Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності


НазваРішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності
Дата конвертації25.03.2013
Розмір444 b.
ТипРішення


УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ

 • Курс – 4 Семестр – 8 Екзамен – 8 семестр

 • Лекції – 34

 • Практичні заняття – 34

 • Самостійна робота – 94

 • Усього – 162

 • Домашнє завдання - 2 (8 сем.)


Мета викладання навчальної дисципліни

 • формування у студентів базових знань і вмінь використання сучасного проектного підходу до вирішення задач розвитку процесів логістичного управління на різних рівнях, орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння методології управління проектами як нового прогресивного інструментарію сфери діяльності логістичного менеджераЗавдання вивчення навчальної дисципліни

 • надати студентам систематизовані знання з основ теорії управління проектами;

 • ознайомити з сучасною концепцією управління проектами, з кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом впровадження проектного підходу в умовах ринкової економіки;

 • сформувати у студентів уміння з підготовки, виконання і завершення логістичних проектів, аналізувати поточний стан виконання проекту та приймати своєчасне, обґрунтоване та компетентне рішення щодо проекту;

 • удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності.Предметом вивчення дисципліни “Управління логістичними проектами” є процес логістичного управління на різних рівнях та орієнтація цих процесів на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштівВ результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні визначення та терміни навчальної дисципліни;

 • концепцію та інструментарій проектного управління;

 • процедуру планування проекту;

 • сучасні моделі, методи та технології професійного управління логістичними проектами.В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:

 • застосовувати проектний підхід в управлінні логістичними проектами;

 • здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що реалізується;

 • застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в адміністративній, господарській і логістичній діяльності;

 • розробляти на основі проектного підходу конкретні заходи щодо оптимізації логістичних функцій - управління часом, вартістю, закупівлями, якістю, ризиками тощо;

 • аналізувати вітчизняну й зарубіжну практику управління проектами;

 • узагальнювати кращий досвід і застосовувати його у власній логістичній діяльності;

 • приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління логістичними проектами та забезпечувати їх виконання.Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліниТематичний план навчальної дисципліни

 • Модуль №1

 • „Методологічні основи розробки логістичних проектів”

 • Модуль №2

 • „Планування логістичних проектів”

 • Модуль №3

 • “Управління виконанням та завершенням логістичних проектів”Основна література

 • 1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. - Львів: ВидавництвоНУ “Львівська політехніка”, 2005. - 684с.

 • 2. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. Изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. -. С.52

 • 3. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 • 4. Управление проектами: Учебник для вузов/ Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; Ред. Мазур И.И.- М.: Экономика, 2001.- 574 c

 • 5. Управление проектами. Справочник для профессионалов под общ. ред. И. И. Мазура. - М.: Изд. Высшая школа, 2001. - 874 с.

 • 6. Бушуев С.Д, Морозов В.В Динамическое лидерство в управлении проектами / Украинская ассоциация управления проектами. - К., 1999. – 312 с.

 • 7. Словарь-справочник по вопросам управления проектами / Под ред. Бушуєва С.Д. - К.: Издательский дом "Деловая Украина" - 2001. - 640 с.Додаткова література

 • 1. Ахметов К. Практика управления проектами. – М.: Русская Редакция. - 2004.

 • 2. Бусыгин А. Деловое проектирование и управление проектом: Курс лекций. _ М., 2003.

 • 3. Бэгьюли Ф. Управление проектом. Пер. с англ. – М.:Фаир-Пресс, 2004.

 • 4. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2-х тт. – М.: Изд-во Бизнес-пресса, 2003.

 • 5. Королев Д. Эффективное управление проектами. – М. Олма-Пресс. 2003.

 • 6. Либерзон В.И. Основы управления проектами. - М, 1997. - 150с.

 • 7. Локк Д. Основы управления проектами. – М.: HIPPO. 2004.

 • 8. Пинто Дж. Управление проектами. - СПб.: Питер, 2004.

 • 9. Меркулов Л.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. – М.: ИИЦ ДИЛ, 1997. – 160 с.

 • 10. Савчук В.П., Прилипко С.И. Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. Пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

 • 11. Управление инвестициями: В 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высшая школа, 1998.

 • 12. Кочетков А Управление проектами. – Санкт-Петербург, 1993.Схожі:

Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconРішення щодо інтеграції координації логістичних функцій
Предметом вивчення дисципліни "Оптимізація логістичних рішень" є методи обґрунтування логістичних рішень, методи оптимізації логістичних...
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconСтворити умови для реалізації заходів у межах соціального проекту «Стимул»
Провести попередню роботу щодо впровадження проекту «Стимул», активізувати виховні можливості педагогів району, ініціювати соціальну...
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconРішення наступних завдань: Реалізація підприємством функції управління щодо поточних фінансових потреб зумовлює необхідність вирішення наступних завдань: дослідження
Поточні фінансові потреби та політика щодо управління ними важливі з позиції забезпечення безперервності та ефективності поточної...
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconЗаходи щодо реалізації проектів та програм, спрямованих на розвиток співробітництва засідання круглих столів
Заходи щодо реалізації проектів та програм, спрямованих на розвиток співробітництва
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22. 10. 10 №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації...
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconРішення колегії Облуон від 20. 05. 08 Рішення колегії Облуон
Мета проекту навчання вчителів ефективному використанню ікт в дослідницькій діяльності учнів
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconРішення Рекомендації щодо впровадження енергоощадних заходів • усунення витоків, застосування економічної арматури; • визначення відповідності параметрів насоса характеристикам трубопроводу
Схема оптимізації роботи системи централізованого водопостачання кп"Червоноградводоканал"
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconПізнати самих себе
Вона сприяє самостійному вибору особистістю стратегії життя, розробці життєвих планів і програм, вибору та використанню засобів,...
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconНовий міжнародний діловий район міста, що відповідає вимогам сталого розвитку
Рекомендації щодо вибору оптимальної ділянки для реалізації проекту "Київ-Сіті". Пропозиція щодо стратегії найбільш ефективного розвитку...
Рішення щодо проекту; удосконалити навички по виконанню логістичних проектів, використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній логістичній діяльності iconПоложення щодо закінчення договору згідно з угодою Мета 6 : Зробити висновки з існуючої угоди, щоб удосконалити майбутні умови управління послугою
Зробити висновки з існуючої угоди, щоб удосконалити майбутні умови управління послугою

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка