Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни


НазваКафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Наше бачення перспектив розвитку спеціальності № 6.0503.01 “Товарознавство та комерційна діяльність”.

 • кафедра комерційної діяльності та підприємництва


СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • Сучасний стан розвитку економіки України та тенденції, що характерні для останніх років, засвідчують, що торгівля, як галузь економіки та вид господарської діяльності є, і в перспективі залишиться, одним із пріоритетних напрямів економічного розвитку країни.

 • Так, лише за січень-червень 2007 року приріст реального валового внутрішнього продукту порівняно з відповідним періодом 2006 року становив 7,9%. Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі – на 15,5%. (Для порівняння: у переробній промисловості – на 13,7 %, у будівництві – 11,8 %, виробництві електроенергії – 0,5 %).СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • При цьому обсяги промислового виробництва зросли на 10,4 %, продукції сільського господарства – на 6,3 %, на транспорті – на 7,4 %, обсяг роздрібного товарообороту – на 26,1 % і становив за цей період 72,2 млрд. грн.

 • Суттєво підвищиться роль торгівлі зі вступом України до СОТ та розвитком міждержавних економічних відносин з країнами Європейського Союзу.

 • За аналітичними оцінками вчених-економістів випереджувальні темпи росту торгівлі збережуться і на перспективу, про що свідчить досвід країн з розвинутою ринковою економікою.Враховуючи викладене вище, потреба у фахівцях галузі “Торгівля” буде зростати, що дозволяє ставити питання про введення спеціалізацій до базової спеціальності 6.0503.01 – “Товарознавство та комерційна діяльність”. Кількість спеціалізацій та їх напрями будуть визначатися умовами економічного розвитку держави. На сьогоднішній день, на нашу думку, було б доцільним на базі Товарознавчо-комерційного факультету відкрити спеціалізації “Мерчандайзинг” та “Торговельне підприємництво”. З 2007-2008 навчального року кафедра розпочинає роботу з випуску фахівців за спеціалізацією “Торговельне підприємництво”.

 • Враховуючи викладене вище, потреба у фахівцях галузі “Торгівля” буде зростати, що дозволяє ставити питання про введення спеціалізацій до базової спеціальності 6.0503.01 – “Товарознавство та комерційна діяльність”. Кількість спеціалізацій та їх напрями будуть визначатися умовами економічного розвитку держави. На сьогоднішній день, на нашу думку, було б доцільним на базі Товарознавчо-комерційного факультету відкрити спеціалізації “Мерчандайзинг” та “Торговельне підприємництво”. З 2007-2008 навчального року кафедра розпочинає роботу з випуску фахівців за спеціалізацією “Торговельне підприємництво”.Областю професійної діяльності випускника за спеціальністю 7.0503.01 та 8.0503.01 спеціалізацій “Мерчандайзинг” та “Торговельне підприємництво” є сфера товарного обігу; об’єктами - товари – продукція галузей матеріального та нематеріального виробництва, яка поступає на ринок для купівлі-продажу чи обміну (товари народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуги, нерухомість, цінні папери, кредити, інформаційні продукти та інше).

 • Областю професійної діяльності випускника за спеціальністю 7.0503.01 та 8.0503.01 спеціалізацій “Мерчандайзинг” та “Торговельне підприємництво” є сфера товарного обігу; об’єктами - товари – продукція галузей матеріального та нематеріального виробництва, яка поступає на ринок для купівлі-продажу чи обміну (товари народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуги, нерухомість, цінні папери, кредити, інформаційні продукти та інше).Основними видами професійної діяльності випускників спеціалізацій “Мерчандайзинг”, “Торговельне підприємництво” слід вважати:

 • - комерційно-організаційну (здійснює відбір товарів та формування товарного асортименту; професійний підбір постачальників та покупців; планування, організація та оптимізація процесів закупівлі і продажу товарів; організація комерційної роботи та комерційних взаєморозрахунків; здійснення логістичних операцій, організація товаропросування; створення системи стимулювання збуту; управління товарними запасами; мерчандайзинг; організація тарообороту);Основними видами професійної діяльності випускників спеціалізацій “Мерчандайзинг”, “Торговельне підприємництво” слід вважати:

 • - проектно-аналітичну (проектування інформаційного забезпечення торговельної діяльності; прогнозування кон’юнктури товарних та сировинних ринків; прогнозування та проектування номенклатури товарів; прогнозування та розробка стратегії торговельної діяльності підприємства на товарному ринку; бізнес-планування в торговельній діяльності, прогнозування результатів торговельної діяльності підприємства);Основними видами професійної діяльності випускників спеціалізацій “Мерчандайзинг”, “Торговельне підприємництво” слід вважати:

 • - науково-дослідну (проводить наукові дослідження та аналіз товарних ринків; аналізує асортимент, якість і конкурентоспроможність продукції різних виробників; досліджує і моделює бізнес-технології; аналізує і оцінює ефективність торговельної діяльності; досліджує інформаційно-методичне забезпечення комерційної діяльності підприємства; надає рекомендації з проблем оптимізації торговельної діяльності підприємства в умовах конкуренції).Основна освітня програма зі спеціальностей “Мерчандайзинг” та “Торговельне підприємництво” може включати наступні дисципліни спеціалізації, які можуть викладатися на кафедрі:

 • -  Інвестування і розміщення підприємств торгівлі,

 • - Основи комерційної діяльності торговельного підприємства,

 • -   Комерційна діяльність на ринку товарів,

 • -   Торговельна логістика,

 • -   Мерчандайзинг,

 • - Теорія і практика торговельного обслуговування,

 • - Електронна торгівля,

 • - Управління торговим асортиментом,

 • - Транспортно-складське забезпечення торговельної діяльності,

 • - Митне регулювання торгових операцій,

 • - Бізнес-планування торговельних підприємств.Перелік предметів, можуть ввійти до навчальних планів спеціалізацій, які викладаються іншими кафедрами:

 • Перелік предметів, можуть ввійти до навчальних планів спеціалізацій, які викладаються іншими кафедрами:

 • Комерційне товарознавство, Економіка торговельного підприємства,

 • Інвестиційний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Стратегічний маркетинг,

 • Антикризове управління торговим підприємством та інші  Перелік дисциплін спеціалізації “Торговельне підприємництво” для спеціалістів та магістрів спеціальності 7.0503.01 та 8.0503.01 та їх розподіл по семестрахДля магістерського рівня підготовки

 • Для магістерського рівня підготовки будуть передбачені наукові семінари та ексклюзивні авторські курси за вибором студентів:

 • Управління продажами,

 • Ефективні методи продажу,

 • Документування торгових операцій,

 • Інформаційне забезпечення торговельної діяльності,

 • Управління товарними запасами в логістиці,

 • Логістика постачання,

 • Управління якістю послуг роздрібного торгового підприємства,

 • Сучасні проблеми організації торгівлі,

 • Конкурентоспроможність торгового підприємства тощо.Схожі:

Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconКонцепція програми розвитку підприємництва Ярослав Рущишин Програма розвитку підприємництва
Програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо...
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconСучасний стан сучасний стан
Привернути увагу до необхідності вироблення ефективної стратегії розвитку енергетики
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconПрограма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки м. Ніжин Зміст Характеристика Програми Загальні положення
Стан розвитку малого підприємництва в місті. Головні завдання та стримуючі фактори
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconСприяння розвитку підприємництва в сільській місцевості
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області (надалі Фонд) створено 23 квітня 1999 року відповідно до Указу...
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconАнтикорупційне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку
Конвенція ООН проти корупції (підписана 11. 12. 03 та ратифікована згідно із Законом України від 18. 10. 06 №251-V)
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconСучасний стан Інституту Сучасний стан Інституту
Україні І нічим не поступатися аналогічним європейським установам, таким як Інститут Йозефа Стефана ("Jožef Stefan", Словенія) або...
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconКафедра управління національним господарством
Кафедра була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол №40/4 (до грудня 2011 р кафедра економічної теорії...
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconДержавного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України 25. 00. 02 механізми державного управління кафедра економічної теорії та історії економіки Науковий консультант доктор наук...
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconОб’єкт: сучасний стан виробництва продукції дитячого харчування. Об’єкт: сучасний стан виробництва продукції дитячого харчування
Закони України «Про дитяче харчування», «Про охорону дитинства», «Про дошкільну освіту», «Про безпечність та якість харчових продуктів»,...
Кафедра комерційної діяльності та підприємництва сучасний стан розвитку економіки україни iconНа загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва
Згідно пункту 6 Указу Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12 травня 1998 року №456/98, "фінансове...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка