Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси


НазваІнформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформація


 • Презентація для учнів гімназії “Сихівська”
Тому під інформацією в побуті розуміють відомості про навколишній світ, процеси, що відбуваються в ньому і сприймаються людиною або спеціальними пристроями.

 • Тому під інформацією в побуті розуміють відомості про навколишній світ, процеси, що відбуваються в ньому і сприймаються людиною або спеціальними пристроями.

 • Під інформацією в техніці розуміють повідомлення, що передаються у формі знаків або сигналів.

 • Під інформацією в теорії інформації розуміють не будь-які відомості, а лише ті, які знімають або істотно зменшують існуючу невизначеність.

 • За визначенням кібернетика Норберта Вінера інформація – це та частина знань, що використовується для орієнтування, активної дії, керування, збереження чи розвитку системи.

 • Під інформацією в семантичній теорії (зміст повідомлення) розуміють відомості, що несуть новизну. • З середини ХХ століття слово інформація в науці розглядають як загальнонаукове поняття, що включає обмін відомостями між людиною і людиною, людиною і машиною (комп’ютер, станок з програмним керуванням тощо), машиною із машиною, обмін сигналами в тваринному і рослинному світі, передачу ознак на клітинному рівні, від організму до організму.

 • Інформація – будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються.

Інформаційні процеси

 • Сучасна людина постійно отримує певні відомості (повідомлення), які необхідно зберігати у часі, перетворювати з однієї форми в іншу та переміщувати у просторі.

 • Дії з інформацією – обмін, збереження та обробка інформації притаманні живій природі, людині, суспільству, технічним пристроям. Такі дії називають інформаційними процесами.Обмін інформації. Передачу і прийом інформації називають обміном інформації. Передача інформації між автоматами виконується з використанням технічних засобів зв’язку. Наприклад, ретрансляційна телевізійна вишка передає сигнали (інформацію), яка сприймається блоком прийому телевізора.

 • Обмін інформації. Передачу і прийом інформації називають обміном інформації. Передача інформації між автоматами виконується з використанням технічних засобів зв’язку. Наприклад, ретрансляційна телевізійна вишка передає сигнали (інформацію), яка сприймається блоком прийому телевізора.

 • Отже, при обміні інформацією потрібні джерело інформації та приймач. Інформація, що передається від джерела інформації, досягає приймача за допомогою послідовності сигналів, що називається повідомленням. Сигнали можуть бути звуковими, електричними, електромагнітними тощо.Обробка інформації – перетворення інформації з одного виду в інший, що здійснюється згідно із формальними правилами.

 • Обробка інформації – перетворення інформації з одного виду в інший, що здійснюється згідно із формальними правилами.

 • Наприклад, формальним правилом може бути правило відбору за датою, сортування даних в алфавітному порядку тощо.Збереження інформації. Аудіокасети, відеокасети кінострічки – це спеціальні пристрої, де зберігається інформація для магнітофона, відеомагнітофона, кіноапарата.

 • Збереження інформації. Аудіокасети, відеокасети кінострічки – це спеціальні пристрої, де зберігається інформація для магнітофона, відеомагнітофона, кіноапарата.

 • Пристрій, призначений для зберігання інформації називають носієм інформації.До початку двадцятого століття для передавання та зберігання інформації використовувались книги, а її опрацюванням займалась сама людина.

 • До початку двадцятого століття для передавання та зберігання інформації використовувались книги, а її опрацюванням займалась сама людина.

 • Однак науково-технічна революція зробила людину безсилою в сучасному потоці друкованої, кіно-, теле- та іншої продукції.

 • Щорічно у світі друкується близько 100 тисяч видань журналів на 60 мовах, 5 мільйонів наукових статей, книг, брошур, 250 тисяч дисертацій та звітів.

 • Управління виробництвом, використання складних технологій вимагає від спеціалістів швидкого аналізу ситуацій, що виникають, прийняття правильних рішень. • Складна наукова задача вже не може бути розв’язана вручну, навіть якщо талановитий вчений потратить на неї все своє життя. Опрацьовувати всі ці дані людині допомагає комп’ютер.

 • Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими природними багатствами як нафта, газ та інші. Отже, методи та засоби переробки інформації як і переробки матеріальних ресурсів, можна визначити як технологію.Інформаційні технології – це процеси, пов’язані з обробкою інформації. А точніше – це методи, які реалізуються засобами обчислювальної техніки і забезпечують виконання заданих вимог до пошуку, подання, перетворення та передавання інформації.

 • Інформаційні технології – це процеси, пов’язані з обробкою інформації. А точніше – це методи, які реалізуються засобами обчислювальної техніки і забезпечують виконання заданих вимог до пошуку, подання, перетворення та передавання інформації.

Комп'ютер – як основний засіб обробки інформації можна розглядати в двох аспектах:

 • Комп'ютер – як основний засіб обробки інформації можна розглядати в двох аспектах:

  • технічні засоби (Hardware);
  • програмні засоби (Software).


Апаратна частина (Hardware, “тверда частина” — грубо кажучи “залізо”) складається із з’єднаних між собою різноманітних пристроїв, які можна побачити і помацати.

 • Апаратна частина (Hardware, “тверда частина” — грубо кажучи “залізо”) складається із з’єднаних між собою різноманітних пристроїв, які можна побачити і помацати.

 • Програмне забезпечення (Software, “м’яка частина”) складається із операційної системи, яка робить комп’ютер працездатним, і програм для виконання великого переліку робіт.До “твердої частини” комп’ютера входять такі групи пристроїв

 • пристрої введення;

 • системні пристрої;

 • пристрої пам’яті;

 • пристрої виведення;

 • пристрої для роботи у мережі.Пристрої введення

 • клавіатура — для введення тексту і команд;

 • миша — для введення команд і малювання;

 • джойстик — для комп’ютерних ігор;

 • сканер — для введення графічних зображень;

 • мікрофон — для введення звуку.Системні пристрої

 • мікропроцесор служить для виконання команд і обробки інформації, які попередньо розміщені в оперативну (швидку) пам’ять

 • оперативна пам’ять містить: операційну систему; програми, що виконуються; інформацію, що обробляється ;

 • постійна пам’ять містить програми, які починають працювати після включення комп’ютера і приводять його у робочий стан ;

 • тактовий генератор створює імпульси (такти), які узгоджують роботу всіх пристроїв комп’ютера ;

 • таймер це електронний годинник. При створенні документів на комп’ютері, дати “народження” для них беруться з таймера

 • та інші.Системні пристрої розміщені на системній (материнській) платі, яка знаходиться в системному блоці.

 • Системні пристрої розміщені на системній (материнській) платі, яка знаходиться в системному блоці.

 • Системний блок може бути горизонтальним (стандартний) і вертикальним у вигляді башти (тауер).

 • До системного блоку під’єднуються зовнішні пристрої комп’ютера: клавіатура, миша, сканер, мікрофон, монітор, принтер, звукові колонки тощо.

 • На лицевій панелі системного блока знаходяться кнопки POWER для вмикання комп’ютера і RESET для перезавантаження операційної системи.Пристрої пам’яті

 • Комп’ютер має внутрішню і зовнішню пам’ять.

 • Внутрішня пам’ять — це оперативна і постійна пам’ять, яка виконується у вигляді мікросхем і знаходиться на материнській платі всередині системного блоку.

 • Зовнішня пам’ять — це гнучкі магнітні диски (дискети) і жорсткі магнітні диски (вінчестер).

 • За допомогою дискет можна переносити інформацію

 • Вінчестер постійно знаходиться всередині системного блоку .Він має великий об’єм для постійного зберігання програм і даних.Як правило, комп’ютер має 1-2 дисководи для дискет і один вінчестер

 • Як правило, комп’ютер має 1-2 дисководи для дискет і один вінчестер

 • На сучасних комп’ютерах на лицеву панель системного блоку встановлюють дисковід для компакт-дисків (CD-ROM)Основна харак­теристика пам’яті — це об’єм. Одиницею вимірювання об’єму є байт, 1 байт = 1 символ (буква, цифра, знак ...).

 • Основна харак­теристика пам’яті — це об’єм. Одиницею вимірювання об’єму є байт, 1 байт = 1 символ (буква, цифра, знак ...).

 • 1024 байт = 1 кілобайт (Кбайт),

 • 1024 Кбайт = 1 мегабайт (Мбайт),

 • 1024 Мбайт = 1 гігабайт (Гбайт).

 • Об’єм пристроїв зовнішньої пам’яті:

 • на дискеті — до 2 Мбайт;

 • на вінчестері — від 10 до 750 Мбайт і вище;

 • Пристрої зовнішньої пам’яті сучасних комп’ютерів мають:

 • на вінчестері — до 10 Гбайт і вище;

 • на компакт-диску — до 650 Мбайт і вище;Пристрої виведення

 • Монітор подібний до телевізора, на його екран виводиться інформація, що набирається з клавіатури, команди, а також результати обробки у текстовому і графічному вигляді

 • Принтер використовують, щоб результат роботи надрукувати на папері — одержати тверду копію документу. Є різноманітні принтери: матричні (найдешевші), струминні і лазерні. Найкращі технічні характеристики мають лазерні принтериСучасні комп’ютери для високоякісного відтворення графіки, рухомих зображень, музики і дикторського тексту мають пристрій мультимедіа, у складі якого: дисковод для компакт-дисків (CD-ROM), звукова карта (розміщені в системному блоці) і звукові колонки.

 • Сучасні комп’ютери для високоякісного відтворення графіки, рухомих зображень, музики і дикторського тексту мають пристрій мультимедіа, у складі якого: дисковод для компакт-дисків (CD-ROM), звукова карта (розміщені в системному блоці) і звукові колонки.Пристрої для роботи у мережі

 • Робота у мережі дає можливість обмінюватися інформацією з віддаленими комп’ютерами.

 • Для роботи в всесвітній мережі Internet у режимі електронної пошти або абонента інформаційної мережі (WWW) використовується існуюча телефонна мережа, потужні комп’ютери у вузлах зв’язку (сервери) і спеціальні програми. Щоб під’єднати комп’ютер до телефонної мережі, потрібний модем (модулятор-демодулятор).Конфігурація комп’ютера

 • Набір пристроїв, що входять у склад комп’ютера, становить його конфігурацію.

 • Основними елементами конфігурації, від яких залежать продуктивність і спектр виконуваних робіт, є:

  • процесор,
  • оперативна пам’ять,
  • вінчестер,
  • монітор


Програмне забезпечення

 • Для забезпечення роботи комп’ютера потрібна операційна система.

 • Для виконання певної роботи потрібна прикладна програма.

 • Призначення операційної системи полягає у забезпеченні роботи всіх технічних засобів комп’ютера, в організації роботи програм, за допомогою яких користувач виконує свої задачі.За допомогою прикладних програм і під керуванням операційної системи людина на комп’ютері може:

 • За допомогою прикладних програм і під керуванням операційної системи людина на комп’ютері може:

 • готувати різноманітні текстові документи;

 • робити інженерні і математичні розрахунки;

 • вести розрахунки у фінансових опера­ціях;

 • створювати бази даних у різноманітних галузях;

 • створювати і обробляти графічну інформацію;

 • готувати до друку газети, журнали, книги;

 • перекладати з однієї мови на іншу;

 • підключитися до світової мережі Internet; створювати музичні твори;

 • використовувати мультимедійні програми і енциклопедії;

 • слухати якісну музику і багато іншогоЯкі пристрої входять у склад комп’ютера?

 • Які пристрої входять у склад комп’ютера?

 • Які пристрої служать для введення команд і інформації?

 • Які пристрої належать до системних?

 • Де виконуються команди і обробляється інформація?

 • Для чого використовується тактовий генератор і таймер?

 • Для чого комп’ютеру пристрої мультимедіа?

 • Які пристрої створюють зовнішню пам’ять?

 • Чим відрізняються дискета і вінчестер?

 • Де зберігаються програми, вхідна інформація і результати обробки?

 • Назвіть основні пристрої виведення інформації.

 • Як одержати “тверду копію” результату роботи?

 • Які види принтерів використовують на комп’ютері?

 • Що можна здійснити за допомогою модему?

 • Що може робити комп’ютер? • Презентацію підготувала вчитель гімназії “Сихівська” Пасічник Оксана

 • У роботі використано фрагменти презентації вчителя Львівської правничої гімназії Олексишина А.М.Схожі:

Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconІнформації Інформація це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому. Інформація подається різними способами: літерами, знаками, жестами, нотами музики, малюнками, картинами, скульптурами, відеозаписом
Зберігання, накопичення (ці процеси відбуваються з використанням носіїв інформації )
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconІнформація та її види Інформація це відомості про навколишній світ, процеси, що в ньому відбуваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймають людина і живі організми, керуючі машини та інші системи
Ці відомості містяться в науково-технічній літературі, патентах, проектно-конструкторській та технологічній документації
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconІнформація та інформаційні процеси інформацію та її властивості інформацію та її властивості інформаційні процеси пошуку інформації її зберігання опрацювання передачі

Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconІнформація Інформація будь-які дані про зовнішній світ є інформація щось відомо; Невідомо немає інформації Прийшла інформація щось взнали; нічого не взнали не прийшла інформація
Параметри зовнішнього світу взаємно-однозначно відображаються на значення деяких фізичних величин сигналу
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconІнформаційна система – це система, яка здійснює або в якій відбуваються інформаційні процеси
Технічні інформаційні системи запрограмовані людиною, тобто містять програмну складову, або програмне забезпечення
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconКоливання
Всередині будь-якого живого організму від клітини до високоорганізованих істот повсякчас відбуваються різноманітні процеси, які ритмічно...
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconЯкі ви знаєте інформаційні процеси?

Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconПлан лекції Механічні коливання і хвилі
Всередині будь-якого живого організму від клітини до високоорганізованих істот повсякчас відбуваються різноманітні процеси, які ритмічно...
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconІнформація це дані, які необхідні нам для впровадження нашої професійної, громадської та будь-якої іншої діяльності. Інформація це дані, які необхідні нам для впровадження нашої професійної, громадської та будь-якої іншої діяльності
ВР, про структуру, комітети та різни відділи вр та інших суб’єктів законотворчої та виконавчоі влади
Інформація будь-які дані про навколишній світ і процеси в ньому що відбуваються. Інформаційні процеси iconЯкі ви знаєте інформаційні процеси? Наведіть приклади використання інформаційних процесів у науці, техніці, виробництві


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка