Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя


НазваІнноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя
Дата конвертації27.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииІнноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя

 • Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя

 • Включає:

 • самоосвітню діяльність педагога

 • участь у різних формах навчально-методичної та

 • науково - методичної роботиСтворення умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогів відповідно до фахових уподобань та рівня компетентності

 • Створення умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогів відповідно до фахових уподобань та рівня компетентностіконструювання кожним педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку (план самоосвіти)

 • конструювання кожним педагогом індивідуально-особистісної траєкторії професійного розвитку (план самоосвіти)

 • оволодіння системою засобів, методів, механізмів самовдосконалення та самореалізацї особистості

 • накопичення кредитів (балів) для чергової/позачергової атестації • Кредитно-модульна система неперервного підвищення кваліфікації – система, яка грунтується на поєднанні модульних технологій та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів)

 • Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації, який складається із декількох змістових модулів

 • Змістовий модуль – фрагмент основного модуля, тематично і змістовно завершена його складова; тематика визначається кваліфікаційними вимогами до професійної діяльності педагога та сучасними вимогами до змісту і якості освіти

 • Заліковий кредит – відносна одиниця виміру результатів підвищення кваліфікації, одержаних під час вивчення модуля в цілому або окремо взятого змістового модуляМодель розрахована на 5 років: 648 годин (18 кредитів)

 • Модель розрахована на 5 років: 648 годин (18 кредитів)

 • З них:

 • курси підвищення кваліфікації – 144 години (4 кредити);

 • різні види підвищення кваліфікації у рік навчання на

 • курсах – 72 години (2 кредити);

 • різні види підвищення кваліфікації на решту 4 роки –

 • 432 години (по 108 годин – 3 кредити на рік)

 • !!! 1 кредит становить 36 годин

 • !!! Кількість кредитів за модуль: загальний обсяг годин на вивчення модуля ділиться на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту)Достатній (на підтвердження кваліфікаційної категорії): 648 годин за 5 років

 • Достатній (на підтвердження кваліфікаційної категорії): 648 годин за 5 років

 • Високий (на встановлення наступної/вищої кваліфікаційної категорії, звання): більше 1000 годин за 5 роківСуспільно-гуманітарний

 • Суспільно-гуманітарний

 • Психолого-педагогічний

 • Професійно-фаховий

 • !!! “... педагогічний працівник має планувати різноманітні види діяльності ... за усіма трьома модулями”

 • п. 3.3. Положення про кредитно-модульну

 • систему неперервного підвищення кваліфікації

 • педагогічних працівників

 • Черкаської областіКурси підвищення кваліфікації

 • Курси підвищення кваліфікації

 • Навчальні семінари і тренінги

 • Інтернет – заходи

 • Дистанційна освіта

 • Виконання індивідуальних творчих завдань

 • Участь у різних видах методичної роботи (МО, ТГ, “круглі столи“, творчі лабораторії, майстерні тощо)

 • Здійснення інноваційної діяльності (впровадження педагогічних інновацій, апробація нових навчальних програм, підручників, посібників, дослідно-експериментальна робота)

 • Написання власних творчих робіт, міні-підручників тощоПідраховується діленням загального обсягу годин на ціну кредиту

 • Підраховується діленням загального обсягу годин на ціну кредиту

 • (36 годин)

 • Навчання на курсах підвищення кваліфікації – кількість годин

 • вказується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті)

 • Участь у проблемно-тематичних навчальних семінарах і тренінгах – кількість годин вказується у свідоцтві (посвідченні, сертифікаті)

 • Участь у роботі всеукраїнських, обласних конференцій, семінарів – до 6 годин за один день

 • Участь в Інтернет - заходах – 2 години за захід

 • Підготовка тез виступів – 10 годин на одну роботуВиконання індивідуальних творчих курсових та післякурсових завдань, написання статей – 50 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали авторські;

 • Виконання індивідуальних творчих курсових та післякурсових завдань, написання статей – 50 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали авторські;

 • 10 годин за 1 друкований аркуш – якщо матеріали реферативні

 • Участь у різних формах методичної роботи – від 2 до 6 годин на одне засідання

 • Участь у дистанційних формах методичної роботи – 30 годин на рік

 • Навчання на дистанційних курсах, спецкурсах, спецсемінарах – кількість годин вказується у довідці, сертифікаті, посвідченніРозробка та проведення відкритих заходів з проблеми дослідження на рівні навчального закладу, району, області – 20 годин за один захід

 • Розробка та проведення відкритих заходів з проблеми дослідження на рівні навчального закладу, району, області – 20 годин за один захід

 • Проведення методичних та предметних тижнів, декад, місячників – фактична кількість годин, витрачених на підготовку заходів відповідно до плану, та узгоджених із адміністрацією навчального закладу

 • Самоосвітня діяльність з подальшим виступом на педраді, МО, семінарі – 20 годин на рік

 • Здійснення апробації, науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи – 30 годин на рікНауковий звіт з проблеми дослідження (реферат, доповідь, стаття, монографія, інші види наукової роботи) – 50 годин за 1 друкований аркуш (авторські);

 • Науковий звіт з проблеми дослідження (реферат, доповідь, стаття, монографія, інші види наукової роботи) – 50 годин за 1 друкований аркуш (авторські);

 • 10 годин за 1 друкований аркуш (реферативні)

 • Узагальнення власного досвіду реалізації проблеми, систематизація і опис методичних прийомів, використання форм і методів роботи – 30 годин на рік

 • Участь у розробці навчальних програм, проектів на основі сучасних освітніх технологій – 20 годин на рік

 • Підготовка до друку та видання навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, бюлетенів з програми дослідження – 50 годин за 1 друкований аркушРозробка інформаційних ресурсів, у т.ч. комп’ютерних презентацій результатів дослідження проблемної теми для впровадження в досвід роботи інших педагогів – 10 годин за 1 розробку

 • Розробка інформаційних ресурсів, у т.ч. комп’ютерних презентацій результатів дослідження проблемної теми для впровадження в досвід роботи інших педагогів – 10 годин за 1 розробку

 • Розробка дидактичних матеріалів до уроків, тестів, виготовлення наочності – до 20 годин на рік (за погодження з адміністрацією школи)

 • Здійснення наставництва та стажування, керівництво МО, ТГ тощо – 20 годин на рік

 • Створення та супровід освітніх ВЕБ - проектів, сайтів – 36 годинОрганізація та проведення навчання педагогічних працівників з використанням інноваційних технологій – відповідно до плану роботи

 • Організація та проведення навчання педагогічних працівників з використанням інноваційних технологій – відповідно до плану роботи

 • Участь в освітянських виставках, інноваційних освітніх проектах – 10 годин на рівні району; по 20 годин – на рівні області, країни

 • Участь у конкурсах професійної майстерності – 20 годин на рівні району; по 50 годин – на рівні області, країни

 • Підготовка переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інших видів змагань – 20 годин на рівні району; по 50 годин на рівні області, країниПідготовка та проведення психолого-педагогічної роботи з батьками вихованців – до 20 годин на рік (погодження з адміністрацією навчального закладу)

 • Підготовка та проведення психолого-педагогічної роботи з батьками вихованців – до 20 годин на рік (погодження з адміністрацією навчального закладу)

 • Участь у суспільно-корисних, творчо-мистецьких заходах – відповідно до плану роботи

 • !!! На певні види діяльності педагогічний працівник протягом року витрачає значно більше часу, проте це відповідає його функціональним обов’язкам

 • !!! 1 аркуш дорівнює 24 друкованим сторінкам А4, кегль 14, інтервал 1,5Посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації

 • Посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації

 • Індивідуальна методична картка

 • Професійне портфоліо • ПІБ педагогічного працівника

 • Загальний стаж роботи

 • Стаж педагогічної діяльності

 • Відомості про фахову освіту

 • Дата попередньої атестації

 • Кваліфікаційна категорія

 • Педагогічне звання

 • Нагороди та відзнаки

 • Облік участі у різних формах неперервного підвищення кваліфікації (таблиця)

збірка систематизованих та узагальнених матеріалів, документів, інших свідоцтв про підвищення професійної майстерності, творчі роботи, опис основних напрямів і форм його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльності

 • збірка систематизованих та узагальнених матеріалів, документів, інших свідоцтв про підвищення професійної майстерності, творчі роботи, опис основних напрямів і форм його навчальної, методичної, інноваційної та творчої діяльностіВиявлення рівня компетентності педагога та допомога у визначенні напрямів професійного вдосконалення

 • Виявлення рівня компетентності педагога та допомога у визначенні напрямів професійного вдосконалення

 • Організація різноманітних форм методичної роботи відповідно до освітніх потреб та рівня професійної компетентності педагогів

 • Оновлення змістових модулів підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у відповідності до вимог модернізації освіти

 • Особистісно орієнтована методична підтримка самоосвітньої діяльності педагогів

 • Організаційна підтримка дистанційного навчання педагогічних працівників

 • Організаційний та науково-методичний супровід науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи

 • Здійснення аналізу результативності курсової підготовки педагогів та їх участі у різних формах підвищення кваліфікації

 • Стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення рівня професійної компетентностіСхожі:

Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПідвищення кваліфікації педагогічних працівників Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
З метою демократизації вибору форм навчання в системі підвищення кваліфікації працівників практикується організація
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПідвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток професіоналізму у міжкурсовий період
Вузі, освітня практика, рівень професійних компетентностей, єдність змісту курсів підвищення кваліфікації та професійного розвитку...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconЗакон України «Про вищу освіту»,ст. 42. Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умо включає Очно-дистанційна модель підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умо включає
Дистанційне навчання (ДН) в системі ппо форма організації навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconВиконання плану підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2008 Р
...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconКредитно-модульна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Концепцією розвитку...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПрограма реалізується в Київській області з 2005 року в 35 районах області з 36
Протягом 2008-2010 років навчено 3878 педагогічних працівників, що становить 23,1 від загальної кількості педагогічних працівників...
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПоложення про атестацію педагогічних працівників" Лист мон від 06. 01. 2011 №1/9-6 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Лист мон від 26. 01. 11 №1/9-44 "
Новації у проведенні атестації та підвищенні кваліфікації на курсах для педагогічних працівників
Інноваційна форма системного сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників протягом усього професійного життя iconПоложення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Кмс "Систематичне підвищення кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного педагогічного працівника" п Положення про...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка