Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи


НазваПередовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи
Дата конвертації25.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів


Пріоритетне завдання науково-методичної роботи

 • створення умов для реалізації творчих ініціатив педагогів;

 • організація та координація дослідно-експериментальної роботи методичних служб та окремих навчальних закладів;

 • вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження кращого педагогічного досвіду.

„Інновація" – це нововведення, новизна, зміна, введення нового.

 • Щодо педагогічного процесу:

 • це введення нового в мету, зміст форми, методи навчання та виховання;

 • організацію спільної діяльності викладача і студента або учителя і учня.

 • Це результат наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих вчителів, викладачів і цілих колективів.Досвід- сукупність знань, умінь, навичок, узагальнених практикою

 • створюється в процесі взаємодії людини та зовнішнього середовища.

 • В залежності від сфери діяльності, досвід може бути:

 • педагогічний

 • виробничий

 • сільськогосподарський

 • юридичний

 • туристський тощо.Педагогічний досвід

  • Сукупність знань, умінь і навичок, здобутих учителем у процесі навчально-виховної роботи.
  • Система педагогічних знань, умінь і навичок, способів здійснення творчої педагогічної діяльності, емоційно-ціннісних ставлень, здобутих у процесі практичної навчально-виховної роботи.


ППД з точки зору педагогічних знань, умінь і навичок

 • Масовий (позитивний) досвід – основною групою цього досвіду є група позитивного досвіду, що характеризує практику роботи основної маси працівників освіти.

 • Недостатній досвід – це неповний досвід молодих працівників освіти, або досвід застарілий чи помилковий.

 • Передовий досвід – це особлива група досвіду - надбання творчо працюючих працівників освіти і цілих педагогічних колективів.Передовий педагогічний досвід

  • це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання або вже відомих форм, методів, засобів роботи на основі їх удосконалення.


Передовий педагогічний досвід

    • Вирізняється:
    • Н о в и з н о ю,
    • О р и г і н а л ь н і с т ю,
    • Н е с т а н д а р т н і с т ю.


Передовий педагогічний досвід

    • Це може бути:
    • нова а в т о р с ь к а методика навчання;
    • нова с и с т е м а форм, методів навчання;
    • о с о б л и в і п і д х о д и до застосування окремих форм чи методів навчання;
    • н е с т а н д а р т н е використання прийомів, засобів, способів педагогічної діяльності тощо.


ППД за рівнем творчої самостійності:

 • Раціоналізаторський досвід - це досвід, створений у рамках відомих форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, який вирізняється новим оригінальним підходом до їх використання.

 • Новаторський (від лат. обновник) досвід - це досвід, який запроваджує і реалізує нові прогресивні ідеї, визначає нові шляхи вирішення окремих і загальних педагогічних завдань;

 • Дослідницький досвід – цього статусу набуває досвід, коли пошуки учителя-новатора виростають до рівня експериментальної роботи.ППД за обсягом і рівнем творчої самостійності його автора

     • система роботи установи (дошкільного закладу, позашкільного навчального закладу; школи, ВНЗ, методичного кабінету тощо);
     • система роботи працівника (учителя, викладача, директора, викладача-методиста тощо);
     • вирішення важливої педагогічної проблеми у діяльності окремих педагогів ((нетрадиційні, інноваційні, нестандартні, удосконалені, більш ефективні форми, авторські форми, методи, прийоми педагогічної діяльності тощо)


Критеріальні ознаки (критерії) комплексної оцінки передового досвіду

 • Н О В И З Н А

 • Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н І С Т Ь

 • Р Е П Р Е З Е Н Т А Т И В Н І С Т Ь

 • С Т А Б І Л Ь Н І С Т Ь

 • О Ч І К У В А Н Н Я

 • Н А С Т У П Н І С Т Ь

 • П Е Р С П Е К Т И В Н І С Т ЬЕтапи вивчення передового педагогічного досвіду

 • Виявлення передового педагогічного досвіду за критеріальними ознакамиII

 • Вибір конкретного об'єкта вивчення досвіду (конкретного викладача)

 • Визначення рівня вивчення передового педагогічного досвіду

 • Складання плану вивчення системи роботи

 • Вибір методів вивчення передового педагогічного досвіду

 • Збір фактичного матеріалу, вихідних даних за різними джерелами

 • Нагромадження й систематизація даних для узагальнення передового педагогічного досвідуУзагальнення передового досвіду

 • Головним завданням наукового узагальнення педагогічного досвіду є визначення його типових рис, виявлення в ньому істотних властивостей і на цій основі формулювання певних висновків, що мають важливе значення для педагогічної науки й освітньо-виховної практики.Форми поширення передового досвіду

     • Усна пропаганда
     • Письмова пропаганда
     • Показ досвіду в дійсності
     • Наочна пропаганда


Впровадження передового педагогічного досвіду

 • Колективні форми методичної

 • роботи:

 • ШПД - школи передового педагогічного досвіду,

 • Авторські школи

 • ТГВ - «творчі групи вчителів,

 • Майстер-класи

 • ЦПС – цільові постійнодіючі семінари

 • Конкурси творчості педагогівСхожі:

Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconЗавідувачка рмк о. Солоцька м. Хмельницький, 2011
Відділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Передовий педагогічний досвід в структурі інноваційних процесів
Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconПередовий педагогічний досвід Передовий педагогічний досвід

Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconОдин із головних напрямків методичної роботи на різних рівнях організації надання інформаційно-методичної допомоги вчителям щодо роботи в інноваційних умовах,
Державний стандарт повної загальної середньої освіти, Інформаційний збірник та коментарі мон молодьспорту. – 2012. №4 -5
Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconМодель організації роботи методичного кабінету птнз місце методичного кабінету в структурі методичної роботи птнз
Сучасна модель організації роботи методичного кабінету птнз перехід від адміністративних методів керівництва професійним навчанням...
Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconЗдійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи: Здійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи

Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconЗдійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи: Здійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи

Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconЗдійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи: Здійснення організаційно-методичної та науково-методичної роботи

Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconАналіз методичної роботи за 2010-2011 н р. і завдання на 2011-2012 н р
Робота над науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» 2010-2015 р р
Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconНауково-педагогічний проект «Інтелект України»
Здійснення організаційно-управлінського і науково-методичного супроводження дослідно-експериментальної роботи та інновацій-ної діяльності...
Передовий педагогічний досвід у структурі інноваційних процесів Пріоритетне завдання науково-методичної роботи iconВідділ освіти Хмельницької рда райметодкабінет Науково-дослідна діяльність у системі науково-методичної роботи
За формами і умовами проведення педагогічного експерименту можна виокремити два його види

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка