«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»


Назва«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»

 • «Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»

 • Наказ ГУОН № 113 від 01.07.2010 р.Керівники:

 • Керівники:

 • керівник – Пескова Ірина Василівна, директор спеціалізованої школи № 202 Деснянського району м. Києва;

 • науковий керівник – Пушкарьова Тамара Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

 • Терміни реалізації експериментальної педагогічної програми:

 • 2009-2014 р.р.

 • Етапи впровадження програми:

 • діагностично-концептуальний етап (2009 - 2010 н.р. )

 • організаційно – прогнозуючий етап (2010 - 2011 н.р.)Співвідношення класів в школі у 2010-2011 н.р.

 • Співвідношення класів в школі у 2010-2011 н.р.

Учасники експерименту ознайомилися з теоретико-методологічною основою експерименту, що спирається на:

 • Учасники експерименту ознайомилися з теоретико-методологічною основою експерименту, що спирається на:

 • гіпотезу Л.С. Виготського про співвідношення навчання і розвитку; про те, що джерелом розвитку може бути спеціально побудоване навчання;

 • теорію діяльності А.Н. Лєонт’єва, яка полягає в тому, що навчання розвивається в діяльних формах і з певним змістом;

 • теорію навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, яка спирається на поняття проблеми та дії;

 • вікову періодизація Д.Б. Ельконіна;

 • теорію про типи мислення з теоретичним узагальненням В.В. Давидова;

 • теоретико-методологічні засади науково-педагогічного проекту «Росток» (під керівництвом Пушкарьової Т.О.).Розроблено Модель впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін в спеціалізованій школі

 • Розроблено Модель впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін в спеціалізованій школі

 • (додаток 1)

Розроблено структурно-функціональну модель конкурентно-спроможного вчителя (додаток 2)

  • Розроблено структурно-функціональну модель конкурентно-спроможного вчителя (додаток 2)
Розроблено концепцію експериментальної роботи ( додаток 3)

  • Розроблено концепцію експериментальної роботи ( додаток 3)


на відповідно побудованому змісті освіти та адекватних йому формах та методах навчання і виховання на узгоджених науково-теоретичних засадах;

 • на відповідно побудованому змісті освіти та адекватних йому формах та методах навчання і виховання на узгоджених науково-теоретичних засадах;

 •  на впровадженні навчально-методичного забезпечення, що відповідає новому змісту і методам;

 •  на цілісній навчально-виховній системі, яка активно функціонує на основі запровадження сучасної особистісно-орієнтовної технології, спрямованої на раннє виявлення та педагогічну підтримку обдарованості;

 •  на організації цілеспрямованої багатоаспектної і всебічної діяльності учнів у контексті ціннісного самоусвідомлення особистості та розвитку її творчих можливостей;

 •  на забезпеченні співпраці, співтворчості учителів та учнів у процесі навчання та позаурочній діяльності;

 •  на реалізації цілісної програми з діагностики кожного учня згідно з існуючою типологією на основі сучасних методик та створенні для кожної дитини оптимальних умов для розвитку здібностей та таланту;

 •  на забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до творчої індивідуальності вчителя;

 •   на принципах системності освіти, яка забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;

 •  на принципі екологізації освіти, який полягає у необхідності побудови  змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її  об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі;  

 • на принципі пріоритету розвиваючого навчання та виховання, який впливає на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються в зміст освіти - це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;

 •   на принципі пріоритету творчої діяльності, який обумовлює необхідність використання технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів; 

 •  на принципі інтеграції, який поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, навчання та виховання дітей, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій  та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей "Росток". Розроблено психолого-педагогічну карту учня (додаток 4)

  • Розроблено психолого-педагогічну карту учня (додаток 4)
Розроблено Модель створення комфортного середовища для розвитку учнів (додаток 5)

  • Розроблено Модель створення комфортного середовища для розвитку учнів (додаток 5)
Розроблено організаційно-освітню модель спеціалізованої школи № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району м. Києва ( додаток 6)

  • Розроблено організаційно-освітню модель спеціалізованої школи № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району м. Києва ( додаток 6)
Проведені психолого-педагогічні діагностики учнів експериментальних і контрольних класів, педагогічних працівників (додаток 7)

  • Проведені психолого-педагогічні діагностики учнів експериментальних і контрольних класів, педагогічних працівників (додаток 7)


Рівень шкільної мотивації учнів 1-х класів

 • Рівень шкільної мотивації учнів 1-х класів

 • за Лускановою Н.Г.

Проаналізовані рівні знань, умінь та навичок учнів експериментальних та контрольних класів з природничо-математичних дисциплін (додаток 8)

  • Проаналізовані рівні знань, умінь та навичок учнів експериментальних та контрольних класів з природничо-математичних дисциплін (додаток 8)


Прослідковано динаміку змін ЗУН учнів експериментальних класів (додаток 9)

  • Прослідковано динаміку змін ЗУН учнів експериментальних класів (додаток 9)


Здійснена комплексна психолого-педагогічна діагностика учнів 1-2 класів спеціалізованої школи з метою подальшого вивчення впливу науково-педагогічного проекту «Росток» на розвиток особистості учня.

  • Здійснена комплексна психолого-педагогічна діагностика учнів 1-2 класів спеціалізованої школи з метою подальшого вивчення впливу науково-педагогічного проекту «Росток» на розвиток особистості учня.


Підвищення рівня професійної компетентності вчителів ( проходження курсової перепідготовки за науково-педагогічним проектом «Росток») (додаток 10)

  • Підвищення рівня професійної компетентності вчителів ( проходження курсової перепідготовки за науково-педагогічним проектом «Росток») (додаток 10)
Створений авторський варіант навчальної програми з курсу

 • Створений авторський варіант навчальної програми з курсу

 • «Елементи теорії ймовірностей» (додаток 11)

Проведений моніторинг впливу інтегративно-діяльнісного підходу на формування природничо-математичних компетентностей учнів (додаток 8)

 • Проведений моніторинг впливу інтегративно-діяльнісного підходу на формування природничо-математичних компетентностей учнів (додаток 8)Сформований науковий прогноз щодо перспективи та ефективного впливу змісту інтегрованих курсів на цілісний розвиток особистості (додаток 12)

  • Сформований науковий прогноз щодо перспективи та ефективного впливу змісту інтегрованих курсів на цілісний розвиток особистості (додаток 12)


Побудована векторна модель випускника школи ( додаток 13)

  • Побудована векторна модель випускника школи ( додаток 13)
Визначені позитивні і негативні прогнози експериментальної роботи (додаток 14)

  • Визначені позитивні і негативні прогнози експериментальної роботи (додаток 14)


Схожі:

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconЗвіт про хід і результати експериментально-дослідницької діяльності за темою «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» шлях до профілювання старшої школи»

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconВплив інтегративно діяльнісного підходу Вплив інтегративно діяльнісного підходу
«Вплив інтегративно діяльнісного підходу «Вплив інтегративно діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини...
«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconВплив інтегративно діяльнісного підходу Вплив інтегративно діяльнісного підходу
«Вплив інтегративно діяльнісного підходу «Вплив інтегративно діяльнісного підходу на формування та розвиток обдарованості дитини...
«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconТема експериментальної педагогічної програми: „Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково – педагогічним проектом „росток”
Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково педагогічним проектом „росток
«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconТема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»
«Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»
«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» icon«Методичні засади організації навчально-виховного процесу з математики за науково-педагогічним проектом «Росток»

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconВплив інтегративно-діяльнісного підходів на формування та розвиток математично-природничих здібностей учнів на основі реалізації принципів
«Вплив інтегративно-діяльнісного підходів на формування та розвиток математично-природничих здібностей учнів на основі реалізації...
«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconУчасники навчально-виховного процесу та сам педагогічний процес, побудований на засадах інтегративно діяльнісного підходу

«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» iconОсобливості впровадження програми “Трудове навчання “ 5 клас відповідно до нового Державного стандарту загальної та повної середньої освіти
Павич Н. М., викладач кафедри теорії і методик викладання природничо-математичних дисциплін
«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі» icon05. 01. 2012р. Кафедра природничо – математичних дисциплін зно – 2012 – на 200!
Зно 2012. Науково методичні аспекти. Доповідач Ахметзянова А. Ф., методист ммц

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка