Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна


НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 • Студент: Попелуха Ірина Леонідівна

 • НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: Коваль Валерій Вікторович


Штучний інтелект

 • З нагромадженням досвіду в організації технологій переробки інформації, відбувається перехід до створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту.

 • «Штучний інтелект»  (англ. Artificial intelligence, AI) — розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.

 • Єдиної відповіді на питання чим займається штучний інтелект (ШІ), не існує. Відомо, що ШІ вивчає методи розв'язання задач, які потребують людського розуміння, реалізує моделювання людської вищої нервової діяльності.

 • Існують різні підходи до створення систем ШІ. На даний момент можна виділити 4 досить різних підходи:

 • Логічний підхід

 • Структурний підхід

 • Еволюційний підхід

 • Імітаційний підхід.Структурний підхід створення систем ШІ

 • Під структурним підходом розуміють спроби побудови ШІ шляхом моделювання структури людського мозку. Однією з перших таких спроб був перцептрон Френка Розенблатта. Головною моделюючою структурною одиницею в перцептронах (як і в більшості інших варіантах моделювання мозку) є нейрон. Пізніше виникли й інші моделі, відоміші під назвою нейронні мережі (НМ) і їхні реалізації — нейрокомп’ютери.

 • Напрямки досліджень Аналізуючи історію ШІ, можна стверджувати,що на перший план виходить інженерія знань, яка об'єднує задачі отримання знань з простої інформації, їх систематизацію і використання. Досягнення в цій області зачіпають майже всі інші напрями дослідження ШІ. Тут також необхідно відмітити дві важливі підобласті. Перша з них — машинне навчання — стосується процесу самостійного отримання знань інтелектуальною системою в процесі її роботи. Друга пов'язана з створенням експертних систем — програм, які використовують спеціалізовані бази знань для отримання достовірних висновків щодо довільної проблеми.

 • З точки зору машинного навчання, нейронна мережа являє собою окремий випадок методів розпізнавання образів, дискримінантного аналізу, методів кластеризація і т. п.Розпізнавання образів

 • Задача розпізнавання образів — це задача віднесення вихідних даних до певного класу за допомогою виділення істотних ознак, що характеризують ці дані, із загальної маси несуттєвих даних.

 • Мета створення СР - забезпечення високої ефективності прийнятих рішень в управлінні підприємством.

 • Предметною областю розпізнання було визначено процес вибору товару. Критеріями, як характеризують об’єкт дослідження являються культура для якої розпізнається препарат, фаза її розвитку, симптоми захворювань та відповідно назва хвороби рослини.Цілі створення систем розпізнавання образів

 • Створення пристроїв, які виконують функції розпізнавання різних об'єктів, у багатьох випадках відкриває можливість заміни людини як елемента складної системи спеціалізованим автоматом. Така заміна дозволяє значно розширити можливості різних систем, що виконують складні інформаційно-логічні завдання. Зауважимо тут, що якість робіт, що виконуються людиною на будь-якому робочому місці залежить від кваліфікації, досвіду, сумлінності, стану. 

 • У той же час система, що його замінює діє одноманітно і забезпечує завжди однакову якість, якщо вона справна.

 • Але не тільки зазначена заміна і звільнення людини від виконання рутинних операцій є причиною створення і пошуку шляхів створення ряду систем розпізнавання. В деяких випадках людина взагалі не в змозі вирішувати це завдання зі швидкістю, яка задається обставинами, не залежно від якостей і психологічного стану приймає рішення.

 • Отже, основні цілі заміни людини в задачах розпізнавання зводяться до наступних:

 • 1) Звільнення людини від одноманітних рутинних операцій для вирішення інших більш важливих задач.

 • 2)Підвищення якості виконуваних робіт.

 • 3) Підвищення швидкості вирішення завдань.Актуальність

 • У зв'язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій з’явився ряд інформаційно-управляючих систем, до яких відносять системи підтримки прийняття рішень, виконавчі інформаційні системи, інтелектуальний аналіз даних, штучний інтелект, експертні системи та нейронні мережі.

 • На агропромислових підприємствах одним з найважливіших процесів управління є реалізація товару. Асортимент продукції має тенденцію змінюватись, і для ефективного володіння інформацією необхідно розробити систему, що дозволить швидко та ефективно підібрати клієнту необхідний товар із всіх існуючих пропозицій. Це і обумовлює необхідність впровадження та використання інформаційно-управляючих системи зі штучним інтелектом, які б допомагали орієнтуватися в динамічно змінному середовищі та давали можливість коректно розпізнавати стан пошукового об’єкта, що характеризується численним набором характеристик.Постановка задачі

 • Відповідно до теми магістерської роботи було поставлено задачу створення інформаційної системи управління технологічним процесом на агропромисловому підприємстві зі штучним інтелектом.

 • Завершальною стадією комерційної діяльності торговельних підприємств є продаж товарів. Вона визначає ефективність їхньої роботи, а від її організації залежить своєчасність та безперервність забезпечення клієнтів товарами.

 • Технологічним процесом для автоматизації було обрано процес збуту засобів захисту рослин агропромислового підприємства.

 • Метою роботи є розроблення інформаційно-аналітичної програми, що допомагає клієнту швидко та ефективно обрати препарат для захисту рослин від визначених шкідливих об’єктів; розроблення алгоритму визначення товару, що відповідає вимогам клієнта за допомогою системи розпізнавання образів. Розроблена система має підвищити ефективність управління процесом збуту товару.Постановка задачі

 • В умовах конкуренції важливим є уважне ставлення до індивідуальності клієнтів. Завданням кожної компанії є досягнення найвищого рівня надання послуг. Працівники мають бути завжди готові надати допомогу в правильному підборі і ефективному застосуванні продукції. Виникає необхідність в розробці та впровадженні інформаційної системи, що допоможе працівникам департаменту продаж надати кваліфіковані консультації по вибору продукції і автоматизує процес вибору товару.

 • Для реалізації інформаційної системи управління необхідно виконати наступні завдання:

 • - спроектувати логічну модель даних в середовищі ERWin,

 • -розробити фізичну базу даних в обраному середовищі,

 • -спроектувати програмне забезпечення засобами UML,

 • -реалізувати програмне забезпечення, що здійснює пошук продукту, який відповідає вхідним критеріям (розробити програмний модуль розпізнавання образів) та визначення ціни замовлення.Цілі функціонування інформаційної системи можна сформулювати наступним чином:

 • врахування потреб та вимог клієнта при виборі товару;

 • автоматизований вибір продукції та формування замовлення, внесення даних в базу даних;

 • накопичення та зміна інформації про товар, клієнтів та замовлення;

 • забезпечення виводу результатів обробки первинної інформації (формування договору поставки);

 • удосконалення оперативності роботи і підвищення продуктивності роботи торгівельних представників з реалізації продукції.Діаграма активності. Вибір препаратуФізична модель бази данихПриклад роботи модуля введення данихПриклад роботи модуля редагування данихПриклад роботи модуля “Вибір препарату”Приклад роботи модуля “Формування замовлення”Приклад договору поставкиВИСНОВКИ

 • В результаті проведення дослідження проблемної області, було спроектовано логічну модель даних в ERWin та розроблено базу даних в середовищі SQL Server Management Studio.

 • Проектування програмного забезпечення було здійснено засобами UML для детального опису реалізації інформаційної системи та її оптимізації.

 • Реалізація програмного забезпечення, що реалізує пошук продукту, який відповідає вхідним критеріям та визначення ціни замовлення здійснено в середовищі Borland C++ Builder. Також був розроблений програмний модуль розпізнавання образів, що дозволив з’єднати препарат з хворобою рослини.

 • За результатами впровадження інформаційної системи скорочені часові витрати підприємства на пошук товару, що відповідає вимогам клієнта, як результат підвищення ефективності процесу збуту продукції.Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Національний університет біоресурсів і природокористування України
В ботанічних садах м. Києва та перспективи їх використання в озелененні виконала студентка Р. Ю. Мамонова
Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Національний університет біоресурсів І природокористування україни порівняльний аналіз вимог міжнародних та вітчизняних нормативних...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України Факультет харчових технологій та управління якістю продукції апк
Кабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування України
Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни український навчально – науковий інститут якості біоресурсів та безпеки життя факультет захисту рослин кафедра фітопатології ім. В. Ф. Пересипкіна
Національний університет біоресурсів І природокористування україни український навчально науковий інститут якості біоресурсів та...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconНаціональний університет біоресурсів і природокористування України Рибогосподарський факультет

Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconКабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра автотракторного, сільсько- І лісогосподарського машинобудування ілюстраційні матеріали до магістерської роботи Волянської Людмили Михайлівни на тему: дослідження робочого процесу двигуна,
Кабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів І природокористування України Кафедра автотракторного, сільсько- І...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів ілюстраційні матеріали до магістерської роботи

Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів ілюстраційні матеріали до магістерської роботи

Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни
Рентабельність господарства склало 48,7 отже таким чином можна вважати що господарство є рентабельним і перспективним
Національний університет біоресурсів І природокористування україни студент: Попелуха Ірина Леонідівна iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни інститут тваринництва та водних біоресурсів рибогосподарський факультет кафедра загальної зоології та іхтіології
Природокористування україни інститут тваринництва та водних біоресурсів рибогосподарський факультет кафедра загальної зоології та...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка