Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»


НазваКурсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі»
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


КУРСОВА РОБОТА на тему: «ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ»

Виконав студент 5 курсу групи А

Пугач Р.В.

Об’єкт дослідження – використання ЕНМК під час самостійного оволодіння знаннями на уроках інформатики. Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування ЕНМК на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати технологію створення і методику використання ЕНМК з предмету «Інформатика» в процесі самостійного вивчення розділу «Електронні таблиці» учнями 11 класу.

Об’єкт дослідження – використання ЕНМК під час самостійного оволодіння знаннями на уроках інформатики. Предмет дослідження – дидактичні основи й методика застосування ЕНМК на уроках інформатики. Мета роботи – теоретично обґрунтувати технологію створення і методику використання ЕНМК з предмету «Інформатика» в процесі самостійного вивчення розділу «Електронні таблиці» учнями 11 класу.

Гіпотеза дослідження

полягає в тому, що самостійне засвоєння знань та навичок з інформатики буде значно ефективнішим за умови використання ЕНМК під час вивчення розділу «Електронні таблиці».

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ1.1. Аналіз методичної системи навчання інформатики в старшій школі

Метою предмета є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів ІКТ у повсякденній діяльності учнів, започаткування основ інформаційної культури учнів.

До теоретичної бази знань належать знання про інформатику як галузь науки та її головні функції, про інформацію та її властивості, про принципи зберігання інформації на сучасних носіях, про інформаційні процеси та інформаційні системи, про принципи будови й функціонування комп’ютера та його пристроїв, знання основ функціонування операційної системи комп’ютера, загальних принципів розв’язування задач за допомогою комп’ютера, знання про принципи будови й використання глобальної мережі Інтернет.

1.2. Самостійна робота учнів як складова навчально-виховного процесу

Самостійною роботою прийнято вважати:
  • роботу, яка виконується власними силами без сторонньої допомоги та керівництва, під час аудиторних занять (Н. Кружальний);

  • різноманітність типів навчальних завдань, які виконуються під керівництвом викладача (М. Гарунов та ін.);

  • систему організації педагогічних умов, яка забезпечує управління навчальною діяльністю і відбувається за відсутності викладача й без його безпосередньої допомоги та участі (В. Граф, І. Ільясов та ін.);різноманітні види індивідуальної, групової пізнавальної діяльності учнів, які здійснюються ними на аудиторних заняттях і в позааудиторний час (В. Нізамов);

  • різноманітні види індивідуальної, групової пізнавальної діяльності учнів, які здійснюються ними на аудиторних заняттях і в позааудиторний час (В. Нізамов);

  • обов’язкову роботу, яка проводиться у процесі навчальних занять і підготовки до них, або ж додаткову - позаобов’язкову академічну роботу чи за спеціальним індивідуальним планом, складеним на основі врахування особистих інтересів і нахилів учнів (С. Архангельський);

  • самостійна робота – це спеціально організована діяльність учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, спрямована на самостійне виконання навчальних завдань різних рівнів складності як на аудиторних заняттях, так і в позааудиторний час. Метою самостійної роботи учнів є її спрямування на виконання соціального замовлення, тобто у формуванні в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у потоці наукової інформації (Н. Роберт).РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ2.1. Ефективність застосування ІКТ в організації самостійної роботи учнів у старшій школі

Необхідність пошуку нових підходів щодо організації самостійної роботи учнів у сучасних умовах, де ІКТ є невід’ємною частиною, пов’язана з розв’язанням наступних протиріч:
  • між динамічним розвитком інформаційних технологій, засобів дидактичного супроводження та збереженням традиційних моделей навчання;

  • між потребами в опануванні способами моделювання навчання з застосуванням ІКТ і відсутністю реалізації процесів системних технологій.2.2. Використання ЕНМК для організації самостійної роботи учнів

Використання ЕНМК з предмету «Інформатика» в процесі самосійного вивчення розділу «Електронні таблиці» дозволяє постійно оновлювати інформацію у вигляді зміцнення прикладів, статистичних даних, змінювати параметри моделей і дозволяє посилити взаємозв’язок навчальних дисциплін, а також науково-дослідної та навчально-методичної роботи.

2.3. Методика застосування ЕНМК на уроках інформатики

Застосування електронного підручника значно полегшує організацію самостійної роботи учнів.

ЕНМК – це носій наукового змісту навчальної дисципліни, якій відповідає меті професійної підготовки майбутніх фахівців.

Він повинен максимально полегшити розуміння та активне запам’ятовування істотних понять, тверджень та прикладів, залучати до процесу навчання нові, відмінні від звичайного підручника, можливості сприйняття мозку людини, тобто слухову та емоційну пам’ять.

ВИСНОВКИ

Інформатика розвивається дуже швидкими темпами, в програмному і апаратному забезпеченні комп’ютера постійно відбуваються зміни.

Фахівець, що використовує в своїй діяльності інформаційні і комп’ютерні технології, має бути в курсі змін, що відбуваються, стежити за новинками, уміти освоювати нове в програмному і апаратному забезпеченні. Тому потрібно постійно звертатися до сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій, щоб зберегти інтерес до предмету і розвивати пізнавальну активність.

У нашій роботі ми використовували накопичений досвід педагогічних засобів і прийомів: робота з додатковою літературою, періодичними виданнями; використання медіатеки – що створюється і поповнюється вчителями і учнями школи; складання і розгадування кросвордів, логічних завдань і ін. При такій роботі в учнів формується розуміння необхідності постійного саморозвитку, самонавчання.

Завданням педагога є створення сприятливого середовища для самостійної діяльності і саморозвитку учнів, для чіткого розуміння учнем цілей і завдань навчання, мотивація учнів на самостійну діяльність за вирішенням поставленого завдання. Для чого нами було створено ЕНМК з інформатики з розділу «Електронні таблиці».

Завданням педагога є створення сприятливого середовища для самостійної діяльності і саморозвитку учнів, для чіткого розуміння учнем цілей і завдань навчання, мотивація учнів на самостійну діяльність за вирішенням поставленого завдання. Для чого нами було створено ЕНМК з інформатики з розділу «Електронні таблиці».


Схожі:

Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconКурсова робота на тему: «педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
«педагогічні основи організації роботи гуртків теехнічної творчості у старшій школі»
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconДипломна робота на тему: «технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій школі»
«технологія розробки та методика застосування мультимедійних дидактичних засобів під час викладання трудового навчання у старшій...
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconРоль усних вправ в активізації мислиннєвої діяльності учнів, формуванні навичок пошуку самостійної творчої роботи, їх гармонійного розвитку
У 7 класі під час вивчення теми «Ознаки рівності трикутників» доцільно розв’язувати усні задачі за готовими малюнком з метою відпрацювання...
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconЛ. Д. Покроєва, канд пед наук, доцент
Організація підготовки педагогічних працівників до роботи у профільній старшій школі
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconДипломна робота на тему: «педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школі» Мета дослідження
«педагогічні умови використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання в старшій школі»
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconПід час роботи в школі я зіткнулась з рядом проблем, зокрема: Під час роботи в школі я зіткнулась з рядом проблем, зокрема
Всі вищевказані проблеми з часом я намагалась вирішити різними способами, але найефективнішим стало використання новітніх інформаційно-комунікаційних...
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconДипломна робота «Використання педагогічних програмних засобів на уроках трудового навчання в старшій школі з метою активізації пізнавальної діяльності учнів»
«Використання педагогічних програмних засобів на уроках трудового навчання в старшій школі з метою активізації пізнавальної діяльності...
Курсова робота на тему: «організація самостійної роботи учнів під час вивчення інформатики в старшій школі» iconКурсова робота на тему
«методика навчання учнів старших класів оздобленню виробів у процесі профільного навчання за спеціалізацією «деревообробка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка