Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл


НазваВільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Вільна торгівля між Україною та ЄС: машинобудування, хімічна та легка промисловість

 • Круглий стіл

 • Міжнародний центр перспективних досліджень

 • 15 листопада 2006 року


План презентації

 • Ідентифікація галузевих проблем в Україні

 • Стислий огляд промисловості ЄС

 • Можливі форми/заходи співпраці в рамках угоди про поглиблену вільну торгівлю

 • Вплив ЗВТ на зацікавлені сторониКонтекст для обговорення

 • Машинобудування, хімічна та легка промисловість мають велику частку в обсязі зовнішньої торгівлі України

 • Галузі характеризуються позитивною динамікою зростання, однак такий стан справ зумовлений кон'юнктурою на зовнішніх ринках

 • ЗВТ з ЄС може стати основою економічної стратегії розвитку промисловостіСтислий опис галузі: машинобудування

 • Позитивні тенденції:

 • активізація діяльності підприємств галузі внаслідок:

  • зростання інвестиційної активності в країні;
  • розвитку споживчого кредитування;
  • зростання доходів населення.
 • високий ціновий параметр конкурентоспроможності

 • скасування переважної більшості заходів державної підтримки, що суперечать міжнародним нормам і зобов’язанням УкраїниСтислий опис галузі: машинобудування (2)

 • Негативні тенденції:

 • нерозвиненість внутрішнього ринку для багатьох видів машинобудівної продукції

 • порівняно низька купівельна спроможність споживачів

 • незавантаженість виробничих потужностей підприємств

 • зменшення продуктивності праці

 • застарілість технологій і відсутність ресурсів для комплексної технологічної перебудови виробництв

 • низький рівень відповідності європейським стандартамСтислий опис галузі: хімічна промисловість

 • Негативні тенденції:

 • не проведено реструктуризації галузі

 • висока собівартість виробництва

 • зовнішня торгівля галузі переважно сировиною та продукцією з неглибоким ступенем переробки (у середньому близько 60% експорту)

 • низький технічний і технологічний рівень виробництв

 • низький рівень сертифікації галузевої продукціїСтислий опис галузі: легка промисловість

 • Позитивні тенденції:

 • проведено реструктуризацію

 • Раціоналізація структури державної допомогиСтислий огляд промисловості ЄС

 • Новітні тенденції промислової політики ЄС:

  • Перенесення виробництв з ЄС до країн з меншими витратами на виробництво
  • Посилення політики захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з підробками
  • В ЄС започатковано програму спрощення законодавства в промисловій політиці
  • Активне сприяння приватному бізнесу у проведенні структурних перетворень
  • Велику увагу приділяється проблемі доступу до ринків третіх країн (розроблення нових інструментів)
  • Новий комплексний підхід до підтримки досліджень та інновацій


Стислий огляд промисловості ЄС (2)

 • Машинобудування:

 • Посилення захисту прав інтелектуальної власності

 • Підвищена увага до питань, пов’язаних з інноваціями

 • Проблема захисту довкілля

 • Постійне оновлення технічних стандартів

 • Сприяння доступу до світових ринківСтислий огляд промисловості ЄС (3)

 • Хімічна промисловість:

 • Зростання імпорту в ЄС кінцевої продукції хімії, що негативно впливає на ціни та стан хімічних виробників ЄС

 • Висока собівартість виробництва

 • Висока енергомісткість зумовлює потребу в захисті довкілля та впровадження енергоощадних технологій

 • Потреба у вдосконаленні каналів постачання та логістичних системСтислий огляд промисловості ЄС (3)

 • Легка промисловість:

 • Низькі витрати на наукові дослідження

 • Потреба у проведенні структурних реформ

 • Потреба в інноваціях, захисті прав інтелектуальної власності, поліпшенні доступу до світових ринківЗаходи співпраці в рамках ЗВТ+: машинобудуванняЗаходи співпраці в рамках ЗВТ+: машинобудування (2)Заходи співпраці в рамках ЗВТ+: хімічна промисловість

 • Заходи України:

 • Програма комерціалізації винаходів (зокрема в галузі енергозбереження)

 • Залучення іноземних контрагентів до модернізації та розбудови інфраструктури, налагодження оптимальних логістичних системЗаходи співпраці в рамках ЗВТ+: хімічна промисловість (2)

 • Заходи ЄС:

 • Технічна допомога для сертифікації української продукції

 • Сприяння залученню фінансових ресурсів для модернізації та розвитку транспортної трубопровідної інфраструктури України

 • Утримання від застосування торгівельних обмежувальних заходів проти хімічної продукції походженням з України (порушення антидемпінгових і спеціальних розслідувань)Можливі форми/заходи співпраці в рамках ЗВТ+: легка промисловість

 • Заходи України:

 • Державне стимулювання розвитку підприємництва в галузі

 • Налагодження коопераційних відносин з європейськими товаровиробниками на рівні бізнес-одиниць

 • Вжиття заходів щодо “детінізації” виробництва і збуту продукції

 • Заходи ЄС:

 • Розвиток кооперації з українськими підприємствамиНаслідки ЗВТ+ за групами інтересів: економіка загалом

 • (+) Формування сприятливіших умов для інвестування в українську промисловість

 • (+) Створення нових робочих місць і зростання відрахувань до бюджету

 • (+) Імовірність зменшення кількості антидемпінгових розслідувань (для хімічної галузі)

 • (+) Впровадження (хоча й вибіркове) високих стандартів захисту довкілляНаслідки ЗВТ+ за групами інтересів: український бізнесНаслідки ЗВТ+ за групами інтересів: український бізнес (2)

 • (–) Ризик насичення внутрішнього ринку імпортними товарами

 • (–) Високий зовнішній конкурентний тиск може призвести до ліквідації невеликих підприємств/втрати контролю над бізнесом

 • (–) Неготовність виконувати вимоги європейських технічних регламентів

 • (–) Витрати на запровадження стандартів ЄС і переоснащення виробництва

 • (–) Енергомісткість наявних виробництв та їхня технічна застарілість може сприяти заміщенню виробництва цієї техніки виробництвом комплектуючих виробів для іноземних виробників

 • (–) Банкрутства товаровиробників, що не в змозі витримати іноземної конкуренціїНаслідки ЗВТ+ за групами інтересів: уряд

 • (+) Раціональна політика у сфері державної допомоги

 • (+) Можливість гнучкого селективного підходу щодо прийняття acquis

 • (+) Розроблення та впровадження ефективного ринкового нагляду за безпечністю продукції відповідно до ринкової практики

 • (+) Збільшення можливостей фінансування спільних наукових проектів, зокрема у сфері літакобудування, космічній галузі, розроблення та запровадження енергоощадних технологій

 • (–) Витрати на гармонізацію законодавства та увідповіднення вітчизняних стандартів до міжнародних: захист прав інтелектуальної власності, частково – соціальний блок acquis і стандарти захисту довкілляНаслідки ЗВТ+ за групами інтересів: споживачі

 • (+) Здешевлення традиційно якісної європейської продукції з високими споживчими властивостями

 • (+) Поліпшення якості вітчизняної продукції

 • (+) Імовірність зниження ціни вітчизняної продукціїНаслідки ЗВТ+ за групами інтересів: європейський бізнес

 • (+) Можливість перенесення виробництва в реґіон з потенційно містким внутрішнім ринком, порівняно низькими затратами на оплату праці Як наслідок – отримання доступу до українського ринку через створення мережі виробництва

 • (–) Недостатня кількість робочої сили, обізнаної в тому чи іншому процесі виробництваПитання для обговорення

 • Які основні перешкоди для експорту продукції машинобудування, хімічної та легкої промисловості до ЄС?

 • Який оптимальний рівень гармонізації законодавств України та ЄС?

 • Які ризики стоять перед вітчизняними підприємствами внаслідок зростання імпорту з ЄС? Які пропозиції щодо заходів з адаптації до міжнародної конкуренції?

 • Які заходи співпраці в рамках угоди про поглиблену вільну торгівлю з ЄС? Які галузі пріоритетні?Схожі:

Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconПоглиблена вільна торгівля між Україною та Європейським Союзом: фінансові послуги Круглий стіл
Поглиблена вільна торгівля між Україною та Європейським Союзом: фінансові послуги
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconМашинобудівний комплекс налічує близько 60 галузей і виробництв
Виробничі особливості машинобудування: Основною сировиною для машинобудування є продукція металургійного комплексу. Також необхідні...
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Екологічна політика України в контексті Угоди про вільну торгівлю між Україною та єс
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Угода про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом: інвестиційний клімат
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Транспортний сектор України в контексті Угоди про вільну торгівлю між Україною та єс
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Перспективи розвитку української металургії в контексті Угоди про вільну торгівлю між Україною та єс
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Державна допомога в контексті Угоди про поглиблену вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Поліпшення умов торгівлі в контексті майбутньої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Угода про поглиблену вільну торгівлю між Україною та єс: наслідки для ринку сільськогосподарської та харчової продукції
Вільна торгівля між Україною та єс: машинобудування, хімічна та легка промисловість Круглий стіл iconКруглий стіл Міжнародний центр перспективних досліджень
Рух працівників і здійснення економічної діяльності в контексті Угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка