Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі”


НазваПроект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі”
Дата конвертації24.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Проект - Громадянська освіта – Україна

 • “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі”


«Pro ect»

 • Проект – задуманий план дій,задум,намір (Новий тлумачний словник укр. мови К., 2003)

 • Проект – індивідуальний чи груповий захід, що ретельно спланований та призначений для певної мети, наприклад: науковий проект, проект із сприяння та розвитку бізнесу. Оксфордський енциклопедичний словник

 • Проект – дія, спрямована на досягнення суспільно важливої мети і локалізована у часі, місцем та ресурсами (Дмитрій Карпієвич, Центр ПОСТ, Білорусія)ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОЕКТУ (за матеріалами Т-Кіт «Проектний менеджмент»)

 • Проект:

 • Завжди має мету;

 • Реальний;

 • Обмежений у часі і просторі;

 • Реалізується командою;

 • Унікальний;

 • Повинен піддаватися оцінюванню;

 • Реалізується поетапно.Метод проектів як ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

 • сукупність навчально-пізнавальних прийомів, за допомогою яких учні набувають знання та навички в процесі планування та самостійного виконання певних практичних завдань з обов’язковою презентацією результатівЧОМУ САМЕ ПРОЕКТ? Проектна технологія забезпечує діяльнісний підхід до освітньо-виховного процесу

 • У ході проектної діяльності школярі навчаються:

 • планувати свою роботу, заздалегідь прогнозуючи її результати;

 • використовувати різноманітні джерела інформації;

 • аналізувати та порівнювати факти;

 • аргументувати власні судження;

 • приймати рішення;

 • встановлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, взаємодіяти;

 • створювати реальний „кінцевий продукт”;

 • представляти результати перед аудиторією;

 • оцінювати свою діяльність та діяльність партнерів.Особливості проектної діяльності школярів

 • здійснюється як у процесі навчання, так і в позакласній діяльності

 • всебічне та систематичне дослідження проблеми і розробка конкретного кінцевого продукту

 • отримання практичного результату, а не лише пошук певної інформації

 • колективні зусилля виконавців

 • реалізація здобутих знань та умінь на практиці, набуття певних компетентностей

 • рефлексія спільної роботиЕтапи реалізації проекту:

 • Підготовчий (змістовий та технологічний аспект)

 • Планування (Постановка проблеми, розробка та планування певної дії)

 • Діяльнісний (Реалізація дії, презентація результатів)

 • Рефлексійний (Оцінка та аналіз отриманих результатів)Основні принципи організації проектної діяльності

 • Реальне партнерство учасників

 • Прагматичність, практичність результатів

 • Спрямованість на вирішення конкретної проблеми

 • Орієнтація на короткотермінові проекти, котрі мають найбільший виховний вплив.Класифікації типів проектів за домінуючою у проекті діяльністю

 • Дослідницькі / пошукові

 • Прикладні

 • Інформаційні

 • Творчі

 • Рольові, ігрові

 • Змішані проектиКласифікації типів проектів Відповідно до предметно-змістової спрямованості

 • монопроекти (в рамках однієї області знання)

 • міжпредметні/інтегративні проектиКласифікації типів проектів За географією контактів

 • Класні, міжкласні

 • Загальношкільні

 • Позашкільні/міжшкільні проекти

 • Мережеві/міжрегіональні проекти

 • МіжнародніКласифікації типів проектів відповідно до кількості учасників

 • особистісні

 • парні

 • груповіКласифікації типів проектів за тривалістю проведення

 • Короткотермінові (урок, день)

 • Середньої тривалості ( від тижня до місяця)

 • Довготермінові (від місяця до декількох місяців)Організаційно-психологічні аспекти проектної діяльності

 • Розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей учнів;

 • Інтеграція освітнього середовища школи і сім’ї, школи і мікрорайону, ширше залучення батьків до освітнього процесу;

 • Соціалізація учнів, розвиток ключових компетентностей: комунікативної, кооперативної, інформаційної тощо

 • Формування у школярів активної життєвої позиції;

 • Створення у школі єдиного колективу учнів і педагогів, атмосфери співпраці.Виховні результати проектної діяльності (громадянознавчий аспект):

 • формування цілісних уявлень про світ, суспільство, державу, соціальні інститути та структури, основні соціальні зв’язки та відносини, політичні та правові засоби їх регулювання;

 • навчання успішної взаємодії з владними структурами та неурядовими організаціями при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади;

 • збагачення знаннями та навичками соціальної дії при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади

 • мотивація до активної та безкорисливої громадянської дії;

 • залучення до колективної діяльності (співпраці в команді);

 • отримання можливості на практиці впливати на соціальне середовище,Структура ресурсу з позакласної роботи «Молодь діє».

 • Розділ 1. Учнівські проекти як засіб формування громадянськості школярів.

  • З історії використання методу проектів.
  • Сучасний європейський та світовий досвід в галузі шкільного проектування.
  • Із досвіду учнівського проектування в Україні
  • Загальні засади проектної діяльності в позакласній та позашкільній роботі. Вимоги до шкільних учнівських проектів.
  • Особливості оцінювання учнівських проектів.


Структура ресурсу з позакласної роботи «Молодь діє».

 • Розділ 2. Молодь діє.

 • Характеристика різних напрямків проектування; Зразки проектів

 • 2.1. Молодь самоврядує у школі та громаді

 • 2.2. Молодь дбає про навколишнє середовище

 • 2.3. Молодь захищає права і свободи

 • 2.4. Молодь обирає

 • 2.5. Молодь зберігає пам'ять

 • 2.6. Молодь у багатоманітному суспільстві

 • 2.7. Молодь прагне бути здоровою

 • 2.8. Молодь допомагає

 • 2.9. Молодь крокує в Європу та світ

 • 2.10. Молодь хоче бути почутою

 • 2.11. Як діє молодь інших країнСтруктура ресурсу з позакласної роботи «Молодь діє».

 • Вступ

 • Як вирішується проблема розбудови громадянського суспільства в Україні;

 • Яку роль відводиться школі у формуванні нового покоління громадян на сучасному етапі;

 • Як позакласні та позашкільні заходи впливають на формування молоді;

 • Мета і завдання запропонованого посібника;

 • Структура посібника;

 • Пропозиції щодо використання)Схожі:

Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconУрок курсу "Я І Україна". Громадянська освіта 3 клас Подорожуй по Україні! В радості живи! Розум, фантазію прояви! Активним І уважним будь, І про кмітливість не забудь!

Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconОсобистісно – орієнтована технологія: Особистісно – орієнтована технологія
Матеріали до засідання мо вчителів початкових класів та вихователів гпд «Втілення ідей В. О. Сухомлинського у навчально-виховний...
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconРеалізація громадянської освіти засобами ікт у міжнародній практиці Гриценчук О. О., науковий співробітник
Го (громадянська освіта)- освіта, що спрямована на виховання демокра-тичного громадянства, є комплексом практик І видів діяльності,...
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconМетодична розробка Використання проектних технологій у позакласній роботі з української мови в старшій школі
Використання проектних технологій у позакласній роботі з української мови в старшій школі
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconПроект як освітня технологія Як готувати соціальний просвітницький проект Ольга Педан-Слєпухіна, Львів, ва “Нова Доба” www novadoba org ua
Узгодження питання про проектну діяльність діяльності учнів у проекті з адміністрацією навчального закладу, колегами
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconРозвиток творчої активності та формування математичної компетентності учнів на основі використання нкк в позакласній роботі

Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconПроектна технологія Проектнi технології як стимул до самостійної роботи учнів
Сутність проектної технології Проектну систему навчання розробили в 20-ті роки XХ ст американський педагог Дж. Дьюї та його послідовник...
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconУрок з курсу " Права дитини ", " Громадянська освіта "
Привернути увагу до наслідків надмірного насильства в період збройних конфліктів
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconКурсова робота на тему: «методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
«методика застосування інформаційних технологій під час презентації проектної діяльності»
Проект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі” iconОгляд методичної літератури Доповідь на тему «Неуспішність учнів і шляхи її подолання»
Методичний семінар на тему: «Творча діяльність молодших школярів у позакласній роботі»

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка