Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації


НазваЕкспертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації
Здавна людина робила безліч спроб змоделювати свою подобу, та її зусилля були безуспішними, тому що це дуже складне завдання. Перелом відбувся в середині XX століття. Йому сприяли 2 події:

 • Здавна людина робила безліч спроб змоделювати свою подобу, та її зусилля були безуспішними, тому що це дуже складне завдання. Перелом відбувся в середині XX століття. Йому сприяли 2 події:

 • Вінер заклав основи кібернетики,

 • поява ЕОМ. • В кінці 50-х років ХХ століття з’явилася нова область інформатики – штучний інтелект.

 • Вона займалась розробкою програм, які здатні розв’язувати так звані «людські» задачі. Розв’язання задач такого напрямку пов’язане з нетривіальними логічними умовиводами і пошук результатів, як правило, зводиться до перебору й аналізу великої кількості можливих варіантів. Саме до такого класу належить більшість медичних завдань. • Роботи в області ШІ можна розбити на 2 напрямки:

 • Нейрокібернетика

 • Кібернетика чорного ящикаНейрокібернетика. Основна ідея: будь-який мислячий пристрій повинен якимось чином відтворювати структуру людського мозку. Ця наука орієнтована на апаратне моделювання.

 • Мозок людини складається з порядку 1021 нейронів, зв'язаних між собою. Є успішні спроби моделювання безлічі нейронів - нейронні мережі. Перші успіхи були вражаючими. Був зроблений перший об'єкт - персептрон - деяка матриця нейронів, що могла розпізнавати 2 стани (наприклад падає світло чи ні).Можна виділити 3 способи реалізації нейромереж:

 • 1) апаратний (плати й т.д.); 2) програмний (нейромережа моделюється в пам'яті комп'ютера); 3) гібридний - середнє між 1 й 2. У наш час нейрокібернетика розвивається в напрямку нейрокомп’ютеров і головним завданням є розпізнавання образів.Нейронні мережі є нелінійними системами, що дозволяють набагато краще класифікувати дані, ніж це роблять зазвичай використовувані лінійні методи. У додатку до медичної діагностики вони дають можливість значно підвищити специфічність методу, не знижуючи його чутливості.

 • Нейронні мережі є нелінійними системами, що дозволяють набагато краще класифікувати дані, ніж це роблять зазвичай використовувані лінійні методи. У додатку до медичної діагностики вони дають можливість значно підвищити специфічність методу, не знижуючи його чутливості.Кібернетика чорного ящика. Не має значення, як влаштований мислячий пристрій, головне, щоб на задані вхідні подразнення він реагував так, як людський мозок.

Евристика - правило, теоретично не обґрунтоване, але таке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень1.3. Основні області завдань ШІ

 • Розробка й створення ЕС - основний напрямок у всій області ШІ. Вимагає рішення двох завдань: а) розробка моделей подання знань, б) створення баз знань.

 • Ігри й творчість. Наприклад, шахи, карткові ігри, програми створення казок, музики й т.д.

 • Розробка природно-мовних інтерфейсів.

 • Розпізнавання образів (не тільки зорових, але й, наприклад, ситуацій).Навчання й самонавчання. Включає моделі, методи й алгоритми, орієнтовані на автоматичне нагромадження знань на основі аналізу й узагальнення даних. Можливі різні методи, зокрема, на основі прикладів.

 • Навчання й самонавчання. Включає моделі, методи й алгоритми, орієнтовані на автоматичне нагромадження знань на основі аналізу й узагальнення даних. Можливі різні методи, зокрема, на основі прикладів.

 • Інтелектуальні роботи. Спочатку були роботи, що працюють по жорсткому алгоритму. Зараз робототехніка включає багато інших наук - і розпізнавання образів, і евристики й багато чого іншого. Розробляються високоінтелектуальні роботи.

2.2. Структура експертної системиБажаною рисою ЕС є здатність системи пояснити свою лінію міркувань у вигляді, безпосередньо зрозумілому тому, хто задав питання.

 • Бажаною рисою ЕС є здатність системи пояснити свою лінію міркувань у вигляді, безпосередньо зрозумілому тому, хто задав питання.

 • ЕС працює в режимі порадника. Часто треба знати, на підставі чого ухвалене рішення. Для цього ввели підсистему пояснення.

 • Існує поняття «порожня ЕС» - ЕС, база знань якої порожня.Виділяються 3 основні галузі отримання знань:

 • придбання знань (БЗ строго визначена) - найпростіший варіант;

 • 2) набуття знань (поруч із експертом - инженер по знаннях, що допомагає експертові зрозуміти й сформулювати рішення);

 • 3) формування знань - робота тільки інженера по знаннях.обмежена певною сферою експертизи;

 • обмежена певною сферою експертизи;

 • здатна міркувати при сумнівних даних;

 • здатна пояснити ланцюжок міркувань зрозумілим способом;

 • факти і механізм виводу чітко відокремлені між собою;

 • ЕС будується так, щоб була можливість поступового нарощування системи;

 • На виході вона видає пораду (чітку, не таблицю);

 • ЕС економічно вигідна (основна вимога).Перші ЕС - медична MYCIN й DENDRAL для додатків у хімії з'явилися в середині 70-их років. Вже перші ЕС виявилися корисними. Медична система MYCIN успішно вписалася в клінічну практику, допомагаючи у виборі ліків. Ця ЕС давала більш точні приписи для лікування, ніж лікар-терапевт, що призначає ліки з широким спектром дії. Ідеологію ЕС можна виразити формулою: знання+висновок=система. ЕС припускає взаємодію блоків.2.5. Найбільш відомі ЕСLHASA, SECS, - пошук методів лабораторного синтезу відомих речовин;

 • LHASA, SECS, - пошук методів лабораторного синтезу відомих речовин;

 • PROSPECTOR - пошук корисних копалин;

 • EURISCO - застосовувалася у військових іграх, програмування ЕОМ і завданнях нейтралізації хімічного забруднення;AM - формування математичних понять;

 • AM - формування математичних понять;

 • R1 - конструювання обчислювальних систем, має близько 1200 правил;

 • MOLGEN - планування й проектування;

 • HEARSAY-II - розпізнавання усного мовлення.Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы: Учебник. –М.: Финансы и статистика, 2004. – 424с.

 • Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные информационные системы: Учебник. –М.: Финансы и статистика, 2004. – 424с.

 • Бондарев В.Н., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект. – Севастополь: СевНТУ, 2002. -615 с.

 • Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. — СПб.: Питер, 2000.

 • Галуев Г.А. Интеллектуальные среды нового поколения: состояние проблемы и перспективы решения // Искусственный интеллект. – 2004. - №3. – С. 523-533.

 • Григорьев А.В. Пути создания интеллектуальных САПР при различных уровнях квалификации экспертов // Искусственный интеллект. – 2005. -№3.-= С. 758-763.

 • Джарратано Д., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование. – М.: Вильямс, 2007. – 1152 с.

 • Джексон П. Введение в экспертные системы: Пер с англ. – М.: Вильямс, 2001. -624 с.

 • Джозеф Джарратано, Гари Райли «Экспертные системы: принципы разработки и программирование» : Пер. с англ. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. — 1152 стр. с ил. • Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем. Навчальний посібник. – К.: Слово, 2004. – 352 с.

 • Питер Джексон Введение в экспертные системы = Introduction to Expert Systems. — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 624. —

 • Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект : современный подход, 2-е и зд.: Пер с англ. – М. – Вильямс. 2006. – 1408 с.

 • Рідкокаша А.А., Голдер К.К. Основи систем штучного інтелекту. Навчальний посібник. – Черкаси: “Відлуння-плюс”, 2002. – 240 с.

 • Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень. Навчальний посібник – Запоріжжя ЗНТУ, 2008. -341 с.

 • Уотермен Д. "Руководство по экспертным системам: Пер. с англ. под ред. В.Л. Стефанюка. - М.: "Мир", 1989: - 388 стр. с ил.

Схожі:

Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconЕкспертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації
Перелом відбувся в середині XX століття. Йому сприяли 2 події: Здавна людина робила безліч спроб змоделювати свою подобу, та її зусилля...
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconЕкспертні системи в медицині
Термін «Штучний інтелект» (artificial intelligence, ai) з'явився в 50-х роках ХХ століття. Завдання, які необхідно було вирішувати,...
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconНеорганічна хімія в системі природничих наук та фармацевтичної освіти
Вивчення властивостей хімічних сполук та пошук і відкриття нових є джерелом створення лікарських засобів у медицині і фармації
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconБуферні системи. Класифікація. Механізм дії. Буферні розчини. Їх значення у біології та медицині
Буферна дія. Ацетатна, амонійна, гідрогенкарбонатна, карбонатна, фосфатна буферні системи
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconБуферні системи. Класифікація. Механізм дії. Буферні розчини. Їх значення у біології та медицині
Буферна дія. Ацетатна, амонійна, гідрогенкарбонатна, карбонатна, фосфатна буферні системи
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconБуферні системи. Класифікація. Механізм дії. Буферні розчини. Їх значення у біології та медицині
Буферна дія. Ацетатна, амонійна, гідрогенкарбонатна, карбонатна, фосфатна буферні системи
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconВимоги до системи якості використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині

Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconІсторія розвитку медицини і фармації України 20 ст
Очевидно, що найбільший прогрес у розвитку фармації на той час був досягнутий у серці українських земель Російської імперії центрі...
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconКлінічна фармація в пульмонології Зав кафедри клінічної фармації
Гострий при гострих захворюваннях бронхолегеневої системи (гострі бронхіти, пневмонії)
Експертні та інтелектуальні системи в медицині та фармації iconБіогенні d-елемиенти, біологічна роль та застосування у медицині
В групи. Їх властивості, біологічна роль та використання у медицині (Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка