Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ)


НазваПоточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ)
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации • Поточна фінансова схема

 • Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ)

 • Основні питання реструктуризації галузі ВВ – “дорожня карта”

Рада міністрів визначає держ.політику у галузі ВВ як частину Національної стратегії з управління та розвитку водного госп-ва у Болгарії

 • Рада міністрів визначає держ.політику у галузі ВВ як частину Національної стратегії з управління та розвитку водного госп-ва у Болгарії

 • Національна стратегія з управління та розвитку водного госп-ва перебуває на етапі підготовки

 • Наступні кроки: скоригувати усі стратегії у водному госп-ві, що включає Стратегію для галузі ВВ

 • Стратегія водного госп-ва буде охоплювати період понад 10 р.

 • Стратегія водного госп-ва визначає основні завдання, пріоритети, етапи, необхідні ресурси та фінансові потреби для будівництва та розвитку мереж ВВ та для покращення роботи служб з ВВ- програми ISPA, PHARE / вже закінчилися/

 • - програми ISPA, PHARE / вже закінчилися/

 • - Держбюджет

 • -Установа із управління заходами із охорони довкілля /EMEPA/. Їй надходять збори за водокористування та за скидання стічних вод у водні обєкти. Гранти і кредити /під 0% або дуже низький %/

 • -Оперативна програма “Довкілля”, мета якої профінансувати будівництво каналізац.мереж та очисних станцій для насел. пунктів із населенням понад 2000 екв.жителів /єдиний структурний фонд/

 • - Програма розвитку сільських районів, мета якої профінансувати будівництво каналізац.мереж та очисних станцій для насел. пунктів із населенням до 2000 екв.жителів

 • - іншеМін-во довкілля та води відповідає за реалізацію програми

 • Мін-во довкілля та води відповідає за реалізацію програми

 • Програма – основний інструмент для виконання вимог Директиви ЄС 91/271/EC про міські стічні води

 • Було розроблено новий підхід до фінансування пріоритетних завдань 1- води: пряма передача коштів до органів місц.влади /вони є одержувачами грантів/

 • Відсутня конкуренція між органами місц.влади (ОМВ)

 • Новий підхід включає діалог між Мін-вом та ОМВ, що заощаджує час і коштиІснує значний часовий розрив між проектуванням та будівництвом каналізаційних систем та очисний станцій

 • Існує значний часовий розрив між проектуванням та будівництвом каналізаційних систем та очисний станцій

 • Не існує загального підходу до вирішення проблем у галузі стічних вод для цілого населеного пункту

 • Реструктуризація галузі ВВ включає розробку так званих Генпланів

 • Відсутність послідовності між проектними пропозиціями, що подають заявку на фінансування із різних джерел (Оперативна програма – проект частково фінансується установою EMEPA )Розробити Плани управління річковими басейнами

 • Розробити Плани управління річковими басейнами

 • Організувати громадські обговорення по цих Планах

 • Видати дозволи та контролювати умови видачі дозволів

 • працювати із держ.системою моніторингу за станом води на рівні річкового басейну

 • Організувати самоконтроль та збирати його результати

 • Модернізувати контрольно-інформац. систему про стан стічних вод

 • Готувати висновки по інвест.проектах щодо реконструкції та будівництва систем ВВУ Болгарії є 52 підприємства з ВВ:

 • У Болгарії є 52 підприємства з ВВ:

  • 15 - державні
  • 23 - комунальні
  • 14 – змішаної власності – 51% держ. і 49% комунал.


Нова методика передбачена новою версією Закону про воду від 2009 :

 • Нова методика передбачена новою версією Закону про воду від 2009 :

  • Були визначені ізольовані зони для потреб управління, планування та будівництва систем ВВ та для роботи служб з ВВ,
  • Асоціації ВВ – коли власність систем ВВ у межах цих зон була поділена між державою та ОМВ або між кількома ОМВ
  • Асоціація ВВ – це не комерційна фірма, вона не одержує і не розподіляє прибутків


Рада міністрів та місцеві ради передають управління системами ВВ (що перебувають у держ. та комунал. власності) до Асоціації ВВ у відповідній зоні

  • Рада міністрів та місцеві ради передають управління системами ВВ (що перебувають у держ. та комунал. власності) до Асоціації ВВ у відповідній зоні
  • Мін-во екології та води та Мінрегіонбуд ухвалюють дорожню карту відповідних заходів, обов'язків та строків
  • Відповідальні органи: вказані Мін-ва, підприємства з ВВ, Держ.комісія з регулювання енергетики та ВВ, обласні голови, ОМВ та Асоціації ВВ


2 списки систем ВВ – володіють чи ні активами ВВ

 • 2 списки систем ВВ – володіють чи ні активами ВВ

 • Мінрегіонбуд готує протокол, яким чином ці активи будуть поділені між державою та ОМВ

 • Вартість активів вилучається із капіталу підприємств з ВВ

 • Рада міністрів та місцеві ради передають управління системами ВВ до Асоціацій ВВ

 • Визначення ізольованих зон

 • Оновлення Стратегії з управління та розвитку галузі ВВ

 • Генплани для ВВ – відповідальні органи: Мінрегіонбуд та Асоціації ВВ. Генплани перебувають на етапі розробки

 • Генеральні плани охоплюють ізольовану територію строком на 25 роківРегулює ціни та якість надання послуг з ВВ незалежно від власності та управління систем ВВ

 • Регулює ціни та якість надання послуг з ВВ незалежно від власності та управління систем ВВ

 • Ухвалює Загальні умови договорів про надання послуг з ВВ

 • Контроль та санкції

 • Підтримання реєстру договорів

 • Ухвалення бізнес-планів підприємств з ВВ

 • Контроль виконання ухвалених бізнес-планівДерж.комісія регулює такі послуги: ел.енергія, теплова енергія, прир.газ та ВВ у Болгарії

 • Держ.комісія регулює такі послуги: ел.енергія, теплова енергія, прир.газ та ВВ у Болгарії

 • Держ.комісія була заснована відповідно до Закону про енергетику

 • Структура та повноваження Держ.комісії визначені у Законі про енергетику та Законі про регулювання послуг з ВВ

 • Комісія – це незалежний спеціалізований орган, що складається із 7 співробітників, включаючи Голову

 • Щороку Голова комісії подає Раді міністрів Річний звіт про діяльність комісії.Структура апарату:

 • Структура апарату:

 • 1 / Голова

 • 6 / Членів комісії

 • 1 / Головний секретар

 • 1 / Внутрішній аудитор

 • 1 / Фахівець із захисту інфо

 • 1 / Фінансовий контролер21 / загальний апарат:

 • 21 / загальний апарат:

  • 11 / Управління адміністративної та фінансово-екон. діяльності
 • 10 / Управління з інформаційних послуг та кадрів

 • 96 / спеціалізований апарат:

   • 21 / Головний відділ по скаргах та вирішенню спорів
   • 12 / Юридичний відділ
   • 12 / Відділ економічного аналізу та регуляторного аудиту
   • 22 / Відділ регулювання та контролю – електро- і теплоенергетика
   • 13 / Відділ регулювання та контролю – природній газ
   • 16 / Відділ регулювання та контролю – послуги з ВВ


Законодавча база:

 • Законодавча база:

 • Закон про регулювання послуг з ВВ

 • Закон про воду

 • Наказ про регулювання цін на послуги з ВВ

 • Наказ про довгострокові значення, умови та порядок визначення річних цільових показників якості надання послуг з ВВ

 • Наказ про умови та порядок реєстрації фахівців, що здійснюють контроль над операторами послуг з ВВ

 • Ставки зборів, що стягує Держ.комісія з регулювання енергетики та ВВ відповідно до Закону про про регулювання послуг з ВВ • Видає інструкцію про встановлення тарифу на послуги з ВВ відповідно до регулювання тарифів за методом “визначення максимально допустимого тарифу”

 • Інструкція про виконання Наказу про довгострокові значення, умови та порядок визначення річних цільових показників якості надання послуг з ВВ

 • Інструкції та вимоги до інформації, що необхідна для складання 5-річного бізнес-плану для заходів із розвитку операторів ВВ

 • Видає інструкцію про тарифоутворення на послуги з ВВ відповідно до регулювання тарифів за методом “норма доходу” та щодо інформації, яка необхідна для встановлення тарифуНа веб-сайті Комісії (болгар.мовою) представлено заходи, законодавчу базу, рішення та іншу інфо

 • На веб-сайті Комісії (болгар.мовою) представлено заходи, законодавчу базу, рішення та іншу інфо

 • Єдині документи анг.мовою – це Звіти Єврокомісії, але вони не містять жодної інфо про регулювання послуг з ВВ

 • Веб-сайт: www.dker.bgДерж.комісія:

 • Держ.комісія:

 • Регулює якість послуг з ВВ

 • Регулює ціни на послуги з ВВ

 • Розробляє і пропонує Раді Міністрів проекти нормативно-правових актів

 • Готує письмові Інструкції щодо виконання підзаконних актів

 • Ухвалює загальні умови Договорів про надання послуг з ВВ споживачам

 • Контролює та застосовує санкції відповідно до Закону про регулювання послуг з ВВ, працює із реєстрами служб з ВВ

 • Реєструє експертів, які беруть участь у процесі контролю

 • Організує громадські обговорення під час підготовки законодавчих актів

Схожі:

Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconПредставити аналіз організаційної структури у галузі послуг з водопостачання та водовідведення

Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconДеякі питання ціноутворення на послуги з водопостачання та водовідведення Деякі питання ціноутворення на послуги з водопостачання та водовідведення
Встановлення тарифу покладено на органи місцевого самоврядування (комуни) або міжкомунальні об'єднання
Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconСобственные средства предприятия
Програму розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення замінено на і
Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconУправління послугами з вв у м. Лімож : Технічні документи Дирекції з водопостачання та водовідведення. Деякі цифри

Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconВизначення тарифу (вода та водовідведення) за категоріями користувачів Визначення тарифу (вода та водовідведення) за категоріями користувачів
Плата за питну воду та водовідведення, суми, передбачені статтями, встановлюються дорадчими органами (адміністративна влада)
Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconРішення Рекомендації щодо впровадження енергоощадних заходів • усунення витоків, застосування економічної арматури; • визначення відповідності параметрів насоса характеристикам трубопроводу
Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання кп"Червоноградводоканал"
Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconІсламский банк розвитку (ібр) Islamic Development Bank (IsDB) Міжнародна фінансова організація

Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconПроект “фінансова грамотність”
Фінансова грамотність це спроможність приймати свідоме рішення і здійснювати ефективні дії з метою управління коштами на даний час...
Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconФінансова компанія “укрреставрація” фінансова компанія “укрреставрація”
Житловий будинок №5 в 6-му мікрорайоні ж/м Осокорки-Північні в Дарницькому районі м. Києва. Елітний високо комфортабельний 25-поверховий...
Поточна фінансова схема Організація галузі водопостачання та водовідведення (ВВ) iconПоточна ситуація: Вплив кризи на економіку регіону


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка