План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття


НазваПлан Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПлан

 • 1. Окиснювально-відновні (ОВР) реакції, основні поняття.

 • 2. Константа рівноваги окиснювально-відновних реакцій.

 • 3. Вплив різних факторів на величину окиснювально-відновного потенціалу.

 • 4. Застосування окиснювально-відновних реакцій в аналізі.Окислювально-відновні (ОВР) реакції, основні поняття

 • ступінь окиснення

 • процес окиснення

 • процес відновлення

 • Окиснювально-відновні реакції – це реакції, які відбуваються із зміною ступенів окиснення.

 • Ox + ne  Red

 • окиснена відновлена

 • форма формаOx (окисник) і Red (відновник) взаємозв’язані і складають окиснювально-відновну пару (редокс-пара).

 • Рівняння Ox + n  Red зображує окиснювально-відновний перехід або окислювально-відновну напівреакцію.

 • Редокс-пара – система з окисненої і відновленої форм даної речовини, в якій окиснена форма (окиснювач) є акцептором електронів і відновлюється, приймаючи електрони, а відновлена форма (відновник) є в ролі донора електронів і окиснюється, віддаючи електрони.Найважливіші окисники:

 • (NH4)2S2O8, KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, KBrO3, KClO3, KJO3

 • Cl2, Br2, J2, JCl, JBr, NaClO, NaBrO, CaOCl2

 • H2O2, HNO3, H2SO4конц., MgO2, Na2O2, HCl + HNO3, H2O2 + HCl (суміш Комаровського)

 • Cu2+, Fe3+, Hg2+Найважливіші відновники:

 • Zn, Fe, Mg, Al, лужні і лужноземельні метали

 • Sn2+, Mn2+, Fe2+

 • S2-, SO32-, S2O32-, J-, Br-, C2O42-Редокс-амфотерні речовини:

 • Mn2+  MnO2  MnO4-

 • H2O  H2O2  O2

 • NH3, N2O, NO  NO2-  NO3-

 • S2-  SO32-  SO42- • У будь-якій ОВ реакції беруть участь дві редокс-пари. Продукти реакції є новими окиснювачем і відновником (більш слабкими, ніж перші):

 • Ox1 + Red2  Red1 + Ox2

 • 2Fe3+ + Sn2+  2Fe2+ + Sn4+.

 • Спостерігається аналогія з кислотно-основними реакціями:

 • Кислота1 + Основа2  Основа1 + Кислота2Електронна теорія окиснювально-відновних реакцій • Стандартний (нормальний) окислювально-відновний потенціал пар, що є розчинними формами, - це різниця потенціалів, що виникає між стандартним водневим та інертним (платиновим) електродом, зануреним у розчин, що містить окиснену і відновлену форми однієї редокс-пари (при 25 С і активності компонентів пари, рівних 1 моль/дм3). • Стандартний водневий електрод – платиновий електрод, занурений у 1 моль/дм3 (Сн) розчин H2SO4 (чи 1,25 моль/дм3 НСl); через розчин пропускають водень, який омиває поверхню електрода, під тиском 101,3 кПа при кімнатній температурі. На електроді проходить реакція

 • 2Н+ + 2  Н2

 • і виникає потенціал окислювально-відновної пари 2Н+/Н2, що умовно прийнятий за нуль вольт. • Стандартний (нормальний) ОВ потенціал Е0 пар, що містять нерозчинний метал, - це різниця потенціалів, яка виникає між металічним електродом з цього металу, зануреного у розчин своєї солі (з активністю іона металу 1 моль/дм3) і стандартним водневим електродом при 25 С.

 • Стандартний потенціал залежить тільки від температури, тиску, природи розчинника.Для визначення потенціалу пари Е0(Zn2+/Zn0) складають гальванічний елемент:

 • (-) Zn | ZnSO4 || H2SO4 | (Н2) Pt (+)

 • А(-): Zn0  Zn2+ + 2

 • K(+): 2Н+ + 2  Н20

 • Якщо електрони переходять від водневого електрода до металевого, то потенціал береться з “+” знаком; якщо ж – до водневого, то потенціал пари приймають з “-” знаком.Стандартні ОВ потенціали визначають при активності окисненої і відновленої форм рівних 1 моль/л та температурі розчинів 25С. Цей стан називається стандартним станом речовин (але не стандартними умовами).

 • Рівняння Нернста-Петерса:Якщо ln  lg і t=25С , то

 • В стандартному стані аОх = аRed=1 моль/дм3 і Е=Е0.

 • За нестандартного стану:Якщо йони Н+ чи ОН- приймають участь в реакції окиснення чи відновлення:

 • Наприклад, для редокс-пари

 • Cr2O72-|2Cr3+:

 • Cr2O72- + 14H+ + 6 = 2Cr3+ + 7H2O • 2) для пари MnO4-| Mn2+:

 • MnO4- + 8H+ + 5 = Mn2+ + 4H2O

 • 3) для пари SnO32- | SnO22-

 • SnO32- + H2O + 2 = SnO22- + 2OH-Реальний окиснювально-відновний потенціал – це потенціал редокс-пари при умові, що учасники реакції знаходяться в реальних умовах, а не в стандартних станах.

 • Формальний окиснювально-відновний потенціал системи – це потенціал редокс-пари при формальних концентраціях реагентів, тобто при концентраціях рівних 1 моль/дм3, та при певних заданих концентраціях інших компонентів розчину.Формальний потенціал залежить від:

 • іонної сили розчину

 • протікання конкуруючих реакцій

 • концентрації частинок, які не є окисненою чи відновленою формами, але приймають участь в напівреакції

 • від природи і концентрації сторонніх електролітів. • Чим вищий окиснювально-відновний потенціал редокс-пари, тим сильнішим окисником є окиснена форма цієї редокс-пари.

 • Чим менший окиснювально-відновний потенціал редокс-пари, тим сильнішим відновником є відновлена форма цієї пари.Напрям протікання реакції залежить від значення електрорушійної сили (ЕРС), яку ще називають потенціалом реакції Е:

 • ЕРС = Е = Е0(Ох) - Е0(Red).

 • ЕРС (Е)  0, то проходить пряма реакція

 • ЕРС (Е)  0, то проходить зворотня реакція2. Константа рівноваги окислювально-відновних реакцій • Реакції, що проходять до кінця, повинні мати константу більше 108 (за умови зв'язування або вступу в реакцію 99,99 % вихідних речовин), тобто:

 • Е0  + 0,4 В (n=1)

 • Е0  + 0,2 В (n=2)3. Вплив різних факторів на величину окиснювально-відновного потенціалу

 • вплив температури

 • вплив присутності каталізаторів

 • вплив іонної сили розчину

 • вплив концентрації компонентів редокс-пари

 • вплив рН розчину

 • вплив реакції осадження

 • вплив комплексоутворення

 • вплив природи середовища4. Застосування окиснювально-відновних реакцій в аналізі

 • Для переведення іонів і сполук елементів з нижчими ступенями окиснення у вищі і навпаки:

 • а) Fe2+ у Fe3+

 • б) АsO43- у AsIII2. Для відкриття іонів, що дають характерні реакції з окиснювачем чи відновником:

 • 2. Для відкриття іонів, що дають характерні реакції з окиснювачем чи відновником:3. Для відділення іонів, що окиснюються чи відновлюються з утворенням малорозчинних сполук або навпаки для розчинення осадів.

 • 3. Для відділення іонів, що окиснюються чи відновлюються з утворенням малорозчинних сполук або навпаки для розчинення осадів.

 • H2O2

 • Мn2+ MnО2.

 • ОН-

 • MnO2+H2C2O4+H2SO4MnSO4+2CO2+ 2H2O4. В якісному аналізі аніонів.

 • 4. В якісному аналізі аніонів.

 • 5. Для підтвердження тотожності ЛЗ:

 • альдегідна група (формалін, хлорамін, хлоралгідрат)

 • первинна аміногрупа (анестезин, парацетамол)

 • алкалоїди (дія конц. HNO3 – характерне забарвлення)

 • 6. У кількісному визначенні:

 • гравіметрія (сульфатна зола, метод осадження);

 • титриметрія (оксидиметрія, редуциметрія);

 • фізико-хімічні методи (потенціометрія, кулонометрія, електрогравіметрія, полярографія, різновиди вольтамперометрії).Застосування окиснювально-відновних реакцій в кількісному аналізі

 • Потенціометричне визначення вмісту води за методом Фішера

 • Реактив Фішера

 • SO2 + I2 + C6H5N в CH3OH

 • Реакція методу:

 • H2O + SO2 + I2 + 3C5H5N = 2C5H5NHI + C5H5NSO3

 • C5H5NSO3 + CH3OH = C5H5NHSO4CH3

Схожі:

План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconСтупінь окиснення ступінь окиснення
Окиснювально-відновні реакції це реакції, які відбуваються із зміною ступенів окиснення
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconСтупінь окиснення ступінь окиснення
Окиснювально-відновні реакції це реакції, які відбуваються із зміною ступенів окиснення
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconЛекція №1 Хімічна термодинаміка. Хімічна кінетика І каталіз план основні поняття термодинаміки. Термохімія. Хімічна рівновага
Велике практичне значення термодинаміки в тому, що вона дає змогу розрахувати теплові ефекти реакції, наперед вказати можливість...
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconОкисно-відновні реакції : Окисно-відновні реакції

План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconПлан Поняття про фармакогнозію. Історична довідка Основні поняття і терміни фармакогнозії
Фармакогнозія. Основні поняття та завдання фармакогнозії. Способи заготівлі, сушіння та зберігання лрс
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconТема: Швидкість хімічної реакції План уроку
Правило Вант-Гоффа: із збільшенням температури на кожні 10 с швидкість реакції збільшується у 2-4 рази
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconКарбон Характеристика елемента та утворених ним сполук, кругообіг елемента в природі
Вуглець найтугоплавкіша проста речовина. За звичайних умов вуглець малоактивний, при нагріванні вступає в реакції з металами і воднем,...
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconПлан Маркетингова товарна політика: поняття, зміст, основні терміни. Поняття товару з точки зору маркетингової товарної політики та товарознавства.
Споживні властивості товарів та їх вплив на формування маркетингової товарноїх політики. Характеристика споживних властивостей непродовольчих...
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconЛекція №5 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Створення баз даних переслідує такі дві основні мети: понизити надлишовість даних
План Окиснювально-відновні (овр) реакції, основні поняття iconЛекція №4 Основні поняття про інформаційні моделі. Основні етапи створення бази даних. Основні розділи лекції Поняття про інформаційні моделі
Створення баз даних переслідує такі дві основні мети: понизити надлишовість даних

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка