Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ


НазваІнвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів


ЗМІСТ

 • Вступ

 • Розділ 1. Основні засади та етапи розробки інвестиційної стратегії та політики підприємства

 • Розділ 2. Визначення стратегічних інвестиційних цілей підприємця

 • Розділ 3. Оцінка можливостей реалізації інвестиційних цілей

  • 3.1. Дані про партнерів (учасників)
  • 3.2. Дані про продукт
  • 3.3. Дані про соціально-економічні умови
  • 3.4. Дані про технології
  • 3.5. Організаційно-економічні умови
 • Розділ 4. Обґрунтування обсягів перспективної потреби інвестицій та їх ефективності

 • Розділ 5. Розробка політики формування інвестиційних ресурсів

 • Розділ 6. Врахування можливостей державної підтримки

 • Розділ 7. Планування річних обсягів інвестицій, їх наслідків та джерел фінансування

 • Розділ 8. Щорічна конкретизація і уточнення інвестиційної політики

 • Додатки

 • nprokopenko@gmail.com

 • 097-489 78 12

 • Прокопенко Наталія СеменівнаІнвестиційна стратегія визначає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності фермерського господарства та найбільш ефективні шляхи їх досягнення, а інвестиційна політика – форму реалізації інвестиційної стратегії по найбільш важливих аспектах інвестиційної діяльності на кожному етапі її здійснення.

 • Інвестиційна стратегія визначає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності фермерського господарства та найбільш ефективні шляхи їх досягнення, а інвестиційна політика – форму реалізації інвестиційної стратегії по найбільш важливих аспектах інвестиційної діяльності на кожному етапі її здійснення.Основні етапи визначення інвестиційної політики фермерського господарства.Групування цілей інвестиційної політики за необхідністю їх залучення. • Пір = Пст ∙ Уод + Ін

  • де: Пір – потреба в інвестиційних ресурсах для будівництва (придбання, створення) нового об’єкту;
  • Пст – потужність (розмір) об’єкту, що планується, (головомісця, кв. м., куб. м., га, км тощо);
  • Уод –інвестиційні витрати на одиницю потужності;
  • Ін – інші інвестиційні витрати, пов’язані з будівництвом.
 • Проте вартість будівництва (Пір) - це лише частина потреби в інвестиційних ресурсах. По кожному об’єкту будівництва, як й інших інвестиційних цілях, необхідно передбачити також вкладення в оборотні активи. З цією метою, в укрупнених розрахунках можна використовувати нормативні (проектні) або фактичні (по аналогах) співвідношення між вартістю основних і оборотних засобів:

 • К = Пір ∙ 100 / Уоф

  • де: К – загальна потреба в інвестиціях;
  • Уоф – питома вага основних засобів в загальній сумі активів аналогічних підприємств, %.


Приклад розрахунку потреби фермерського господарства у початковому оборотному капіталіРозрахунок розміру інвестиційних витратРозрахунок зміни доходів і витрат у зв’язку з придбанням техніки за методом аналізу “часткових бюджетів” (на прикладі застосування комбайну “Дон - 1500”)Розрахунок зміни доходів і витрат у зв’язку з придбанням техніки за методом аналізу “часткових бюджетів” (на прикладі застосування культиватора “Європак”)Розрахунок зміни доходів і витрат у зв’язку з придбанням техніки за методом аналізу “часткових бюджетів” (на прикладі застосування крапельного зрошення під овочі закритого ґрунту)Точка беззбитковості визначається шляхом співвідношення витрат з виручкою від реалізації визнач. за формулою:

 • Qmin – мінімальна площа обробітку (збирання), при якій доцільно купувати машину;

 • С – щорічні постійні витрати на утримання машини;

 • П – щорічна плата за надання агросервісною організацією послуг по обробітку;

 • З – щорічні змінні витрати на утримання машини. • Qimin – мінімальний річний обсяг робіт, які доцільно виконувати власною і-ю причіпною машиною в агрегаті з трактором, грн/га ;

 • 0,01 – коефіцієнт переведення з відсотків;

 • Si – балансова вартість і-ї причіпної машини, грн.;

 • KiA - відсотки амортизаційних відрахувань відповідно і-ї причіпної техніки, %;

 • KiКТ - відсотки плати за кредит відповідно і-ї причіпної машини, %;

 • KiСТР - відсотки страхових внесків відповідно і-ї машини, %;

 • KiТО - відсотки витрат на технічне обслуговування і ремонт, %;

 • KiP - плановий відсоток рентабельності самохідної машини, %;

 • MТ – маркетинговий тариф (ціна) агротехнічних послуг (грн/га);

 • НВП - норма витрат пально-мастильних матеріалів, л/га;

 • ЦП – комплексна ціна 1 л пально-мастильних матеріалів, грн.;

 • Hв – норма виробітку агрегату за 7-годинну робочу зміну, га. • 0,07 – коефіцієнт переведення змінного обсягу робіт у погодинний;

 • St – балансова вартість трактора, грн.;

 • KtA – відсотки амортизаційних відрахувань трактора, %;

 • KtСТР – відсотки страхових внесків трактора, %;

 • KtТО – відсотки витрат на технічне обслуговування і ремонт, включаючи запасні частини і витрати на збереження техніки трактора, %;

 • KtКТ – відсотки плати за кредит трактора, %;

 • KtP – відсотки прогнозної рентабельності трактора, %;

 • Тt – нормативне річне завантаження трактора, га. • а) при роботі агрегатів:

 • МТагр = (0,07·Кр·(0,01·Si·(KiA+KiСТР+KiКТ+KiТО)/Ті)+

 • +(0,01·St·(KiA+KiСТР+KiКТ+KiТО)/Тt)+(Цп+Нвп/7)+Чоt)/Нв

 • де: Чоt - оплата праці оператора і-ї машини в агрегаті, за годину • а) вартість короткострокової оренди (прокату) техніки:

 • МТПР = 0,07·Кр· (0,01 · Si · (KiA + KiСТР + KiКТ + KiТО) / Ті )Приклад визначення можливих варіантів досягнення інвестиційних цілей фермерського господарства

Розрахунок приведених витрат за інвестиційною ціллю, яка передбачає придбання комбайну “Дон-1500” для власних потреб і надання послуг іншим товаровиробниками

Розрахунок приведених витрат за інвестиційною ціллю, яка передбачає придбання культиватора “Європак” для власних потребРозрахунок приведених витрат за інвестиційною ціллю, яка передбачає застосування крапельного зрошуванняПриклад розрахунку величини середнього доходу у перший рік* реалізації інвестиційної політики фермерського господарства • КЗmax – залучені кошти;

 • ЧП – середньорічний чистий прибуток;

 • БП – банківський відсоток за наданий кредит;

 • К – загальна сума інвестиційних вкладень. • ЧПі – середньорічний чистий прибуток і-го проектуРічний план інвестицій фермерського господарства, тис. грн.Розрахунок річного прибутку фермерського господарства з врахуванням його інвестиційних цілейДОДАТКИ1. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Степу2. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Лісостепу3. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Полісся4. Орієнтовна потреба і раціональні рівні забезпеченості основними технічними засобами фермерських господарств зони Карпат

* Відповідає величині 0 з чотирма знаками після комиСхожі:

Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconСтратегія “Європа 2020” Стратегія “Європа 2020
Україні поступово перетворюються на основних суб’єктів реалізації соціально-економічних програм розвитку, програм у сфері охорони...
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconГлобалізація
В результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних...
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconВплив зміни нормативно-правової бази на діяльність суб’єктів господарювання доповідач: Антощишина
Вплив зміни нормативно- правової бази на діяльність неакціонерних форм суб’єктів підприємницької діяльності
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconНапрями надання звітності суб`єктами господарювання
Проект схеми взаємодії суб'єктів відкритої ключової інфраструктури в процесі надання послуг ецп
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconРішення щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ресторанного ринку міста Луганська на підставі маркетингу Сущність поняття конкурентоспроможність підприємства
Вивчення проблем та шляхів їх вирішення щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ресторанного ринку міста Луганська на підставі...
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconПоложення про Реєстр неприбуткових організацій та установ. Економічна діяльність суб’єктів некомерційного сектору громадянського суспільства регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підпри-ємств"
Економічна діяльність суб’єктів некомерційного сектору громадянського суспільства регулюється Законом України
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconЗміст: зміст
Структура виступу: вступ, основні модулі(складові): (логіка предмету, модель переконання, хронологія, пріоритети), завершення
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconЗміст Зміст Вступ
Вчені нараховують тут близько 1,6 тисяч діалектів. Державною мовою вважається хінді та англійська. Широко поширене двомовність
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ iconНадає кожному учневі, опираючись на його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності і суб’єктний досвід, можливість
Особистісно зорієнтована освіта не займається формуванням особистості із заданими властивостями, а створює умови для повноцінного...
Інвестиційна стратегія та політика господарюючих суб’єктів зміст вступ icon3. 1 Що таке інвестиційна компанія? 1 Що таке інвестиційна компанія?
Керовані інвестиційні компанії мають акціонерів та раду директорів, що наймають певну компанію для керування портфелем і за це сплачують...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка