Пояснити: Пояснити


НазваПояснити: Пояснити
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Пояснити:

 • Пояснити:

 • місце хімії серед наук про природу

 • значення хімії для розуміння наукової картини світу

 • що таке діалектичний світогляд

 • перспективи розвитку хімічної наукиПрацювали в бібліотеці.

 • Працювали в бібліотеці.

 • Збирали матеріал в Інтернеті.

 • Створювали слайди.

 • Підбирали малюнки.

 • Складали тексти.

 • Консультувалися з учителями.

 • І ось що вийшло…

Відкриття й вивчення властивостей нових видів атомів колись було прийнято вважати завданнями хіміків. Однак вийшло так, що з відомих на сьогодні видів атомів частина відкрита хіміками, а частина – фізиками. Це лише один з багатьох прикладів “відкритих кордонів” між фізикою та хімією.

 • Відкриття й вивчення властивостей нових видів атомів колись було прийнято вважати завданнями хіміків. Однак вийшло так, що з відомих на сьогодні видів атомів частина відкрита хіміками, а частина – фізиками. Це лише один з багатьох прикладів “відкритих кордонів” між фізикою та хімією.Природа єдина, тому ми завжди повинні пам'ятати про те, що неможливо розібратися в улаштуванні навколишнього світу, заглибившись лише в одну з галузей людського знання.

 • Природа єдина, тому ми завжди повинні пам'ятати про те, що неможливо розібратися в улаштуванні навколишнього світу, заглибившись лише в одну з галузей людського знання.Складовими хімічних речовин, своєрідними “цеглинками”, з яких вони побудовані, є хімічні частинки, а це насамперед атоми й молекули. Їхні розміри перебувають в інтервалі довжин порядку 10-10 – 10-6м.

 • Складовими хімічних речовин, своєрідними “цеглинками”, з яких вони побудовані, є хімічні частинки, а це насамперед атоми й молекули. Їхні розміри перебувають в інтервалі довжин порядку 10-10 – 10-6м.

Фізичні закони – це найбільш загальні закони природи, яким підпорядковуються всі матеріальні об’єкти, у тому числі й хімічні частинки.

 • Фізичні закони – це найбільш загальні закони природи, яким підпорядковуються всі матеріальні об’єкти, у тому числі й хімічні частинки.

 • Хімія користується фізичними законами, а от біологія й геологія використовують не лише фізичні, а й хімічні закони.Хімія – дуже цікава наука. У ній ще не все вивчено, і залишається широкий простір для застосування талантів нових поколінь учених.

 • Хімія – дуже цікава наука. У ній ще не все вивчено, і залишається широкий простір для застосування талантів нових поколінь учених.Уже у XVIII ст. почала формуватися так звана мінеральна хімія. Наразі цей розділ хімії ми називаємо неорганічною хімією – на відміну від органічної хімії, яка спочатку досліджувала речовини, що утворюються в живих організмах.

 • Уже у XVIII ст. почала формуватися так звана мінеральна хімія. Наразі цей розділ хімії ми називаємо неорганічною хімією – на відміну від органічної хімії, яка спочатку досліджувала речовини, що утворюються в живих організмах.

 • Згодом у самостійні розділи виокремилися ще дві найважливіші галузі хімії – аналітична й фізична хімія.Головні завдання сучасної неорганічної хімії – вивчення будови, властивостей і хімічних реакцій простих речовин і сполук, взаємозв'язку будови із властивостями й реакційною здатністю речовин, розробка методів синтезу й глибокого очищення речовин, загальних методів одержання неорганічних матеріалів.

 • Головні завдання сучасної неорганічної хімії – вивчення будови, властивостей і хімічних реакцій простих речовин і сполук, взаємозв'язку будови із властивостями й реакційною здатністю речовин, розробка методів синтезу й глибокого очищення речовин, загальних методів одержання неорганічних матеріалів.Предмет вивчення органічної хімії ніколи не обмежувався сполуками Карбону, що мають рослинне і тваринне походження. Наразі органічна хімія – це наука, що вивчає сполуки Карбону з іншими елементами, як природні, так і синтетичні.

 • Предмет вивчення органічної хімії ніколи не обмежувався сполуками Карбону, що мають рослинне і тваринне походження. Наразі органічна хімія – це наука, що вивчає сполуки Карбону з іншими елементами, як природні, так і синтетичні.Аналітична хімія – це наука про визначення хімічного складу речовин і, певною мірою, хімічної будови сполук.

 • Аналітична хімія – це наука про визначення хімічного складу речовин і, певною мірою, хімічної будови сполук.

 • Головна мета аналітичної хімії – забезпечити точність, високу чутливість, швидкість, вибірковість аналізу.На межі досліджень фізичних і хімічних явищ виникла фізична хімія. Вивчення теплових ефектів хімічних реакцій породило термохімію. Хімічні процеси, що відбуваються під дією електричного струму, стали підґрунтям електрохімії.

 • На межі досліджень фізичних і хімічних явищ виникла фізична хімія. Вивчення теплових ефектів хімічних реакцій породило термохімію. Хімічні процеси, що відбуваються під дією електричного струму, стали підґрунтям електрохімії.Фізична хімія – це наука про загальні закони, що визначають будову й хімічні перетворення речовин за різних умов.

 • Фізична хімія – це наука про загальні закони, що визначають будову й хімічні перетворення речовин за різних умов.

 • В основу сучасної фізичної хімії покладено також учення про розчини, швидкості й механізми хімічних реакцій, будову молекул та ін.Розширення й поглиблення математичних методів у хімії дозволяє говорити про формування математичної хімії. Її виникнення передбачав ще Ломоносов, який назвав одну зі своїх книг “Елементи математичної хімії”.

 • Розширення й поглиблення математичних методів у хімії дозволяє говорити про формування математичної хімії. Її виникнення передбачав ще Ломоносов, який назвав одну зі своїх книг “Елементи математичної хімії”.Біологічна хімія – вивчає хімічний склад і структуру речовин, що містяться в живих організмах; шляхи та способи регуляції їхніх перетворень; енергетичне забезпечення процесів, які відбуваються у клітині й організмі в цілому. Становлення біохімії як науки відбулося на межі ХІХ і ХХ ст., хоча джерела біохімічних знань виявлено ще в працях учених античного періоду, а перші відомості про склад рослинних і тваринних тканин почали з'являтися в середні віки. Сьогодні з біохімії вже виокремилися біоорганічна та біонеорганічна галузі.

 • Біологічна хімія – вивчає хімічний склад і структуру речовин, що містяться в живих організмах; шляхи та способи регуляції їхніх перетворень; енергетичне забезпечення процесів, які відбуваються у клітині й організмі в цілому. Становлення біохімії як науки відбулося на межі ХІХ і ХХ ст., хоча джерела біохімічних знань виявлено ще в працях учених античного періоду, а перші відомості про склад рослинних і тваринних тканин почали з'являтися в середні віки. Сьогодні з біохімії вже виокремилися біоорганічна та біонеорганічна галузі.У процесі еволюції хімії утворилася нова інженерна галузь – хімічна технологія. Ця наука розробляє найбільш економічні й екологічно доцільні методи й засоби хімічної переробки сирих природних матеріалів на продукти споживання.

 • У процесі еволюції хімії утворилася нова інженерна галузь – хімічна технологія. Ця наука розробляє найбільш економічні й екологічно доцільні методи й засоби хімічної переробки сирих природних матеріалів на продукти споживання.Сприйняття природи не як окремих предметів і явищ, а як єдине ціле, де всі предмети і явища перебувають у взаємозв'язку і взаємообумовлені.

 • Сприйняття природи не як окремих предметів і явищ, а як єдине ціле, де всі предмети і явища перебувають у взаємозв'язку і взаємообумовлені.

 • Розглядати природу не в стані спокою і нерухомості, а стані безперервного руху і розвитку.

 • Предмети і явища матеріальні і розвиваються за законами природи.http://school-sector.relarn.ru/efim/8mediateka/8mediateka.html

 • http://school-sector.relarn.ru/efim/8mediateka/8mediateka.html

 • http://www.4uth.gov.ua/library/department/mediateka.htm

 • http://bookz.ru/

 • http://www.lib.com.ua/

 • http://www.biblioteka.org.ua/

Схожі:

Пояснити: Пояснити icon1. Пояснити значення слів: Пояснити значення слів
Написане перевірити: чи немає в роботі орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок
Пояснити: Пояснити iconПояснити, що саме вивчає хімія; Пояснити, що саме вивчає хімія
Сформувати знання про роль хімічної науки в розвитку народного господарства, житті людини
Пояснити: Пояснити iconЗнайти дієприслівники. Пояснити розділові знаки. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиночному дієприслівникові Знайти дієприслівники. Пояснити розділові...
Пояснити: Пояснити iconМонастирська А. П. Пояснити рух крові по венах Пояснити рух крові по венах і роль венозних клапанів
Лімфа (від лат lympha — чиста вода, волога) — прозора безколірна рідина, за своєю структурою схожа на плазму крові, проте не містить...
Пояснити: Пояснити iconДану обставину можна пояснити трьома основними причинами: Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами
Основним етіологічним фактором тх є механічна травма великої сили (ушкодження, викликані транспортом, що рухається, падаючими І твердими...
Пояснити: Пояснити iconДану обставину можна пояснити трьома основними причинами: Дану обставину можна пояснити трьома основними причинами
Основним етіологічним фактором тх є механічна травма великої сили (ушкодження, викликані транспортом, що рухається, падаючими І твердими...
Пояснити: Пояснити iconМета Докладно пояснити бізнес-процес; цільова аудиторія – усі працівники у сфері логістики Переваги
Докладно пояснити бізнес-процес; цільова аудиторія усі працівники у сфері логістики
Пояснити: Пояснити iconДомашнє насильство неможливо пояснити тільки економічними негараздами, бідністю чи алкоголізмом

Пояснити: Пояснити iconСупутник землі робить один оберт за 1 год. 40 хв., а другий за 6000 сек. Як це пояснити?

Пояснити: Пояснити iconЗавдання групам Пояснити особливості системи образів роману, втілення в ній конфліктів епохи


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка