істотно вища в бідніших і вологих умовах, порівняно з більш багатими і сухими.

 • 10. Вміст 137Сs в досліджених ягідних рослинах, що зростають в умовах свіжих суборів та сугрудків на території Боярського лісництва Боярської ЛДС, не перевищував встановлені ГН–2006 за 137Сs і тому їх можна збирати. В умовах сирих сугрудів ягоди чорниці знаходяться близько до межі рівня забруднення за ГН–2006 для 137Cs (500 Бк/кг), тому для даних рослин повинен бути обов’язковим радіометричний контроль перед їх збиранням. При вживанні в їжу висушених ягід чорниці можливо перевищення ГН–2006 за 137Cs.

 • 11. З метою забезпечення населення безпечними, з точки зору вмісту радіонуклідів, лісовими ягодами необхідно здійснювати системний радіологічний контроль.РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • З метою гарантування безпечності щодо вмісту 137Сs в лісових ягодах необхідно використати розроблені нами елементи системи контролю з урахуванням родючість ґрунту, їх вологості, щільностіь забруднення ґрунту 137Сs, видами ягідних культур, прогнозуванням отримання безпечного вмісту 137Сs у дикорослих ягідних культурах відповідно до ГН–2006 та коефіцієнтів переходу радіонуклідів у різні види ягідних рослин.

 • В умовах сирих сугрудів Боярського лісництва ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», обов’язковий радіологічний контроль необхідно здійснювати тільки щодо ягід чорниці, які знаходяться на межі забруднення за ГН–2006.

 • У кожному лісництві 1 раз на 10 років необхідно проводити лісовпорядкування, в результаті якого, в тому числі, визначається щільність забруднення території 137Сs по кожному кварталу лісу. На основі розроблених нами елементів контролю системи якості для дикорослих ягідних рослин, яка враховує тип умов місцезростання, що базується на родючості ґрунтів та їх вологості, можна визначати квартали лісу, де зібрана ягідна продукція буде задовольняти ГН–2006 за вмістом 137Сs. Необхідно зазначити, що більша частина Українського Полісся має забруднення понад 1 Кі/км2. Тому заготівля чорниць в Українському Поліссі повинно проводитись під жорстким радіаційним контролем.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Магістерська робота iconМагістерська робота магістерська робота
...
Магістерська робота iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет садово-паркового господарства І ландшафтної архітектури удк 712. 2 : 711. 57 (477 – 25) магістерська робота
Факультет садово-паркового господарства І ландшафтної архітектури удк 712. 2 : 711. 57 (477 25) магістерська робота
Магістерська робота iconМагістерська робота на тему: “Імпорт на територію

Магістерська робота iconМагістерська робота на тему: “Вдосконалення розмноження та вирощування живцевих саджанців клематисів”
Магістерська робота на тему: Вдосконалення розмноження та вирощування живцевих саджанців клематисів
Магістерська робота iconМагістерська робота рищенко Юлія Федорівна Науковий керівник: Кос’янчук Н.І

Магістерська робота iconМагістерська робота на тему
Оптимізація режимів руху лісотранспортуючих машин на прикладі трелювальних тракторів”
Магістерська робота iconМагістерська робота
Аналіз системи озеленення м. Бровари Київської обл та пропозиції щодо її покращення
Магістерська робота iconМагістерська робота на тему
Методи та способи створення інформаційно-управляючих систем на прикладі відділу бухгалтерії університету”
Магістерська робота iconМагістерська робота на тему
«Аналіз вимог національних та міжнародних нд до пакування харчових продуктів І розроблення рекомендацій щодо удосконалення»
Магістерська робота iconМагістерська робота на тему: “Інформаційно-аналітична служба з підсистемою підтримки прийняття рішень на кафедрі вищого навчального закладу”
Магістерська робота на тему: "Інформаційно-аналітична служба з підсистемою підтримки прийняття рішень на кафедрі вищого навчального...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка