Лекція 2 Петренко Н. В


НазваЛекція 2 Петренко Н. В
Дата конвертації23.03.2013
Розмір566 b.
ТипЛекція


Медсестринські теорії – історія і сучасність Лекція 2 Петренко Н.В.


В 20 столітті значно зріс рівень сестринської підготовки та змінилось положення медичної сестри у системі охорони здоров’я. Було вдосконалене навчання медсестер і вперше з’явилась така дисципліна, як наукові дослідження в сестринській справі. Все це сприяло створенню таких специфічних понять, як стандарти сестринської діяльності, сестринські теорії та сестринські моделі. Професія медичної сестри, як і кожна спеціальність, ґрунтується на 2-х складових, без яких неможливе формування висококваліфікованого і умілого спеціаліста – це практична і теоретична база.Оскільки сестринська справа – це наука, то, як і будь-яка інша наука, повинна мати свої наукові теорії та концепції, які вивчають всі сторони і варіанти можливої поведінки медсестри при роботі з пацієнтами. Сьогоднішній етап розвитку медсестринства знаменитий тим, що відбувається розробка і накопичення власної наукової бази. Цей процес супроводжується появою специфічних термінів, понять (концепцій), теорій, моделей.Роль медичної сестри теорії у практичній роботі Медсестринські теорії визначають суть медсестринства, описують хто є об’єктами медсестринства (хто є пацієнтом і коли він потребує сестринського догляду), визначають межі та мету медсестринської діяльності (що є метою медсестринських втручань). Теорія є фундаментом для медсестринської практики і досліджень. Професіоналізм сестринської справи утверджується через розвиток і застосування медсестринських теорій.МЕДСЕСТРИНСЬКА теорія

  • є основою для встановлення стандартів (норм), у відповідності з якими проводиться оцінка медсестринської допомоги та догляду;

  • встановлює змістовність, раціональність медсестринського процесу, надання допомоги та догляду.Стандарти (норми) медсестринської діяльності визначають об’єм, цінність та якість професійної діяльності медичної сестри. Вони являють собою опис того, якими в ідеальному варіанті повинні бути допомога та догляд медсестри, і на що повинні орієнтуватися медсестри у своїй діяльності, до чого вони повинні прагнути. Стандарти, як правило виведені в окремий документ. Вони не є складовою частиною жодного законодавчого акту, який обумовлює медсестринську діяльність. Їх вважають керівними положеннями в роботі медсестер щодо якості надання пацієнту допомоги та догляду.Канадська Асоціація Медсестер прийняла наступне за стандарти мед сестринської діяльності. Стандарти сестринської діяльності вимагають, щоб: 1. В основу практичної діяльності медсестри була закладена медсестринська концептуальна модель; 2. Медсестринський процес виконувався ефективно; 3. В основі взаємодії між пацієнтом та медсестрою були покладені дружні відносини, направлені на надання пацієнту допомоги; 4. Медсестри обов’язково виконували свої професійні обов’язки.Медсестринська теорія намагається описати чи пояснити Медсестринство. Вона відокремлює його з-поміж інших дисциплін та видів діяльності. Медсестринство сьогодні зосереджує свою увагу на стані людини, якості допомоги та догляду. Медсестринська теорія корисна також для наукових досліджень, освіти та практики. Вона є путівником для медсестер: 1. Забезпечуючи необхідну базу знань; 2. Організовуючи медсестринські ідеї й поняття; 3. Забезпечуючи провідні принципи практичної діяльності; 4. Визначаючи цілі медсестринської допомоги.Що таке концепція? Як і в кожній професйній діяльності, в медсестринській справі для отримання і оновлення медсестринських знань використовується база якихось понять (або концепцій, концептуальна база). Мед сестра при догляді за хворим стикається з такими поняттями або концепціями, як біль, страх, стресор. Ці концепції ми пізнаємо за допомогою нашої уяви. Біль – не матеріальне поняття, її не можна взяти в руки, виміряти чи зважити. Ми засвоюємо це поняття за допомогою уяви, як щось абстрактне і загальне. Головнтй біль – це більш конкретне поняття. Кожна людина має свої межі уяви, або широту поглядів. Концепції (поняття) відрізняються між собою в залежності від широти поглядів.Моделі називаються концептуальними, оскільки вони побудовані на основі різних понять та концепцій. Є таке визначення (Райхл та Рой, 1980): «… модель – це систематично побудований, науково обґрунтований та логічно зв’язаний набір понять, які складають елементи сестринської практики»Теорію можна охарактеризувати як «внутрішню послідовну групу близьких тверджень (концепцій, визначень суджень), які дають систематичне уявлення про певний феномен, важливий для описання, пояснення, прогнозування та контролю». Ці теорії використовують для опису, розвитку, поширення та навчання в медсестринських навчальних закладах.На основі теорій формуються відповідні моделі сестринського догляду – реалізація концепції сестринської справи, тобто, зразок, згідно якого ми поводимось; те, що допомагає уявити, на чому акцентувати увагу медичних сестер, якими повинні бути сестринські втручання.Умовно можна виділити наступні види теорій. - Описові теорії, які ідентифікують властивості та складові компоненти дисципліни. - Пояснюючі теорії, які вказують, як складові та їх властивості взаємопов’язані, та розглядають функціонування дисципліни. - Теорії прогнозування, які передбачають взаємозв’язки між складовими феномена та умовами його появи. - Теорії призначень, які звертають увагу медичних сестер на лікування та наслідки втручань.Розглядають теорії 4-х рівнів. 1. Метатеорії – найабстрактніші, але їх найважче перевірити. 2. Великі теорії – концептуальні схеми, які визначають перспективний простір для медсестринської діяльності. Прикладами є теорія Ленінгер, “Особливості догляду представників різних етнічних груп”, теорія Н’юман “Здоров’я як розвиток самосвідомості” та теорія Парс “Становлення людини” . 3. Теорії середнього рівня є помірно абстрактними та мають обмежене число відмінностей. Вони зручні для тестування, є важливим для медсестринських досліджень та практики. Прикладом є теорія Хас та Мур “Про догляд дітей з больовими відчуттями”, Барнард – “Взаємостосунки із дітьми”, Руланд та Мур – “Турбота наприкінці життя”, Ульріх – “Вправи як само догляд”, Пендер – “Пропагування здорового способу життя” та Юнгер – “Вплив стресу”. 4. Практичні – поєднують теорію з практикою. Чотирма кроками розвитку цих теорій : фактори ізоляції, взаємовідношення, власне взаємостосунки та розвиток контролю над ситуацією.Теорії можна розділити за типами: 1. теорії потреби, 2. взаємостосунків, 3. наслідків 4. гуманістичні.На сьогодні в США найвідомішими теоретиками сестринської справи є І.Кінг, В.Хендерсон, М.Лейнінгер, Б.Н’юмен, Д.Орем, Х.Пепло, Р.Ніццо-Парс, І.Хемптон Роб, М.Роджерс, К.Рой, Х.Еріксон та ін.Основні функції сестринської справи: 1. Здійснення сестринського догляду і керівництво ним. В основі цієї функції лежить медсестринський процес. 2. Навчання пацієнтів та їх родин основним навичкам, які забезпечують збереженя та відновлення здоров’я 3. Виконання ролі ефективного члена медико-санітарної бригади. (група людей, які об’єднані однією метою – надання допомоги хворому.) 4. Розвиток сестринської справи та проведення сестринських досліджень.Згідно з Fawcett, основними поняттями медсестринства є: чотири загальних поняття, які впливають на неї та визначають медсестринську діяльність: 1. Людина як особистість (особа) 2. Середовище, оточення (довкілля). 3. Здоров’я. 4. Медсестринска справа.Кожне з цих понять чітко визначено і детально описано теоретиками медсестринства. Але, хоча ці поняття і є спільними для всіх медсестринських теорій, їхні визначення і взаємозв’язки між ними значно відрізняються в тій чи іншій теорії. Теоретики медсестринства розробили також для медсестер і концептуальні моделі. У науковій літературі терміни «теорія» і «моделі» використовуються частіше як взаємозв’язані поняття. Разом з цим більшість науковців погоджуються з думкою, що концептуальна модель дозволяє сфокусувати увагу на розмаїтих поняттях. Важких для практичної діяльності медсестри і в той же час відкинути інші, несуттєві.Висновок: Сестринські теорії є концептуальними. Усі вони включають оцінку індивідуальних потреб пацієнта та надання необхідного догляду. Важливою частиною кожної моделі є чіткі завдання, згідно яких здійснюється медсестринський процес для найкращої допомоги пацієнтові. Тобто, допомагають медсестрі здійснювати догляд за пацієнтом плавно. Без різких для нього переходів. Майже всі моделі використовуються для складання плану догляду, що охоплює надання допомоги медичною сестрою. Лікарем та іншим медперсоналом.Схожі:

Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 1 Петренко Н. В
Медсестринський процес історичний нарис. Професійні організації медичних сестер Лекція 1 Петренко Н. В
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 2 к м. н. Петренко Н. В

Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція к м. н. Петренко Н. В
Безпліддя негативно впливає на рівень народжуваності і нерідко викликає розлад сімейних відносин
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 6 Петренко Н. В
Під час голодування організм очищається від токсинів і шлаків, а значить оздоровлюється
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 9 Петренко Н. В
Сонце природне джерело світла, і люди здавна користуються цим благом, яке дароване їм Богом
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 8 Петренко Н. В
Нафта це продукт розпаду органічних речовин, тобто всього того, що колись росло і жило на Землі
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція к м. н. Петренко Н. В. Ускладнення вагітності Актуальність
Серед проблем акушерської патології та перинатології одне з основних місць посідають гестози
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 3 к м. н. Петренко Н. В
Утримання від статевих зносин за 3 дні до і 3-4 дні після передбачуваної овуляції
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція к м. н. Петренко Н. В
Порушення одного або декількох гуморальних, особливо гормональних, факторів, які регулюють процес пологів: недостатня продукція естрогенних...
Лекція 2 Петренко Н. В iconЛекція 4 Петренко Н. В
Серцево-судинна система включає серце і кровоносні судини і забезпечує рух крові по всьому організму, поставляючи клітинам кисень...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка