Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів


НазваВчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів


План

 • 1. Розчини.Кількісний склад розчинів

 • 2. Фізична, хімічна та фізико-хімічна теорій розчинів.

 • 3. Розчинність газів в рідинах. Закон Генрі. Газова емболія.

 • 4. Розчинність твердих речовин і рідин в рідинах.

 • 5. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Гемоліз і плазмоліз.

 • 5. Тиск пари розчину. Закон Рауля.

 • 6. Кипіння і замерзання розчинів.Вода - розчинник

 • В організмі дорослої людини масою 70 кг міститься 45-50 л води, з яких

 • 3.5 л – плазма крові (5 л крові)

 • 10.5 л –лімфа і позаклітинна вода тканинБудова молекули водиВода - розчинникПриготування розчинуРозчини –гомогенні системи змінного складу, що складаються з двох або більше компонентів та продуктів їх взаємодії.

 • Розчини –гомогенні системи змінного складу, що складаються з двох або більше компонентів та продуктів їх взаємодії.Классифікація розчинів

 • За агрегатним станом:

 • рідкі(морська вода)

 • газоподібні

 • тверді (сплави металів).

 • За концентрацією:

 • Ненасичені

 • Насичені

 • Пересиченіпересичені розчини

 • пересичені розчини зустрічаються порівняно рідко, і їх утворюють лише деякі речовини, наприклад декагідрат сульфату натрію — Na2SO4•10H2O, пентагідраттіосульфату натрію — Na2S2O3 • 5H2O тощо. Пересичені розчини дуже нестійкі і досить легко розкладаються з виділенням надлишку розчиненої речовини і утворенням насиченого розчину.концентрований і розбавлений розчин

 • Не слід плутати поняття насичений і ненасичений розчини з поняттями концентрований і розбавлений. Назви концентрований і розбавлений показують лише, багато чи мало розчиненої речовини міститься в даній кількості розчинника, і нічого не вказують на ступінь його насичення.

 • Концентрований розчин може бути і насиченим і ненасиченим. Наприклад, якщо в 100 г води при 100°С розчинити 200 г нітрату калію KNO3, то такий розчин буде досить концентрованим, але ненасиченим, бо для одержання насиченого розчину при цих умовах потрібно розчинити не 200, а 245 г цієї соліМірні колбиЦиліндри и піпеткиРозчинення як фізико-хімічний процес

 • Розчини утворюються при взаємодії розчинника і розчиненої речовини.Розчинення як фізико-хімічний процес

 • NaCl складається з іонів Na+ і Cl-.Потрапляючи у воду, іони соді, що знаходяться на поверхні кристалів, утворюють з молекулами води донорно-акцепторні (водневі) зв’язки. При цьому з одним іоном звязується декілька молекул води.Розчинення натрій хлориду у водіТеорії розчинів

 • Хімічна (гідратна) теорія Д.І. Менделєєва: між розчиненою речовиною і розчинником відбувається хімічна взаємодія

 • Фізична теорія розчинів: процес розчиненя є фізичним процесом рівномірного розподілу частинок розчиненої речовини в середовищі індиферентного розчинникаВплив температури і тиску на розчинність твердих речовин

 • Збільшення розчинності при нагріванні.

 • Тиск не проявляє помітного впливу на розчинність твердих речовин, тому що при розчинені не відбувається помітної зміни об’єму системи.Розчинність газів

 • З підвищенням тиску розчинність газів у рідинах збільшується

 • Розчинність газів із збільшенням температури зменшується. Це зв’язано перш за все з тим, що молекули газів при тепловому русі здатні покидати розчин значно легше.Розчинність газів

 • Закон Генрі

 • при постійній температурі розчинність даного газу у рідині прямо пропорційна парціальному тиску газу

 • N = k P

 • ПОРУШЕННЯ ВМІСТУ РОЗЧИНЕНИХ ГАЗІВ У КРОВІ –ГІРСЬКА ХВОРОБА, КЕСОННА ХВОРОБА

КЕСОННА ХВОРОБАВзаємна розчинність рідин

 • Залежноі від природи рідини можуть змішуватися при будь-яких співвідношеннях (необмежена взаємна розчинність), бути практично нерозчинними одна в одній чи володіти обмеженою розчинністю.

 • Підвищення температури призведе до збільшення взаємної розчинності і при деякій температурі, називається критичною температурою розчинення, взаємна обмежена розчинність рідин стає необмеженою.Способи вираження концентрації розчинівСпособи вираження концентрації розчинівМасова частка

 • де m(B) і m(A) – маса розчиненої речовини B і маса розчинника A.

 • Масову частку розчиненої речовини w(B) переважно виражають в частках одиниці або в процентах.Молярна концентрація C

 • де μ(B) – молярна маса B, V – об’єм розчину.

 • Молярна концентрація показує, скільки моль розчиненої речовини міститься в 1 літрі розчину.

 •  Розчин концентрації 0,1 М містить 0,1 моль речовини на літр розчину і називається ДЕЦИМОЛЯРНИМ.

 • Розчини концентрації 0,01 М (або 0,01 моль на літр) інколи називають САНТИМОЛЯРНИМИ.Колігативні властивості розчинів

 • Властивості розчинів, які не залежать від природи компонентів, а залежать від кількості частинок в системі називаются колігативними.

 • Дифузія

 • Осмотичний тиск

 • Зниження тиску пари розчинника над розчином

 • Підвищення температури кипіння розчинів

 • Зниження температури замерзання розчинівДифузія

 • Дифузія – це самочинний процес вирівнювання концентрації розчиненої речовини в результаті хаотичного теплового руху частинокОсмотичний тиск

 • Одностороння дифузія молекул розчинника через напівпроникну мембрану в більш концентрований розчин називається осмосом.

 • Сила, яка змушує розчинник переходити через напівпроникну мембрану в розчин, називається осмотичним тиском.Прилад для визначення осмотичного тиску:

 • 1 – посуд з розчином;

 • 2 – напівпроникна перегородка;

 • 3 – посуд з розчинникомЗакон Вант-Гоффа

 • де С – молярна концентрація розчину

 • R – універсальна газова стала

 • T – абсолютна температура

 • Осмотичний тиск ідеального розчину рівний тому тиску, який чинила б розчинена речовина, як би вона, перебувала в газоподібному стаяні при тій же температурі, займала б той же обєм, який займає розчин.Ізотонічні, гіпертонічні та гіпотонічні розчини

 • Розчини з однаковим осмотичним тиском називаються ізотонічними.

 • 0,9% NaCl – ізотонічний (фізіологічний) розчин

 • Розчини з більшим осмотичним тиском від стандартного розчину називаються гіпертонічними

 • Розчини з меншим осмотичним тиском від стандартного розчину називаються гіпотонічнимиПлазмоліз. Гемоліз. Без змінЗакони Рауля

 • Ро – тиск пари розчинника над чистим розчинником

 • Р – тиск пари розчинника над розчином

 • NB – мольна частка розчиненої речовиниТемпература  кипіння  розбавлених  розчинів

 • .Підвищення температури кипіння разбавлених розчинівТемпература  кристалізації  разбавлених  розчинів

 • величина зниження температури замерзання Δtзам, рівна різниці між температурою і температурою початку кристалізації розчину tзам:ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Закон еквівалентів

 • Основні поняття титриметрії.

 • Суть методу нейтралізації (протолітометрії).

 • Суть методу осадження. Метод Мора.

 • Методи редоксметрії. Окисно-відновні реакції.

 • Комплексонометрія.ТИТРИМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

 • Закон еквівалентів

 • Речовини вступають в хімічні реакції і утворюються в кількостях, що пропорційні їх еквівалентам

 • m1 : E1 = m2 : E2 ,

 • m -маса речовини, Е –еквівалентна маса

 • Основна формула для розрахунків в об”ємному аналізі

 • N1 V1 = N2 V2Суть титриметрії

 • Титриметричний, або об”ємний аналіз – метод кількісного хімічного аналізу, який базується на вимірюванні точного об’єму розчину з точно відомою концентрацією (титранту), витраченого на взаємодію з визначуваною речовиною.

 • Метод титриметрії полягає в тому, що до розчину визначуваної речовини А поступово додають розчин реактиву Т точно відомої концентрації (титрант):

 • А + Т = продуктОсновні поняття титриметрії

 • Об”ємний аналіз грунтується на титруванні – додаванні невеликих порцій одного з розчинів до відомого об”єму іншого розчину.

 • Розчини реагенту Т точно відомої концентрації, який застосовується для титрування, називають стандартним або робочим розчином або ще титрантом (титрованим розчином)Бюретки з прямим і бічним кранамиМірні колбиКласифікація титриметричних методів за типом реакції

 • кислотно-основне титрування (метод нейтралізації, протолітометрія)

 • осаджувальне титрування (седиметрія)

 • комплексиметрія (комплексонометрія)

 • окисно-відновне титрування (редоксиметрія)Дякую ЗА увагу!Схожі:

Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Колігативні властивості розчинів План
Розчини це гомогенні, термодинамічно стійкі системи з двох чи більше компонентів
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Колігативні властивості розчинів План
Хімічні компоненти, при змішуванні яких утворюється розчин та які можна виділити з нього у чистому вигляді, називають
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Колігативні властивості розчинів План
Хімічні компоненти, при змішуванні яких утворюється розчин та які можна виділити з нього у чистому вигляді, називають
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Колігативні властивості розчинів План
Хімічні компоненти, при змішуванні яких утворюється розчин та які можна виділити з нього у чистому вигляді, називають
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconЛекція №2 Колігативні властивості розчинів. Властивості розчинів сильних електролітів. Елементи електрохімії План Загальна характеристика розчинів
Лекція №2 Колігативні властивості розчинів. Властивості розчинів сильних електролітів. Елементи електрохімії
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Kолігативні властивості розчинів
Розчин дво- або багатокомпонентна гомогенна система, склад якої може безперервно змінюватися у межах, визначених розчинністю
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Kолігативні властивості розчинів
Розчин дво- або багатокомпонентна гомогенна система, склад якої може безперервно змінюватися у межах, визначених розчинністю
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconРозчини. Kолігативні властивості розчинів
Розчин дво- або багатокомпонентна гомогенна система, склад якої може безперервно змінюватися у межах, визначених розчинністю
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconТехнологія розчинів високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини
Технологія розчинів високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини вмс називаються такі речовини, що мають молекулярну масу від декількох...
Вчення про розчини. Колігативні властивості розчинів План Розчини. Кількісний склад розчинів iconІнфузійні та ізотонічні розчини технологія розчинів для ін'єкцій І контроль їх якості
Фільтрування розчинів з наповненням флаконів, перевірка на відсутність механічних включень

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка