Переваги використання динамічної пам'яті: Переваги використання динамічної пам'яті


НазваПереваги використання динамічної пам'яті: Переваги використання динамічної пам'яті
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПереваги використання динамічної пам'яті:

 • Переваги використання динамічної пам'яті:

 • Виділення пам'яті лише на час опрацювання цих даних, потім звільнення для інших потреб;

 • Обсяг пам'яті задається програмно і можна встановлювати відповідним до реального розміру даних (важливо для масивів і рядків);

 • В процесі роботи можна змінити обсяг ділянки динамічної пам'яті;

 • Здебільшого вільна динамічна пам’ять достатньо велика (її обяг перевищує обсяги сегментів статичних даних і стека), тому можна розташовувати великі масиви та інші об’єкти ;

 • Можливість створення ефективних динамічних структур даних.Прототипи функцій оголошені в стандартному заголовному

 • Прототипи функцій оголошені в стандартному заголовному

 • файлі .

 • Основною функцією виділення пам’яті є

 • void* malloc (size_t msize);

 • Параметр msize задає обсяг у байтах неперервної ділянки,

 • яка повинна бути виділена в динамічній пам'яті. Тип size_t

 • задекларовано і відповідає одному з цілих беззнакових типів

 • ( для Borland C рівнозначний типу unsigned int ). Функція

 • повертає адресу першого байта ділянки заданого обсягу,

 • якщо вільної пам'яті недостатньо, повертає NULL.

 • Приклад виділення ділянки заданого обсягу 600 байтів.

 • Можна розмістити dsize/sizeof(*pm) елементів (наприклад

 • масив з 300 даних типу int ):

{

 • {

 • puts("ERROR");

 • return 0;

 • }

 • for (i=0; i

 • scanf("%d", a+i); //Введення даних масиву за

 • // допомогою вказівників

 • for (i=0; i

 • printf("%d",*(a+i)); //Виведення елементів масиву

 • free(a); //Звільнення динамічної пам'яті

 • return 0;

 • }Некоректним використанням покажчиків може бути:    • спроба працювати з неініціалізованим покажчиком, тобто з покажчиком, що не містить адреси ОП, що виділена змінній;    • втрата вказівника, тобто значення покажчика через присвоювання йому нового значення до звільнення ОП, яку він адресує;    • незвільнення ОП, що виділена за допомогою функції malloc();    • спроба повернути як результат роботи функції адресу локальної змінної класу auto.

 • Некоректним використанням покажчиків може бути:    • спроба працювати з неініціалізованим покажчиком, тобто з покажчиком, що не містить адреси ОП, що виділена змінній;    • втрата вказівника, тобто значення покажчика через присвоювання йому нового значення до звільнення ОП, яку він адресує;    • незвільнення ОП, що виділена за допомогою функції malloc();    • спроба повернути як результат роботи функції адресу локальної змінної класу auto.

 • При оголошенні покажчика на скалярне значення будь-

 • якого типу ОП для значення, що адресується, не

 • резервується. Виділяється тільки ОП для покажчика, але

 • покажчик при цьому не має значення.Якщо покажчик має специфікатор static, то ініціюється

 • Якщо покажчик має специфікатор static, то ініціюється

 • початкове значення покажчика, рівне нулю

 • static int *pi, *pj; /* pi = NULL; pj= NULL; */

 • Спроба працювати з непроініціалізованим покажчиком: int *х; /* змінній-покажчику 'х' виділена ОП, але 'х' не

 • містить значення адреси ОП для змінної */ *х = 123; /* - груба помилка */

 •  Таке присвоювання помилкове, тому що змінна-покажчик

 • х не має значення адреси, за яким має бути розташоване

 • значення змінної.  Компілятор видасть попередження: Warning: Possible use of 'x' before definition      При цьому випадкове значення покажчика (сміття)

 • може бути неприпустимим адресним значенням!

 • Наприклад, воно може збігатися з адресами розміщення

 • програми або даних. Компілятор не виявляє цю помилку,

 • це повинен робити програміст!Помилки не буде у випадку використання функції malloc()

 • Помилки не буде у випадку використання функції malloc()

 • int *х; /* х - ім'я покажчика, він одержав ОП */ х = (int *) malloc ( sizeof(int)); /* Виділена ОП цілому

 • значенню, на яке вказує 'x' */ *х = 123; /* змінна, на яку вказує 'х', одержала

 • значення 123*/

 •    Щоб уникнути помилок при роботі з функціями не слід

 • повертати як результат їхнього виконання адреси

 • локальних змінних функції. Оскільки при виході з функції

 • пам'ять для таких змінних звільняється, повернута адреса

 • може бути використаною системою й інформація за цією

 • адресою може бути невірною. Можна повернути адресу

 • ОП, що виділена з купи.

 •  Одна з можливих помилок - подвійна вказівка на дані,

 • розташовані у купі, і зменшення об'єму доступної ОП

 • через незвільнення отриманої ОП.  Приклад фрагмента програми з подвійною вказівкою і

 •   Приклад фрагмента програми з подвійною вказівкою і

 • зменшенням об'єму доступної ОП через незвільнення ОП

 • #include void main () {      /* Виділення ОП динамічним змінним х, у и z: */      int *х = (int *) malloc ( sizeof(int)),      *у = (int *) malloc ( sizeof(int)),      *z = (int *) malloc ( sizeof(int));      /* Ініціалізація значення покажчиків х, у, z;*/      *х = 14; *у = 15; *z = 17;      /*Динамічні змінні одержали конкретні цілі значення*/      y=x; /* груба помилка - втрата покажчика на динамічну  змінну без попереднього звільнення її ОП */ } 

 •  

 •  У наведеному вище прикладі немає оголошення імен

 • змінних, є тільки покажчики на ці змінні. Після виконання

 • оператора y = х; х та у є двома покажчиками на ту саму

 • ОП змінної . Тобто *х = 14; і *у = 14. Крім того, 2 байти,

 • виділені змінній, яку адресував y для розміщення цілого

 • значення, стають недоступними, тому що значення y,

 • його адреса, замінені значенням х. А в купі ці 2 байти для

 • вважаються зайнятими.  Щоб уникнути такої помилки

 • треба попередньо звільнити ОП, виділену змінній , а

 • потім виконати присвоювання значення змінній у.

 • free (у); /* звільнення ОП, виділеної змінної '*у' */ у = х; /* присвоювання нового значення змінній 'у' */За допомогою масивів покажчиків можна формувати

 • За допомогою масивів покажчиків можна формувати

 • великі масиви. Розмір одного масиву даних повинний бути

 • не більше 64 Кб. Але в реальних задачах можуть

 • використовуватися масиви, що вимагають ОП, більшої ніж

 • 64 Кб. Наприклад, масив даних типу float з 300 рядків і 200

 • стовпців потребує для розміщення 300 * 200 * 4 = 240000

 • байтів. Для вирішення задачі можна використовувати

 • масив покажчиків і динамічне виділення ОП для кожного

 • рядка матриці. Рядок матриці не повинен перевищувати

 • 64 Кб.Для всіх рядків масиву треба оголосити масив покажчиків,

 • Для всіх рядків масиву треба оголосити масив покажчиків,

 • по одному для кожного рядка. Потім кожному рядку масиву

 • виділити ОП, привласнивши кожному елементу масиву

 • покажчиків адресу початку розміщення рядка в ОП, і

 • заповнити цей масив.

 • У прикладі представлена програма для роботи з великим

 • масивом цілих значень з 200 рядків і 300 стовпців. Для

 • розміщення він вимагає: 200 * 300 * 2 = 120000 байтів. При

 • формуванні великого масиву використовується р

 • статичний масив покажчиків. При виконанні програми

 • перебираються i-номери рядків масиву.Для кожного рядка за допомогою функції malloc()

 • Для кожного рядка за допомогою функції malloc()

 • виконується запит ОП з купи і формується p[i] - значення

 • покажчика на дані i-рядки.

 • Потім перебираються i-номери рядків від 1 до 200. Для

 • кожного рядка перебираються j-номери стовпчиків від 1 до

 • 300. Для кожного i та j за допомогою генератора випадкових

 • чисел формуються і виводяться *(р[i] + j) - значення

 • елементів масиву. Після обробки масиву за допомогою

 • функції free(p[i]) звільняється ОП виділена i-рядку масиву. Використовуються звертання до Ai,j - елементів масиву у

 • вигляді:

 • *(p[i]+j), де p[i] + j - адреса Ai,j-елемента масиву.#include #include #include void main() {     int *p[200], i, j; /* р - масив покажчиків */    clrscr();     randomize();     for (i=0;i<200;i++)

 • #include #include #include void main() {     int *p[200], i, j; /* р - масив покажчиків */    clrscr();     randomize();     for (i=0;i<200;i++)

 •     /* Запит ОП для рядків великого масиву: */

 •     p[i] = (int*) malloc (300 * sizeof (int));     for (i = 0; i < 200; i++)         for (j = 0; j < 300; j++ )         {      *(p[i] + j ) = random(100);             printf("%3d", *(p[i] + j ));

 •       *(p[i] + j ) = random(100);             printf("%3d", *(p[i] + j ));

 •  if ( (j + 1) % 20 == 0 )                 printf ("\n" ) ;         }         /* Звільння ОП рядків великого масиву: */

 •         for ( i=0; i < 200; i++ )             free( p[i] ); }Схожі:

Переваги використання динамічної пам\Вказівники. Використання динамічної пам’яті. Практична робота №21 «Побудова алгоритмів з використанням покажчиків»

Переваги використання динамічної пам\Класи пам'яті даних Клас пам'яті, час існування та видимість об'єкта
Тип визначає обсяг пам’яті для об’єкта і операції, що можуть виконуватись над об’єктом
Переваги використання динамічної пам\Основні процеси пам`яті запам`ятовування зберігання відтворення забування види пам`яті
Щоб піднятися дитині на вищий рівень розвитку, не зупинитися в розвитку, вона повинна засвоювати про навколишній світ, оволодівати...
Переваги використання динамічної пам\Пам’ять пк пам’ять пк
Різні слова інформації (команди та дані) розрізняються за способом використання, але не за способом кодування та структурою представлення...
Переваги використання динамічної пам\Лекція 7 Керування оперативною пам'яттю
Витіснення процесів з оперативної пам'яті на диск і повернення їх в оперативну пам'ять (віртуальна пам’ять)
Переваги використання динамічної пам\Психологія пам’яті
Пам’ять (від грецьк mnema) це здатність до фіксування, зберігання,відтворення і забування різноманітного досвіду та інформації
Переваги використання динамічної пам\Лекція 8 Керування оперативною пам'яттю у процесорах архітектури х86
У захищеному режимі підтримується сегментний і сегментно-сторінковий розподіл пам'яті
Переваги використання динамічної пам\Урок пам’яті "Тільки пам’ять не сивіє"
Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №84 міста Дніпропетровська Заходи до відзначення Дня партизанської слави
Переваги використання динамічної пам\Пристрої обробки та зберігання даних Властивості пам’яті
Внутрішня швидкодіюча електронна пам'ять, розміщена на материнській платі, використовується для у процесі обробки інформації
Переваги використання динамічної пам\«Зірка пам’яті» Маслюкову Петру Федеровичу присв’ячується Кличе Вічний вогонь
Плин років не порушить… Хоча знову поменшало срібних сивин, в серці пам’ять живе, зігріваючи души

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка