Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Основи медичної інформатики


НазваЛекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Основи медичної інформатики
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


Лекція №1

 • Основні аспекти інформатики.

 • Архітектура персональних комп'ютерів


Основні розділи лекції

 • Основи медичної інформатики

 • Будова і принцип роботи персонального комп’ютера1.Основи медичної інформатики

 • Поняття “інформація”. Види інформації.

 • Методики оцінки кількості інформації

 • Інформатика як наука1.1.Поняття “інформація”. Види інформації

 • Слово інформація походить від латинського слова informatio, яке означає пояснення, викладення і на сьогоднішній час трактується як нові відомості про навколишній світ (стан навколишніх об’єктів) у вигляді образів, символів, формул, опису та інших абстрактних характеристик.1.1.1.Класифікація інформації1.2.Методики оцінки кількості інформації

 • Для оцінки кількості інформації існують три теорії:

 • структурна;

 • статистична;

 • семантична.1.2.1.Структурна теорія

 • Структурна теорія розглядає оцінку кількості інформації про явище на основі підрахунку числа станів, в яких це явище може перебувати

 • І = log2N,

 •  де N - кількість можливих станів явища. Здобута одиниця інформації називається бітом.1.2.2.Статистична теорія

 • Статистичний підхід полягає в тому, що чим менша вірогідність появи явища, тим більша кількість інформації є в повідомленні про неї1.2.3.Семантична теорія

 • Семантичний підхід дозволяє врахувати зміст, цінність, корисність інформації. При цьому визначають не безпосередню кількість інформації, а міру її цінності:Семантична теорія (наслідки)

 • Здобута інформація може не змінювати ймовірності досягнення мети:

 • P0 = P1; тоді Іц = 0

 • Здобута інформація збільшує ймовірність досягнення мети

 • P1 > P0 , тоді Іц > 0

 • Отримана інформація зменшує ймовірність досягнення мети:

 • P0 > P1, тоді Іц < 01.3.Інформатика як наука

 • Інформатика вивчає всі аспекти збирання, зберігання, обробки і передачі інформації з використанням комп’ютерної техніки.

 • Медична інформатика - це наука, яка вивчає процеси отримання, зберігання, обробки і передачі інформації засобами комп’ютерної техніки з метою вдосконалення лікувально-діагностичної, організаційної і наукової діяльності лікаря.1.4.Кібернетика як наука

 • Кібернетика - це наука про управління- передбачає постановку задачі, збір інформації, її переробку, прийняття рішення і оцінку результатів управління

 • Медична кібернетика охоплює процеси управління в медицині та охороні здоров’я. Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними і формує системний підхід в осмисленні будови і функцій організму людини, лікувальних впливів, управління в системі охорони здоров’я.2.Будова і принцип роботи персонального комп’ютера

 • Подання інформації в комп’ютері

 • Одиниці інформації в комп’ютері

 • Пристрої компютера

 • Архітектура персонального комп’ютера2.1.Подання інформації в комп’ютері

 • Комп’ютер обробляє інформацію, подану тільки в числовій формі.

 • Для кодування інформації використовується двійкова система числення, - включає дві цифри “0” і “1”

 • Окремому символу відповідає певна послідовність нулів і одиниць

 • Застосування двійкової системи числення спрощує будову пристроїв для запам’ятовування, зчитування і передавання інформації2.2.Одиниці інформації в комп’ютері

 • Одиницею інформації є 1 біт, - один двійковий розряд, який може мати значення “1” або “0”.

 • 8 біт складають 1 байт (команда).

 • 1 кБайт = 210 =1024 байти

 • 1 мегабайт (Мбайт) = 1024 кБайти

 • 1 гігабайт = 1024 Мбайти2.3.Пристрої компютера2.4.Архітектура персонального комп’ютера

 • 90 % ПК, які використовуються у світі є IBM (International Business Machines Corporation) PC сумісними і складаються з:

 • системного блоку;

 • монітору;

 • клавіатури;

 • маніпулятору “миша”.2.4.1.Основні блоки IBM PCБудова системного блоку ПК

 • Системний блок складається з:

 • Корпусу з блоком живлення.

 • Материнської плати.

 • Плат розширення (відео, звукова, і т.д.).

 • Жорсткого диску (вінчестер, HDD).

 • Дисководів: гнучких дисків, компакт-дисків (СD-ROM, DVD-ROM).Системний блок типового ПКМатеринська платаМікропроцесор (МП)

 • Це електронна мікросхема, яка виконує програмний код, що знаходиться в оперативній пам’яті - в певній послідовності вибирає з неї інструкції і виконує їх. При цьому здійснюється пересилання, обробка і аналіз даних, а також організація розгалужень і переходів у обчислювальному процесі. В комп’ютерах ІВМ РС використовуються мікропроцесори фірми Intel.

 • ПК найчастіше містять один центральний процесор (СРU  Central Processing Unit). Робочі станції та сервери можуть містити кілька ідентичних процесорів.Характеристики мікропроцесора

 • Модель/архітектура – визначальний параметр. Сучасними мікропороцесорами є Pentium 4 фірми Intel та Athlon XP фірми AMD.

 • Швидкодія (тактова частота) - швидкість виконання елементарних операцій за 1с. Вимірюється в Гц і зараз становить від 1 до 3ГГц.

 • Розрядність – довжина слова команди в бітах. Сучасні процесори 32-розрядні.

 • Об’єм кеша - пам’яті, розміщеної безпосередньо у мікросхемі МП. Може мати кілька рівнів.Контролери

 • Це електронна схема, яка управляє одним або декількома зовнішніми пристроями.

 • Основні контролери в ПК:

 • Системний (чіпсет) – з’єднує процесор з іншими пристроями ПК. Є елементом системної шини.

 • Пам’яті, портів вводу-виводу, дискових накопичувачів, клавіатури, миші – обов’язкові у будь-якому ПК.

 • Звуковий, відео-, мережевий – можуть бути присутні на інтегрованих материнських платах.Оперативна пам’ять (ОЗУ)

 • Сукупність мікросхем, що можуть зберігати інформацію. Зберігає програми і дані, що обробляються в процесі роботи ПК. Розділяється на комірки пам’яті (байти), які ідентифікуються по адресі. Інша назва ОЗУ - RAM (random access memory - пам’ять з довільним доступом) .

 • Основні характеристики ОЗУ:

 • Обсяг – станом на 2002 рік ПК може містити ОЗУ обсягом від 128 Мбайт до 1Гбайт.

 • Швидкодія (частота роботи) – залежить від моделі присторю ОЗУ (від 66Мгц до 800Мгц).Відеоконтролер (відеокарта)

 • Електронна плата, яка отримує від мікропроцесора ПК команди на формування зображення і перетворює їх у відеосигнал.

 • Основні характеристики відеоконтролерів:

 • Тип процесора – відеокарта містить спеціалізований мікропроцесор для обробки графіки.

 • Обсяг відеопам’яті – коливається в межах від ½ до ¼ обсягу ОЗУ.

 • Швидкодія – частота роботи процесора та відеопам’яті (200/200МГц)Жорсткий диск (вінчестер)

 • Призначений для тривалого зберігання інформації, яка використовується при роботі з комп’ютером, а саме програм і даних.

 • Основні характеристики жорстких дисків:

 • Ємність – станом на 2002 рік жорсткі диски можуть зберігати до 200 Гбайт інформації.

 • Швидкість обертання шпинделя – 5400/7200/10000/15400 об/хв.

 • Швидкодія – час доступу до інформації - 7÷8 мс, та швидкість читання/запису інформації - 4÷5 Мбайт/сДисковод компакт-дисків

 • Основні типи дисководів компакт-дисків:

 • СD-ROM/RW: служать для читання, запису та перезапису компакт-дисків (стандарт СD);

 • DVD-ROM/RAM: служать для читання та запису відео-дисків (стандарт DVD);

 • COMBO: комбіновані пристрої;

 • Основні характеристики дисководів:

 • Швидкість читання інформації. Визначається як K*V, де К – коефіцієнт швидкості – до 52 у сучасних дисководів, V-швидкість зчитування інформації (150 Кбайт/с для CD та 1,3Мбайт/с для DVD).

 • Швидкість доступу до інформації - 0,4 ÷0,1сКомпакт-диск

 • Пластиковий диск діаметром 4,72 дюйма і товщиною 0,05 дюйма, з отвором в центрі діаметром 0,6 дюйма. Має три шари: пластикову основу, тонкий відбиваючий металевий шар і лакове покриття

 • Основні види і характеристики дисків:

 • CD-ROM (Audio/R/RW) – може зберігати до 700Мбайт інформації або 80 хв. звукозапису.

 • DVD-ROM (RAM) – новий формат. Може зберігати до 4,7 Гбайт інформації.Монітор

 • Призначений для виводу на екран алфавітно-цифрової (текстової) і графічної інформації. Під’єднується до відеоконтролера

 • Основні типи моніторів:

 • На основі електронно-променевої трубки (ЕПТ);

 • На основі панелі рідких кристалів (РКП);

 • Плазменні панелі (великих діагоналей);Характеристики моніторів

 • Діагональ зображення - від 14 до 21 дюйма;

 • Розмір пікселя  найменший елемент зображення - віддаль між центрами точок люмінофору (речовини, яка світиться) одного кольору. Може бути від 0,39 до 0,21 мм.

 • Роздільна здатність  кількість пікселів по горизонталі і вертикалі, з яких складається зображення. Сучасні монітори підтримують 800600, 1024768, 12801024, і 16001200;

 • Частота вертикальної розгортки - частота кадрів – повинна становити не менше 75 Гц;Додаткові пристрої IBM PC

 • До додаткових пристроїв ПК, які найчастіше використовуються належать:

 • Принтери;

 • Сканери

 • Модеми;

 • Засоби мультимедіа;

 • Мережеві адаптери;

 • Інші спеціалізовані пристрої.Принтер

 • Друкуючий пристрій - виводить інформацію на папір. Сучасні принтери можуть виводити текстову, графічну (чорно-білу і кольорову) інформацію, фотографії. До ПК під’єднуються через паралельний порт або порт USB.

 • За способом друку принтери поділяють на:

 • Матричні;

 • Струминні;

 • Лазерні;Матричні принтери

 • Друк відбувається через фарбуючу стрічку. На друкуючій головці принтера розміщений ряд (12 або 24) тонких металічних стержнів (голок). Головка рухається вздовж рядка, а стержні в необхідний момент ударяють по паперу через фарбуючу стрічку. Це забезпечує формування на папері символів і зображень.

 • Недоліки даного типу принтерів:

 • низька якість, повільний, шумний.Струминні принтери

 • Зображення формується мікро-каплями спеціального чорнила, яке викидається на папір через сопла в друкуючій головці (від 50 до 200 сопел). Друкуюча головка рухається вздовж кожного рядка.

 • Переваги даного типу принтерів:

 • Висока якість друку (в т.ч. і в кольорі);

 • Швидкість друку 4-8 ст/хв (текст).Лазерні принтери

 • Використовується принцип ксерографії: зображення переноситься на папір зі спеціального барабана, до якого електрично притягуються часточки фарби (тонера). Друкуючий барабан електризується з допомогою лазерного променя.

 • Переваги даного типу принтерів:

 • Найвища якість друку (в т.ч. і в кольорі);

 • Швидкість друку від 8 ст/хв і більше (текст).Сканер

 • Служить для вводу графічної інформації (документи/малюнки/фото) у ПК. Типи сканерів:

 • Ручні – зараз використовуються рідко.

 • Протяжні – часто є модулем принтера.

 • Планшетні.

 • Основні характеристики сканерів:

 • Роздільна здатність (кількість точок у дюймі по горизонталі і вертикалі) - 300*600, 600*1200, 1200*2400 dpi (dot per inch);

 • Глибина кольору (24, 36, 48 біт на піксел).Модем

 • Це пристрій (модулятор-демодулятор) для передечі інформації на великі відстані з використанням виділених або комутованих телефонних ліній.

 • Швидкість передачі двійкової інформації вимірюється числом бітів за 1 с, bps (bit per second, біт/с).

 • Сучасні модеми працюють з швидкістю 33,6 і 56,0 Кбіт/с.

 • Більшість сучасних модемів є факс-модемами.Засоби мультимедія

 • Мультимедія” (від лат. “Media” - “середовище або носій інформації”) - можливість працювати з інформацією різного виду, перш за все - звуковою і відео-інформацією. Для роботи із звуком і зображенням створюються спеціальні мультимедія-програми.

 • Мультимедійний комп’ютер додатково комплектується як мінімум:

 • звуковою картою;

 • акустичними колонками;

 • інтегрованим ТВ-тюнером.Висновки

 • У даній лекції висвітлено питання:

 • Основи медичної інформатики

 • Будова і принцип роботи персонального комп’ютераДжерела додаткової інформації

 • Посібник з медичної інформатики для студентів 1-го курсу.

 • Левин А. Самоучитель работі на компьютере. Начинаем с Windows. – М,: Нолидж, 2000. – 688 с.

 • www.citforum.ruДякую за увагуСхожі:

Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Основи медичної інформатики
Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними і формує системний підхід в осмисленні...
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №2 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Основи медичної інформатики
Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними і формує системний підхід в осмисленні...
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Основи медичної інформатики
Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними і формує системний підхід в осмисленні...
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №1 Базові концепції інформаційних технологій. Архітектура персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Основи медичної інформатики
Виникла на стику всіх медичних дисциплін, досліджує всі види медичної інофрмації, зв’язки між ними і формує системний підхід в осмисленні...
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №2 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Основи операційної оболонки Windows 98 Основні розділи лекції Програма. Види програм
Програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Основи операційної оболонки Windows 98
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №3 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Основні розділи лекції Програма. Види програм Використання операційної системи Windows 98 (NT)
Змінюючи програми, комп’ютер можна перетворити в робоче місце будь-якого спеціаліста
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №3 Програмне забезпечення персональних комп’ютерів Основні розділи лекції Програма. Види програм Використання операційної системи Windows 98 (NT)
Змінюючи програми, комп’ютер можна перетворити в робоче місце будь-якого спеціаліста
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №2 Зберігання інформації. Файлова система персональних комп'ютерів Основні розділи лекції Файли і каталоги
У файлах можуть зберігатися документи, готові до виконання програми і довільні інші дані
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Лекція №2 Файлові системи персональних комп’ютерів Основні розділи лекції Файли і каталоги Будова жорсткого диску персонального комп’ютера Огляд файлових систем
У файлах можуть зберігатися документи, готові до виконання програми і довільні інші дані
Лекція №1 Основні аспекти інформатики. Архітектура персональних комп\Телемедицина Основні розділи лекції Основні поняття телемедицини
Телемедицина (гр.«tele»- дистанція, лат.«mederi»- лікування) галузь медицини, що використовує телекомунікаційні й електронні інформаційні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка