Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності


НазваДержавний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипЗаконДержавний характер санітарно-епідеміологічної діяльності

 • Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності

 • Цей принцип закріплений у законодавчих документах, згідно з якими санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні норми та правила є обов'язковими для всіх відомств і служб. Будь-які заходи, пов'язані з захистом здоров'я населення, повинні здійснюватись за участю державної санітарно-епідеміологічної служби.

Науково-планова основа санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів, що включає дослідження впливу різних факторів зовнішнього середовища на здоров'я людини, суспільства та розробку відповідних заходів, норм і правил, спрямованих на забезпечення належних умов життя та праці. Всі ці заходи здійснюються в плановому порядку.

 • Науково-планова основа санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів, що включає дослідження впливу різних факторів зовнішнього середовища на здоров'я людини, суспільства та розробку відповідних заходів, норм і правил, спрямованих на забезпечення належних умов життя та праці. Всі ці заходи здійснюються в плановому порядку.Єдність санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів проявляється в здійсненні в оперативному чи плановому порядку протиепідемічних заходів щодо ліквідації спалахів окремих інфекцій, проведенні комплексу санітарних, оздоровчих і профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення.

 • Єдність санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів проявляється в здійсненні в оперативному чи плановому порядку протиепідемічних заходів щодо ліквідації спалахів окремих інфекцій, проведенні комплексу санітарних, оздоровчих і профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення.

 • Це стосується забезпечення доброякісною питною водою, харчовими продуктами, покращання якості атмосферного повітря, умов праці, відпочинку тощо. • здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

 • визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також в охороні здоров'я населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища;

 • вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини; встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров'я населення;

Районна СЕС

 • Районна СЕСЗадача 1. Скорочення розповсюдженості інфекційних захворювань.

 • Задача 1. Скорочення розповсюдженості інфекційних захворювань.

 • До 2020 року повинно відбутися значне скорочення розповсюдженості інфекційних хвороб за рахунок систематичних програм часткової і повної ліквідації, а також боротьби з інфекційними захворюваннями, які є проблемою для громадської охорони здоров'я.Значне скорочення впливу фізичних, мікробних і хімічних забруднювачів, які становлять загрозу для здоров'я у водному і повітряному середовищі;

  • Значне скорочення впливу фізичних, мікробних і хімічних забруднювачів, які становлять загрозу для здоров'я у водному і повітряному середовищі;
 • у відходах і ґрунті відповідно до графіку і контрольних цифр, визначеними в національних планах дій з гігієни довкілля;

 • забезпечення загального доступу населення до запасів доброякісної питної води задовільної якості. • зміцнення форм здорової поведінки в таких сферах як харчування, фізична активність і сексуальність;

 • розширення доступу, збільшення фінансових можливостей і доступності корисних для здоров'я і безпечних харчових продуктів.Задача 13. Умови здорового середовища.

 • Задача 13. Умови здорового середовища.

 • До 2015 року населення України повинно мати кращі можливості для того, щоб знаходитись в здоровому фізичному і соціальному середовищі у себе вдома, в школі, на робочому місці – в суспільстві.РЕЗУЛЬТАТ:

 • РЕЗУЛЬТАТ:

 • підвищення безпечності і якості житлових умов;

 • збільшення можливостей для інвалідів щодо повноцінного життя;

 • скорочення нещасних випадків і професійних захворювань;

 • створення умов для перебування дітей у дитячих садках, орієнтованих на зміцнення здоров'я та у школах, які сприяють зміцненню здоров'я;

 • не менше як половина міст і общин повинні стати активними членами мережі "здорових міст" і "здорових общин" • Єдність запобіжного та поточного санітарного нагляду як однієї з основних функцій установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюються єдиними методами на усій території держави.Участь різних служб і відомств, організацій, підприємств, установ і громадян у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів відповідно до чинних законодавчих документів.

 • Участь різних служб і відомств, організацій, підприємств, установ і громадян у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів відповідно до чинних законодавчих документів.

 • Участь у міжнародному співробітництві із забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення.Підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;

 • Підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;

 • контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення інфек­ційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

 • державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь;

 • видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

 • встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;

 • методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів.Забезпечення державою санітарного та епідемічного благополуччя залежить від:

 • Забезпечення державою санітарного та епідемічного благополуччя залежить від:нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів;

 • нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів;

 • нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль за виконанням програм різноманітного характеру;

 • нагляд за дотриманням санітарного законодавства;нагляд за виконанням приписів та вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби;

 • нагляд за виконанням приписів та вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби;

 • проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, надання висновків та дозволів на проведення видів діяльності, передбачених Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

 • проведення гігієнічної регламентації будь-якого небезпечного фактора фізичної, хімічної, біологічної природи, присутнього у середовищі життєдіяльності людини. • а) установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби системи МОЗ:

 • головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ;

 • управління з медичних проблем аварії на Чорнобильській АЕС МОЗ;

 • центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ;

 • Кримська республіканська санітарно-епідеміологічна станція;

 • обласні, міські, районні та районні у містах санітарно-епідеміологічні станції, дезінфекційні станції;

 • центральна санітарно-епідеміологічна станція на залізничному транспорті, санітарно-епідеміологічні станції на залізницях, лінійні санітарно-епідеміологічні станції на залізницях;

 • центральна санітарно-епідеміологічна станція на повітряному транспорті;

 • центральна санітарно-епідеміологічна станція на водному транспорті, санітарно-епідеміологічні станції басейнів і портів;

 • санітарно-карантинні підрозділи;

 • спеціалізовані установи та заклади МОЗ для боротьби з особливо небезпечними інфекціями;

 • санітарно-епідеміологічні станції об'єктів, що мають особливий режим роботи.До санітарно-епідеміологічних відносяться заклади дезінфекційної служби, серед них є міська дезінфекційна станція, її категорії визначають за чисельністю міського населення.

 • До санітарно-епідеміологічних відносяться заклади дезінфекційної служби, серед них є міська дезінфекційна станція, її категорії визначають за чисельністю міського населення.

 • / категорія - чисельність населення від 500 тисяч до 1 мільйона;

 • // категорія — чисельність населення від 200 тисяч до 500 тисяч;

 • III категорія - чисельність населення до 200 тисяч.Завдання і напрямки діяльності державної санепідслужби різнопланові. Умовно можна виділити такі їх розділи:

 • Завдання і напрямки діяльності державної санепідслужби різнопланові. Умовно можна виділити такі їх розділи:

 • Контрольна робота - це здійснення державного запобіжного та поточного санепіднагляду.

 • Консультативна робота полягає в проведенні консультацій різних відомств з питань охорони довкілля, профілактики інфекційних захворювань, організації належних умов життя, побуту, праці, навчання, відпочинку, в наданні юридичним і фізичним особам інформації про санітарно-епідемічну ситуацію.Організаційно-методична робота: заклади санепідслужби координують, скеровують діяльність підприємств, установ, організацій на виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм і правил.

 • Організаційно-методична робота: заклади санепідслужби координують, скеровують діяльність підприємств, установ, організацій на виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм і правил.

 • Науково-практична робота полягає у проведенні поглибленого вивчення впливу факторів довкілля та способу життя на здоров'я населення з метою розробки заходів із його покращання.

 • Нормативна робота - це розробка та затвердження (узгодження) санітарних правил, гігієнічних нормативів, проведення санітарно-ґігієнічної експертизи.Державна санітарно-гігієнічна (санітарно-епідеміологічна) експертиза, спрямована на визначення відповідності нової діяльності, технології, продукції, сировини, нормативного документу, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації тощо.

 • Державна санітарно-гігієнічна (санітарно-епідеміологічна) експертиза, спрямована на визначення відповідності нової діяльності, технології, продукції, сировини, нормативного документу, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації тощо.

 • Безпосередній або опосередкований вплив на здоров'я людини;

 • Санітарне законодавство, в тому числі санітарні норми, державні стандарти, технічні умови та регламенти тощо, а у разі їх відсутності із встановленням критеріїв безпеки (показників та їх гранично допустимих рівнів, вмісту, концентрації тощо);

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при проектуванні, будівництві, реконструкції житлових, комунальних, промислових і інших об'єктів, при зміні технології виробництва чи запровадженні нових виробничих процесів.

 • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при проектуванні, будівництві, реконструкції житлових, комунальних, промислових і інших об'єктів, при зміні технології виробництва чи запровадженні нових виробничих процесів.

 • Здійснюється також контроль за плануванням, забудовою та благоустроєм населених місць, за проведенням заходів із санітарної охорони атмосферного повітря, джерел водопостачання, ґрунту від будь-якого забруднення.За оцінкою санітарно-гігієнічного стану об'єкти ДСН розподіляють на три групи:

 • За оцінкою санітарно-гігієнічного стану об'єкти ДСН розподіляють на три групи:

Схожі:

Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconОрганізація санітарно- епідеміологічної служби к м. н. Федчишин Н.Є. Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності
...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconПоложення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України Нові функції Державної санітарно-епідеміологічної служби України
Указ Президента України від 09. 12. 2010 №1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconУкраїна – наш спільний дім Козаки борці за незалежність
У статті 20 Конституції України записано, що Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconІз Конституції України (Витяг)
Розділ І. Стаття 20 Державним символом України є Державний Прапор України, Державний Герб України та Державний Гімн України
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconКафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
В кожному виді психічної діяльності приймають участь не усі психічні процеси, наприклад, безпосереднє сприймання може бути відсутнім...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconОсобливості діяльності Особливості діяльності
Указом Президента №723/2010 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню реорганізовано у Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconДніпродзержинський державний технічний університет
Дніпродзержинський державний технічний університет провідний державний навчальний заклад IV рівня акредитації протягом 93 років готує...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconМіжнародні відносини План 1 Характер міжнародних відносин
Характер міжнародних відносин в епоху ранього Нового часу міжнародні відносини опиралисяне тільки на середньовічну традицію,але й...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconІнформація про агентство з раціонального використання енергії та екології характер діяльності
Агентство є провідною українською науково-технічною організацією, що займається наданням послуг з метою підвищення ефективності використання...
Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності iconКиївський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва І дизайну ім. Михайла бойчука звіт з наукової діяльності за 2012 рік
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва І дизайну ім. Михайла бойчука

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка