Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів


НазваМетодичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів
Дата конвертації25.03.2013
Розмір444 b.
ТипМетодичні рекомендаціївивчити рівень навчальних досягнень учнів

 • вивчити рівень навчальних досягнень учнів

 • 4-х, 9-х, 10-х класів Луганської області з

 • української мови; отримати у динаміці

 • картину ефективності змін в організації

 • навчального процесу.провести контрольні роботи з української мови в 4-х, 9-х, 10-х класах відповідно до вибірки;

 • провести контрольні роботи з української мови в 4-х, 9-х, 10-х класах відповідно до вибірки;

 • проаналізувати контрольні роботи учнів четвертих, дев’ятих і десятих класів згідно з критеріями оцінювання завдань;

 • систематизувати результати моніторингового дослідження;

 • надати методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів.

353 учнів: 108 учнів – 4 клас, 161 учень – 9 клас, 84 учня – 10 клас,

 • 353 учнів: 108 учнів – 4 клас, 161 учень – 9 клас, 84 учня – 10 клас,

 • 8 навчальних закладів 8 територіальних одиниць: мм. Брянка, Первомайськ, Стаханов, Луганськ, Антрацитівський, Краснодонський, Перевальський, Слов’яносербський р-ни334 учні: 123 учені – 4 клас, 124 учні – 9 клас, 87 учнів – 10 клас,

 • 334 учні: 123 учені – 4 клас, 124 учні – 9 клас, 87 учнів – 10 клас,

 • 7 навчальних закладів 7 територіальних одиниць: мм. Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Луганськ, Кремінський, Міловський, Сватівський р-ни43364 учні з 714 загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області:

 • 43364 учні з 714 загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області:

 • 14639 учні – 4 клас,

 • 18047 учнів – 9 клас,

 • 10678 учнів – 10 класзабезпечити виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • забезпечити виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • вдосконалювати практичні вміння щодо вживання апострофа в словах;

 • звернути увагу на правопис прийменників з іменниками;

 • особливу увагу звернути на вживання коми при однорідних членах речення;

 • систематично та різнопланово проводити роботу над словниковими словами, використовувати вправи на орфографічну зіркість;

 • проводити системне повторення матеріалу з української мови, особливу увагу звернути на правила переносу частини слів з рядка в рядок;

 • більше уваги приділяти звукобуквенному аналізу слів та вмінню передавати на письмі звуки [шч] буквою щ;

 • під час вивчення нових тем додавати до змісту уроку вправи на правопис прикметників з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-;

 • до каліграфічних хвилинок включати слова з буквосполученнями чу, щу та літерами українського алфавіту і, и, е, є;

 • використовувати тренувальні вправи на правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені слів;

 • систематично вдосконалювати правописні та пунктуаційні вміння учнів, використовуючи різні методи та прийоми роботи, а саме: орфографічні хвилинки, лексичні розминки, лінгвістичні ігри, диктанти з коментуванням тощо;

 • проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньо засвоїли програмовий матеріал з української мови.

 •  Творчо осмислити і реалізувати обґрунтовані сучасною лінгводидактикою різні підходи до навчання орфографії і пунктуації (вироблення навичок на основі засвоєння теорії граматики і синтаксису; принцип диференційованого підходу до засвоєння орфограм і пунктограм, роль списування, зв’язок у навчанні пунктуації з розвитком мовлення і мислення, із виробленням навичок виразного читання тощо).

 • Творчо осмислити і реалізувати обґрунтовані сучасною лінгводидактикою різні підходи до навчання орфографії і пунктуації (вироблення навичок на основі засвоєння теорії граматики і синтаксису; принцип диференційованого підходу до засвоєння орфограм і пунктограм, роль списування, зв’язок у навчанні пунктуації з розвитком мовлення і мислення, із виробленням навичок виразного читання тощо).

 • Опрацювати варіанти навчання учнів застосовувати на практиці здобуті знання, формування навичок самоконтролю, орфографічної та пунктуаційної пильності, що призведе до подолання головної причини існування орфографічних і пунктуаційних помилок в учнівських роботах. Визначити найефективніші шляхи вироблення навичок грамотного письма для кожного освітнього закладу (з урахуванням наповненості класів, наявним методичним комплектом, матеріально-технічними можливостями школи, соціальною спрямованістю учнів тощо), які включають види робіт щодо вироблення вмінь знаходити орфограму і пунктограму, періодичної корекції учнівської вправності, використання орфографічного словника на уроці й у позаурочний час, інші види).

 • Організувати самоосвітню і колективну роботу вчителів української мови щодо підвищення рівня їх методичної компетентності, яка виявляється у такому поєднанні методів і прийомів навчання на уроці, яке має найбільший навчальний ефект на уроці. Особливу увагу тут слід звернути на дидактичних можливостях методу вправ (вправи без інструкцій (на «відкриття правил»), варіанти вправ з елементами програмування, вправи, що вимагають добору або перестановки, утворення слів і речень за схемами, алгоритмами, добирання прикладів з художньої, публіцистичної, науково-популярної літератури за запропонованою орфограмою чи пунктограмою, вправи на артикулювання звуків, деформована вимова яких спричиняє появу орфографічних помилок, вправи для сприйняття тексту на слух, для зорового сприйняття тексту, ускладнене списування, неускладнене списування, творчі вправи тощо).

 • Поновити відповідно до сучасних вимог лінгводидактики знання й навички використання й проведення різних видів диктантів (слухові попереджувальні, коментовані, зоро-слухові попереджувальні, з письмовим обґрунтуванням, вибіркові, вільні, творчі, розподільні, графічні, диктанти «перевіряю себе» та інші) як різновиду навчальних вправ.

 • Організувати самоосвітню і колективну роботу вчителів української мови щодо технологій навчання української мови, органічного й ефективного поєднання їх елементів на уроці (інтерактивне, проблемне, комп’ютеризоване, програмове навчання, навчання за укрупненими одиницями та інші).Схожі:

Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації щодо підвищення математичної освіти учнів 3-х класів
Для проведення оціночних процедур результатів моніторингу з вивчення вмінь щодо розв'язування текстових задач учнями 3-х класів використовувався...
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2006/2007 навчальному році Державний стандарт базової і повної середньої освіти
Презентація педагогічного досвіду вчителя української мови та літератури Миколаївської гімназії №3
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації щодо упровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у знз україни, квнз "хано", 2012 рік
Про хід усунення недоліків за підсумками вивчення питання щодо організації виховної роботи у відділах освіти
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації щодо Методичні рекомендації щодо стратегії роботи з учнями «груп ризику»
Завдання педагога своєчасно виявити учнів з різними проблемами та надати їм необхідну допомогу. В залежності від сутності проблем,...
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconІз досвіду роботи вчителя української мови та літератури ззош №92 Шклярової Олени Олексіївни
Розвиток гносеологічної активності учнів на уроці української мови як засіб підвищення грамотності
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconБондаренко Олена Олександрівна Освіта
«Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності фронтального експерименту на заняттях з фізики»
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: хонмібо, 2008. 50 с
Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: хонмібо, 2008. 50 с
Науково-методичні рекомендації про застосування Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо підвищення якості філологічної освіти з української мови учнів 4-х, 9-х, 10-х класів iconМетодичні рекомендації Сєвєродонецького методичного центру вчителю початкових класів, поради батькам
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка