Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації


НазваІнформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипІнформації- сукупність так пов'язаних між собою

 • - сукупність так пов'язаних між собою

 • частин, що при цьому виникає ціле, яке має власні якості, відмінні від якостей його складових (В. Лазарєв)

 • - цілеспрямована цілісність взаємодіючих елементів, яка має нові якості, відсутні у цих елементів, та пов'язана із зовнішнім середовищем (Т. Шамова)

 • - диференційована цілісність взаємопов'язаних компонентів (М. Поташник)- Наявність сукупності елементів

 • - Наявність сукупності елементів

 • - Взаємозв'язок елементів

 • - Наявність рівня цілісності

 • - Ієрархічність, субординаційні зв'язки

 • - Зв’язок із зовнішнім середовищем

 • - Цілепокладання та цілездійснення

 • - Здатність зберігати основні параметри в умовах змінності середовища (гомеостазис)- Конкретна загальна мета

 • - Конкретна загальна мета

 • - Підпорядкування завдань елемента загальній меті системи

 • - Розуміння кожним елементом своїх завдань та загальної мети

 • - Наявність відносин між елементами системи

 • - Наявність органу управління системою

 • - Обов'язковий зворотний зв’язок

 • - Наявність активних функціональних елементів та розподілення ролей на основі домовленості- Наявність системи збору інформації про стан певного питання

 • - Наявність системи збору інформації про стан певного питання

 • - Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації

 • - Здійснення профілактичного регулювання за результатами одержаної інформації

 • - Наявність стратегічного планування та управління

 • - Побудова системи цілей, цілепокладання

 • - Використання системного підходу при виконанні кожної функції управління

 • - Створення програми управління з використанням технологічних карт

 • - Систематичне підвищення культури управління

 • (Г.Єльнікова, М.Портнов. Ю.Конаржевський- Усвідомити проблему аналізу

 • - Усвідомити проблему аналізу

 • - Прийняти об'єкт аналізу за систему

 • - Сформулювати мету аналізу

 • - Декомпозувати систему, виокремити елементи

 • - Дати кількісну та якісну оцінку цим елементам

 • - Виокремити системоутворюючі зв'язки

 • - Проаналізувати та оцінити спосіб зв'язків

 • - Дати характеристику ієрархічним та субординаційним зв'язкам

 • - Схарактеризувати інтегративний результат

 • - Порівняти початковий та кінцевий стан системи

 • - Показати шляхи формування кінцевого результату- Проектування – це спосіб засвоєння і перетворення дійсності, що відрізняється необхідністю діяти в умовах неповноти інформації, вибору альтернативних засобів системного розгляду об'єктів і процесів ( З.І.Лаврентьєва)

 • - Проектування – це спосіб засвоєння і перетворення дійсності, що відрізняється необхідністю діяти в умовах неповноти інформації, вибору альтернативних засобів системного розгляду об'єктів і процесів ( З.І.Лаврентьєва)

 • - Проектування – науково обґрунтоване вивчення системи параметрів майбутнього об'єкта, прообразу передбаченого, його якісно нового стану (С.В.Кримський)

 • - Проектування – особливий спосіб організації наукової та практичної діяльності, спрямованої на створення образу майбутнього, одержання творчого продукту (І.І.Єрмаков)Компетентність – інтегральна характеристика розвитку особистості, основними показниками якої є оптимальний для віку ступінь сформованості провідної діяльності,

 • Компетентність – інтегральна характеристика розвитку особистості, основними показниками якої є оптимальний для віку ступінь сформованості провідної діяльності,

 • всіх форм активності

 • та базових якостей.

 • (Базова програма “ Я у Світі ”)- Організація роботи з дітьми 5-річного віку.

 • - Організація роботи з дітьми 5-річного віку.

 • Тараріна А.І.,методист РВО м.Первомайський

 • - Впровадження інформаційних технологій в організаційно-методичній та управлінській діяльності ДНЗ. Голобородько В.І. завідувач ДНЗ № 289 Комінтернівського р-ну м. Харкова

 • - Адаптивна система управління в реалізації здоров яформуючої моделі ДНЗ, Колісник В.І., завідувач ДНЗ № 16 “Посмішка”

 • м. Лозова

 • - Алгоритм управлінської діяльності ДНЗ щодо надання дітям старшого дошкільного віку якісної дошкільної освіти, Чапалика Г.С. завідувач ДНЗ № 16 м. Ізюма- Створення моделі управління сучасним ДНЗ, Сиромятнікова Л.М., завідувач ДНЗ № 410 Київського р-ну м. Харкова

 • - Створення моделі управління сучасним ДНЗ, Сиромятнікова Л.М., завідувач ДНЗ № 410 Київського р-ну м. Харкова

 • - Шляхи оптимізації системи управління ДНЗ, Туманова Н.Г., завідувач ДНЗ № 119 Київського р-ну м. Харкова

 • - Стратегічне планування діяльності ДНЗ, Шейка І.В., завідувач ДНЗ № 240 Орджонікідзевського р-ну м. Харкова

 • - Філософія дошкільної освіти в контексті духовного виховання дитини, Нечай О.М., завідувач ДНЗ № 7 смт Комсомольський Зміївського р-ну

 • - Управління якістю освіти в ДНЗ відповідно до сучасних вимог, Зуєва А.В., завідувач ДНЗ № 1 “Теремок” смт Близнюки- Управління ДНЗ на основі компетентністного підходу,

 • - Управління ДНЗ на основі компетентністного підходу,

 • Мережко В.І., Волкова Ю.С., завідувач, вихователь-методист ДНЗ № 290 Дзержинського р-ну м. Харкова

 • - Управління розвитком професійної діяльності педагога ДНЗ,

 • Хома Н.М., Шевелєва І.П., завідувач , вихователь-методист ДНЗ №14 “ Барвінок ” м. Первомайський

 • - Формування здоров язберігаючої компетентності як складової життєвої компетентності дошкільника, Крівошеєва І.О., Кузьменко О.О., завідувач, вихователь-методист ДНЗ № 266 Комінтернівського р-ну м. Харкова

 • - Моніторинг професійної компетентності педагога ДНЗ,

 • Забродіна І.А., Бєлікова В.І., завідувач, вихователь-методист ДНЗ

 • смт Покотилівка Харківського р-ну- Підвищення якості дошкільної освіти на основі компетентністного підходу. Мережко В.І.. Олешко Т.О., Євтрохова Т.І., завідувачі ДНЗ № 290, № 399. № 354 Дзержинського р-ну м. Харкова

 • - Підвищення якості дошкільної освіти на основі компетентністного підходу. Мережко В.І.. Олешко Т.О., Євтрохова Т.І., завідувачі ДНЗ № 290, № 399. № 354 Дзержинського р-ну м. Харкова

 • - Створення позитивного психоемоційного комфорту в дитячому колективі, Курсачова Г.С., Лялюк О.В., Абрамченко Л.В., Ландар О.М., Немилостива Н.М, завідувачі ДНЗ Вовчанського, Борівського, Первомайського р-нів Харківської області

 • - Портфоліо слухача курсів підвищення кваліфікації. Шуліко О.О., завідувач ДНЗ № 8 м. Чугуїв,

 • Кащук В.В., завідувач ДНЗ № 51 Дзержинського р-ну м. Харкова- Матеріали виступів делегатів 1-го Всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти України

 • - Матеріали виступів делегатів 1-го Всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти України

 • - Не натаскувати, а розвивати. О. Низковська

 • - Чого воліє дитяча природа. С. Ладивір

 • - Функції керівника закладу в педпроцесі. І. Романюк

 • - Художня література в освітньому процесі. Н.Гавриш

 • - Логіко-математична компетентність дитини. С. Скворцова

 • - Феномен дитячої творчості. І.Біла

 • - Інформаційні технології – в освітньому процесі. О. Червинська

 • - Моделювання освітньої роботи. Т.Тоцька

 • - Проблеми існують. Їх треба розв'язувати. Н. Гавриш

 • - Найближчий соціум: розвиває чи руйнує? С.Ладивір, Т.Піроженко

Схожі:

Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі. Класно-узагальнюючий контроль у 10 класах профільної школи Проблема : вивчення процесу адаптації старшокласників
Отримання інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації системи Windows xp, потрібно скористатися кнопкою Пуск І командою Знайти головного меню. Відкриється вікно Результати пошуку. Для запуску пошуку інформації системи Windows xp, потрібно скористатися кнопкою Пуск
Для отримання довідки з певного питання, слід спочатку клацнути відповідний розділ ліворуч, потім бажану тему вибраного розділу (їх...
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про зуби. Збір інформації про зуби. Аналіз питання: дорожче доглядати за зубами чи лікувати їх? Випустити інформаційний бюлетень на тему: "Для усмішки головне здорові зуби"
З 6 до 12 років молочні зуби поступово замінюються постійними(остання пара зубів зуби мудрості)
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про їх фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки; необхідністю підвищення ефективності управління банком; становленням нагляду за банками і розробленням регулятивних вимог
України; потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні достовірної, повної інформації про їх фінансовий стан, фінансові...
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації з обмеженим доступом Службова інформація Указ Президента України від 05. 05. 11 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
Кабінету Міністрів України від 27. 11. 98 №1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів,...
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу
Контрольно аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про соціальні проблеми та шляхи їх вирішення Підлітки не отримують майже ніякої інформації про соціальні проблеми та шляхи їх вирішення Ми не обговорюємо ці питання вдома та між собою Рідко чуємо про них у школі
Оскільки наша школа входить у Європейську мережу шкіл сприяння здоров‘ю, то ми замислилися над сучасними соціальними проблемами
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації та звітування про стан речей, який виконується для того, щоб полегшити процес прийняття рішень. Г. Мізерек Систематичний процес, який включає збір інформації та звітування про стан речей,
Систематичний процес, який включає збір інформації та звітування про стан речей, який виконується для того, щоб полегшити процес...
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про стан споживання енергоресурсів в місті в різних ракурсах. Швидкий доступ міського керівництва до найбільш об’єктивної інформації про стан споживання енергоресурсів в місті в різних ракурсах
...
Інформації про стан певного питання Наявність системи збору інформації про стан певного питання Морфологічний, структурний, функціональний та генетичний аналіз релевантної інформації iconІнформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень
Фінансова звітність це сукупність форм звітності, які складені на основі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка