Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження


НазваПроект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження

 • Висоцька Ольга Євгенівна, докт. філос..н., доцент, декан факультету відкритої освіти ДОІППО
Розробка моделі сучасного інноваційного навчального закладу – школи випереджаючої освіти для сталого розвитку передбачає здійснення таких заходів:

 • формування та відпрацювання критеріїв і показників ефективності її функціонування (індикаторів сталого розвитку);

 • створення та апробацію управлінського, навчально-методичного, діагностичного забезпечення діяльності всіх учасників освітнього процесу із запровадження випереджаючої освіти для сталого розвитку;

 • моніторинг ефективності роботи за окресленим напрямком.Основні критерії та показники розвитку складових освітнього процесу:Індикатори сталого розвитку освітнього середовища - комплекс взаємодіючих складових навчально-виховного процесу, які характеризують його якість та результативність.До індикаторів сталого розвитку освітнього середовища відносять:

 • якість надання освітніх послуг (рівень навчальних досягнень учнів у динаміці; якість викладання предмету вчителем; рівень психологічного клімату у шкільному колективі);

 • результативність запровадження методик і технологій навчання та виховання;

 • збалансованість складових навчального процесу;

 • системність та ефективність управління освітнім процесом.Індикатори освіти для сталого розвиткукритерії та показники включення засад сталого розвитку у зміст навчально-виховного процесу.Індикатори освіти для сталого розвитку визначаються:

 • концептуальними засадами стратегії сталого розвитку, освіти для сталого розвитку та моделлю школи випереджаючої освіти, що віддзеркалюється у концепції розвитку кожного конкретного навчального закладу;

 • характером реалізації ідей освіти для сталого розвитку у навчально-виховному процесі (змістовне наповнення та методи і технології реалізації);

 • якістю просвітницької діяльності педколективу, батьків, щільністю зворотних зв’язків із місцевою громадою, органами місцевої влади, громадськими організаціями;

 • ефективністю позакласних та позашкільних заходів, форм виховної роботи, що сприяють зміцненню соціального партнерства;

 • особливостями організації науково-дослідної роботи та загального управління навчальним закладом;

 • характером використання ресурсного потенціалу розвитку навчального закладу.Практика освіти для сталого розвитку:

 • Введення “наскрізного навчання”;

 • Введення інтегрованих уроків, дисциплін з освіти для сталого розвитку;

 • Проведення класних, позакласних, позашкільних виховних заходів з питань сталого розвитку;

 • Робота творчих педагогічних лабораторій, кафедр;

 • Проведення семінарів, “круглих столів”, конференцій, педагогічних читань, педрад за тематикою експерименту;

 • Моніторинг досягнень шкільного колективу, зміни цінністих орієнтацій, стилю життя у бік потреб сталого розвитку (згідно індикаторів освіти для сталого розвитку);

 • Моніторинг сталого розвитку ЗНЗ (навчальних досягнень, якості освіти, впровадження інноваційних методик випереджального навчання, управління навчальним закладом).Основні компоненти освіти для сталого розвитку:Методи та форми організації «наскрізного навчання»

 • проведення традиційних уроків із додаванням до основного змісту навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого розвитку (наприклад, еколого-споживчої проблематики, демографії, енергоефективності, соціальної справедливості, толерантності тощо);

 • корегування змісту окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;

 • введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм, наприклад, уроків-роздумів, уроків-дискусій, проблемних семінарів тощо.Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку:

 • через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів із акцентом на питання сталого розвитку (наприклад, інтегровані уроки фізики, хімії та географії з таких тем як енергоефективне житло, безпека побутової хімії, проблема сміття та урбанізації тощо;

 • через формування інтегрованих дисциплін або окремих спецкурсів шляхом об’єднання окремих дисциплін, наприклад, інтеграція «основ екології» та «правознавства» формує таку дисципліну як «екологічне право», «економіки», «основ споживчих знань» та «основ екології» – «основи екоспоживання», «основ здоров’я», «основ екології» та «етики» – «екологічну етику», «фізики» та «економіки» – «основи енергоефективності», «історії рідного краю» та «основ екології» – «екологію рідного краю» тощо.Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання:

 • 1. Розгляд основних понять і проблематики СР та ОСР;

 • 2. Ознайомлення з основними міжнародними та вітчизняними документами, що стосуються питань СР та ОСР;

 • 3. Ознайомлення із практичним досвідом навчальних закладів інших країн та вітчизняних шкіл щодо форм і методів запровадження ОСР;Поетапний план впровадження «наскрізного» навчання:

 • 4. Детальний перегляд та аналіз навчально-тематичного плану;

 • 5. Визначення методів та принципів викладення матеріалу на уроках;

 • 6. Здійснення конкретних заходів з упровадження «наскрізного навчання» у зміст навчальної практики;

 • 7. Поєднання навчальних завдань з виховними, інтеграція засад ОСР у шкільну програму та позакласні, позашкільні заходи.Виховна робота:

 • в межах урочної діяльності:

 • Проблемний підхід в межах традиційних уроків.

 • Проведення нетрадиційних уроків із залученням тренінгових, ігрових, проектних методів навчання.Приклади акцій з ОСР:

 • «Єднаймося з природою».

 • «Рослини життя».

 • «Дім, в якому ти живеш»

 • «Букет замість ялинки».

 • «Дай друге життя побутовим відходам».

 • «Парки - легені міста».

 • «Школа наш дім, ми господарі в нім».

 • «Чисте подвір'я».

 • «Алея квітів».

 • «Здорова планета – здоровий ти!».

 • «Школа без агресії».

 • «Обміняємо цигарку на цукерку».

 • «Поділись з ближнім».

 • «Тестуємо якість».

 • «Міжнародний день без автомобілю».

 • «Купуй місцеве».

 • «Уроки сортування сміття».

 • «Будуймо енергозберігаюче місто».

 • «Розумний дім».Схожі:

Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconАналіз-роботи-2011-2012
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та рекомендаціями обласної творчої групи із впровадження...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconРішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. " З’являється ове поняття "Освіта для сталого розвитку"
Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (юнісед), рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconКонцепція експериментальної діяльності за проектом "Випереджаюча освіта" передбачає визначення
Організація дослідно-експериментальної роботи у знз за програмою: "Випереджаюча освіта"
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconПроект „Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат скорочено «Карпатський проект»
Проект „Міжнародна співпраця для збереження І сталого розвитку Карпат (скорочено «Карпатський проект») фінансується Представництвом...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconОсвіта для сталого розвитку. Історія виникнення та сутність проблематики сталого розвитку

Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconКонцепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого розвитку суспільства. Ключовим завданням освіти у XXI ст. є розвиток мислення,...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconПроект Громадянська освіта – Україна “Технологія проектної діяльності у позакласній роботі”
Проект індивідуальний чи груповий захід, що ретельно спланований та призначений для певної мети, наприклад: науковий проект, проект...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconПроект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова Проект Єдиної стратегії сталого розвитку Львова
Львів 2025 року це заможне місто інноваційних, інтелектуальних та творчих індустрій, в якому хочеться жити і де мешканці мають можливість...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження iconПрограма врядування та сталого розвитку зміцнення інституційного потенціалу місцевих партнерів громадсько-приватних секторів, для розробки місцевих планів сталого розвитку
Посилення управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні – Підтримка впровадження програмно-цільового методу формування та виконання...
Проект “Випереджаюча освіта для сталого розвитку” Методи впровадження icon«Випереджальна освіта для сталого розвитку»
Яким чином перебудувати пострадянську систему освіти в національну українську, як готувати фахівців, яку модель виховання застосувати...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка