Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434


НазваПоложення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434
Дата конвертації11.02.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Класний керівник – активна особистість у створенні виховної системи в навчальному закладі

 • Удосконалення життя сучасної людини вимагає від неї творчих підходів, здібностей і потребує нестандартних шляхів вирішення проблем, коло яких все ширшає.

 • Іван Єрмаков


КЛАСНИЙ КЕРІВНИК-це педагогічний працівник, який займається

 • КЛАСНИЙ КЕРІВНИК-це педагогічний працівник, який займається

 • організацією, координацією

 • і проведенням виховної

 • роботи.Основні нормативні документи

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 №434

 • Програма “Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.10.2011 312431) Організаційна робота :

 • 1) Організаційна робота :

 • - ведення журналу;

 • - розподіл доручень у класі;

 • - організація чергування в класі, школі;

 • - зовнішній вигляд учнів;

 • - організація харчування.

 • 2) Робота з батьками.

 • 3) Навчальна діяльність:

 • - контроль за відвідуванням;

 • - організація допомоги в навчанні хворим учням;

 • - створення належних умов для навчання;

 • - взаємозв’язок з учителями-предметниками;

 • - перевірка щоденників;

 • - створення умов для розвитку обдарованих дітей. • 1.Організація виховної і розвивальної діяльності.

 • 2.Організація і розвиток колективу.

 • 3.Допомога в становленні особистості учня, створення умов для засвоєння ним цінностей та основних компетенцій для активного життя в сучасному суспільстві.діагностуюча;

 • діагностуюча;

 • комунікативна;

 • виховна;

 • проектуюча;

 • організаційна;

 • розвивальна;

 • методична;

 • стимулююча;

 • оцінювальна;

 • охоронно-захисна;

 • корегуюча.Вивчення учнів;

 • Вивчення учнів;

 • Організація учнівського колективу;

 • Організація учнівського самоврядування;

 • Робота з батьками та громадськістю;

 • Організація виховної діяльності за основними напрямками;

 • Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками;

 • Організація дозвілля та позаурочної зайнятості учнів.Система роботи класного керівникаЩоденно

 • Щоденно

 • З'ясування причини відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

 • Бесіди з учнями, що запізнюються;

 • Організація чергування в класі;

 • Індивідуальна робота з учнями;

 • Контроль зовнішнього вигляду учнів.

 • Організація харчування учнів.Щотижня

 • Щотижня

 • Проведення виховних годин;

 • Перевірка щоденників;

 • Проведення заходів у класі за планом роботи ;

 • Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • Контроль за виконанням доручень;

 • Організація прибирання навчального кабінету, території пришкільної ділянки;

 • Робота з батьками;

 • Робота з учителями, що працюють у класі;Один раз на семестр

 • Один раз на семестр

 • Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.

 • Заповнення табелів успішності;

 • Проведення батьківських зборів;

 • Проведення відкритого виховного заходу;

 • Участь у роботі методичного об’єднання класних керівників. Складання плану роботи на канікули.Один раз на рік

 • Один раз на рік

 • Аналіз виховної роботи класу, складання плану виховної роботи на навчальний рік;

 • Проведення відкритого виховного заходу під час проведення декади класних керівників;

 • Оформлення особових справ учнів;

 • Надання статистичних відомостей про клас

 • (на 5 вересня);

 • Написання характеристик (за необхідності).1. Класний журнал.

 • 1. Класний журнал.

 • 2. Особові справи учнів класу.

 • 3. Табель успішності та відвідування занять учнями.

 • 4. План виховної роботи.

 • 5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

 • 6. Розробки/сценарії виховних годин.

 • 7. Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями .

 • 8. Щоденник роботи з "важкими " учнями.

 • 9. Протоколи батьківських зборів.

 • 10. Матеріали щодо запобігання дитячого травматизму, бесіди з правил дорожнього руху тощо, облік проведення інструктажів.Виховувати в учнів любов до

 • Виховувати в учнів любов до

 • свого народу, його мови, звичаїв і

 • традицій.

 • Прищеплювати любов до праці,

 • почуття дбайливого, бережного

 • ставлення до шкільного і класного

 • майна.

 • Вчити дітей вчитися, виховувати почуття відповідальності

 • за доручену справу.

 • Виховувати в дітей бережливе ставлення до природи,

 • поглиблювати знання з екології.

 • Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України. • Привчати дітей до систематичного читання

 • періодичної преси, перегляду телепередач, з

 • наступним обговоренням на

 • інформаційно-пізнавальних годинах.

 • Зміцнювати здоров'я дітей, добиватися

 • сумлінного ставлення до уроків фізичної культури,

 • занять у спортивних секціях, ранкової зарядки.

 • З метою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи.

 • Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

 • Активізувати роботу учнів з напрямку: “ Земля моя – земля моїх батьків. ”Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обгрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

 • Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обгрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

 • I. Ціннісне ставлення до себе.

  • II. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
  • III. Ціннісне ставлення до праці.
  • VI. Ціннісне ставлення до природи.
  • V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
  • VI. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.


Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державиЦіннісне ставлення особистості до культури і мистецтваЦіннісне ставлення особистості до родини, людейЦіннісне ставлення особистості до себеЦіннісне ставлення особистості до праціРезультати анкетування учнів

 • Чи потрібно проводити виховні години?Результати анкетування учнів

 • Чи подобається тобі проведення виховних годин?Результати анкетування учнів

 • Які форми проведення виховних годин подобаються?Результати анкетування учнів

 • Якщо в тебе проблема, за допомогою ти звернешся

 • до ….

Схожі:

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconЗакон України "Про освіту" від 23. 03. 1996. Закон України "Про загальну середню освіту" від 12. 05 1999. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16. 09. 2006
Забезпечення єдності навчан-ня і виховання як двох взаємо-залежних складових системи освіти, пошук нових шляхів організації позакласної...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930 та зареєстроване в Міністерстві юстиції україни 14 грудня 2010р за №1255/18550
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 №94 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 за

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconІнструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 04. 2008 №319)
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18. 02. 2008 №94 зі змінами (у редакції наказів Міністерства освіти і науки,...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconПоложення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...
Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 №434 iconАвт. Пономарьова К.І., Гайова Л. А
Наказ Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 року №94 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка