Програма загального секторального підходу (зсп)


НазваПрограма загального секторального підходу (зсп)
Дата конвертації27.03.2013
Розмір499 b.
ТипПрограма


Аналіз аграрного сектора України

 • ЗВІТ ПО ПРОЕКТУ

 • ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОГО СЕКТОРАЛЬНОГО ПІДХОДУ (ЗСП)

 • - КОНЦЕПЦІЯ ТА ПІДХІД


ЗСП: Концепція та підхід

 • Ефективний підхід до співпраці між урядом і партнерами по програмі розвитку;

 • Механізм координації допомоги і державних видатків;

 • Механізм підвищення ефективності й результативності використання бюджетних ресурсів у секторі (шляхом запровадження середньострокового бюджетного планування);

 • Справжній програмний підхід, що діє на рівні всього сектора і бере до уваги перехресні питання;ЗСП: зміщення акценту

 • відмова від …

 • проектного підходу

 • централізації на мікро-рівні

 • підходу, керованого донорами

 • короткострокових і термінових проблем

 • “незалежності” донорів

 • використання структур, паралельних урядовим

 • роздроблення й недостатнього інформаційного обмінуПорівняння ЗСП і типового проектного підходуНедоліки традиційного проектного підходу

 • Зниження відповідальності національних органів за впровадження політики й програм;

 • Роздробленість, дублювання зусиль та відсутність узгодженості;

 • Фінансування численних інвестицій донорами призвело до незбалансованого розвитку сектора;

 • Високі тразакційні видатки надання допомоги шляхом виконання проектів;

 • Покладання на неурядове керування проектами знижувало ефективність урядових систем;

 • Руйнування типових структур демократичної звітності;Цілі ЗСП

 • 3 Основні цілі:

 • Підвищення відповідальності стосовно політики, стратегії та секторальних видатків;

 • Підвищення узгодженості між секторальною політикою, видатками та результатами;

 • Мінімізація тразакційних видатків при здійсненні прямого зовнішнього фінансування шляхом прийняття встановлених урядових процедур, гармонізації донорських процедур і т. ін.;Переваги ЗСП: для реципієнтів

 • Основними перевагами ЗСП є такі:

 • Більше ресурсів виділяється на розвиток сільського господарства, тобто, надається в п’ять разів більше коштів (€12 млн. порівняно з €2 млн. в середньому);

 • Вдосконалюється стратегія розвитку аграрного сектора з акцентом на певній кількості ключових пріоритетів або “вузьких місць” сектора;

 • Встановлюються тісніші зв’язки між політикою сектора та її виконанням; зростає узгодженість між видатками та результатами;

 • Покращується якість середньострокового бюджетного планування та виконання (або середньострокового плану видатків – СПВ);

 • Покращується міжсекторальна координація та вирішення перехресних питань з точки зору планування й складання бюджету, включаючи міжміністерські зв’язки;

 • Зміцнюється потенціал уряду та секторального міністерства стосовно стратегічного планування та виконання загальної секторальної програми;

 • Підвищується прозорість роботи сектора та контроль за виконанням бюджета;Переваги ЗСП: для донорів

 • Транзакційні видатки донорів мінімізуються завдяки:

  • кращій координації
  • гармонізації процедур
  • покращенню обміну інформацією, а також
  • зменшенню кількості вартісних груп управління проектами,
 • Підвищується ефективність фінансування завдяки правильному акцентуванню й кращій координації;

 • Загалом, допомога донорів є більш ефективною завдяки більш активному реагуванню, уваги до національних пріоритетів та покращенню співробітництва з боку уряду;Компоненти ЗСП у сільському господарстві

 • Програма секторального розвитку (ПСР) лежить в основі успішного виконання ЗСП

 • Середньостроковий план видатків (СПВ) забезпечує функціонування секторальної програми розвитку

 • Розробка бюджету на базі Програми чітко узгоджує “проекти” й види робіт з гарантованими джерелами фінансування й детальними програмами робіт

 • Моніторинг діяльності забезпечує засоби для перевірки досягнення “етапів” і цілей та їх впливу

 • Механізм координації забезпечує більш повну інтеграцію та ефективність

 • Гармонізація інформаційних потоків для покращення процесу прийняття рішень та партнерстваКомпоненти ЗСПЯк можна здійснити ЗСП? Чи можна це зробити за один етап?

 • Зазвичай відповіддю буде “НІ”, не одразу!

 • ЗСП – це динамічне довгострокове партнерство, яке допомагає постійно розвивати, здійснювати та вдосконалювати програму розвитку сектора, і, таким чином, в процесі виконання програми під керівництвом уряду всі компоненти розвиваються поступово й одночасноРозвиток ЗСП: поетапний підхід до досягнення цілейУмови для запровадження ЗСП

 • Домовленість між урядом і міжнародними донорами стосовно основних проблем сектора;

 • Енергійне та ефективне управління на рівні сектора;

 • Належна інституційна та міжміністерська координація та інтеграція, очолювана Міністерством фінансів;

 • Базові навички та можливості для здійснення бюджетного програмування (СПВ);

 • Достатній ступінь макро-економічної та політичної стабільності та політичної передбачуваності;

 • Домовленість та координація серед донорів стосовно проблем і пріоритетів, в ідеалі - за наявності визначеного “основного” донора;Умови для запровадження ЗСП

 • Загальний секторальний підхід (ЗСП) є найбільш ефективним у тому разі, коли:

  • Державний сектор відіграє значну роль
  • Існує загальна домовленість стсовно секторальної стратегії
  • Донори забезпечують значний внесок
  • Макро-бюджет (СПВ) є сприятливим
  • Легко встановлюються й координуються інституційні зв’язки між міністерствами
  • Країни мають сильні позитивні стимули для досягнення цілей ЗСП, наприклад, План дій Україна-ЄС


Досвід та засвоєні уроки

 • Індикатори відповідальності:

 • Пріоритети урядової політики підкріплюються бюджетними асигнуваннями

 • Задіяні урядові та міністерські посадові особи високого рівня, особливо Міністерства фінансів та секторального міністерства

 • Уряд провів внутрішні консультації

 • Уряд бере на себе відповідальність у формі чіткої політичної угодиЗСП для України: чи може Україна створити умови для ЗСП?ЗСП для УкраїниАналіз аграрного сектора України

 • ЗВІТ ПО ПРОЕКТУ

 • Київ, 13 грудня 2005 рокуЗагальний огляд

 • Цілі проекту

 • Методологія проекту

 • Оцінка потреб аграрного сектора

 • Обмін інформацією та консультування

 • Позиція ЄС - можливі майбутні дії

 • Підхід ЗСПКонтекст

 • Контекст міжнародної інтеграції

 • Вступ до СОТ

 • Інтеграція з ЄС – Угода з Європейською організацією вільної торгівлі

 • Питання доступу до ринку та “конкурентноздатність”

 • Необхідність підвищення гармонізації та інтеграції

 • - Законодавство та стандартиCAP REFORM ‘PILLARS’ Clear Division and Links Between Agriculture and Rural Development SupportАналіз аграрного сектора України

 • ЗВІТ ПО ПРОЕКТУ

 • ЦІЛІ ТА МЕТОДОЛОГІЯЦілі проекту

 • Project Contractor: Ecorys Netherland

 • Тривалість проекту: 3 жовтня – 16 грудня 2005 (10 тижнів)

 • Цілі проекту полягали у наступному:

  • Загальна ціль: Створити основу для запровадження ЗСП в аграрному секторі України
  • Конкретні цілі:
   • Аналіз потреб сектора та розробка ЗСП (в рамках НПД для України на 2006 рік)
   • Цільова допомога ЄС: узгодження з політикою ЄС (у сфері сільського господарства, безпечності харчових продуктів, розвитку сільської місцевості)
   • Зміцнення інституційного потенціалу основних учасників (НУО)


Методологія проекту

 • Попередні консультації – Підготовка Документу для обговорення

 • Розповсюдження Документу для обговорення (130) та Запрошень до подання коментарів

 • Проведені консультації з основними учасниками в рамках таких груп:

  • Група 1: Секретаріат Кабінету Міністрів (Проект ПРООН з АПЛР)
  • Група 2: Група Програми DAR
  • Група 3: Проекти донорів
  • Група 4: НУО
  • Група 5: Освітні та наукові організації
  • Група 6: Приватний сектор
  • Група 7: Уряд України (включаючи різні міністерства)
  • Група 8: Міжнародні та двосторонні донори
  • Група 9: Консультативна група проекту (Робоча група)
 • Уточнення положень – Підготовка Позиційного документу (проект)

 • Заключний захід по проекту – Групова консультативна зустріч

 • Уточнення положень – Підготовка Позиційного документу (заключна редакція)Майбутня діяльність ЄС в аграрному секторі України

 • Були визначені наступні пріоритетні області:

  • Ринкова структура та конкурентноздатність
  • Стандарти безпечності та якості харчових продуктів
  • Розвиток сільської місцевості


Аналіз аграрного сектора України

 • ЗВІТ ПО ПРОЕКТУ

 • АНАЛІЗ АГРАРНОГО СЕКТОРА та ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З УЧАСНИКАМИОцінка потреб аграрного сектора та обмін інформацією з основними учасникамиОцінка потреб аграрного сектора та обмін інформацією з основними учасниками: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІОбмін інформацією з основними учасниками: РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРАОбмін інформацією з основними учасниками: БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВАналіз аграрного сектора України

 • ЗВІТ ПО ПРОЕКТУ

 • МАЙБУТНІ ДІЇ ЄСІнформація від основних учасників: ПІДХІД ЗСП

 • В цілому, загальна думка є позитивною:

  • ЗСП сприймається як новий та цікавий підхід;
  • Її вважають першим систематизованим підходом до здійснення секторальної реформи в Україні;
  • Усвідомлюються переваги підходу ЗСП у порівнянны з “традиційним” проектним підходом;
 • Скептичне ставлення стосується наступного:

  • Чи продемонструє уряд політичну волю та рішучість стосовно впровадження й виконання ЗСП, включаючи ті обов’язки, які покладаються на всіх основних учасників;
  • Чи можна буде забезпечити координацію дій між міністерствами в інтересах секторальної реформи;
  • Чи зможе МАП відкоригувати свою роль і взяти на себе активне управління сектором в якості координатора, а не контролера роботи приватного сектора;
  • Чи можна буде забезпечити координацію дій донорів, оскільки це ще досі не зроблено;


Інформація від основних учасників: ПІДХІД ЗСП

 • Заходи, які є критичними для успіху:

  • Виконання урядом зобов’язань щодо більш повної інтеграції з нормативами та продедурами ЄС;
  • Перш, ніж запроваджувати підхід ЗСП, ЄС має здійснити процес інституційного зміцнення та підвищення потенціалу щодо методів ЗСП, які включають в себе аспекти планування, розробки стратегії та СПВ (у контексті більш повної інтеграції з ЄС);
  • Регіональні адміністрації також повинні залучатися до цього процесу, і для цього необхідно проводити заходи з розповсюдження інформації та підвищення потенціалу на регіональному рівні;
  • В ідеалі, треба створити робочу групу або групу спеціалістів із числа посадовців високого рівня, які могли б очолити процес започаткування ЗСП та забезпечити її успішне виконання;
  • Для забезпечення ефективності дій необхідно постійно проводити консультації з основними учасниками;


Інформація від основних учасників: КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ ДОНОРІВ

 • Загальна думка:

  • Необхідно підвищити координацію дій донорів задля досягнення максимального впливу та результату;
  • В якості “основного” донора ЄС отримує підтримку у питаннях, що стосуються ЗСП та інтеграції з ЄС;
  • Уряд має наполегливіше вимагати більш активної координації дій донорів (в усіх секторах);
  • Діяльність ЄС має концентруватися на наступних сферах:
   • Інституційне зміцнення та розвиток потенціалу
   • Розробка політики та зближення законодавств
   • Навчання і розвиток та підвищення обізнаності


Інформація від основних учасників: ДІЯЛЬНІСТЬ ЄС

  • Три основні першочергові напрямки визначені вірно і наразі класифіковані згідно їх пріоритетності, особливо у контексті більш повної інтеграції з ЄС та доступу до ринку;
  • Підтримується концепція уникнення дублювання дій з іншими донорами, а також заохочується можливість майбутнього співробітництва з донорами;
  • Зрозумілим і погодженим є намір ЄС надати тільки “нематеріальну допомогу”, тобто, провести навчання та здійснити ініціативи з підвищення потенціалу (на відміну від “матеріальної допомоги” з наданням обладнання та устаткування), оскільки якщо Україна хоче мати право отримувати бюджетну допомогу, перш за все, необхідно разом з урядом України забезпечити наявність певних умов;
  • Важливою умовою вважається інституційне зміцнення та підвищення потенціалу для виконання ЗСП;


Інформація від основних учасників: ДІЯЛЬНІСТЬ ЄС

  • Action 1:
  • Capacity-building Initiative on the SWAP Approach across Government
   • Across all sectors
   • ‘Taskforce’ approach – specialist team
   • Identify ‘high performing’ key people - sustainability
  • Action 2:
  • Rural Development
   • Option 1: Development of Institutional Mandate (Institution Building)
   • Option 2: Civil Society and Local Community Mobilisation (LEADER+)
   • Option 3: Development of effective ‘Off-Farm’ Entrepreneurship in Rural Areas


Інформація від основних учасників: ДІЯЛЬНІСТЬ ЄС

  • Action 3:
  • Market Infrastructure & Competitiveness (in collaboration with the World Bank)
   • Option 1: Creating the Environment for Development of Efficient Market Infrastructure (Food Chain & Markets)
   • Option 2: Facilitating Development of Market Infrastructure – Family Farms and POHPs
   • Option 3: Development of Training Courses on Entrepreneurship in the EU (Exchange Component)
  • Action 4:
  • Food Safety and Quality Standards (in collaboration with the World Bank)
   • Option 1: Project Preparation on WB Project “Agricultural Competitiveness & Food Safety”
   • Option 2: Capacity-Building for EU Integration – Legislation and Concept Awareness-Raising
   • Option 3: Organic Farming Practices and Principles
   • Option 4: Promotion of Products of Regional Speciality


Agriculture Sector Assessment - Ukraine

 • PROJECT REPORT

 • SUMMARY and CONCLUSIONSМайбутня діяльність ЄС в аграрному секторі України

 • Були визначені наступні пріоритетні області:

  • Ринкова структура та конкурентноздатність
  • Стандарти безпечності та якості харчових продуктів
  • Розвиток сільської місцевості


Компоненти ЗСПМетодологія проекту

 • Попередні консультації – Підготовка Документу для обговорення

 • Розповсюдження Документу для обговорення (130) та Запрошень до подання коментарів

 • Проведені консультації з основними учасниками в рамках таких груп:

  • Група 1: Секретаріат Кабінету Міністрів (Проект ПРООН з АПЛР)
  • Група 2: Група Програми DAR
  • Група 3: Проекти донорів
  • Група 4: НУО
  • Група 5: Освітні та наукові організації
  • Група 6: Приватний сектор
  • Група 7: Уряд України (включаючи різні міністерства)
  • Група 8: Міжнародні та двосторонні донори
  • Група 9: Консультативна група проекту (Робоча група)
 • Уточнення положень – Підготовка Позиційного документу (проект)

 • Заключний захід по проекту – Групова консультативна зустріч

 • Уточнення положень – Підготовка Позиційного документу (заключна редакція)Agriculture Sector Assessment - Ukraine

 • PROJECT REPORT

 • QUESTIONS and ANSWERSСхожі:

Програма загального секторального підходу (зсп) iconПоліпшення середовища для секторального підходу та підготовка кошторисів середньострокових витрат

Програма загального секторального підходу (зсп) iconПоліпшення середовища для секторального підходу та підготовка кошторисів середньострокових витрат

Програма загального секторального підходу (зсп) iconПоліпшення середовища для секторального підходу і розроблення кошторисів середньострокових витрат

Програма загального секторального підходу (зсп) iconВплив інтегративно діяльнісного підходу Вплив інтегративно діяльнісного підходу
«Вплив інтегративно діяльнісного підходу «Вплив інтегративно діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини...
Програма загального секторального підходу (зсп) iconВплив інтегративно діяльнісного підходу Вплив інтегративно діяльнісного підходу
«Вплив інтегративно діяльнісного підходу «Вплив інтегративно діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини...
Програма загального секторального підходу (зсп) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи
Навчання математики в початковій школі виконує низку значущих для загального розвитку особистості учня завдань, серед яких
Програма загального секторального підходу (зсп) iconПрограма щодо впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання
Нести дітям красу, бо щасливий той, хто вміє дивуватися промінню сонця в крапельці роси. А найвищий вияв душі це мистецтво
Програма загального секторального підходу (зсп) iconПрограма для створення карт знань Карти пам'яті (англ. Mind map) спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем
Максименко В. А., методист нмц викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання
Програма загального секторального підходу (зсп) iconБіохімічні показники обміну білків у нормі І патології клінічне значення дослідження загального білка
Клініко-біохімічний аналіз плазми або сироватки крові звичайно починається з визначення вмісту загального білка і
Програма загального секторального підходу (зсп) iconВпровадження компетентнісного підходу на уроках інформатики Вишневська П.І
Особливості практичного впровадження компетентнісного підходу в процес викладання інформатики

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка