Лекція 6


НазваЛекція 6
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


 • Лекція 6

 • Похідні дибензазепіну, бенздіазепіну як транквілізатори і нейролептики: методи синтезу, властивості, аналіз. Похідні фентіазину як нейролептичні та серцево-судинні засоби. Сполуки, що не вміщують в молекулах атомів Флуору. Вплив атомів Флуору на нейролептичну активність фентіазинів

 • Доц. Яворська Л. П.


ПЛАН

 • ПЛАН

 • Лікарські засоби із групи похідних барбітурової кислоти: барбітал, барбітал-натрій, фенобарбітал, фенобарбітал-натрій, бензонал, гексенал, тіопентал-натрій.

 • Гексамідин як структурний аналог барбітуратів.

 • Похідне піперидину – бемегрид – антагоніст барбітуратів.Похідні піримідину

 • Похідні піримідинуУ медичній практиці широко застосовують синтетичні препарати, які містять в основі гексагідропіримідиновий цикл з трьома оксогрупами =С=О в положенні 2, 4, 6похідні барбітурової кислоти:

 • У медичній практиці широко застосовують синтетичні препарати, які містять в основі гексагідропіримідиновий цикл з трьома оксогрупами =С=О в положенні 2, 4, 6похідні барбітурової кислоти:

 •  

 • Барбітурова кислотагексагідропіримідин-2,4,6-трионі 1, 2, 3, 4-тетрагідропіримідиновий цикл з двома оксогрупами в положенні 2 і 4похідні урацилу:

 • і 1, 2, 3, 4-тетрагідропіримідиновий цикл з двома оксогрупами в положенні 2 і 4похідні урацилу:

 • Урацил 1,2,3,4-тетрагідропіримідин-2,4-діонПохідні барбітурової кислоти

 • Похідні барбітурової кислоти

 • Як уже зазначалось, барбітурова кислота має в молекулі гексагідропіримідиновий цикл, який містить в положеннях 2, 4, 6 оксогрупи =С=О:

 •  

 • і тому має хімічну назву гексагідропіримідин-2,4,6-трион.

 • Барбітурова кислота є циклічним уреїдом, тобто її можна розглядати як продукт конденсації карбаміду (сечовини) з двохосновною малоновою кислотою:

Снодійна дія барбітуратів вперше була виявлена на початку ХХ століття Е. Фішером і Ф. Мерінгом. У 1904 р. Е. Фішер отримав барбітал (веронал), а потім було синтезовано багато барбітуратів і встановлений зв'язок між структурою і дією на організм.

 • Снодійна дія барбітуратів вперше була виявлена на початку ХХ століття Е. Фішером і Ф. Мерінгом. У 1904 р. Е. Фішер отримав барбітал (веронал), а потім було синтезовано багато барбітуратів і встановлений зв'язок між структурою і дією на організм.

 • 1. Снодійну дію виявляють похідні барбітурової кислоти, які в положенні 5, 5 містять алкільні, арильні або інші радикали.

 • 2. Сила і тривалість дії барбітуратів збільшується при збільшенні довжини вуглеводневого скелета в алкільному заміснику в положенні 5, 5 до п'яти-шести атомів Карбону. Подальше збільшення довжини Карбонового скелета призводить до виникнення збудливої дії.

 • 3. Розгалуження Карбонового скелета, наявність ненасичених зв'язків, спиртового гідроксилу –ОН, атома галогену (особливо Br) підсилює фармакологічний ефект.

 • 4. Підвищення дії барбітуратів, як правило, супроводжується скороченням тривалості снодійного ефекту.5. Наявність одного фенільного C6H5– радикалу в положенні 5 підсилює дію, не змінюючи тривалості дії, а введення другого фенільного радикалу знижує снодійний ефект.

 • 5. Наявність одного фенільного C6H5– радикалу в положенні 5 підсилює дію, не змінюючи тривалості дії, а введення другого фенільного радикалу знижує снодійний ефект.

 • 6. Введення алкільного радикалу в одну з імідних (–NH) груп (положення 1, 3) скорочує час дії препаратів.

 • 7. Заміна Гідрогену в положенні 1 залишком ароматичної кислоти (наприклад, бензойної) додає препарату протиепілептичну дію (препарат бензонал).

 • 8. Похідні тіобарбітурової кислоти (у положенні 2 містять атом Сульфуру) виявляють сильнішу і короткочасну дію порівняно з оксигеновмісними аналогами.

 •  

Барбітурова кислота і її солі самі по собі не проявляють лікувальних властивостей і тому не є лікарськими засобами.

 • Барбітурова кислота і її солі самі по собі не проявляють лікувальних властивостей і тому не є лікарськими засобами.

 • Загальна формула барбітуратів (імідна форма)

 •  Одержання барбітуратів

 • Одержання барбітуратів

 • Похідні барбітурової кислоти одержують шляхом конденсації сечовини і відповідних естерів малонової кислоти. Тому синтез складається з двох етапів. 1. Одержання відповідного естеру малонової кислотиНаприклад, синтез барбіталу можна зобразити схемою:

 • Наприклад, синтез барбіталу можна зобразити схемою:

Реакції ідентифікації

 • Реакції ідентифікації

 • 1. Утворення забарвлених комплексів з солями важких металів (AgNO3; Co(NO3)2 у присутності CaCl2; CuSO4 у присутності КНСО3 і К2СО3) – див. таблицю 2. а) Будова комплексів з катіонами Cu2+ в загальному вигляді можна зобразити так:

 • імідольна форма (аци-форма) схема 1 схема 2

 • Реакція має проводитися в нейтральному середовищі, щоб не випадали осади гідроксидів металів Me(OH)n.б) ДФУ. Взаємодія з розчином кобальт(ІІ) нітрату в присутності кальцій хлориду

 • б) ДФУ. Взаємодія з розчином кобальт(ІІ) нітрату в присутності кальцій хлориду

 • Близько 5 мг досліджуваної субстанції розчиняють в 3 мл метанолу CH3OH, додають 0,1 мл розчину, який містить 100 г/л кобальт(ІІ) нітрату Co(NO3)2 і 100 г/л кальцій хлориду CaCl2 Р, перемішують і додають при струшуванні 0,1 мл розчину натрій гідроксиду NаOH розведеного; з'являється фіолетово-синє забарвлення і утворюється осад.2. Сплавлення з лугами

 • 2. Сплавлення з лугами

 • При сплавленні з натрій гідроксидом NаOH молекули барбітуратів руйнуються, утворюючи солі відповідних дизаміщених похідних ацетатної кислоти, амоніак NH3 (продукт розкладання сечовини) і натрію карбонат Na2CO3.

 •  

 • Якщо продукт сплавлення розчинити у воді і підкислити розведеною хлоридною кислотою HCl (або сульфатною кислотою H2SO4), спостерігається виділення бульбашок газу CO2:

 • Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 і з'являється характерний запах відповідної дизаміщеної кислоти (наприклад, діетилацетатна кислота має запах згірклого масла, 2-фенілмасляна – запах акації тощо).

 •  

2. Реакція з розчином ферум(ІІІ) хлориду (на бензоат-іон (після лужного гідролізу препарату) (бензонал); утворюється осад світло-жовтого кольору.

 • 2. Реакція з розчином ферум(ІІІ) хлориду (на бензоат-іон (після лужного гідролізу препарату) (бензонал); утворюється осад світло-жовтого кольору.4. Реакції виявлення Сульфуру (тіопентал-натрій)

 • 4. Реакції виявлення Сульфуру (тіопентал-натрій)

 • a) При нагріванні препарату з р-ном натрій гідроксиду NаOH і плюмбум ацетату (CH3COO)2Pb утворюється чорний осад PbS.5. Реакція з розчином аргентум нітрату в середовищі натрій карбонату

 • 5. Реакція з розчином аргентум нітрату в середовищі натрій карбонату

 • При взаємодії з AgNO3 (йонами Ag+) утворюються однозаміщені (розчинні у воді) і двозаміщені (нерозчинні у воді, білого кольору) солі Аргентуму. У присутності Na2CO3 спершу утв. Na-солі, а потім Ag-солі в положеннях 4 і 6.Випробування на чистоту

 • Випробування на чистоту

 • Специфічні домішки – продукти напівсинтезу

 • 1. Барбітал –етилбарбітурова кислота

 • Препарат розчиняють при кип'ятінні у воді; р-н має бути безбарвним і прозорим. Охолоджений р-н фільтрують. Фільтрат не має давати рожевого забарвлення від додавання 1 краплі р-ну метилового оранжевого.

 • 2. Фенобарбітал – фенілетилбарбітурова кислота

 • Препарат розчиняють в 10 % р-ні безводного Na2CO3; р-н має бути безбарвним і прозорим.

 • Препарат розчиняють при кип'ятінні протягом 1 хв у воді, охолоджують і фільтрують. Фільтрат не має давати рожево-оранжевого забарвлення від додавання 1 краплі р-ну метилового червоного.3. Барбаміл, тіопентал-натрій, гексенал – метиловий спирт

 • 3. Барбаміл, тіопентал-натрій, гексенал – метиловий спирт

 • Препарат розчиняють у воді, додають розв. H2SO4, струшують протягом 2–3 хв і фільтрують. До фільтрату додають р-н KMnO4 в ортофосфатній кислоті H3PO4, перемішують і залишають на 10 хв. Потім додають краплями насич. р-н Na2SO3 до знебарвлення р-ну, р-н натрієвої солі хромотропової к-ти, конц. H2SO4 і перемішують.

 • Забарвлення випробовуваного розчину не має перевищувати забарвлення еталону.

Em = М. м.

 • Em = М. м.

 • 3. Ацидиметрія у водному середовищі

 • Метод придатний для кількісного визначення натрієвих солей барбітуратів, що мають основний характер (барбітал-натрій, фенобарбітал-натрій, барбаміл, гексенал тощо). Як титрант використовують р-н HCl, а індикатор – метиловий оранжевий або метиловий червоний.

Схожі:

Лекція 6 iconЛекція Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Навчитись правилам переходу від дирекційного кута до магнітного азимута і навпаки
Лекція 6 iconЛекція 1 Петренко Н. В
Медсестринський процес історичний нарис. Професійні організації медичних сестер Лекція 1 Петренко Н. В
Лекція 6 iconЛекція Лекція для проведення занять зі студентами некартографічних спеціальностей Дисципліна: Військова топографія
Навчити визначати і координати об’єктів (цілей) за топографічною картою і наносити об’єкти (цілі) на карту за їх координатами
Лекція 6 iconЛекція 6 Лекція 6 Стандартизація лз рослинного походження
Рослина (ціла, подрібнена, різана), частини рослини, водорості, гриби, лишайники в необробленому, звичайно висушеному, вигляді, але,...
Лекція 6 iconЛекція на тему: лекція на тему: " ішемічний інсульт" професор с.І. Шкробот
Гостре порушення мозкового кровообігу, яке супроводжується структурними змінами в тканині мозку і стійкими органічними неврологічними...
Лекція 6 iconЛекція на тему: Лекція на тему: Гігієнічне значення погоди та клімату. Акліматизація. Клімат і погода
Погода-це сукупність фізичних властивостей приземного шару атмосфери за відносно короткий проміжок часу
Лекція 6 iconЛекція №1. Лекція №1. Філософія, коло її проблем. Світогляд. Типи світогляду
Тільки людина (навіть коли вона молода й здорова) знає про неминучість власної смерті, і це знання примушує її думати про сенс життя...
Лекція 6 iconЛекція 6 Лекція 6 Стандартизація лз рослинного походження Рослинна сировина (Herbal substances)
Рослина (ціла, подрібнена, різана), частини рослини, водорості, гриби, лишайники в необробленому, звичайно висушеному, вигляді, але,...
Лекція 6 iconЛекція на тему: Лекція на тему
Урбанізація-це світовий історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення його в міське за характером...
Лекція 6 iconЛекція Принцип інкапсуляції Лекції для студентів 2 курсу
Бублик Володимир Васильович Об'єктно-орієнтоване програмування Частина Об'єктне програмування. Лекція Принцип інкапсуляції

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка