Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань


НазваСпецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Спецкурс “Основи баз даних”

Розділ 2.

Модель “сутність-зв’язок”

Актуалізація опорних знань

  • Стан чого відображує база даних?
  • З чого складається предметна область?
  • Чим відрізняється схема БД від її наповнення?
  • Що таке цілісність даних?
  • Які ролі користувачів, що працюють з БД?


Об'єкти

Будь-яка предметна область містить об'єкти.

СутністьЗв'язки

Об'єкти, що належать до однієї сутності, мають не лише однаковий набір параметрів, а й однотипні зв'язки з об'єктами інших сутностей.

Зв'язки властиві не лише об'єктам, а і сутностям. Не лише об'єкт, а й сама сутність має певний набір параметрів.

Модель “сутність-зв’язок”

Модель “сутність-зв’язок” призначено для графічного зображення сутностей певної предметної області, їх параметрів та зв'язків між ними.

Графічні позначення в моделі “сутність-зв’язок”

Сутності в моделі “сутність-зв’язок” позначаються прямокутниками, всередині яких записуються їхні назви.

Назви параметрів сутностей (атрибути) записуються під прямокутниками сутностей і підкреслюються.

Від прямокутника сутності проводять вертикальну лінію вздовж усіх атрибутів.

Графічні позначення в моделі “сутність-зв’язок”

Зв'язки між сутностями позначаються ребрами, що з'єднуються з прямокутниками. Всередині ромба записують дієслово або словосполучення, що визначає зміст зв'язку. Якщо записано лише дієслово, над ним часто малюють стрілку, що показує в якому порядку дієслово сполучає іменники-сутності.

Різновиди зв'язків

Зображення зв'язку “один-до-багатьох”.

Типи зв'язків

Щоб зв’язок між сутностями А і В віднести до одного з цих трьох типів, слід відповісти на два запитання:
 • Зі скількома об'єктами сутності А може бути зв'язаний об'єкт сутності В?

 • Зі скількома об'єктами сутності В може бути зв'язаний об'єкт сутності А?Різновиди зв'язківКласифікація зв'язку

Віднесення зв'язку до одного з трьох розглянутих типів називають класифікацією зв'язку за множинністю, а самі позначення “один” та “багато” - множинностями зв'язку з того чи іншого боку.

Класифікація зв'язкуЗавдання 2.2.

Визначте типи зв'язків та зобразіть зв'язки графічно:
 • курка несе яйця

 • у яйці є жовток

 • річка протікає територією держави

 • у команді 11 футболістів.До уваги!

Якщо ви відкриваєте рахунок у банку, купляєте квиток на літак або вступаєте у вищий навчальний заклад, вас неодмінно попросять вказати номер і серію свого паспорта. Чому саме так, чому недостатньо, скажімо, назвати своє прізвище, ім'я та по батькові? Річ у тім, що номер та серія паспорта однозначно ідентифікують особу, оскільки ніколи не повторюються. Про ім'я, прізвище та по батькові цього не можна сказати, і в принципі можлива ситуація, коли Іванчук Дмитро Васильович прийде до банку і забажає зняти кошти з рахунку іншого Іванчука Дмитра Васильовича. Якби особа, якій належить рахунок, визначалася за прізвищем, ім'ям та по батькові, в описаний спосіб можна було б вкрасти гроші.

Ключові атрибути

Атрибут, значення якого не може повторюватися, називають ключовим або просто ключем.

Ключі відіграють у базах даних украй важливу роль, адже саме за їх допомогою СКБД ідентифікує об'єкти.

Для сутності Учитель таким атрибутом може бути номер та серія паспорту (назвемо його просто паспорт). Об'єкти сутності Клас у предметній області «школа» можна ідентифікувати за атрибутом назва, адже в одній школі не може бути двох класів з однаковою назвою.

Зазначимо, що ключові атрибути на моделі «сутність-зв'язок» позначаються символом «*»

Ключові атрибути

Дещо складніша ситуація з ключем сутності Учень. Більшість учнів не мають паспорта, а прізвище та ім'я в різних учнів можуть бути однаковими. Можна припустити, що в одній школі не може бути двох учнів з однаковим прізвищем та ім'ям, які народилися в один день, — тоді ключ сутності Учень складатиметься з трьох атрибутів: прізвище, ім'я, дата народження.

Коли ключ складається з кількох атрибутів, окремі значення кожного з них можуть повторюватися, а комбінації значень усіх ключових атрибутів — ні.

Ключові атрибути

Проте в дуже рідкісних випадках припущення про неіснування двох учнів з однаковим прізвищем та ім'ям, що народилися в один день, може не справджуватися і, крім того, оперувати в СКБД з ключем, який містить три атрибути, незручно. Тому часто вихід знаходять у додаванні штучного ключового атрибута, який можна назвати код. У такому випадку учні школи в базі даних ідентифікуватимуться за спеціальним, штучно створеним, кодом.

Завдання 2.3

Після назв сутностей у дужках вказано їхні атрибути. Визначте які ключі мають ці сутності. Якщо з наведених атрибутів утворити ключ неможливо, вкажіть, які атрибути слід додати.
 • Холодильник (модель, об'єм, рік випуску, серійний номер).

 • Ріка (назва, довжина).

 • Місто (назва, кількість населення, рік заснування, область, держава).

 • Авіарейс (аеропорт відльоту, аеропорт посадки, дата відльоту).Побудова моделі «сутність-зв'язок»

У попередніх підрозділах ми фактично побудували модель «сутність-зв'язок» для предметної області «школа». Опишемо детально ту частину предметної області, якої стосується ця модель.

Про учнів певної школи відомі їхні імена, прізвища, дати народження та стать. Кожен учень вчиться у певному класі. У класах викладають вчителі. Потрібно зберігати відомості про номер та серію паспорта, прізвище, ім'я та по батькові, а також про спеціальність вчителів. Деякі вчителі є класними керівниками.

Побудова моделі «сутність-зв'язок»

Модель «сутність-зв'язок» описаної частини предметної області “школа”:

Головний принцип семантичного моделювання

Міркування, подібні до наведених у попередньому підрозділі, дозволяють сформулювати головний принцип, якому має відповідати правильно побудована модель «сутність-зв'язок» предметної області, або, інакше кажучи, головний принцип семантичного моделювання.

У будь-якій базі даних зберігаються не просто відомості, а факти.

Наприклад, той факт, що вчитель із паспортом СН 410268 має прізвище Михайлик, ім'я Дмитро, по батькові Семенович, стать чоловічу та спеціальність математик, може зберігатися в таблиці Учителі, а той факт, що Михайлик Дмитро Семенович викладає в 11А класі, зберігатиметься завдяки зв'язку «учитель викладає у класі».

Висновки

 • Сутність у предметній області — це множина об'єктів, які мають однаковий набір параметрів.

 • Модель «сутність-зв'язок» призначено для графічного зображення сутностей певної предметної області, їхніх параметрів та зв'язків між ними.

 • Сутності в моделі «сутність-зв'язок» позначаються прямокутниками, всередині яких записуються їхні назви. Назви параметрів сутностей записують під прямокутниками сутностей і підкреслюють. У теорії реляційних баз даних такі параметри називають атрибутами.

 • Зв'язки між сутностями позначають ромбами, які з'єднують з прямокутниками. Всередині ромбу записують дієслово або словосполучення, яке визначає зміст зв'язку. Коли записано лише дієслово, над ним малюють стрілку, що показує, у якому порядку дієслово сполучає іменники-сутності.Висновки

 • Зв'язки між сутностями бувають трьох типів: «один-до-багатьох»; «один-до-одного»; «багато-до-багатьох». Віднесення зв'язку до одного з цих типів називають його класифікацією за множинністю.

 • Сутність А зв'язана з сутністю В зв'язком «один-до-багатьох», якщо кожен об'єкт А може бути зв'язаний з довільною кількістю об'єктів В, а кожен об'єкт В — лише з одним об'єктом А.

 • Сутність А зв'язана з сутністю В зв'язком «один-до-одного», якщо кожен об'єкт А може бути зв'язаний тільки з одним об'єктом В, а кожен об'єкт В — лише з одним об'єктом А.

 • Сутність А зв'язана з сутністю В зв'язком «багато-до-багатьох», якщо кожен об'єкт А може бути зв'язаний з довільною кількістю об'єктів В, а кожен об'єкт В — з довільною кількістю об'єктів А.

 • Ключем називають атрибут або набір атрибутів, значення яких дозволяють однозначно ідентифікувати об'єкти певної сутності.

 • Головний принцип семантичного моделювання полягає в тому, що модель «сутність-зв'язок» повинна дозволяти зберігання будь-якого факту лише в одному місці.Завдання для самостійного виконання

Побудуйте моделі «сутність-зв'язок» для описаних далі предметних областей. Визначте:
 • сутності;

 • атрибути сутностей;

 • ключі;

 • зв'язки між сутностями;

 • типи зв'язків.

1. Предметна область «автомобілі». Про кожен автомобіль відомо: його реєстраційний номер в ДАІ, рік випуску, марка, а також хто є власником автомобіля. Про власника відомо: прізвище та ім'я, а також номер прав водія. Щодо кожної марки автомобіля відома її назва, об'єм та потужність двигуна, а також тип автомобіля (седан, хетчбек, джип тощо). На автомобілі виписують страхові поліси, у яких зазначається термін початку та завершення дії, тип страховки, страхова сума та назва компанії-страхувальника. На один автомобіль може бути виписано багато страхових полісів.

Завдання для самостійного виконання

2. Предметна область «вулиці та будинки». Щодо кожної вулиці потрібно зберігати відомості про її назву та довжину, а також про те, які інші вулиці вона перетинає. Про кожен будинок відомо: його номер, кількість поверхів та квартир, а також на якій вулиці він розташований.

ВКАЗІВКА. У моделі «сутність-зв'язок» цієї предметної області одна з сутностей буде зв'язана сама з собою.

З . Предметна область «зовнішнє незалежне оцінювання». Потрібно зберігати відомості про склад тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен тест стосується певного предмета, проводиться в певному році та складається з низки запитань. Кожне запитання має формулювання, а також кілька варіантів відповідей. Один із варіантів є правильним.

ВКАЗІВКА. У моделі «сутність-зв'язок» цієї предметної області між двома тими самими сутностями потрібно буде створити два різних зв'язки.

4. Предметна область «залізнична мережа». Залізнична мережа розглядається як сукупність залізничних ділянок, кожна з яких має певну довжину і сполучає дві вузлові станції або вузлову та кінцеву станції. Ділянку посередині не можуть перетинати інші ділянки. Про кожну станцію відома її назва, а також на якій ділянці вона розташована. Вузлові станції можуть належати кільком ділянкам.

4. Предметна область «залізнична мережа». Залізнична мережа розглядається як сукупність залізничних ділянок, кожна з яких має певну довжину і сполучає дві вузлові станції або вузлову та кінцеву станції. Ділянку посередині не можуть перетинати інші ділянки. Про кожну станцію відома її назва, а також на якій ділянці вона розташована. Вузлові станції можуть належати кільком ділянкам.

ВКАЗІВКА. У моделі «сутність-зв'язок» цієї предметної області варто використати зв'язок типу «два-до-багатьох», а також два різних зв'язки між двома тими самими сутностями.

5*. Предметна область «розклад занять». Про класи певної школи відомі їхні назви та яка кількість учнів навчається в кожному класі, про навчальні дисципліни — назви та тип (гуманітарна, природнича тощо), а про вчителів — прізвища та номери паспортів. Необхідно зберігати відомості про те, який учитель в якому класі яку дисципліну викладає.

ВКАЗІВКА. Для адекватного моделювання цієї предметної області потрібно створити зв'язок відразу між трьома сутностями. Спробуйте самостійно здогадатися, які бувають типи зв'язків між трьома сутностями та за яким критерієм ці типи визначати.

Питання для роздумів

 • Вкажіть, які ключові атрибути можуть мати сутності Населений пункт, Країна, Автобус, Дачна ділянка, Книжка.

 • Що з переліченого нижче може бути сутністю у предметній області «школа»: класна кімната, номер класної кімнати, директор, навчальна дисципліна, школа?

 • Одним із атрибутів сутності Клас є кількість учнів. Чи варто відображати цей атрибут у моделі «сутність-зв'язок», поданій на рис. слайду 21? Відповідь аргументуйте.

 • Які зв'язки в моделях, побудованих у завданнях для самостійного виконання, є обов'язковими?

 • Чи може сутність мати більше одного ключа? Якщо відповідь «так», наведіть приклад, якщо «ні» — аргументуйте. Зауважте, що йдеться не про той випадок, коли до складу одного ключа входить кілька атрибутів, а саме про той, коли є кілька ключів.Узагальнююче повторення, первинне застосування набутих знань, оцінювання учнів

Робота з навчально-контролюючою програмою І. Завадського (режим on-line). Тема 2


Схожі:

Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс “Основи баз даних” Розділ Інтерфейс користувача бази даних Повторення
...
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс “Основи баз даних” Розділ Основи мови запитів Повторення
Результатом виконання будь-якого вибіркового запиту є віртуальна таблиця, що існує нетривалий час, поки ви її не закриєте
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс “Основи баз даних” Розділ 11. Автоматизоване видалення, оновлення і додавання даних Повторення
Автоматизувати подібні операції дозволяє спеціальний різновид запитів — запити на оновлення даних. Те саме можна сказати і про додавання...
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс “Основи баз даних” Розділ Поглиблене семантичне моделювання Повторення
Як приклад продовжимо розглядати предметну область «школа», поступово додаючи до неї нові сутності та розширюючи її на всі школи...
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс “Основи баз даних” Розділ Створення зв'язків між таблицями Повторення
Кожен із цих типів зв'язків у скбд реалізують по-своєму. Почнемо із найпоширенішого типу зв'язку — «один-до-багатьох»
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconПовідомлення теми, мети, завдань уроку. IV. Інструктаж щодо виконання практичної роботи. V. Практична робота. VІ. Підсумок уроку. VII. Домашнє завдання. II. Актуалізація опорних знань учнів II. Актуалізація опорних знань учнів
Актуалізацію опорних знань учнів здійснюємо під час перевірки домашнього завдання в ході заповнення карток-завдань (Додаток А)
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс “Основи баз даних” Розділ 10. Групування даних Повторення
Це таблиця Учні, відсортована за значеннями поля клас. Один із результатів сортування полягає в тому, що записи учнів, які навчаються...
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconРозділ Бази даних. Системи управління базами даних Інформатика 11 клас
Програмне забезпечення, призначене для створення баз даних, оновлення даних, що зберігаються в них, забезпечення зручного доступу...
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconСпецкурс «Microsoft Excel у профільному навчанні» Розділ 9 “Основи статистичного аналізу” План вивчення теми
У заміні дослідження великої множини об'єктів дослідженням значно меншої її частини та подальшому «поширенні» результатів дослідження...
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Модель “сутність-зв’язок” Актуалізація опорних знань iconАктуалізація опорних знань
Сортування даних може проводитися за зростанням (від найменшого до найбільшому) або за спаданням (від найбільшого до найменшого)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка