Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них


НазваІнформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них
Дата конвертації27.03.2013
Розмір500 b.
ТипІнформаціїМоніторинг читацької компетентності молодших школярів”

 • Моніторинг читацької компетентності молодших школярів”

 • підготували:

 • Н. Б. Стьопіна, керівник районного методичного об’єднання, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист;

 • І.В. Зінов’єва, керівник районного методичного об’єднання, спеціаліст вищої категорії, старший учитель. • Амвросїївка - рідний край!

 • Степи, лани, річки та ниви.

 • За містом чути водограй,

 • У гаї солов‘їні співи .

 • Методична робота будується

 • на основі діагностики, аналізу

 • інформації про стан професійної

 • компетентності педагогів, їхніх потреб.В районі працює - 121 учитель початкових класів. Із них :

 • В районі працює - 121 учитель початкових класів. Із них :

 • - 21 - в/к категорія

 • - 43 - І категорія

 • - 14 - ІІ категорія

 • - 43 – спеціалісти

 • Звання:

 • - 16 - “Учитель методист”

 • - 18 - “Старший учитель”

 • Форми

 • навчально – методичної

 • роботи • Мета׃ презентувати досвід

 • роботи щодо впровадження моніторингових досліджень з читацької компетентності молодших школярів.Проблема׃

 • Проблема׃

 • формування навичок швидкого свідомого

 • читання, визначення шляхів їх удосконалення.

 • Задачі׃

 • визначити найбільш ефективні напрямки, які впливають на ступінь розвитку читацької компетентностіЛюдина, для якої книжка вже з дитинства стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і спустошеною.

 • Людина, для якої книжка вже з дитинства стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і спустошеною.

 • В.СухомлинськийРАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ

 • РАЙОННЕ МЕТОДИЧНЕ

 • ОБ‘ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

 • ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 • “Моніторинг читацької компетентності молодших школярів ”

Соціальне замовлення суспільства полягає в тому, щоб насамперед забезпечити мовленневий розвиток школярів, навчити їх вільно висловлюватися в різних ситуаціях при спілкуванні. А знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно та образно розповідати виховується читанням. Тому – важливою є задача читання, його потреба, розуміння, спілкування.

 • Соціальне замовлення суспільства полягає в тому, щоб насамперед забезпечити мовленневий розвиток школярів, навчити їх вільно висловлюватися в різних ситуаціях при спілкуванні. А знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно та образно розповідати виховується читанням. Тому – важливою є задача читання, його потреба, розуміння, спілкування.

 • Від самого початку навчання формування навички читання відбувається цілісно і має декілька етапів. Щоб відслідкувати ці етапи і зробити висновок про знання і уміння, навички, здібності, ступінь розвитку умінь та навичок, пізнавальну активність – необхідним стало впровадження моніторингу навчальних досягнень учнів з читання вчителями району.Перед вчителями району 1-х класів була поставлена проблема. Для її розв’язання треба було підібрати методичну літературу,теоретичний матеріал втілити в роботу, обмінятись досвідом, визначити методи і прийоми, які сприяють формуванню і розвитку навиків динамічного читання, спланувати систему дій, спрямованих на відслідкування і розвиток здібностей. Після ознайомлення з літературою вчителі були поділені на 4 групи. Групи діляться своєю інформацією, досвідом, своїми наробками, обмінюються думками.Усі працюють на спільний результат

 • Перед вчителями району 1-х класів була поставлена проблема. Для її розв’язання треба було підібрати методичну літературу,теоретичний матеріал втілити в роботу, обмінятись досвідом, визначити методи і прийоми, які сприяють формуванню і розвитку навиків динамічного читання, спланувати систему дій, спрямованих на відслідкування і розвиток здібностей. Після ознайомлення з літературою вчителі були поділені на 4 групи. Групи діляться своєю інформацією, досвідом, своїми наробками, обмінюються думками.Усі працюють на спільний результат • Постановка проблеми

 • Підбір та вивчення методичної літератури

 • Обмін досвідом, втілення теоретичних знань в досвід роботи

 • Відслідкування первинних досягненьРегіональна програма моніторингу якості освіти Затверджена наказом

 • Регіональна програма моніторингу якості освіти Затверджена наказом

 • ГУОН від 18.10.2002 року

 • О.Вашуленко. Оцінювання компетентностей молодших школярів. Початкова школа №12 2006

 • Н.Н.Светловская. Об интеграции как методическом явлении и еёвозможностях в начальном обучении. “Начальная школа” №5 1990

 • год Пометун О., Тараженко Л. Інтерактивні технології навчання׃

 • Теорія практика, досвід. Київ 2004 рік

 • Ярошенко О.Г., О.Г. Грунова навчальна діяльність школярів ׃теорія і методика. Київ, Партнер. 1997 рік

 • В.І. Куріпта Навчальні ігри на уроках читання Харків. Основа 2006рік

 • Біличенко О.Л. Культурно – виховна роль книги в умовах формування

 • інформаційного суспільства Харків. “Основа” 2006 рік

 • Розвиток навички читання і методичні рекомендації Міністерства освіти України Київ “Освіта”. 1993 рік

 • Т.Кравченко. Розвиток пізнавальної активності у дітей 6 річного віку на уроках навчання грамоти. Початкова школа № 11. 2002 рік

 • О.В. Онопрієнко . Елементи літературного аналізу творів на уроках читання. Початкова школа №12. 1996рік1 група 2група 3група 4група

 • 1 група 2група 3група 4група

 • Виявлення Визначення Методичні Організація

 • рівня вимог умови роботи з

 • сформованості до формування формування правильності

 • усвідомленості виразності у молодших читання

 • прочитаного читання школярів швидкості

 • І способу читання

 • читання

 • Дидактичні особливості уроку для учнів 6- річного віку:

 • Особистісно – орієнтований підхід до виховання творчої особистості молодших школярів

 • Розвиток зв‘язного мовлення у 1 класі

 • Формування у учнів уміння виразно читати

 • Моніторинг первинних досягнень учнів перших класів району • Перший етап формування навички читання׃

 • Читання по складах і набуття уміння розуміти зміст прочитаногоУсвідомлення прочитаного

 • Усвідомлення прочитаногоНа районному методичному об’єднанні вчителів 2 –х і 3 – х класів продовжується робота над цією проблемою з використанням методичної літератури, розглядаються методи і прийоми, які сприяють формуванню і розвитку навиків читання. Вчителі працюють над вдосконаленням знань,розвитком творчих здібностей, комунікативних умінь і навичок з читання із забезпеченням різноманітних форм навчання. Обов’язковим є відслідкування досягнень учнів.

 • На районному методичному об’єднанні вчителів 2 –х і 3 – х класів продовжується робота над цією проблемою з використанням методичної літератури, розглядаються методи і прийоми, які сприяють формуванню і розвитку навиків читання. Вчителі працюють над вдосконаленням знань,розвитком творчих здібностей, комунікативних умінь і навичок з читання із забезпеченням різноманітних форм навчання. Обов’язковим є відслідкування досягнень учнів. • Робота над проблемою з використанням методичної літератури

 • Формування навичок читання

 • (перехід до читання цілими словами з інтенсивним формуванням темпу читання вголос і уміння читати мовчки)

 • Відслідкування досягнень- робота над проблемою з використанням методичної літератури

 • - робота над проблемою з використанням методичної літератури

 • - вдосконалення навички читання

 • (інтенсивне формування видів читання׃

 • виразного вголос і швидкого мовчазного)

 • Цей період відповідає третьому року навчання,

 • це третій етап формування навички читання.

 • - Відслідкування досягнень* “Різноманітність видів роботи на уроках читання”

 • * “Різноманітність видів роботи на уроках читання”

 • * “Формування у учнів уміння виразно читати”

 • * “Пожива для розуму, для відпрацювання техніки читання”

 • * “Вдосконалення процесу швидкості читання”

 • * “Інноваційні технології та інтерактивні методи навчання на уроках”

 • * “Розвиток особистісних якостей для активізації читання”

 • Форми роботи׃ інформація, доповідь, моделі уроків, обмін досвідом роботи, взаємо відвідування уроків, творчі звіти, круглі столи, сторінка “ Моя методика”, сторінка “ Мій погляд”ШВИДКІСТЬ ЧИТАННЯ 2клас

 • ШВИДКІСТЬ ЧИТАННЯ 2класВИРАЗНІСТЬ ЧИТАННЯ 3клас

 • ВИРАЗНІСТЬ ЧИТАННЯ 3класТак як в початковій школі постійна увага приділяється виявленню в дітей рівня сформованості способів і навичок читання,їхніх якостей(правильність, усвідомленість,швидкість, виразність, спосіб читання), то вчителі району 4-х класів діляться результатами своєї роботи з проблеми за цими якостями.

 • Так як в початковій школі постійна увага приділяється виявленню в дітей рівня сформованості способів і навичок читання,їхніх якостей(правильність, усвідомленість,швидкість, виразність, спосіб читання), то вчителі району 4-х класів діляться результатами своєї роботи з проблеми за цими якостями.Інтелектуальний, моральний і естетичний розвиток молодшого школяра як творчої особистості засобами читацької діяльності

 • Інтелектуальний, моральний і естетичний розвиток молодшого школяра як творчої особистості засобами читацької діяльності

 • ( це 4 етап сформованості читацької діяльності)Правильність читання

 • Правильність читанняпрезентація досвіду роботи вчителів району;

 • презентація досвіду роботи вчителів району;

 • фрагменти уроків по формуванню читацької компетентності;

  • участь у створенні брошури «Дидактичні ігри з розвитку динамічного читання»


Схожі:

Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconУчитель початкових класів Учитель початкових класів
Освіта: вища, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 1998р
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconУчителя початкових класів Учителя початкових класів
Це я учитель початкових класів зош І-ІІІ ступенів №17 Семенець Любов Миколаївна
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconЗ них молодих спеціалістів – 11
В новомосковському районі вчителів початкових класів, які мають такі кваліфікаційні категорії
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconВітаємо учасників районної звітно – виборної профспілкової конференції у районі працює
Переможець обласного та лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу "Учитель року 2006"
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconУрок української мови Учитель початкових класів Колеснікова О.І. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст" кз "лсш І-ІІІ ст. №21"

Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconТетяна Миколаївна рябоконь, учитель початкових класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 м. Монастиріще Черкаської області

Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconГорішки для розуму мовні жарти
Підготувала учитель початкових класів зош №18 м. Артемівська Бусел І. С. Поміркуй!
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconПортфоліо Бабенко Валентини Василівни вчителя початкових класів
Випуск методичних рекомендацій творчої групи вчителів початкових класів " Проектна діяльність молодших школярів "
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconОсобистісно – орієнтована технологія: Особистісно – орієнтована технологія
Матеріали до засідання мо вчителів початкових класів та вихователів гпд «Втілення ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховний...
Інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них : в районі працює 121 учитель початкових класів. Із них iconВчитель початкових класів Вчитель початкових класів
О. Омельченка Гра, як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках української мови і читання

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка