План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем


НазваПлан Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


 • Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.


План

 • 1. Поняття про дисперсні системи.

 • 2. Класифікація дисперсних систем.

 • 3. Колоїдні розчини (золі).

 • 4. Будова міцели.

 • 5. Властивості колоїдних розчинів.

 • 6. Очищення дисперсних систем.

 • 7. Стійкість і коагуляція дисперсних систем.Дисперсною називається така система, у якій речовина знаходиться в стані більш чи менш високої подрібненості (дисперсності) і рівномірно розподілена в рідкому, твердому або газоподібному середовищі (дисперсійному середовищі). Дисперсні системи складаються з дисперсної фази (диспергована речовина) і дисперсійного середовища.Дисперсна фаза - речовина, що утворює дискретну частину дисперсної системи Дисперсійне середовище - речовина, що утворює суцільну частину дисперсної системиДисперсні системи

 • Системи, в яких розміри частинок дисперсної фази становлять

 • -9 -7

 • 10 - 10 м

 • Називають колоїдно-дисперснимиЗначення ДС

 • Реальний світ,що нас оточує – рослинні і тваринні організми, об׳єкти неживої природи, продукти харчування, одяг, будівельні матеріали – все це дисперсні системи різних ступенів організації.

 • М׳язові і нервові клітини, волокна, гени, віруси – все це колоїдні структури.туманКрила метелика – колоїдного походженняемульсії (креми до тортів і тістечок)Сплав двох і більше металів – твердий зольКласифікація дисперсних систем за розмірами частинок дисперсної фазиРозміри частинок в біологічних об*єктах

 • Еритроцити крові 7000 нм

 • Кишкова паличка 3000 нм

 • Вірус грипу 0,1 – 100 нм

 • Молекула глікогену 10 нмКласифікація дисперсних систем за агрегатним станомКласифікація дисперсних систем за агрегатним станомКласифікація дисперсних систем за агрегатним станом

 • Суспензії - це грубодисперсні системи, в яких дисперсною фазою є тверда речовина, а дисперсійною - рідина, у якій тверда речовина практично не розчиняється

 • Емульсії - дисперсні системи, в яких і дисперсна, й дисперсійна фази — рідини, що не змішуються.Високодисперсні системи називають золями

 • Гідрозолі (дисперсійне середовище – вода)

 • Органозолі (дисперсійне середовище – органічна рідина)

 • Аерозолі (газоподібне середовище)типи золів:

 • У одних золів частинки не мають спорідненості до розчинника, слабо з ним взаємодіють і утворюють навколо себе тільки тонку плівку з молекул розчинника такі колоїди називають ліофобними;

 • якщо дисперсійним середовищем є вода, тоді такі системи називають – гідрофобними;

 • В системах, у яких між диспергованою речовиною та розчинником є спорідненість, такі частинки набувають більш об’ємної оболонки з молекул розчинника. Такі системи називають ліофільними;

 • У випадку водного дисперсійного середовища – гідрофільних колоїдівСпособи одержання колоїдних розчинів

 • Високодисперсні колоїдні системи можна одержати або шляхом подрібнення грубодисперсних частинок, або шляхом об*єднання молекул, атомів, іонів

 • ДИСПЕРГАЦІЙНІ МЕТОДИ:

 • Механічне подрібнення

 • Ультразвукове подрібнення

 • Електричне подрібнення

 • Пептизація – процес переходу свіжоутвореного осаду в колоїдний стан за допомогою стабілізатора (пептизатора).КОНДЕНСАЦІЙНІ МЕТОДИ

 • Фізична конденсація

 • Конденсація з пари

 • Заміна розчинника

 • Хімічна конденсація:

 • різні типи реакцій,в результаті яких утворюються важкорозчинні речовиниХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

 • Подвійного обміну:

 • As2O3 + ЗH2S = As2S3 + ЗH2O

 • відновлення:

 • 2 AuCl3 + 3 SnCl2=2 Аu + 3SnCl4

 • окиснення:

 • Br2 + H2S = S + 2 HBr

 • гідролізу:

 • FeCl3 + 3 H2O = Fe(OH)3 + 3 HClБудова колоїдної частинки - міцелиСтруктура міцели Fe (OH)3.

 • Структура міцели Fe (OH)3.

 • При гідролізі розчину хлориду заліза утворюється гідроксид заліза:

 • FeCl3 + H2O = Fe(OH)3 + HCl

 • Проміжним продуктом гідролізу є оксихлорид заліза:

 • Fe (OH)3 + HCl = FeOCI + 2H2O

 • Оксихлорид заліза гідролізує:

 • FeOCI = FeO+ + Cl-

 • Потенціал-визначальними можуть бути лише йони FeO+ а не Cl-:

 • {[Fe(OH)3]m n FeO+ (n-x)Cl-}x+ xCl-

Методи очистки дисперсних систем:

 • Діаліззвільнення колоїдних розчинів від домішок, здатних проникати через напівпроникну мембрану.

 • Електродіалізпришвидшений процес діалізу з використанням електричного поля.

 • Компенсаційний діаліз – рідина в діалізаторі омивається не чистим розчинником, а розчинами з різними концентраціями речовини, що визначається.

 • Вівідіаліз – в кінці перерізаної кровоносної судини всталяють скляну канюлю і з”єднують з діалізаторомОчищення дисперсних систем: діалізЕлектродіаліз • Апарат “штучна нирка”Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем

 • Дифузія

 • Броунівський рух- тепловий хаотичний рух дисперсних частинок

 • Осмотичний тиск

 • Седиментаційно-дифузна рівновагаЕлектрофорез – рух частинок дисперсної системи під дією зовнішнього електричного поля а) перед електрофорезом б) після електрофорезуЕлектроосмос – переміщення рідкої фази (рідини) відносно твердої фази (через пористе тверде тіло) під дією зовнішнього електричного поляДля дисперсних систем розрізняють два види стійкості:

 • Кінетична – здатність дисперсної фази знаходитись в завислому стані і не седиментувати (не осідати)

 • Агрегативна – здатність системи зберігати певну ступінь дисперсності, не об’єднуючись в більші агрегати

 • Процес порушення агрегативної стійкості системи називається коагуляцією

 • Процес порушення кінетичної стійкості системи називається седиментацієюФактори стійкості дисперсних систем:

 • Наявність електричного заряду в дисперсних частинок (міцел)

 • Здатність до сольватації (гідратації) стабілізуючих іонів (наявність гідратної оболонки)

 • Адсорбційно-структурні властивості дисперсних системКоагуляція і флокуляціяКоагуляція

 • Ознаки коагуляції: 1. зміна забарвлення 2. поява помутніння 3. випадання осаду

 • Флокуляція – це процес осадження колоїдних частинок під впливом поліелектролітівКоагуляція в біосистемах

 • Кров можна розглядати як емульсію: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити є дисперсною фазою, а плазма є дисперсійним середовищем.

 • Плазма також є високодисперсною системою, в якій дисперсною фазою є білки, ферменти, гормони.

 • Дисперсні фази крові зазнають процесів коагуляції та седиментації. ШОЕ.Поріг коагуляції – це та найменша концентрація електроліту, виражена в ммоль, яку необхідно додати до 1 літра колоїдного розчину, щоб викликати його коагуляцію: Ск Величина, обернена до порогу коагуляції, називається коагулюючою здатністю електролітів: Р= 1/СкПравила Г. Шульце (1882 р.) і М. Гарді (1900 р.)

 • За правилом Гарді (правило значності) коагулюючу дію має не вся молекула електроліту, а лише той йон, який має заряд, протилежний заряду гранули.

 • За правилом Шульце (правило валентності) коагулююча дія йона коагулятора тим більша, чим вища його валентність.

 • Згідно правила Шульце-Гарді пороги коагуляції одно-, дво- і тризарядних йонів відносяться як сотні до десятків і до одиниць:

 • Na* : Ca * * : Al * * * = 100 :10 :1Колоїдний захист

 • Захисна дія ВМС – це здатність до утворення адсорбційно сольватних шарів на поверхні ліофобних частинок і тим самим застереження їх від безпосереднього зіткнення між собою, а також від агрегації

 • Захисне число – кількість мг сухої захисної речовини, яке необхідно додати до 10 мл досліджуваного золю, щоб захистити його від коагуляції

 • Захисну дію в організмі мають білки, полісахариди, пектини.Схожі:

План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconПлан Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем
Дисперсні системи є гетерогенними,тобто складаються з двох або більше фаз. Дисперсні системи складаються з дисперсної фази (диспергована...
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconПлан Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем

План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconЕлектричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем План Подвійний електричний шар. Будова колоїдної міцели
Електричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconЕлектричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем План Подвійний електричний шар. Будова колоїдної міцели
Електричні властивості дисперсних систем. Стійкість і коагуляція дисперсних систем
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconСтруктурно-механічні властивості дисперсних систем. Грубодисперсні системи
Реологічні властивості дисперсних систем. В’язкість золей. Колоїдне структуроутворення
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconСтруктурно-механічні властивості дисперсних систем. Грубодисперсні системи
Реологічні властивості дисперсних систем. В’язкість золей. Колоїдне структуроутворення
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconСтруктурно-механічні властивості дисперсних систем. Грубодисперсні системи
Реологічні властивості дисперсних систем. В’язкість золей. Колоїдне структуроутворення
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconЗагальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем
Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconДисперсні системи. Фізико-хімія високомолекулярних сполук
Дисперсні системи складаються з дисперсної фази (диспергована речовина) і дисперсійного середовища
План Поняття про дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем iconЗагальна характеристика дисперсних систем План


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка