Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві


НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя

Система роботи вчителя – сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві, відрізняють його роботу від роботи інших вчителів, дають йому можливість добитися тих чи інших результатів у навчанні і вихованні школярів.

Без вивчення СРВ неможливо:
 • об’єктивно оцінити педагогічну діяльність вчителя;

 • у разі потреби допомогти підвищити рівень пед. майстерності вчителя;

 • провести атестацію вчителя;

 • узагальнити перспективний педагогічний досвід вчителя.Підготовка до вивчення СВР

Готуючись до вивчення СРВ, заступник директора (або директор)
 • вивчає усі різноманітні нормативні та розпорядчі документи, що стосуються навчально-виховної діяльності вчителя;

 • вивчає навчальну програму з предмета, який викладає вчитель;

 • вивчає, можливо корегує, готує пам’ятку щодо вивчення СРВ;

 • складає план в якому вказуються об’єкти контролю, форми, терміни, хто вивчає;

 • визначає основну мету вивчення СРВ (мета має відповідати педагогічній проблемі, над якою працює школа)

 • формує групу педагогів, яких залучає до вивчення СРВ .Методи вивчення СРВ:

 • спостереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу;

 • вивчення навчальної документації;

 • проведення контрольних зрізів знань учнів;

 • бесіди з учителем і його колегами;

 • анкетування вчителя, батьків та учнів.Під час вивчення системи уроків:

Відвідують та аналізують усі уроки за певною темою в одному класі (до 10-12 уроків). Яку саме тему ви будете відвідати необхідно узгодити з вчителем.

Чому саме необхідно відвідати не поодинокі уроки, а систему?

  • Сприяє об’єктивній оцінці праці вчителя;
  • Можна об’єктивно оцінити правильність розподілу навчального матеріалу;
  • Правильність підбору типів , структури різних уроків;
  • правильність підбору і застосування методів, прийомів, форм роботи;
  • з’ясування психологічного контакту з дітьми, мікроклімат уроків вчителя.

При відвідуванні уроків необхідно планувати мету відвідування на кожен урок окремо. (Такої мети як атестація вчителя немає)Аналіз уроку

Кожен урок учителя не потребує ґрунтовного аналізу, якщо в цьому немає нагальної потреби (виправлення грубої помилки теоретичного чи методичного характеру). Проаналізувати необхідно систему відвіданих уроків, щоб мати можливість побачити діяльність учителя в умовах певної педагогічної технології, якою користується вчитель. Звичайно вашому аналізу уроку передує самоаналіз уроків вчителем, його бачення досягнень і прорахунків, їх причин та способів усунення.

Поради керівнику при аналізуванні уроку :

 • Не варто шукати на кожному уроці застосування всіх без винятку засобів і методів навчання, не висувайте до вчителя таких вимог як, наприклад, групова робота на кожному уроці, або застосування повсякчас технічних засобів навчання, таке інше;

 • Пропозиції повинні бути реальними, щоб вчитель зміг їх реалізувати. Найбільш доцільними є рекомендації, що виражають конкретний план дій.

 • Уникайте в аналізі уроку таких фраз «мені подобається», «мені не подобається».

 • Пропозиції повинні бути продовженням ваших висновків.

 • Аналіз уроку чи системи уроків повинен проходити у формі бесіди, побудована ця бесіда повинна бути на позитиві, вчитель повинен почуватися комфортно.

 • Відвідують також позакласні заняття з навчального предмета (гуртки, факультативи, спецкурси, курси за вибором), виховні заходи в рамках предметного тижня, заходи у класі, де вчитель є класним керівником, масові заходи з батьками.Особливе питання для вивчення - це вивчення загальношкільної документації:

класні журнали, журнали позаурочної роботи (факультативи, індивідуальне навчання), робочі та контрольні зошити, зошити для лабораторних та практичних робіт.

Кілька порад до вивчення документації:

 • зіставляючи записи в класно­му журналі з навчальною програ­мою, календарним планом та по­урочними планами, можна вияви­ти стан виконання вчителем на­вчальних програм;

 • на підставі вивчення записів у класному журналі можна отримати дані про систему контролю за знаннями учнів. Для цього слід звернути увагу на: кількість учнів, знання яких оцінені протягом уроку, періодичність перевірки знань учнів, наявність тематичного обліку знань, контроль учителя за успішністю слабо встигаючих учнів, обґрунтованість оцінок за семестр, наявність необхідної кількості контрольних, лабораторних, практичних робіт.Проведення контрольних зрізів знань учнів.

По суті, якість навчальних досягнень учнів є ви­рішальним показником для оцін­ки роботи вчителя. Якщо вчитель забезпечує ґрунтовні й усвідомлені знання учнів, уміння їх використовувати в нестандартних умовах, працюва­ти самостійно, то якими б недо­сконалими не здавалися методи і прийоми, застосовувані вчителем, його роботу не можна оцінити негативно.

Проведення бесід з учителем і його колегами

 • Проводять також бесіди з учителем, його колегами, керівника­ми методичного об'єднання або творчої групи, іншими членами адміністрації. Під час бесіди з учи­телем, систему роботи якого вив­чають, потрібно звернути увагу на такі питання:

 • як працює над підвищенням своєї фахової й методичної ква­ліфікації;

 • загальною культура поведінки ;

 • бачення самим учителем системи в своїй роботі;

 • чи може вчитель самостійно дати оцінку своїй роботі.Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі Перша умова для отримання Нобелівської премії наявність гарного вчителя
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми у процесі вивчення літератури в школі
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconЗ досвіду роботи вчителя початкових класів Великомотовилівського нво сингаєвської Тетяни Олександрівни
Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання,...
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconНадання освіти підліткам із неблагополучних, малозабезпечених, неповних сімей
«Розвиток професійної компетентності вчителя в умовах функціонування вечірньої (змінної) школи та впровадження в практику роботи...
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconОрганізація роботи з вивчення, узагальнення й поширення досвіду
Методичні комісії це давня традиційна форма роботи, спрямована на вдосконалення науково теоретичної і методичної підготовки педпрацівників,...
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconМетодичні рекомендації щодо експертизи виховної роботи Методист методичного кабінету Соломон С. М
Експертиза планування виховної роботи на навчальний рік. (Педагогічне проектування виховного процесу)
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у знз україни, квнз "хано", 2012 рік
Про хід усунення недоліків за підсумками вивчення питання щодо організації виховної роботи у відділах освіти
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconШкола зростання педагогічної майстерності з досвіду роботи
Нетішина створена на базі методичного кабінету відділу освіти. Це одна з форм підвищення фахового рівня молодих вчителів спеціалістів,...
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році Кондратова Л. Г. старший викладач кафедри теорії
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення системи роботи вчителя Система роботи вчителя сукупність форм, методів і прийомів роботи, які властиві даному вчителеві iconМодель “Монолог”
Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку: визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка