Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини


НазваЗакономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗакон


 • Закономірності успадкування


Актуальність теми:

 • Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г.Мендель (1865).

 • У людини відомо понад 2300 ознак (нормальних і патологічних), які успадковуються за законами Менделя. Ці ознаки називаються менделюючими, а успадкування – моногенним.

 • Моногенні хвороби – фенілкетонурія, альбінізм, полідактилія, брахідактилія та ряд інших.

 • Кількість генів будь-якого еукаріотичного організму перевищує кількість хромосом. Тому має місце зчеплене успадкування генів. Хімічна організація ДНК визначає властивості її як матеріального субстрату спадковості та мінливості.Мета лекції:

 • Генотип функціонує як система взаємодіючих генів.

 • Розрізняють взаємодії алельних і неалельних генів, пенетрантність та експресивність прояву гена в ознаках.

 • Дати поняття про групи зчеплення і роль кросинговеру в комбінативній мінливості.

 • Показати, що ознака статі успадковується так само, як і будь-яка інша ознака. Зазначити, що хромосомні карти дають змогу встановити локалізацію окремих генів, а потім і впливати на матеріальну основу спадковості.Питання лекції

   • 1. Основні поняття і терміни сучасної генетики.
   • 2. Основні закономірності успадкування.
   • 3. Взаємодія алельних і неалельних генів.
   • 4. Успадкування статі і статевих хромосом.
   • 5. Ознаки, обмежені статтю, залежні від статі. Гемізиготність.
   • 6. Хромосомна теорія спадковості.


Література

 • Основна:

 • 1. Медична біологія / за ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – С. 150-163.

 • 2. Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – Т.1. С. 161-180.

 • 3. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 83-125.

 • 4. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В. шк. 1987. – С. 77-92.

 • 5. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія. - К.: Вища шк., 1992. – С. 77-89 .

 • Додаткова:

 • 1. Лекції з медичної біології: Навч. посібник /Корольов В.0., Яригін В.М. та ін. К.: Вища шк., 1993. – С. 16-32.Взаємодія алельних генів:

 • Повне домінування

 • Неповне домінування

 • Наддомінування

 • КодомінуванняПовне домінуванняНеповне домінуванняКодомінуванняВзаємодія неалельних генів:

 • Комплементарна взаємодія

 • Епістаз

  • домінантний,
  • рецесивний
 • Полімерія

  • кумулятивна,
  • некумулятивна


Комлементарна взаємодіяЕ П І С Т А ЗПолімеріяРоль хромосом у передаванні

 • Роль хромосом у передаванні

 • спадкової інформації була доведена

 • завдяки:

 • а) відкриттю генетичного визначення статі;

 • б) встановленню груп зчеплення ознак, які відповідають кількості хромосом;

 • в) побудові генетичних, а потім і цитологічних карт хромосом.

 • Обгрунтування хромосомної теорії дано у класичних роботах Т. Моргана, К. Бріджеса і А. Г. Стертеванта.Успадкування, зчеплене із статтю.У всіх організмів стать визначається спадковими факторами:

 • У всіх організмів стать визначається спадковими факторами:

 • Гомогаметна стать - 2А + ХХ

 • Гетерогаметна стать - 2А + ХУ

 • Гемізиготність - 2А +ХО

 • Виняток - черв’як бонелія (формування статі

 • залежить від факторів середовища)Ознаки, які успадковуються через статеві хромосоми, називають зчепленими зі статтю.

 • Ознаки, які успадковуються через статеві хромосоми, називають зчепленими зі статтю.

 • Ознаки, які успадковуються через У-хромосому, називають голандричними.Ознаки, залежні від статі:

 • Ознаки, залежні від статі:

 • гени можуть знаходитися як у статевих хромосомах, так і в будь-якій з аутосом. Ген плішивості, що визначає облисіння у людини, має різний прояв у чоловіків і жінок. У чоловіків цей ген діє як домінантний, у жінок - як рецесивний. Тому жінки з генотипом Аа не мають ознак плішивості, а в жінок з генотипом аа - цей ген виражений слабше ніж у чоловіків.

 • Ознаки, обмежені статтю:

 • окрім генів, відповідальних за розвиток вторинних статевих ознак функціональну активність цілого ряду

 • інших генів визначає ендокринний профіль

 • організму. Так, у биків є гени, що контролюють

 • продукцію молока і його якісні особливості

 • (жирність, вміст білка), але у них як і їх синів

 • дані гени “мовчать”. Функціонують ці гени

 • тільки у їх доньках.

Зчеплення генів і кросинговер

Основні положення хромосомної теорії спадковості

   • Гени знаходяться у хромосомах. Кожна хромосома — це група зчеплення генів. Кількість груп зчеплення у кожного виду дорівнює гаплоїдному набору хромосом.
   • Кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус). Гени у хромосомах розташовані лінійно.
   • Між гомологічними хромосомами може відбуватися обмін алелями гена.
   • Відстань між генами у хромосомі пропорціональна проценту кросинговера між ними. Цю величину називають морганідою, на честь генетика Томаса Моргана.
Що таке групи зчеплення генів і скільки їх може бути в організмі?

Чи завжди гени успадкувуються зчеплено й чи відбувається порушення зчеплення?

Які у Вас є запитання?Схожі:

Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconЗакономірності успадкування ознак План: Поняття і терміни сучасної генетики. Основні закономірності успадкування: гіпотеза чистоти гамет
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини icon«Медична біологія» Організмовий рівень реалізації генетичної інформації
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconТема: Організмовий рівень організації генетичної інформації Лектор: доцент кафедри медичної біології
Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865)
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconОрганізмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування
Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconВідкритого успадкування
Поліморфізм ― це центральна тема об'єктно-орієнтованого програмування, але стосується вона лише такого відкритого успадкування
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconІнформація на організменому рівні. Взаємодія генів Слайд-лекція Питання лекції: Медична генетика як розділ генетики людини Взаємодія генів і класичні типи успадкування у людини
Відносна роль генетичних (G) і середовищних (Е) факторів у розвитку хвороб людини
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconАктуальність теми Актуальність теми
Випробування та створення спеціальних батьківських форм високоврожайних, короткостеблових, крупнозерних, стійких до різноманітних...
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconРозвиток біосистем, закономірності адаптації, популяційні закони. Еволюція екології. Головні рівні організації життя Ген клітина орган організм популяція угруповання
Розвиток біосистем, закономірності адаптації, популяційні закони. Еволюція екології
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconВстановити закономірності передавання тиску рідинами та газами Встановити закономірності передавання тиску рідинами та газами
Встановити закономірності розподілу рідин різної густини в сполучених посудинах
Закономірності успадкування Актуальність теми: Закономірності успадкування ознак на органіpзмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини iconЧи можна знайти спільні закономірності в хімії та музиці ? Чи можна знайти спільні закономірності в хімії та музиці ?
В. В. Стасов «Засновник, захисник, прихильник жіночих лікарських курсів, опора і друг учнів»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка