Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо


НазваЕфективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо:

 • Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо:

 • використовувати ЕНП в процесі вивчення теоретичного матеріал у рамках ІОС;

 • використовувати ЕНП в процесі виконання лабораторних робіт з електротехніки рамках ІОС;

 • використовувати ЕНП комп’ютерного тестування рамках ІОС.теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних посібників з електротехніки;

 • теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних посібників з електротехніки;

 • аналіз, синтез, моделювання порівняння, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.Можливості ЕНП в умовах функціонування ІОС 

 • По-перше, ЕНП значною мірою збільшив можливості представлення навчальної інформації. Використання кольору, графіки, мультиплікації, звуку, всіх сучасних засобів відеотехніки. Створити реальну обстановку дій, демонструвати зображення, імітуючи рух літака, автомобіля інших механічних та немеханічних систем.

 • По-друге, ЕНП дозволяє посилити мотивацію навчання. Наявність не лише новизни роботи з комп’ютером, яка сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, а й можливість регулювати сам навчальний процес, дозволяє розв’язувати одні з найважливіших причин негативного ставлення до навчання – незацікавленість, байдужість, нерозуміння поставленого завдання. За допомогою ЕНП може розкриватися практична значущість  вивченого матеріалу, учні мають можливість розкрити свої розумові здібності у невимушеній обстановці, проявити оригінальність, пропонувати будь-які розв’язки задачі без ризику одержати негативну оцінку.

 • По-третє, ЕНП активно заохочує учнів до навчального процесу, по-скільки одним з найбільших недоліків наявної системи є те, що вона не забезпечує активного включення всіх учнів у навчальний процес.

 • По-четверте, більш розширюються можливості вибору навчальних завдань. Слід зауважити, що мова йде не лише про постановку завдань, а й про способи управління його розв’язанням. По-скільки комп’ютер дозволяється успішно використовувати в процесі навчання.засобу навчання, що підвищує ефективність і якість підготовки учнів, організує оперативну консультаційну допомогу, реалізує можливості програмно-методичного забезпечення комп’ютерної і телекомунікаційної техніки в цілях формування культури навчальної діяльності в навчальних закладах;

 • засобу навчання, що підвищує ефективність і якість підготовки учнів, організує оперативну консультаційну допомогу, реалізує можливості програмно-методичного забезпечення комп’ютерної і телекомунікаційної техніки в цілях формування культури навчальної діяльності в навчальних закладах;

 • інструменту пізнання, за рахунок формування навичок дослідницької діяльності шляхом моделювання роботи наукових лабораторій, організації спільних навчальних і дослідницьких робіт учнів і викладачів, можливостей оперативної й самостійної обробки результатів експериментальної діяльності;засобу телекомунікації, що формує уміння і навички здобуття необхідної інформації зі всіляких джерел, починаючи від колеги зі спільного проекту, шляхом оперативного обміну інформацією, ідеями, планами зі спільного проекту, темами й т.д., і завершуючи використанням віддалених баз даних;

 • засобу телекомунікації, що формує уміння і навички здобуття необхідної інформації зі всіляких джерел, починаючи від колеги зі спільного проекту, шляхом оперативного обміну інформацією, ідеями, планами зі спільного проекту, темами й т.д., і завершуючи використанням віддалених баз даних;

 • засобу розвитку особистості за рахунок реалізації можливостей підвищення гуманітарного розвитку учнів і формування навичок культури спілкування;

 • ефективного інструменту контролю і корегування результатів навчальної діяльності;

Основні напрями використання засобів ІКТ на уроках електротехніки

 • Основні напрями використання засобів ІКТ на уроках електротехніки

 • Основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках електротехніки:

 • підготовка друкованих роздаточних матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі електротехнічних експериментів);

 • мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі електротехнічних експериментів);

 • інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

 • проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

 • обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

 • контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

 • використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

У дослідженні проаналізовано науково-практичні підходи до проблеми інформаційної культури. Визначено, що удосконалення та розвиток ІКТ впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, соціальні взаємини і структури. В свою чергу, це визначає як прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-технічного прогресу, так і непрямий, який пов’язаний з появою нових професійних умінь і навичок, потреба в яких різко зростає та завдяки яким змінюються організаційні засади навчально-виховного процесу, підсилюється інформатизація освіти.

 • У дослідженні проаналізовано науково-практичні підходи до проблеми інформаційної культури. Визначено, що удосконалення та розвиток ІКТ впливає на характер виробництва, наукових досліджень, освіту, культуру, соціальні взаємини і структури. В свою чергу, це визначає як прямий вплив на зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-технічного прогресу, так і непрямий, який пов’язаний з появою нових професійних умінь і навичок, потреба в яких різко зростає та завдяки яким змінюються організаційні засади навчально-виховного процесу, підсилюється інформатизація освіти.У дослідженні визначені педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках трудового навчання, можливості електронного навчально-методичного комплексу для формування інформаційної культури учнів у вивченні машинознавства та основ виробництва, здійснено відбір навчального матеріалу для електронного навчально-методичного комплексу та розроблено структуру електронного навчально-методичного комплексу, яка відповідає сформульованим вимогам.

 • У дослідженні визначені педагогічні умови формування інформаційної культури учнів на уроках трудового навчання, можливості електронного навчально-методичного комплексу для формування інформаційної культури учнів у вивченні машинознавства та основ виробництва, здійснено відбір навчального матеріалу для електронного навчально-методичного комплексу та розроблено структуру електронного навчально-методичного комплексу, яка відповідає сформульованим вимогам.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!Схожі:

Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconТема: «Методика вивчення розділу «Композиції виробів української народної вишивки» на уроках технології у процесі вивчення профільного навчання учнів старшої школи»
Енмк у процесі вивчення розділу «Композиції виробів української народної вишивки»
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconТема: «Методика вивчення розділу “Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності” учнів 10-11 класів сзш»
Гіпотеза дослідження − навчальна діяльність учнів з технологій буде більш продуктивною, ефективно буде здійснюватися проектна діяльність...
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconМаркетинг втрачає (і буде втрачати) ефективність Маркетинг втрачає (і буде втрачати) ефективність
Нова позиція "що мені насправді потрібно?" і "чи можу я без цього обійтись?" проти "що я хочу?" і "що я можу мати вже?"
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconПриготування котлетної маси з риби та напівфабрикатів з неї (котлети, биточки)
Східна мудрість говорить: «Якщо людині подарувати одну рибу, вона буде сита один день; якщо подарувати дві риби, вона буде сита два...
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconОсвіта вища Освіта вища
«Якщо дати дитині одну рибину, вона буде сита один день, якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні. А якщо навчити людину ловити...
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconОсвіта вища Освіта вища
«Якщо дати дитині одну рибину, вона буде сита один день, якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні. А якщо навчити людину ловити...
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо icon“Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя.”
Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу...
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconМетодика навчання української мови в початковій школі Методика вивчення розділу “мова І мовлення”

Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconТема уроку:Сила тяжіння Мета уроку: сформувати поняття про силу тяжіння та всесвітнє тяжіння; розвивати творчі здібності учнів та вміння працювати в групах; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення фізики
Мета: визначити силу тяжіння, визначити силу тяжіння по всій Україні у різних точках, бо це дає інформацію про те, які під землею...
Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо: Ефективність вивчення розділу електротехніки буде підвищуватись, якщо iconКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування енмк на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка