Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»


НазваТема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»

 • Доповідач: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту психології, практичний психолог ЗНЗ №312

 • Шиловська Олена Миколаївна


Завдання експериментального дослідження

 • 1. Теоретико-практичне оволодіння психологом, учителями- предметниками, педагогічним колективом технологією особистісно орієнтованого навчання за науково- педагогічним проектом «Росток».

 • 1.1. підвищення рівня професійної компетентності вчителів;

  • 1.2. оволодіння психологом та вчителями психолого-педагогічними методами та прийомами, що забезпечують ефективність навчально-виховного процесу.


2. Прогнозування особистісного розвитку учня та конструювання навчально-виховних задач особистісного розвитку на основі результатів психолого-педагогічної діагностики учасників навчально-виховного процесу.

  • 2.1.створення умов щодо організації та проведення психолого-педагогічної комплексної психолого-педагогічної діагностики;
  • 2.2.дослідження впливу технології особистісно орієнтованого навчання на інтелектуальний розвиток учнів.


1.1. Підвищення рівня професійної компетентності вчителів відбувалося шляхом проведення круглих столів, майстер-класів, методичних об’єднань та педагогічних рад.

 • Теми педагогічних нарад:

 • Неформальна та формальна освіта – шляхи перетину (26.10.10)

 • Використання вчителями в навчальному процесі методів та прийомів попереднього розвитку учнів. (28.12.10)

 • Використання принципів діяльністного підходу до навчання. (22.03.11)

 • Теми методичних об’єднань:

 • Прийоми роботи вчителя на уроці, що стимулюють активність учня в пізнавальній діяльності (жовтень 2010)

 • Варіативність навчального матеріалу як метод стимулювання інтересу учнів до навчання. (грудень 2010)

 • Рефлексія навчального матеріалу – шлях до усвідомленого ставлення до навчання. (березень 2011)

 • Теми майстер-класів:

 • Суб’єкт-суб’єктний та суб’єкт-об’єктний підхід до навчання.

 • Використання інструментів неформальної освіти в діяльності педагога

 • Створення атмосфери на уроці – один із можливих шляхів формування пізнавальної мотивації.

 • Запитання як метод організації і стимулювання освітнього поля.

 • Вибір як створення умов, які спонукають учасника навчального процесу рухатися вперед.

 • Особисті побоювання та страхи педагога, що заважають успішному навчальному процесу.

 • Для слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ при Інституті лідерства та соціальних наук Київського університету ім. Б. Грінченка проведено майстер-клас „Неформальний підхід у структурі загальної середньої освіти”.1.2. В процесі підвищення професійної компетентності вчителів особлива увага зверталася на оволодіння методами та прийомами, що забезпечують ефективність навчально-виховного процесу, а саме:

 • створення проекту;

 • діяльністний метод у навчанні;

 • метод стимулювання інтересу учнів до навчання;

 • методи стимулювання активності учнів;

 • методи заохочування учнів.2.1.Створення умов, щодо організації та проведення психолого-педагогічної комплексної психолого-педагогічної діагностики

 • систематичне підвищення професійного рівня та компетентності вчителів;

 • проведення просвітницької діяльності з батьками з метою залучення їх до виховного процесу, що зорієнтований на особистісно орієнтоване навчання;

 • робота з учнями, що спрямована на підвищення мотивації до навчання, шляхом створення особистісно-орієнтованої навчальної ситуації.Методичну підготовку за програмою “Росток”пройшли вчителі: Петіна Є.О., Дьяченко Т.Л., Апаршина Л.І. , Бойко Л.А., Занько М.І. та Місаілова Л.В.

 • Методичну підготовку за програмою “Росток”пройшли вчителі: Петіна Є.О., Дьяченко Т.Л., Апаршина Л.І. , Бойко Л.А., Занько М.І. та Місаілова Л.В.

 • Розроблена програма експериментального дослідження, яка складається із трьох етапів: пілотажного дослідження, власне експерименту та якісно-статистичної обробки отриманих результатів.

 • Достовірність і надійність результатів дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних даних дослідження, експериментальною перевіркою гіпотез, репрезентативністю вибірки, сучасним апаратом багатовимірної статистики, відповідністю застосування діагностичного інструментарію критеріям надійності та валідності.

 • Підібрано комплекс діагностичних методик2.2.дослідження впливу технології особистісно орієнтованого навчання на інтелектуальний розвиток учнів.

 • На етапі пілотажного експерименту було досліджено динаміку інтелектуального розвитку дитини, оскільки, на наш погляд, це один із основних критеріїв, що дає змогу оцінювати вплив інноваційної програми на розвиток дитини.

 • Були досліджені наступні показники:

 • рівень розвитку вербального інтелекту;

 • рівень розвитку невербального інтелекту;

 • рівень розвитку операції конкретизація;

 • рівень розвитку операції узагальнення;

 • рівень розвитку словесно-логічного мислення;

 • рівень розвитку короткочасної пам’яті;

 • рівень розвитку довготривалої пам’яті.Динаміка інтелектуального розвитку учнів за навчальний рік

 • Рівень розвитку вербального інтелекту

 • 2-А клас збільшився на 5,4%

 • 2-В клас збільшився на 12,7%

 • Рівень розвитку невербального інтелекту

 • 2-А клас збільшився на 23,3%

 • 2-В клас збільшився на 35,3%

 • Рівень розвитку операції конкретизація

 • 2-А клас зменшився на 0,2%

 • 2-В клас зменшився на 0,5%

 • Рівень розвитку операції узагальнення

 • 2-А клас зменшився на 0,8%

 • 2-В клас зменшився на 1,5%

 • Рівень розвитку словесно-логічного мислення

 • 2-А клас залишився без змін

 • 2-В клас зменшився на 1,1%

 • Рівень розвитку короткочасної пам’яті

 • 2-А клас зменшився на 3,5%

 • 2-В клас зменшився на 2,6%

 • Рівень розвитку довготривалої пам’яті

 • 2-А клас зменшився на 1,2%

 • 2-В клас зменшився на 0,9%Динаміка розвитку психічних процесів у учнів 2-А класуДинаміка розвитку психічних процесів у учнів 2-В класуВисновок:

 • У навчальному закладі створені умови для реалізації технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»

 • Проведено пілотажне дослідження, спрямоване на виявлення динаміки інтелектуального розвитку дитини.

 • Встановлено, що у дітей в процесі навчання спостерігається підвищення показників розвитку інтелекту (як вербального, так і невербального), а також розвитку операцій мислення. Однак, у учнів 2-В класу, що навчаються за Комплексною програмою розвитку дитини “Росток” дане підвищення більш суттєве, про що свідчать наступні результати:

 • рівень вербального інтелекту

 • в учнів 2-В класу підвищився на 12,7%,

 • в учнів 2-А класу – на 5,4%;

 • рівень невербального інтелекту

 • в учнів 2-В класу підвищився на 35,3%,

 • в учнів 2-А класу – на 23,3%;

 • рівень розвитку словесно-логічного мислення

 • в учнів 2-В класу підвищився на 1,1%,

 • в учнів 2-А класу даний показник залишився без змін.Схожі:

Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» iconТема експериментальної педагогічної програми: „Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково – педагогічним проектом „росток”
Формування інтегрованих уявлень учнів про навколишній світ за науково педагогічним проектом „росток
Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» icon«Методичні засади організації навчально-виховного процесу з математики за науково-педагогічним проектом «Росток»

Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» icon«Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» у спеціалізованій школі»

Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» iconЗвіт про хід і результати експериментально-дослідницької діяльності за темою «Викладання природничо-математичних дисциплін на основі інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» шлях до профілювання старшої школи»

Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» icon“Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів шляхом застосування новітніх інтерактивних технологій”
Реалізація особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів шляхом застосування новітніх інтерактивних технологій
Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» iconТема з самоосвіти
Впровадження інноваційних форм і видів роботи на уроках світової літератури як шлях до особистісно орієнтованого навчання
Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» iconЖиттєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання з досвіду роботи вчителя Паньків Г. С. (Зборівська гімназія)
Життєва компетентність учнів як один з принципів особистісно-орієнтованого навчання
Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» iconВикористання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання. З досвіду роботи Сажнєвої Євгенії Борисівни
Використання ікт на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання
Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» iconРеалізація завдань освітньої галузі «Технології»
Реалізація завдань освітньої галузі «Технології» у процесі навчання предмета «Трудове навчання»
Тема: «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» icon1. Вимоги до планування і проведення уроку відповідно до вимог особистісно- орієнтованого навчання
Вимоги до планування і проведення уроку відповідно до вимог особистісно- орієнтованого навчання

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка