Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями


НазваТема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями
Дата конвертації27.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииТема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями.

 • Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями.

 • Мета: Ознайомити учнів з методами та способами побудови діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями; розвивати пам'ять, увагу, мислення, вміння роботи в групах; виховувати дисциплінованість та інтерес до предмету.

 • Тип уроку: введення нових знань. Обладнання і матеріали: тестова програма, презентація, роздатковий матеріал.Актуалізація опорних знань

 • Дайте відповіді на слідуючі запитання тесту!Мотивація навчальної діяльності

 • Діаграма. Динаміка зареєстрованих у 1987-2005 роках ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

 •  Ви розглянули графік та діаграму, тож дайте відподь. В яких сферах людської діяльності застосовуюється побудова графіків та діаграм?

 • Індекси реального ВВП за 1991-2005 рокиВиклад нового матеріалу

 • Для наочного представлення даних у середовищі Місrosoft Ехсеl можна створювати десятки різновидів стандартних графіків (об'ємних та плоских), які поділяються за типами: лінійні графіки, гістограми, кругові діаграми тощо. Можна будувати нестандартні графіки - змішані за типами.

 • Для побудови графіків застосовується майстер діаграм, який викликається або через пункт меню Вставка/Диаграмма, або з допомогою кнопки на панелі інструментів. Перед викликом майстра діаграм потрібно виділити дані, за якими будемо створювати графік або діаграму.Робота майстра складається з чотирьох кроків:

 • 1. Користувач повинен вибрати графік за типом і зовнішнім виглядом. При натисненні й утримуванні мишкою кнопки Просмотр результати можна побачити, яким буде майбутній графік.

 • 2. Натискуєм на кнопку Далее, визначаємо як ці дані розташовуються у таблиці - по рядках чи стовпчиках.

 • 3. Натискуєм на кнопку Далее. Визначаємо параметри майбутнього графіка.

 • Вкладника Заголовки використовується для визначення заголовків всього графіка (графік).

 • Вкладника Подписи данных використовується, якщо потрібно на графіку показати значення даних; покажчик Значение розташовує дані для У на графіку; покажчик Доля (для кругової діаграми) розташовує значення відсотків даних У від їх загальної суми; покажчик Категория розташовує дані X; покажчик Категория й доля розташовує і значення відсотків даних У від їх загальної суми, і дані X;Вкладника Легенда використовується для показу/скасування показу умовних позначень для графіка і місця їх розташування.

 • Вкладника Легенда використовується для показу/скасування показу умовних позначень для графіка і місця їх розташування.

 • Вкладника Оси використовується для показу/скасування показу відповідних осей на графіку.

 • Вкладника Таблица даних використовується для лінійних графіків та гістограм для показу під графіком таблиці, за якою побудований графік.

 • Вкладника Линии сетпки використовується для показу/скасування показу основних або додаткових ліній на графіку (потрібне треба позначити або зняти позначку).

 • 4. Визначаємо місце розташування побудованого графіка: він може розташовуватись або на окремому аркуші, або на поточному. Після вибору натискається кнопка Готово, і побудова графіка завершується.Приклад 1. Побудова лінійного графіка.

 • Побудуйте лінійний графік за даними значеннями

 • Х та УКрок 1. Завантажуємо Місrosoft Ехсеl. Створюємо таблиці значень X та У. Виділяємо діапазон А1:В22. Викликаємо Майстра діаграм, вибираємо тип -графік і його різновид. Натискуємо Далее.

 • Крок 1. Завантажуємо Місrosoft Ехсеl. Створюємо таблиці значень X та У. Виділяємо діапазон А1:В22. Викликаємо Майстра діаграм, вибираємо тип -графік і його різновид. Натискуємо Далее.Крок 2. З'являється графік, на якому представлено два ряди даних X та У. Вибираємо вкладнику Ряд, позначаємо назву X і натискаємо кнопку Удалить. Для визначення даних на осі X натискається кнопка праворуч у зоні Підписи осі X, виділяємо діапазон А2:А10 і повторно натискаємо кнопку, графік набуває такого вигляду, як на малюнку.Крок 3. Задаємо параметри для графіка. Створюємо заголовок Графік, позначаємо осі, ставимо основні лінії, графік набуває такого вигляду, як на малюнку.

 • Крок 3. Задаємо параметри для графіка. Створюємо заголовок Графік, позначаємо осі, ставимо основні лінії, графік набуває такого вигляду, як на малюнку.Крок 4. Вибираємо розташування графіка на поточному аркуші, натискуємо Готово.

 • Крок 4. Вибираємо розташування графіка на поточному аркуші, натискуємо Готово.Відредагований графікПриклад 2. Побудова кругової діаграми.

 • За даними таблиці побудуйте діаграмуКрок 1. Завантажуєм Місrosoft Ехсеl. Створюєм таблицю під заголовком Облік витрат на технічне обслуговування, що складається з трьох стовпчиків. Виділяємо діапазон А1:С7. Викликаємо Майстра діаграм, вибираємо тип - кругова діаграма, різновид - об'ємна. Натискуєм далее.

 • Крок 1. Завантажуєм Місrosoft Ехсеl. Створюєм таблицю під заголовком Облік витрат на технічне обслуговування, що складається з трьох стовпчиків. Виділяємо діапазон А1:С7. Викликаємо Майстра діаграм, вибираємо тип - кругова діаграма, різновид - об'ємна. Натискуєм далее.Крок 2. З'являється кругова діаграма

 • Крок 2. З'являється кругова діаграмаКрок 3. Задаємо параметри для кругової діаграми. Якщо потрібно міняємо заголовок, розміщуємо легенду внизу, вгорі, справа, зліва, в правому верхньому куті, використовуємо вкладнику підписи даних, вибираємо значення. Кругова діаграма набуває такого вигляду, як на малюнку.

 • Крок 3. Задаємо параметри для кругової діаграми. Якщо потрібно міняємо заголовок, розміщуємо легенду внизу, вгорі, справа, зліва, в правому верхньому куті, використовуємо вкладнику підписи даних, вибираємо значення. Кругова діаграма набуває такого вигляду, як на малюнку.Крок 4. Вибираємо розташування графіка на поточному аркуші, натискуємо Готово

 • Редагування діаграми

 • Для редагування кругової діаграми - зміни кольору тла, формату лінії, назв для заголовків таблиці даних, різновид діаграми треба виділити потрібний об'єкт і натиснути на праву кнопку мишки. Відкриється контекстове меню, з якого треба вибрати пункт меню Формат...(підпису даних, легенди, заголовку діаграми)Відредагована діаграмаЗакріплення знань на початковому рівні

 • Учні утворюють групи (2-3)

 • Виконують два приклади, які були розглянуті у презентації в програмі Microsoft Excel.Підсумки уроку

 • Учні відповідають на питання поставлені вчителем.

 • 1.Чи досягли ми на уроці поставленої мети?

 • 2.На які типи поділяються стандартні графіки?

 • 3. Як викликається Майстер діаграм?

 • 4. 3 скількох кроків складається робота Майстра діаграм?

 • 5 .Що виконуємо на першому кроці?

 • 6.Які дії потрібно виконати на другому кроці?

 • 7.Що виконуємо на третьому кроці?

 • 8.В чому полягає четвертий крок?Домашнє завдання

 • Вивчити теоретичний матеріал (користуючись роздатковим матеріалом).

 • Підготуватися до практичної роботи.Використані джерела

 • І.Т. Зарецька. Інформатика (Частина 2). К.: 2004.

 • Сайт. Kabinet – info.narod.ruСхожі:

Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconУроку Тема: "Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації". Мета: навчити учнів будувати діаграми в Excel
Пк з програмою Excel, презентація, виконана в програмі PowerPoint, роздатковий матеріал
Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconТема уроку: Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень (2 уроки)
На рисунках 23, 24 показано, як працює це правило для побудови графіків функцій y = x2 – 4 і
Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconПобудова графіків функції за допомогою елементарних перетворювань презентацію робила

Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconТема : Властивості функції. Квадратична функція
Повторити властивості функції. Уміти визначати властивості функції по графіку. Закріпити побудову графіка квадратичної функції. Вдосконалювати...
Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconПобудова графіків і характеристик схем в програмі Electronics Workbench Спочатку побудуємо електричну схему

Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconПід час роботи в школі я зіткнулась з рядом проблем, зокрема: Під час роботи в школі я зіткнулась з рядом проблем, зокрема
Всі вищевказані проблеми з часом я намагалась вирішити різними способами, але найефективнішим стало використання новітніх інформаційно-комунікаційних...
Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconПобудова графіків методом елементарних перетворень Узори математики, так само, як узори художника чи поета, мають бути прекрасними

Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconУрок №39-40 з алгебри у 9 класі з поглибленим вивченням математики Тема : Як побудувати графіки функцій y=k f (x), y=f (k x), якщо
Сформувати в учнів розуміння поняття " перетворення графіка функції ", а також факту, що певне перетворення формули, що задає функцію,...
Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconЛекція №3 Графічні можливості програми Microsorf Excel. Апроксимація та прогнозування. Основні розділи лекції Створення графіків та діаграм в Microsoft Excel
Групи елементів даних, що відбивають вміст вічок одного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають
Тема: Ділова графіка. Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями iconМета роботи визначення основних задач під час розробки інтелектуальної гри «Брейн-Ринг»
Задачею дослідження постає рішення поставлених проблем під час створення інтелектуальної комп’ютерної гри «Брейн-Ринг»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка