Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей


НазваРоль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей
Дата конвертації27.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей


Романюк І.А. Функції музичного керівника та вихователя дошкільного навчального закладу з музичного виховання дітей // Дошкільна освіта. - 2010. - N 4 (30). - C.81-89.

 • Романюк І.А. Функції музичного керівника та вихователя дошкільного навчального закладу з музичного виховання дітей // Дошкільна освіта. - 2010. - N 4 (30). - C.81-89.Основні параметри здійснення музичним керівником та вихователем інформаційної функціїРозвивальна функція

 • Розвивальна функція

 • Педагог будь-якого профілю, навчаючи дітей, повинен розвивати їхні здібності, учити самостійно мислити, стимулювати творчі прояви.

 • У діяльності музичного керівника ця функція спрямована на збагачення дітей музичними враженнями, розвиток їхніх музичних здібностей, творчості. Для цього педагогам необхідно знати методику діагностичного обстеження музичних здібностей дітей, проблемні методи навчання, уміти застосовувати їх з урахуванням віку дітей, індивідуальних якостей особистості.

 • Необхідно створювати проблемні ситуації, які спонукують дітей до активного прояву (порівняння, узагальнення, придумування варіантів), стимулюють їхню творчу самостійну діяльність. Виконуючи твори з різним ступенем контрастності, педагог пропонує дітям порівняти їх, висловити своє ставлення, "поміркувати" про музику. Музичний керівник повинен володіти творчими вміннями в різних видах музичної діяльності (показати кілька варіантів танцювальних рухів, пісенних імпровізацій, скласти поспівки на музичних інструментах).Вихователь допомагає музичному керівнику підготувати й провести різні види занять. Особливо важлива його роль на комплексних заняттях. Тільки вихователь може підказати, якими знаннями й уміннями в образотворчій, художньо-мовленнєвій діяльності оволоділи діти. Можливості вихователя не обмежуються слуханням музики, організацією самостійної діяльності дітей. Він може використовувати музику на інших заняттях, особливо під час образотворчої та художньо-мовленнєвої діяльностей. Якості особистості педагога, необхідні для виконання розвивальної функції: здатність до творчості, ініціативність, музична культура, захопленість, — тотожні у вихователя й музичного керівника.

 • Вихователь допомагає музичному керівнику підготувати й провести різні види занять. Особливо важлива його роль на комплексних заняттях. Тільки вихователь може підказати, якими знаннями й уміннями в образотворчій, художньо-мовленнєвій діяльності оволоділи діти. Можливості вихователя не обмежуються слуханням музики, організацією самостійної діяльності дітей. Він може використовувати музику на інших заняттях, особливо під час образотворчої та художньо-мовленнєвої діяльностей. Якості особистості педагога, необхідні для виконання розвивальної функції: здатність до творчості, ініціативність, музична культура, захопленість, — тотожні у вихователя й музичного керівника.Розвивальна функціяМобілізаційна функція

 • Мобілізаційна функція

 • Мобілізаційна функція педагога включає вміння впливати на емоційно-вольову сферу особистості дитини найбільш раціональним шляхом. Мобілізувати увагу можна й за допомогою суворих вказівок, але навчання буде мати розвивальний характер тільки тоді, коли педагог зацікавить дітей, приверне їхню увагу.

 • Музичний керівник повинен сам захоплюватися музикою, яку він виконує, про яку розповідає; знати різноманітний репертуар, уміти відбирати яскраві фраґменти музичних творів, доступні дітям за змістом і тривалістю, знаходити цікаві для порівняння музичні п’єси (чи їхні фраґменти), створюючи проблемну ситуацію вже під час сприймання музики; виразно, яскраво виконувати твори, образно пояснювати їх, використовувати ігрові методичні прийоми, творчі завдання, різноманітні захоплюючі форми організації музичної діяльності — варіанти побудови занять і різні їхні види, дозвілля, розваги. Педагог повинен уміти гнучко переключати увагу дітей (зміна музичної діяльності, застосування ігрового прийому, захоплююча інформація про музику тощо) з огляду на їхні реакції. Важливо володіти індивідуально-диференційованим підходом, враховувати якості особистості дитини, рівень розвитку здібностей, інтереси дітей. Для цього на музичних заняттях варто пропонувати завдання різного ступеня складності, проводити індивідуальні заняття й заняття за підгрупами.

 • Для виконання мобілізаційної функції музичному керівнику необхідні такі якості особистості, як артистизм, винахідливість, спритність, здатність до творчості.У діяльності вихователя ця функція також потребує таких якостей, як захопленість самого педагога музикою, знання музичного репертуару, цікавих відомостей про музику, уміння в захоплюючій формі організовувати слухання творів, самостійну музичну діяльність дітей, знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини.

 • У діяльності вихователя ця функція також потребує таких якостей, як захопленість самого педагога музикою, знання музичного репертуару, цікавих відомостей про музику, уміння в захоплюючій формі організовувати слухання творів, самостійну музичну діяльність дітей, знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини.Основні параметри здійснення музичним керівником та вихователем мобілізаційної функціїОрієнтувальна функція

 • Орієнтувальна функція

 • Орієнтувальна функція потребує формування стійкої системи ціннісних орієнтацій особистості. Орієнтація людини на конкретні цінності може виникнути тільки в результаті їхнього попереднього визнання (позитивної оцінки — раціональної чи емоційної).

 • Одне з головних завдань у діяльності музичного керівника — сформувати в дітей ставлення до музичного мистецтва як до культурної цінності (духовної та інтелектуальної), зацікавити їх музикою, розбудити й розвити естетичні почуття, відчуття й розуміння краси музики.

 • Музичний керівник повинен мати високу культуру, ерудицію, уміти передати вихованцям свою захопленість музикою, сформувати в них основи музичного смаку й музичної культури. Діти під керівництвом педагога накопичують різноманітні музичні враження, виховуються на високомистецьких зразках музичного мистецтва, сприймають "інтонаційний словник" різних епох і стилів, слухають музику в професійному виконанні (на фортепіано чи в грамзаписі). Одержати повноцінні музичні враження діти можуть лише в тому випадку, якщо музичний керівник добре знає репертуар, уміє відібрати музичні твори (чи їхні фраґменти), доступні дітям за емоційно-образним змістом, захоплено подати їх (яскраво виконати й пояснити, застосувати прийоми контрастних зіставлень різних видів, проблемні завдання тощо).Вихователь, щоб успішно реалізувати цю функцію, повинен мати музичну культуру, знати різноманітний музичний репертуар, цікаву дітям інформацію про музику, уміти передати своє захоплення нею. Оскільки вихователь спілкується з дітьми в побуті в більш вільній формі, порівняно із заняттями, він може використовувати різні методичні прийоми, які розвивають інтерес до навчання. Вихователь, організовуючи самостійну музичну діяльність дітей, повинен ураховувати їхні бажання, схильності, якості особистості. Тон мовлення, стиль спілкування мають бути доброзичливими. Вихователь, який користується в дітей авторитетом, може швидше домогтися успіху.

 • Вихователь, щоб успішно реалізувати цю функцію, повинен мати музичну культуру, знати різноманітний музичний репертуар, цікаву дітям інформацію про музику, уміти передати своє захоплення нею. Оскільки вихователь спілкується з дітьми в побуті в більш вільній формі, порівняно із заняттями, він може використовувати різні методичні прийоми, які розвивають інтерес до навчання. Вихователь, організовуючи самостійну музичну діяльність дітей, повинен ураховувати їхні бажання, схильності, якості особистості. Тон мовлення, стиль спілкування мають бути доброзичливими. Вихователь, який користується в дітей авторитетом, може швидше домогтися успіху.

 • Для виконання цієї функції необхідні (і музичному керівнику, і вихователю) такі якості особистості, як любов до музики, артистизм, винахідливість, спритність.

 • Отже, музичний керівник і вихователь інформують дітей про систему музичних цінностей художньою мовою музичного мистецтва за допомогою образного слова й інших методів і прийомів, розвивають музичні здібності, мобілізують увагу, формують позитивне ставлення до музики, ціннісні орієнтації особистості.Основні параметри здійснення музичним керівником та вихователем орієнтувальної функціїОтже, якісне здійснення музичним керівником у співпраці з вихователями інформаційної, розвивальної, мобілізаційної та орієнтувальної функцій забезпечуватимуть реалізацію освітніх завдань художньо-естетичного розвитку дитини дошкільного віку шляхом організації музичної діяльності.

 • Отже, якісне здійснення музичним керівником у співпраці з вихователями інформаційної, розвивальної, мобілізаційної та орієнтувальної функцій забезпечуватимуть реалізацію освітніх завдань художньо-естетичного розвитку дитини дошкільного віку шляхом організації музичної діяльності.Науково-методичне забезпечення художньо-естетичного виховання дітей у ДНЗМузичне заняття – основна форма художньо-естетичного виховання в ДНЗ

 • Як правило, музичні заняття складаються з трьох компонентів.

 • Ввідна частина. Музично-ритмічні вправи.

 • Мета - настроїти дитину на заняття і розвивати

 • навички основних і танцювальних рухів, які будуть

 • використані в танцях, танцях, хороводах.

 • Основна частина. Слухання музики.

 • Мета - навчити дитину вслухуватися в звучання мелодії і акомпанементу, що створюють художньо-музичний образ, і емоційно на нього реагувати.

 • Підспівування і спів.

 • Мета - розвивати вокальні завдатки дитини,

 • учити чисто інтонувати мелодію, співати

 • без напруги в голосі, а також починати і

 • закінчувати спів разом з вихователем.Музично-ритмічні вправиСпівиГра на дитячих музичних інструментахСлухання музикиЦікаве для музичного керівника

 • "Співучі ручки" - новий фільм серії Професор Карапуз. Він познайомить Вашу дитину з коротенькими пісеньками і віршами і на їх основі допоможе розучити гімнастику для пальців і рукЦікава розвиваюча гра для дітей, яка дозволить вам почати музичне навчання вашої дитини з раннього віку. А головне, зробити це весело і в ігровій формі. Гра представлена у повній версії, вам достатньо лише встановити її і грати. Ваш малюк зможе самостійно створювати різні музичні твори

 • Цікава розвиваюча гра для дітей, яка дозволить вам почати музичне навчання вашої дитини з раннього віку. А головне, зробити це весело і в ігровій формі. Гра представлена у повній версії, вам достатньо лише встановити її і грати. Ваш малюк зможе самостійно створювати різні музичні твори

 • Детям от 2 до 7. Развивающая музыка (2010). На русском языке

 • Мелодії України 1 (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Інструментальна музика

 • Симфонічна абетка для дітей та їх батьківПосібник складається з трьох розділів: у першому зібрано музично-дидактичні ігри для дітей різних вікових груп, у другому — запропоновані музичні ігри народознавчого характеру, які відповідно до вимог програми «Я у Світі» повинні стати невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, а третій — розкриває різноманітні підходи до організації імпровізації музичних творів із дошкільниками. Рекомендовано вихователям та музичним керівникам дошкільних навчальних закладів

 • Посібник складається з трьох розділів: у першому зібрано музично-дидактичні ігри для дітей різних вікових груп, у другому — запропоновані музичні ігри народознавчого характеру, які відповідно до вимог програми «Я у Світі» повинні стати невід’ємною частиною навчально-виховного процесу, а третій — розкриває різноманітні підходи до організації імпровізації музичних творів із дошкільниками. Рекомендовано вихователям та музичним керівникам дошкільних навчальних закладів

 • У посібнику подано цикли музичних вправ-ігор для дітей трьох-чотирьох років. Кожен цикл містить кілька музичних мініатюр - ігор, які об`єднані сюжетною лінією і загальним принципом роботи над загальною і дрібною моторикою. Матеріал збірника призначений для вчителів, студентів педагогічних ВНЗ, вихователів ДНЗ, логопедів, музичних керівників, батьківРосійські виданняДякуємо тобі, музичний керівник!

 • Дякуємо тобі, музичний керівник!Схожі:

Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей icon«розвиток творчих здібностей у процесі музичного виховання». З досвіду роботи музичного керівника
Мета: дослідити шляхи розвитку творчих здібностей, забезпечення позитивної динаміки, знайти власні форми спілкування з музикою, відчути...
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconРоль сім’ї у вихованні правової свідомості дітей дошкільного віку
Науково-практичний семінар для вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconІз досвіду роботи вчителя музичного мистецтва Рибаківської Із досвіду роботи вчителя музичного мистецтва Рибаківської
Музика може виконати свою естетичну, пізнавальну і виховну роль тільки тоді, коли діти навчаються по справжньому чути її й роздумувати...
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconУправлінська роль керівника Типи керівників
Автократичний тип керівника відрізняється схильністю до одноособового керівництва в гіпертрофованих формах, надмірною централізацією...
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconВпровадження інклюзії Впровадження інклюзії
Визнання спроможності до навчання кожної дитини та створення суспільством відповідних умов. Забезпечення права дітей бути в родині....
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconПерешкоди у вихованні дітей та шляхи їх подолання Молодший шкільний вік – це діти від 6-7 років до 10 -11 років
Сприятливий психологічний клімат є основою успішного виховання дітей, їхньої високої емоційної культури, що в свою чергу, позитивно...
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconХудожньо-стилістичні особливості української народної вишивки Підготувала
Художньо-виражальні засоби вишивального мистецтва, його естетично-художня природа
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconПідходи у вихованні Підходи у вихованні Педагогіка тиску
Методи виховання це способи впливу вчителів на учнів, шляхи педагогічно доцільної організації їхнього життя з метою прищеплення виховуваним...
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconОрганізаційні форми Організаційні форми
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій...
Роль музичного керівника у художньо-естетичному вихованні дітей iconСистема елементарного музичного виховання Карла Орфа
Музичне виховання з опорю на фольклор, як першооснову музичної культури, музикування на елементарних музичних інструментах, послідовність...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка