Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна


НазваЗастосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипСценарій


Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій НТУУ “КПІ”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна


Характерні особливості сфери телекомунікацій як системиТипи сценаріїв

 • Сценарій-гіпотетичний наслідок, що сприймається та визначається за допомогою деяких припущень про поточну та майбутню тенденції.Етапи вирішення задачі визначення підходів до регулювання

 • Визначення множини подій, що впливають на розвиток сфери телекомунікацій.

 • Здійснення вибору найбільш значних загроз, можливостей, сильних та слабких характеристик. Визначення об’єктів, що створюють сферу телекомунікацій як систему.

 • Вирішення задачі експертного оцінювання.

 • Визначення найбільш значних загроз, можливостей, сильних та слабких характеристик за результатами експертного оцінювання.

 • Вибір критеріїв, яким повинні відповідати підходи до регулювання у секторах мобільного та фіксованого зв’язку та секторі широкосмугового доступу до мережі Інтернет - об’єктах сфери телекомунікацій.Етапи вирішення задачі визначення підходів до регулювання

 • Розробка матриць парних порівнянь для застосування методу аналізу ієрархій (МАІ) для об’єктів системи .

 • Проведення експертного оцінювання з використанням матриць парних порівнянь для об’єктів системи.

 • Розробка ієрархічних структур та застосування ієрархічного синтезу за МАІ для об’єктів системи.

 • Визначення підходів до регулювання у секторах мобільного та фіксованого зв’язку та секторі широкосмугового доступу до мережі Інтернет.Визначення критеріїв регулювання

 • Для визначення множини подій, що впливають на розвиток сфери телекомунікацій, в роботі застосовано метод SWOT - аналізу. Цей метод дозволяє висвітлити ключові події для розгляду при оцінці поточної ситуації.

 • На першому етапі процедури визначення множини подій сформовано SWOT – матрицю. На її основі побудовано матрицю співставлень компонентів SWOT-аналізу та проведено аналіз загроз та можливостей для сфери телекомунікацій, аналіз впливу сильних характеристик та найбільш та найменш небезпечних слабких характеристик.Визначення критеріїв регулювання

 • Експертам передаються для аналізу картки у формі таблиці Міллера:Результати експертного оцінюванняВизначення критеріїв регулювання

 • У результаті вирішення задачі експертного оцінювання визначаються параметри (характеристики) об’єктів:

 • Сектор мобільного зв’язку

 • Сектор фіксованого зв’язку

 • Сектор широкосмугового доступу до мережі Інтернет

 • Аналіз загроз та можливостей дозволяє визначити критерії регулювання у означених секторах сфери телекомунікацій.Критерії регулювання для сектора мобільного зв’язку

 • Видача ліцензій операторам зв’язку на впровадження радіотехнології UMTS.

 • Підвищення рівня доходів операторів мобільного зв’язку.

 • Збільшення надходжень до держбюджету за видачу ліцензій на користування РЧР.

 • Підтримка доходів від надання послуг мобільного зв’язку при правильній тарифікації та розширенні спектра послуг.

 • Забезпечення добросовісної конкуренції.

 • Спрощення процедури ліцензування.

 • Збільшення інвестицій в галузь зв’язку.

 • Забезпечення належного рівня якості зв’язку на всій території країни.Альтернативні підходи до регулювання у секторі мобільного зв’язку

 • 1. Регулювання на реєстраційній основі доступу на ринок.

 • 2. Регулювання на основі забезпечення відповідності тарифів на послуги їхній якості.

 • 3. Регулювання на основі жорстких умов розподілу та користування РЧР.Критерії регулювання для сектора фіксованого зв’язку

 • Реалізація принципу диференціації тарифів на послуги зв’язку в залежності від рівня якості.

 • Подолання падіння доходів від надання послуг міського та сільськоготелефонного зв'язку.

 • Вирішення питання збитковості тарифів на надання послуг фіксованого телефонного зв’язку в сільській місцевості.

 • Заміна застарілого аналогового обладнання на місцевих телефонних мережах.

 • Збільшення інвестицій в галузь зв’язку.Альтернативні підходи до регулювання у секторі фіксованого зв’язку

 • 1. Підхід, що повністю базується на тарифному регулюванні.

 • 2. Підхід, що базується на жорсткому контролі використання номерного ресурсу та його розподілу.

 • 3. Підхід, що базується на впровадженні нових технологій надання мультисервісних послуг у фіксованих мережахКритерії регулювання для сектора широкосмугового доступу

 • Досконалість нормативно-технічних документів щодо встановлення логічного взаємоз’єднання у телекомунікаційних мережах.

 • Спрощення процедури оформлення документів для одержання ліцензій

 • Реєстрація всіх операторів та провайдерів у Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

 • Надходження достатніх обсягів інвестицій для розвитку широкосмугового доступу

 • Підвищення темпів розвитку мереж

 • Надання споживачам сучасних послуг при доступній ціні

 • Контроль діяльності провайдерів телекомунікацій спільно з ДІЗ

 • Забезпечення вільного доступу до споруд зв’язку.Альтернативні підходи до регулювання у секторі широкосмугового доступу

 • 1. Регулювання, що базується на доступі на ринок на реєстраційній основі.

 • 2. Регулювання, що базується на забезпеченні чесної конкуренції та подоланні монополізму

 • 3. Регулювання, що базується на жорсткому розподілі РЧР та контролі використання РЧРРозробка матриць парних порівнянь для застосування методу аналізу ієрархій (МАІ)Розробка матриць парних порівнянь для застосування методу аналізу ієрархій (МАІ)Результат застосування ієрархічного синтезу за МАІВизначення підходів до регулюванняВизначення підходів до регулюванняВизначення підходів до регулюванняВисновки

 • Аналіз одержаних результатів показує, що кращими варіантами підходів до

 • регулювання є наступні:

 • сектор мобільного зв’язку – підхід до регулювання на основі жорстких умов розподілу та користування РЧР;

 • сектор фіксованого зв’язку - підхід, що базується на впровадженні нових технологій надання мультисервісних послуг у фіксованих мережах;

 • сектор широкосмугового доступу до мережі Інтернет – підхід до регулювання, що базується на жорсткому розподілі РЧР та контролі використання РЧР.Дякую за увагу!?Схожі:

Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconСистемний аналіз І проектування інформаційних систем
Задачі системного аналізу мають такі властивості: багатокритерійність, багатофакторність та багатопараметричність
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconДисципліна “Введення в дослідження операцій в транспортних системах ” для спеціальності
Предметом вивчення дисципліни є моделі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації операцій
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconДисципліна “Введення в дослідження операцій в транспортних система ” для спеціальності
Предметом вивчення дисципліни є моделі та методи системного аналізу, способи дослідження й оптимізації операцій
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconМетоди фармакоекономічного аналізу: Методи фармакоекономічного аналізу
За даними закордонних дослідників впровадження методології фармакоекономічного аналізу в систему охорони здоров'я та лікарське забезпечення...
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconРішення Про деяких базових поняттях системного аналізу Передумови виникнення. Системний підхід у керуванні. Поняття системи. Роль фактора невизначеності й конфлікту

Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconНкрз орган регулювання в сфері телекомунікацій Цілі аналізу ринків
Директива 2002/21/ес (Рамкова директива) про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconНмк “іпо” структурний підрозділ нтуу «кпі» нмк “іпо” структурний підрозділ нтуу «кпі»
Приймаються особи, що мають базову або повну вищу освіту за результатами співбесіди
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconТема: «Застосування морфологічного аналізу в роботі над проектом»
Завдання: «Використати метод морфологічного аналізу у процесі проектування вибраного об'єкта»
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconВолинець В. М. Національний технічний університет України «кпі»
Стан та перспективи бібліометричних досліджень в науково технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка нтуу «кпі» Волинець В. М
Застосування методології системного аналізу для розробки сценаріїв реалізації можливостей у сфері телекомунікацій нтуу “кпі”, “Інститут прикладного системного аналізу” Ємельяненкова Тетяна Борисівна iconРеалізація загроз національним інтересам в галузі телекомунікацій є каталізатором для реалізації загроз в кібернитичній сфері, результатом чого може бути


Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка