Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об'єкти предметної області


НазваІнформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об'єкти предметної області
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипІнформація


Спецкурс “Основи баз даних”

Розділ 1. Основи баз даних

Повторення

  • Як інформаційна система взаємодіє з інформаційними джерелами та споживачами інформації?
  • Що таке клієнт-серверна мережа?
  • Які прикладні програми ми знаємо?
  • Якими є основні функції текстового процесора? Табличного процесора?
  • Для чого призначено системи обробки текстів, таблиць, графічні програми?
  • Чи знаємо ми програми, де б сортували чи фільтрували дані?


Відомі прикладні програми, їх можливості, переваги

 • Текстовий редакторВідомі прикладні програми, їх можливості, переваги

 • Табличний процесорПоняття баз даних

Бази даних (БД) – це структурована сукупність даних, які відображають стан об'єктів певної предметної області та зв'язки між ними

Предметна область (ПО)

Якщо предметною областю є автомобільні дороги країни і БД для цієї ПО розробляється для потреб пасажирів, то в ній міститимуться дані про те, яким транспортом можна проїхати з одного населеного пункту в інший, скільки на це знадобиться часу й коштів.

Якщо ж БД орієнтована на водіїв, то в ній має зберігатися інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо.

Об'єкти предметної області

Об'єктами предметної області можуть бути підприємства, школи, учні, учителі, книжки та ін.

Об'єкт має певний набір параметрів , а кожен параметр має значення.

Зв'язки між об'єктами

Між деякими об'єктами існують зв'язки.

Приклади зв'язків:

Зв'язки між об'єктами

БД можна розглядати як електродний аналог картотеки, де на кожній картці записані відомості про певний об'єкт, а також містяться посилання на інші картки, що представляють зв'язані об'єкти.

Параметри та їх значення

Схему, або структуру, БД слід відрізняти від її наповнення.

Схема визначає, які параметри повинні мати об'єкти, що зберігаються в базі, а наповнення – це значення параметрів конкретних об'єктів, які записані в БД на поточний момент.

Системи керування базами даних

Бази даних – це не різновид програмного забезпечення, а лише документи, з якими оперують спеціальні прикладні програми, що їх називають системами керування базами даних.

Електронними таблицями оперують табличні процесори, зображеннями – графічні редактори

Переваги використання СКБД

З СКБД взаємодіють не лише люди, а й інші прикладні програми. СКБД відіграє роль своєрідної оболонки навколо баз даних, яка встановлює правила роботи з ними будь-яких зовнішніх користувачів, або клієнтів. Ці правила однакові як для людей, так і для програм.

Цілісність даних

Дані в БД більш захищені, ніж у документах інших типів, до яких прикладні програми можуть звертатися безпосередньо.

На растровому зображення можна малювати будь-що, у текстовий документ можна вводити довільні дані.

А введення даних, що не відповідають схемі бази або деяким іншим умовам, блокується СКБД.

Цю властивість даних, що зберігаються в базах, називають цілісністю.

Цілісність даних

Пам'ятайте про підвищену важливість деяких даних, що зберігаються в базах.

Наприклад, даних про суму коштів на картковому рахунку.

Очевидно, що некоректність таких даних недопустима у жодному разі.

Незалежність даних від програм

Важливою перевагою використання СКБД є забезпечення незалежності даних від програм.

Якщо прикладна програма реалізує алгоритм розв'язання певної задачі, а дані зберігаються в базі, то зміни в структурі даних не впливатимуть на прикладну програму і навпаки.

Централізоване зберігання інформації

СКБД забезпечує централізоване зберігання інформації, підвищуючи в такий спосіб її точність та достовірність.

Забезпечення спільного доступу до бази кількох клієнтів – ще одна перевага СКБД.

Основні переваги використання СКБД

Ролі користувачів, що працюють з БД

Схема БД відрізняється від її наповнення. Також варто розрізняти тих, хто розробляє цю схему, і тих, хто оперує даними в базі.

Моделі даних

Структуру об'єктів та зв'язків між ними, відомості про які зберігаються в БД визначає схема БД. А от правила побудови самої схеми визначаються моделлю даних. Модель даних регламентує, які операції можна виконувати над даними.

Моделі данихАнглійський кібернетик Е.Ф. КоддВ усіх відомих сьогодні моделях правила маніпулювання даними реалізовано у вигляді спеціальних мов, на яких клієнти мають описувати запити до СКБД (мови маніпулювання даними, або мови запитів).

В усіх відомих сьогодні моделях правила маніпулювання даними реалізовано у вигляді спеціальних мов, на яких клієнти мають описувати запити до СКБД (мови маніпулювання даними, або мови запитів).

Часто до складу моделі даних включають ще й іншу мову, яка дозволяє описувати схеми баз даних і називається мовою визначення даних.

Мова SQL

У реляційній моделі найбільш популярною мовою є SQL (мова структурованих запитів), яка поєднує у собі засоби мови визначення даних і мови маніпулювання даними.

Мова SQL не є мовою програмування, вона декларативна, тобто дозволяє користувачу описати, що він хоче отримати, не описуючи, як саме комп'ютер має обчислити потрібний результат.

Деякі СКБД надають візуальні засоби конструювання запитів і серед них – СКБД MS Access.

Завдання для досліджень

1. Припустимо, що є відомості про багатоповерхові будинки, а саме про адреси, за якими вони розташовані, кількість та номери квартир на кожному поверсі, кількість кімнат у квартирах, а також про мешканців цих квартир (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження). Виділіть у цій предметній області кілька наборів однотипних об'єктів та вкажіть параметри об'єктів у кожному наборі.

Завдання для досліджень

3. Схема БД має такий вигляд, як показано нижче. Для якої предметної області може бути побудована така БД та як можуть називатися таблиці в ній? Між якими об'єктами в цій базі можуть існувати зв'язки та яким є зміст цих зв'язків? Заповніть кожну таблицю даними про два-три об'єкти.

Узагальнююче повторення, первинне застосування набутих знань

Робота з навчально-контролюючою програмою І. Завадського (режим on-line). Тема 1


Схожі:

Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація про об’єкти та поняття предметної області, їх властивості та зв’язки між ними
Філософський словник: знання є відображення об’єктивних властивостей та зв’язків світу
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини; Інформація це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Система технічного обслуговування І ремонту система технічного обслуговування І ремонту
Ознайомитись з видами технічного обслуговування і ремонту автомобілів їх призначенням, а також безпекою праці під час проведення...
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Положення про надання послуг (договір про обслуговування між службою та споживачем), Положення про надання послуг (договір про обслуговування між службою та споживачем), Попередній план реконструкції
Кандидатам необхідні точні та достовірні дані, щоб скласти пропозицію про належне управління і з найкращим тарифом
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація це відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їх властивості, які підвищують рівень обізнаності людини
Повідомлення – це послідовність сигналів різної природи: звуків, текстів, зоображень, жестів тощо
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація, яка зберігається в бд, як правило, відноситься до деякої конкретної предметної області

Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Інформація про дошкільні навчальні заклади Інформація про район Інформація про дошкільні навчальні заклади Реєстрація користувача Подача заявки Статус заявки
Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Інформація про заправні станції, відстані між населеними пунктами, розташування станцій технічного обслуговування, про небезпечні ділянки доріг тощо. Об\Кафедра була створена у 1994 році. Основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка