Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.)


НазваБачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.)
Дата конвертації23.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииСкоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі

 • Скоординувати роботу методичної служби щодо підготовки вчителя до реалізації змісту нового Державного стандарту, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школіОрганізаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового ДС початкової загальної освіти (Бачинська Т.В.)

 • Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового ДС початкової загальної освіти (Бачинська Т.В.)

 • Концептуальні засади нового ДС початкової загальної освіти (Лесіна О.В.)

 • Особливості і проблеми запровадження нового змісту початкової освіти (Гальчевська Н.А.)

 • ДС початкової загальної освіти: зміст та етапи впровадження (Лесіна О.В.)

 • Роль та завдання методичної служби у період переходу на новий зміст ДС початкової загальної освіти:

 • Учитель як фактор реалізації нового змісту початкової освіти (Лесіна О.В.)

 • З досвіду роботи. Роль методичного об’єднання в підготовці вчителів до реалізації змісту нових ДС початкової школи (Стрельбицька С.В.)

 • Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі (Гальчевська Н.А.)

 • Підсумок роботи. Круглий стіл (Лесіна О.В.)

рамковий основний нормативний документ в якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної ЗСО

 • рамковий основний нормативний документ в якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної ЗСОРозробляється творчим колективом науковців, методистів, вчителів з різних регіонів України під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України (наказ №75/5 від 05.02.2010р.)

 • Розробляється творчим колективом науковців, методистів, вчителів з різних регіонів України під керівництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАПН України (наказ №75/5 від 05.02.2010р.)

 • Затверджується КМ України (постанова КМУ №462 від 20.04.11р.)

 • Переглядається не рідше одного разу на 10 роківЗбереження єдиного освітнього простору в державі;

 • Збереження єдиного освітнього простору в державі;

 • посилення стабілізуючої і регламентуючої ролі школи у системі неперервної освіти;

 • забезпечення еквівалентності здобуття середньої освіти у різних формах;

 • визначення рівнів загальноосвітньої підготовки як базису наступності (дошкілля – школа – ПТУ - ВНЗ );

 • розвантаження учнів від надмірної інформації;

 • створення передумов для диференціації шкільної освіти;

 • впровадження моніторингу різних рівнів на основі розроблення критеріїв оцінки якості;

 • розмежування рівнів відповідальності між центром і регіонами за якість змісту шкільного навчання і умови його реалізаціїУзгоджені цілі стандартизації;

 • Узгоджені цілі стандартизації;

 • зміст;

 • процес;

 • результати;

 • окреслені умови, які визначають якість впровадження ДС початкової освіти (засоби, ресурси, методики оцінювання тощо)Досягти в масовій школі необхідного і достатнього рівня, а не мінімального початкової освіти (лише на цьому рівні об’єктом цілеспрямованого формування є базові загальнонавчальні уміння і навички)

 • Досягти в масовій школі необхідного і достатнього рівня, а не мінімального початкової освіти (лише на цьому рівні об’єктом цілеспрямованого формування є базові загальнонавчальні уміння і навички)Повне, своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

 • Повне, своєчасне охоплення навчанням усіх дітей молодшого шкільного віку;

 • різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

 • створення освітнього середовища: осучаснення, оздоровлення;

 • впровадження методик особистісно орієнтованого навчання, виховання і розвитку молодших школярів;

 • моніторинговий супровід;

 • адекватна підготовка педагогічних кадрівВступає в дію з 1 вересня 2012р.

 • Вступає в дію з 1 вересня 2012р.

 • Розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти

 • Ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходівГромадянська компетентність;

 • Громадянська компетентність;

 • ключова компетентність;

 • ключова компетенція;

 • компетентнісний підхід;

 • компетентність;

 • компетенція;

 • комунікативна компетентність;

 • міжпредметна компетентність;

 • міжпредметні естетичні компетентності;

 • предметна компетентність;

 • предметна компетенція;

 • предметна математична компетентність;

 • предметна природознавча компетентність;

 • соціальна компетентність.Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

 • Змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна

 • Розділи програми: «Навчання грамоти», «Мовленнєва змістова лінія», «Мовна змістова лінія», «Соціокультурна змістова лінія», «Діяльнісна змістова лінія»

 • 1 клас - 245 годин (7 годин на тиждень)

 • 2 клас - 121 година

 • І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • 3 клас - 121 година

 • І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • 4 клас - 121 година

 • І семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • ІІ семестр – 3 години на тиждень (57 годин)Змістові лінії: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • Змістові лінії: коло читання; формування й розвиток навички читання; літературознавча пропедевтика; досвід читацької діяльності; робота з дитячою книжкою, робота з інформацією; розвиток літературно-творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

 • 2 клас - 121 година

 • І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • ІІ семестр - 4 години на тиждень (64 години)

 • 3 клас - 121 година

 • І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)

 • 4 клас - 121 година

 • І семестр – 3 години на тиждень (57 годин)

 • ІІ семестр – 4 години на тиждень (64 години)Змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • Змістові лінії: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

 • 1 клас - 140 годин (4 години на тиждень)

 • 2 клас - 140 годин (4 години на тиждень)

 • 3 клас – 140 годин (4 години на тиждень)

 • 4 клас – 140 годин (4 години на тиждень)Змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

 • Змістові лінії: “Об’єкти природи”, “Взаємозв’язки у природі”, “Земля – планета Сонячної системи”, “Україна на планеті Земля”, “Рідний край”, “Охорона і збереження природи”, “Методи пізнання природи”.

 • 1 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 6 год.

 • 2 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.

 • 3 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 3 год.

 • 4 клас - 68 годин, 2 год. на тиждень, резерв – 5 год.Теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”.

 • Теми: „Людина”, „Людина серед людей”, Людина в суспільстві”, „Людина у світі”.

 • 3 - 4 класи по 35 годин/рік (сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів „Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ”; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства)Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

 • Навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.

 • У кінці кожної «школи» надаються орієнтовні навчальні нормативи й вимоги.

 • 1-4 класи – 105 годин/рік (з них резерв - 20 год/рік)Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

 • Розділи: 1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я.

 • 1 клас - 34 години, із них 3 години - резервні (Підготовка до «Дня здоров’я» )

 • 2 клас - 34 години, із них 2 години – резервні (Підготовка виставки дитячих робіт, присвячених здоровому способу життя та профілактиці шкідливих звичок )

 • 3 клас - 34 години, із них 2 години – резервні (Виконання проекту: «Прагнемо бути здоровими!» )

 • 4 клас - 34 годин, із них 2 години – резервні (Підготовка і проведення вистави, творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу життя )Змістові лінії: ручні техніки обробки матеріалів; технічна творчість; декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування (кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій).

 • Змістові лінії: ручні техніки обробки матеріалів; технічна творчість; декоративно-ужиткове мистецтво; самообслуговування (кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій).

 • 1 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 2 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 3 клас - 35 години, із них 4 години - резервні

 • 4 клас - 35 години, із них 4 години - резервніЗмістові лінії: комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології; створення проектів.

 • Змістові лінії: комп’ютер та його складові; інформація та інформаційні процеси; використання інформаційних технологій; алгоритми і виконавці; комунікаційні технології; створення проектів.

 • Презентація СДІ

Враховано зарубіжний досвід та кращі традиції вітчизняної освіти

 • Враховано зарубіжний досвід та кращі традиції вітчизняної освіти

 • Оновлено зміст ДС та удосконалено Базовий навчальний план

 • Передбачено формування ключових компетентностей учнів початкових класів

 • Єдиний зміст стандарту для усіх мов навчання

 • Вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх ЗНЗ

 • Посилено природничу складову, введено нову освітню галузь “Природознавство”

 • Впровадження нового курсу ІКГ з 2 класу в усіх ЗНЗ

 • Передбачено діяльнісну лінію у змісті кожної освітньої галузі

 • Обов’язкова варіативна складова: 1-4 класи по 2 годиниЗабезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

 • Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

 • Впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкової школи

 • Використання здоров’язбережувальних технологій

 • Впровадження ІКТ в освітньому процесі початкових класів

 • Соціалізація особистості молодшого школяра

Схожі:

Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconНормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти: Нормативне забезпечення реалізації нового змісту початкової освіти
Національна рамка кваліфікацій це системний і структурований за певними рівнями узагальнений опис кваліфікацій, що є загальновизнаними...
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Учитель як фактор реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconІнструктивно-методичний семінар Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconДержавний стандарт початкової загальної освіти в дію! Система роботи Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9
Цільовий проект на 2011-2016 рр., розроблений педагогами школи, спрямований на вивчення та впровадження нового Державного стандарту...
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconЗабезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти; забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти

Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconПочаткових класів Новомосковського району Дніпропетровської області Мета
Особливості запровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconНормативно-правова документація з питань впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм

Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconСєрікова Л. М., головний спеціаліст відділу нормативності
Нормативно-правові основи та організаційно-ресурсне забезпечення упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
Бачинська Т. В.) Організаційно-управлінське забезпечення впровадження змісту нового дс початкової загальної освіти (Бачинська Т. В.) iconЗ 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка