Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “


НазваМатеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “
Дата конвертації11.02.2013
Розмір445 b.
ТипКонкурс


Матеріали

Матеріали

учасника І туру Всеукраїнського конкурсу

“ Учитель року – 2010 “

вчителя німецької мови

спеціалізованої школи №5

м. Монастирища

Катющенко

Людмили Ярославівни
Формування поля креативності засобами сучасних педагогічних технологійУміє навчати той, хто навчає цікаво, хто викладає свій предмет, хоч і не дуже привабливий, на перший погляд, так, щоб у душі учня зазвучали зворотні струни і не на хвилинку не завмирала його допитливість.

Уміє навчати той, хто навчає цікаво, хто викладає свій предмет, хоч і не дуже привабливий, на перший погляд, так, щоб у душі учня зазвучали зворотні струни і не на хвилинку не завмирала його допитливість.

А.Ейнштейн

Головною метою навчання іноземної мови є розвиток у школярів здатності використовувати іноземну мову як інструмент спілкування між людьми, тобто розвиток навичок спілкування. Активізація і розвиток творчих можливостей учнів на уроках іноземної мови відбувається через оволодіння учнями комунікативними вміннями.

Сучасна комунікативна методика передбачає використання різноманітних форм роботи для того, щоб забезпечити розвиток творчої активності учнів у мовленнєвій практиці та формування в учнів мовленнєвої компетенції в різних видах мовної діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.

Переконана, що спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності неможливе без застосування та використання інноваційних технологій, оскільки використання інтерактивного навчання забезпечує підвищення ефективності навчального процесу та гарантує досягнення запланованих результатів.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності із конкретними і прогнозованими цілями. Одна із них – створення комфортних умов навчання, таких, при яких учень відчуває свій успіх, інтелектуальність, що робить продуктивним сам процес навчання.

Інтерактивне навчання вирішує такі завдання:

розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями;

забезпечує учнів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати спільну діяльність;

розвиває загальні навчальні вміння і навички (аналіз, синтез, постановка цілей);

забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до чужої думки;

забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до чужої думки;

Вир ішує питання релаксації, зняття нервового навантаження, перемикання уваги, зміни форм діяльності,

В основі інтерактивного навчання лежать принципи:

1)безпосередньої участі кожного учня на уроці, що зобов’язує вчителя зробити кожногоучасника уроку активним шукачем шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;

2)взаємного інформаційного, духовного збагачення, при якому учасники мають можливість обмінюватися одержаною інформацією.

Учитель – організатор застосування інтерактивних форм і методів повинен:

бути ненав’язливим організатором і керівником навчальної діяльності учнів;

ставити спільні завдання навчання;

забезпечувати необхідною інформацією;

консультувати і контролювати учнів;

бути готовим до будь-яких запитань, критики і змін засобів спільної роботи;

здійснювати підсумкову оцінку діяльності учнів;

організовувати учнів на безпосередню участь в обговоренні і контролі та оцінюванні спільно виконаної роботи.

Учасник інтерактивного навчання мусить:

ставити перед собою навчальні завдання, самовизначатися, домагатися результату;

розвивати навчальну активність;

визначати проблеми в ході навчання;

вміти переходити від розумової діяльності до практики втілення і аналізу цієї діяльності.

Зміст інтерактивного навчання полягає в тому, що урок організований таким чином, що практично всі учні є активними учасниками дійства. Кожен учень має можливість внести свій індивідуальний вклад, іде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Проходить це в атмосфері доброзичливості, взаєморозуміння, взаємопідтримки, що дозволяє не тільки отримувати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність.

Зміст інтерактивного навчання полягає в тому, що урок організований таким чином, що практично всі учні є активними учасниками дійства. Кожен учень має можливість внести свій індивідуальний вклад, іде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Проходить це в атмосфері доброзичливості, взаєморозуміння, взаємопідтримки, що дозволяє не тільки отримувати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність.

Для того, щоб інтерактивність у процесі навчання була справжньою, треба щоб учитель і учні розвивали впевненість в собі і отримували задоволення від того, що вони роблять.

Справжня інтерактивність на уроці вимагає від учителя відійти вбік від центрального місця і залишити його учневі, надати учневі можливість розвивати і виконувати різні види діяльності, приймати всі учнівські ідеї і бути толерантним до помилок, які роблять учні під час своїх спроб спілкування. Як тільки учні відчують, що їх поважають і цінують, вони будуть активно демонструвати те, на що вони здатні, будуть висувати пропозиції і брати участь в різноманітних видах діяльності.

Коли учні інтерактивно працюють із будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони знають і вміють, тим легше їм створювати власні творчі ситуації.

Умовою і результатом інтерактивного навчання є сформованість в учнів здатності і бажання самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку.

Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей. Тому при інтерактивному навчанні завдання повинні бути творчого характеру, які змушували б учнів аналізувати, зіставляти, узагальнювати, робити висновки, проявляти ініціативу.

Спираючись на теоретичний матеріал та свій практичний досвід, я дійшла висновку, що урок тоді інтерактивний, коли на уроці використовуються такі методи та прийоми:

Спираючись на теоретичний матеріал та свій практичний досвід, я дійшла висновку, що урок тоді інтерактивний, коли на уроці використовуються такі методи та прийоми:

1)організація індивідуальної, парної та групової форм роботи;

2)рольові ігри;

3)дослідні проекти;

4)робота з різними джерелами інформації;

5)творчі роботи.

Важливою умовою проведення уроку вважаю грамотну постановку цілей та завдань уроку та успішну її реалізацію.

На уроках намагаюсь всіляко заохочувати діяльність учнів, переконую їх в необхідності свідомого матеріалу, знань, які знадобляться їм у майбутньому. Намагаюсь створити психологічний комфорт на уроці, що допомагає учням подолати страх помилок, вільно приступити до роботи, тобто створює необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу. Намагаюсь знайти для кожного учня добрі слова, похвалити, коли він цього заслуговує. Радість пізнання розвиває творчість учнів, формує інтерес до вивчення іноземної мови.

Уроки проводжу у швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу, використати заощаджений час для інформації, додаткового матеріалу і не дає учням можливість нудьгувати, дає змогу імпровізувати, займатися творчим пошуком та творчо працювати.

Вважаю, що праця вчителя та учня має обов’язково поєднуватися, бути справді творчою, тільки тоді вона принесе взаємне задоволення. На уроці учні разом з учителем повинні вчитися спостерігати, запам’ятовувати, відтворювати, міркувати. Мої учні та я на уроках разом радіємо, дивуємося, засмучуємося, робимо висновки.

На долю творчості вчителя припадає створення або стимуляція створення таких ситуацій, в яких спілкування було б природнім і в яких учні можуть вживати в реальному спілкуванні все те, що вони вивчили формально.

Таким чином, вони залучаються до інтерактивного спілкування. Так, наприклад, у 7-А класі при вивчені теми «Подорож» я пропоную учням такі ситуації:

Таким чином, вони залучаються до інтерактивного спілкування. Так, наприклад, у 7-А класі при вивчені теми «Подорож» я пропоную учням такі ситуації:

Ти – інопланетянин. Ти на Землі вперше. Ти хочеш подорожувати. Вибери спосіб подорожування, вид транспорту.

Ти - учасник Одеського фестивалю гумору. Через два дні відкривається фестиваль. Розкажи, яким видом транспорту можна подорожувати по Одесі.

Ви - друзі Габі Лінде. Вона запросила вас до себе на день народження. Розкажи про:

підготовку до подорожі

маршрут з Монастирища до Рьондорфу (схематично зобразити план подорожі).

Крім ситуативного мовлення систематично організовую парну та групову роботу, яка сприяє спілкуванню, розвиває навички співпраці,виховує почуття товариськості, прагнення не підвести друзів, бути надійним партнером.

За умов парної роботи всі учні в класі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота парами дозволяє учням практикувати говоріння в невимушеному контексті, без страху. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватися, мислити, вміння переконувати і вести дискусію.

Робота в групах підвищує мотивацію, оскільки вона дає змогу обмінюватися ідеями і допомагати один одному. В умовах дружнього змагання кожний учень намагається відповісти як найкраще.

Залежно від завдання формую групи. Запропоноване завдання має бути чітким і конкретним, щоб учні не втрачали інтересу до роботи. Учнівська діяльність повинна бути цілеспрямованою.

На уроках застосовую багато форм групової роботи. Найчастіше такі: «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Обери позицію», «Броунівський рух», «Дерево рішень», «Коло ідей».

Щоб урок був цікавим для учнів часто організовую для інтерактивної діяльності рольової гри. Чому саме рольові? – тому що рольова гра – це умовне відтворення учасниками реальної практичної діяльності людей. Рольова гра – це найкраща модель спілкування. Під час рольових ігор у моїх учнів виникає бажання фантазувати, відкривати таємниці прекрасного. У процесі гри у дітей виробляється звичка зосереджуватися, розвивати увагу, самостійно мислити. Під час гри учні краще навчаються, до активної творчої діяльності долучаються навіть найпасивніші. Рольова гра знімає втому, ліквідує дефіцит спілкування іноземною мовою. Вправи ігрового характеру збагачують учнів новими враженнями, надають відтінок емоційності їхньому мовленню, активізують словник, виконують розвивальну функцію.

Щоб урок був цікавим для учнів часто організовую для інтерактивної діяльності рольової гри. Чому саме рольові? – тому що рольова гра – це умовне відтворення учасниками реальної практичної діяльності людей. Рольова гра – це найкраща модель спілкування. Під час рольових ігор у моїх учнів виникає бажання фантазувати, відкривати таємниці прекрасного. У процесі гри у дітей виробляється звичка зосереджуватися, розвивати увагу, самостійно мислити. Під час гри учні краще навчаються, до активної творчої діяльності долучаються навіть найпасивніші. Рольова гра знімає втому, ліквідує дефіцит спілкування іноземною мовою. Вправи ігрового характеру збагачують учнів новими враженнями, надають відтінок емоційності їхньому мовленню, активізують словник, виконують розвивальну функцію.

Рольова гра створює умови реального спілкування і передбачає елемент перевтілення. Популярність рольових ігор пояснюється любов’ю дітей і підлітків до імпровізації, інсценувань. Так, наприклад, учні середнього шкільного віку з радістю приймають ігрову ситуацію, нереальний казковий чи фантастичний сюжет. Учням 5-го класу подобається перевтілюватися. Тому при вивченні теми «Школа» пропоную такі сюжети:

Через 15 років ти – завуч школи. Склади розклад уроків на тиждень для майбутніх п’ятикласників.

Ти – учитель фізкультури. Проведи фізкультпаузу.

Ти – студент театрального училища. Прояви акторської здібності. Продемонструй пантоміму.

Ти хочеш малювати (читати, займатися спортом…) Що тобі для цього потрібно.

Завтра - 1 вересня:

що купили тобі батьки у твій новий ранець;

що б ти хотів взяти з собою до школи.

Учні 7-А класу теж люблять ігри. При цьому стараюсь створити ситуації, максимально наближені до реальних. Наприклад, при вивчені теми «Подорож» розігруємо сценки:

Учні 7-А класу теж люблять ігри. При цьому стараюсь створити ситуації, максимально наближені до реальних. Наприклад, при вивчені теми «Подорож» розігруємо сценки:

«Біля квиткової каси»

«Паспортний та митний контроль»

«У незнайомому місті»

А учні 6-А класу протягом начального року вітають своїх однокласників з днем народження (співають пісні, розігрують сценки…).

У дні самоврядування, які традиційно проводяться в нашій школі, учні 11-А та 10-А класів успішно справляються із роллю вчителів німецької мови під час уроків у 5-9 класах.

Для проведення рольових ігор часто на уроках використовую ляльку,яка може брати на себе будь-яку роль (мати свою біографію, риси характеру…). Лялька, особливо лялька – звірятко, найкраще пасує для вивчення діалогу волевиявлення:

Впертий ослик на будь-який наказ відповідає відмовою.

Хитра лисиця переадресовує запитання іншому.

Повільний ведмедик перепитує і просить повторити наказ хором.

Вередлива лялька нічого не хоче робити і на будь-яке твердження «Ти мусиш…» відповідає « Я не хочу…»

При допомозі такого прийому учні тренуються вживати різні граматичні структури в ситуативному мовленні.

Переконана, щоб організувати спілкування в межах рольової гри, необхідно сформувати ці навички в реальних умовах навчального процесу. Для цього систематично виконую такі тренувальні вправи:

Вправи на тренування в учнів уміння реагувати на запропоновані твердження. Вони розвивають уміння вживати фрази-кліше, еквівалентні до українських «Так», «Ні…», «Хіба…», «Невже..», «Як цікаво…» , «Я думаю, що…»

Вправи, направлені на розвиток мови по телефону.

Вправи на тренування учнів у складанні мікродіалогів у парах (в межах запропонованої ситуації)

Отже, рольова гра - це навчання в дії. Вона є одним з найефективніших прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні іноземної мови.

Отже, рольова гра - це навчання в дії. Вона є одним з найефективніших прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні іноземної мови.

Щоб забезпечити інтерактивне навчання, проводжу такі нестандартні уроки:
 • уроки-подорожі

 • уроки-свята

 • уроки-конференції

 • уроки-змагання

 • уроки-диспути

 • театралізовані-уроки

 • інтегровані-уроки

Підвищення ефективності уроку є важливим критерієм у моїй педагогічній діяльності. Урок ефективний тоді, коли він цікавий і для вчителя і для учнів. Прикладом ефективного уроку вважаю проект. Проектна робота допомагає учням працювати об’єднано і ділитися своїми вміннями та досвідом. У роботі над проектом кожен учень робить свій внесок у його реалізацію залежно від знань і особистих інтересів. Кожен рівною мірою несе відповідальність за виконання проекту і повинен представляти результати своєї роботи.

Ось деякі рекомендації для успішної проектної роботи:

проект повинен розкрити щось нове, незвичайне;

він повинен бути цікавим і захоплюючим, як для доповідача, так і для слухача;

усіма силами та засобами учні повинні доводити роботу над проектом до кінця.

Вибираючи теми проектів враховую психологічні та вікові особливості учнів. Наприклад, проекти «Моє місто», «Моя школа – школа майбутнього», «Мій товариш», «Спорт у нашому місті» є близькими для учнів 5, 6, 7 класів.

На старшому етапі навчання учні більш свідомо, більш творчого підходять до створення проекту

На старшому етапі навчання учні більш свідомо, більш творчого підходять до створення проекту

З урахуванням їхніх інтересів і проблем, що хвилюють їх, я пропоную такі теми для проектів:

«Великі винаходи», «Глобальні проблеми людства» (11 клас)

«Ми - однолітки», «Здоровий спосіб життя» (10 клас)

«Молодіжні групи», «Музика», «Чи легко бути підлітком» (9 клас)

Мову можна тренувати інтерактивно не тільки під час комунікації, а також при читанні. Вважаю, що при читанні повинно існувати інтерактивне спілкування між читачем і текстом – інтерпретація, розширення, обговорення. Дуже часто читання веде до творчої діяльності в письмовій формі: учні пишуть свої оповідання, вірші, п’єси, сценарії, свої власні розв’язки до оповідань, які вони читають.

Ефективні творчі завдання, які я пропоную своїм учням – це написання оголошення, запрошення, статті в газету, лист до реальної людини.

Постійно рекомендую своїм учням додаткову пізнавальну літературу, завдяки якій вони отримують інформацію, яка допомагає усвідомити значення іноземної мови, зрозуміти важливість і доцільність її вивчення для кожної освіченої людини. Систематично на уроках використовую аудіо- та відеоматеріали.

Невід’ємною частиною актуалізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови вважаю позакласну роботу. Різні її форми допомагають організувати вільний час учнів, залучити їх до творчої діяльності.

Вважаю, що поєднання уроку та позакласної роботи – запорука успіху. Тому позакласною роботою намагаюсь охопити учнів на всіх етапах навчання.

Учні 5 класу охоче відповідають гурток «Ми читаємо, співаємо та граємось німецькою мовою.» На гуртку учні займаються розмовною практикою, читають казки, загадки, беруть участь у різноманітних іграх, розучують пісні, вірші, проводять інсценізації.

Учні 6-8 класів беруть участь у позакласних заходах, присвячених різноманітним датам календаря, проводять новорічні інсценізації, беруть участь у тижнях іноземних мов, у конкурсах. На новорічні свята мої учні показували такі інсценізації «Ялинка, яка не хотіла святкувати» - 6–А клас, «Попелюшка» - 6–А клас, «Дванадцять місяців» - 7–А клас, «Снігова королева» - 8-А клас.

Учні 6-8 класів беруть участь у позакласних заходах, присвячених різноманітним датам календаря, проводять новорічні інсценізації, беруть участь у тижнях іноземних мов, у конкурсах. На новорічні свята мої учні показували такі інсценізації «Ялинка, яка не хотіла святкувати» - 6–А клас, «Попелюшка» - 6–А клас, «Дванадцять місяців» - 7–А клас, «Снігова королева» - 8-А клас.

В рамках тижнів іноземних мов були підготовлені та проведені такі заходи: Свято-звіт «Вивчаємо німецьку мову з задоволенням» - 6–А клас, КВК «Подорож» - 7–А клас, інтелектуальна гра «Найрозумніший» - 8-А клас, святкування Дня святого Валентина – 10-А клас, свято «У світі казок» 6–А клас та 7–А клас.

Учні 8-11 класів беруть участь в олімпіадах з німецької мови. Вони є щорічними призерами районних олімпіад та учасниками обласних олімпіад з німецької мови. Крім того, уже два роки мої учні є учасниками iнтернет олімпіади з німецької мови.

В результаті чітко спрямованої, творчої роботи з розвитку і підтримання інтересу до вивчення німецької мови досягаю в цілому позитивних результатів.

Переконана, що завдяки використанню різних видів творчих завдань можна істотно вплинути на розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення німецької мови.

Література

Література

 
 • Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів // х: Основа, 1990.

 • Готра Н. Розвиток пізнавальної активності учнів // Рідна школа, 1999.

 • Житник Б.О. Актуалізація особистісно орієнтованого навчання // х: ТОР – СІМР, 2001.

 • Пометун О. Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання // К: ЛСК, 2004.

 • Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика// К: Партнер, 1997

 • Смид Р.Г. Групповая работа с детьми и подростками // Пер. с анлг. – М: Генезис, 1999

 • Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры //М: Прогрес, 1988.

 • Килпатрик В.Х. Метод проектов // 1995

 • Сиротенко Р.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання // Х:Основа, 2003.Схожі:

Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconКонкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф. начальника контрольного управління апарату
Щорічний всеукраїнський конкурс «кращий державний службовець» Творча робота учасника III туру конкурсу дейниченка в. Ф
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconВітаємо учасників районної звітно – виборної профспілкової конференції у районі працює
Переможець обласного та лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу "Учитель року 2006"
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconКількість олімпіад у 2010-11 та 2011-12 н р. 2010-11 н р. – проведено олімпіади
Якість дипломів учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconПерев’ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ГОТОВІ перев’язувальні засоби
Перев’язувальні матеріали це матеріали, призначені для захисту ран від вторинної інфекції, їх осушування, обробки операційного поля,...
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconПерев”ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ГОТОВІ перев”язувальні засоби
Перев язувальні матеріали це матеріали, призначені для захисту ран від вторинної інфекції,їх осушування, обробки операційного поля,...
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconПерев'ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ГОТОВІ перев'язувальні засоби
Перев'язувальні матеріали це матеріали, призначені для захисту ран від вторинної інфекції, їх осушування, обробки операційного поля,...
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconУчитель історії та правознавства ІІ категорії. Учитель історії та правознавства ІІ категорії
Червонотоківської зош І-ІІІ ст. Апостолівського району, Дніпропетровської обл. Учасник Всеукраїнського конкурсу
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconШкола заснована у 1900р. Школа заснована у 1900р
Поліщук С. П, Обалєнцова Л. М. лауреати обласного конкурсу "Учитель року-2006, 2010", Колісник С. Г. лауреат обласного конкурсу "Класний...
Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconМинулого року, 11 липня 2008 року, відбулося засідання журі та визначення переможців всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Податки очима дітей"

Матеріали Матеріали учасника І туру Всеукраїнського конкурсу “ Учитель року – 2010 “ iconНаказ гуон №661 від 09. 12. 10 "Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2010-2011 навчальному році"
Наказ гуон №712 від 29. 12. 10 "Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка