Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків "Профільне навчання вимога часу"


НазваРішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків "Профільне навчання вимога часу"
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипРішення


Профільне навчання – шлях реалізації особистісно-зорієнтованої стратегії освіти

 • Досвід Славутицького ліцею: надбання, перспективи


Питання до розгляду на педагогічній раді:

 • Нормативно-правова база профільного навчання

 • Навчально-методичне забезпечення профільного навчання в ліцеї

 • Фахова культура уроку в профільному навчанні

 • Спецкурси і факультативи. Їх роль у підвищенні якості профільного навчання

 • Науково-дослідницька діяльність, творчі конкурси та інтелектуальні змагання ліцеїстів в умовах профільності навчання

 • Вивчення якості профільного навчання. Ліцей - ВНЗ – підприємство – ліцейJobportal.com.ua

 • Чинники вибору професії

 • Кроки до виваженого рішення щодо майбутньої професіїПитання анкети для батьків “Профільне навчання - вимога часу”

 • Яким, на ваш погляд, повинне бути головне завдання ліцею?

 • Визначте провідний мотив вибору вами профілю навчання.

 • Які переваги ви бачите в профільному навчанні?

 • Які недоліки ви бачите в профільному навчанні?

 • Найважливіші особистісні якості учня профільного класу

 • Які якості, на ваш погляд, повинен мати учитель профільного навчального закладу?

 • Які з форм організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, на ваш погляд, більш вагомі: словесні, наочні, практичні?

 • Яку професію, на вашу думку, планує отримати ваша дитина?Результати анкетування батьків ліцеїстів:

 • Завдання ліцею – забезпечити високий рівень знань, виховати самостійність і відповідальність, на третій позиції - підготувати до вибору професії

 • Провідний мотив вибору профілю навчання – здібності учня, на другій позиції – інтерес до профілю

 • Переваги профільного навчання - глибоке і якісне вивчення профільних предметів, на останній позиції - допомога у виборі майбутньої професії.Які недоліки ви бачите в профільному навчанні?

 • 63 % батьків не бачать недоліків у профільному навчанні,

 • але в анкетах 37 % респондентів зазначено недоліки, на які варто звернути увагу, а саме:

 • надмірне перевантаження учнів;

 • відсутність уроків з російської мови;

 • недостатня увага непрофільним предметам, скорочення кількості годин на вивчення непрофільних предметів;

 • відсутність гнучкості * (неможливість перейти в групу іншого профілю);

 • формування стереотипу у дитини щодо непотрібності поглибленого вивчення непрофільних предметівНайважливіші особистісні якості учня профільного класу :

 • Учень повинен мати якісні знання, бути широко ерудованим, володіти навичками логічного мислення, прагнути до самореалізації і самовдосконалення, бути працелюбним, вміти самостійно вчитись, готовим до конкуренції (всього 18 якостей зазначено батьками)Які якості, на ваш погляд, повинен мати учитель профільного навчального закладу?

 • Вчитель повинен бути професіоналом високої якості і непересічною особистістю:

 • 1.Професіоналізм

 • 2. Бажання і вміння поділитися власним досвідом зі своїми вихованцями

 • 3. Педагогічний досвід виховання

 • 4. Індивідуальний підхід до учня, взаєморозуміння

 • 5. Вміння пояснювати (донести до дітей тему)

 • 6. Вміння зацікавити предметом

 • 7. Творчий підхід до викладання

 • 8. Прагнення до удосконалення

 • 9. Гнучкість мислення, легке сприйняття нових технологій

 • 10. Сучасний підхід до учнів

 • 11. Навички психолога

 • 12. Вміння допомогти учням розкритися

 • 13. Побачити здібності, допомогти спрямувати дитину на вибір професії

 • 14. Бути добре обізнаним щодо вимог у ВНЗ

 • 15. Комунікабельність, людяність

 • 16. Терпіння, високі моральні якості

 • 17. Витриманість

 • 18. Вимогливість

 • 19. Авторитет у дітейЯкі з форм організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, на ваш погляд, більш вагомі: словесні, наочні, практичні?

 • словесні (розповідь, бесіда, лекція тощо) - 20 (67 %)

 • наочні (ілюстрації, демонстрації тощо) - 17 (57 %)

 • практичні (досліди, вправи тощо)- 23 (77 %)Яку професію, на вашу думку, планує отримати ваша дитина?

 • 1.Ще не визначилась (поки що остаточно не визначилась) 50 % респондентів

 • 2. Технічна спрямованість (спеціальність)

 • 3. Інженер

 • 4. Інженер-будівельник

 • 5. Фармацевт

 • 6. Лікар

 • 7. Природничого, хімічного характеру

 • 8. Хімік або правознавець

 • 9. Економіст

 • 10. Пов’язана з економічною діяльністю

 • 11. Учитель хімії

 • 12. Перекладач

 • 13. Філологія, англійська мова

 • 14. Правознавець, перекладач

 • 15. Художник-дизайнерНормативно-правова база профільного навчання

 • Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. № 10/12-2 (нова редакція затверджена наказом МОН від 11.09.2009 № 854 “Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі”)

 • Закон України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та від 13.04.2007 № 620 «Про внесення зміни до п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717».Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно- орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії

 • Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно- орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторіїПрофільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу

 • Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесуГоловною метою профільного навчання є

 • Головною метою профільного навчання є

 • забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, безперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільстваПрофільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти

 • Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвітиПрофільне навчання

 • Профільне навчання

 • ґрунтується на таких принципах:

 • *диференціації;

 • *варіативності, альтернативності, доступності;

 • *наступності та неперервності;

 • *гнучкості;

 • *діагностико-прогностичної реалізованостіНапрями профільного навчання в Славутицькому ліцеї:

 • Суспільно-гуманітарний

 • Філологічний

 • Природничо-математичнийПрофілі навчання в Славутицькому ліцеї:

 • Української філології (філологічний напрям)

 • Фізико-математичний (природничо-математичний напрям)

 • Біолого-хімічний

 • (природничо-математичний напрям)

 • Економічний (суспільно-гуманітарний напрям)Тлумачний словник з профільного навчання

 • Освітні галузі

 • Напрями освіти* (всього 6, в ліцеї 3)

 • Рівні змісту освіти

 • Профільне навчання

 • Профільна школа

 • Професійна орієнтація

 • Допрофесійна підготовка

 • Профіль навчання* (в ліцеї 4)

 • Профільні предмети*

 • Курси за вибором*

 • Типові навчальні плани«Благо за всіх обставин залежить

 • «Благо за всіх обставин залежить

 • від дотримання двох умов:

 • одна з них – правильне з’ясування

 • завдання та кінцевої мети

 • будь-якої діяльності;

 • друга – пошук різних засобів, що

 • ведуть до кінцевої мети»

 • АристотельКваліметрична модель вивчення ефективності впровадження профільного навчання за основними критеріями:

 • управлінське забезпечення;

 • забезпечення перспектив здобуття подальшої освіти;

 • психолого-педагогічне супроводження;

 • кадрове забезпечення;

 • матеріально-технічне забезпечення профільного навчання;

 • навчально-методичне забезпечення профільного навчання;

 • забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу;

 • забезпечення наступності на різних ступенях навчання;

 • забезпечення профорієнтаційної роботи;

 • науково-методичне забезпечення;

 • результативність профільного навчанняПрофільні предмети

 • реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Ці предмети вивчаються поглиблено і передбачають більш повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних технологій навчання; організації дослідницької, проектної діяльності; профільної навчальної практики учнівІнтегровані уроки в системі профільного навчання

 • Урок з фізики та хімії «Вода – найдивовижніша та найцінніша рідина»

 • Урок з математики і фізики «Застосування похідної та інтеграла для розв’язування фізичних задач»

 • Урок з фізики та інформатики «Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту»

 • Урок з фізики та англійської мови “Винаходи й винахідники”Курси за вибором

 • мають різну тематику, але спрямовані на поглиблення й розширення знань із профільних предметів відповідно до їх спеціалізації,

 • а їх основні функціїпоглиблення та розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільності прикладної й початкової професійної спеціалізації навчанняФакультативи і спецкурси на І курсі:

 • Російська мова

 • Рідний край

 • Комп'ютерні технології та майбутня професія

 • Юний педагог

 • Основи економікиФакультативи і спецкурси на ІІ курсі (два роки):

 • Російська мова

 • Рідний край

 • Світ кімнатних рослин

 • Основи медичних знаньФакультативи і спецкурси на ІІІ курсі (три роки):

 • Російська мова

 • Рідний край

 • Світ українського слова

 • Фізична географія Київської області

 • Досліджуємо історію України

 • Мікробіологія з основами вірусології

 • Розв'язування задач з хімії

 • Розв'язування задач з параметрами

 • Методи розв'язування задач кінематики, динаміки, законів збереження

 • Власна справаФакультативи і спецкурси на ІV курсі (чотири роки):

 • Російська мова

 • Німецька мова

 • Психологія особистості

 • Світ українського слова

 • Історія української філософської думки ХХ століття

 • Досліджуємо історію України

 • Економічна і соціальна географія Київської області

 • Мікробіологія з основами вірусології

 • Основи цитології

 • Розв'язування задач підвищеної складності з хімії

 • Розв'язування олімпіадних задач з математики

 • Інформатика

 • Основи економіки

 • Власна справа

 • Бізнес-центр

 • Основи наукових дослідженьІнтегровані курси в системі профільного навчання

 • Елективний курс

 • “Фізика людини”.

 • 8-9 класи.

 • Майбутні профілі навчання - біолого-хімічний,

 • фізико-математичнийКваліметричний підхід

 • це методологічна основа вираження якісних характеристик кількісною мірою, яка передбачає кількісний опис якості процесу, надаючи кількісну оцінку якостіВступ ліцеїстів до ВНЗ за профілем навчанняЗНО і профільне навчання www.testportal.gov.ua

 • Українська мова та література. 9-10 позиції по Україні. Найвищі показники в рейтингу мають 9 освітніх закладів нового типу. Славутицький ліцей – сьома позиція

 • Математика. 9-11 позиції по Україні. Найкращі результати мають випускники колегіуму міста Білої Церкви, Славутицького ліцею, спеціалізованої школи міста ФастоваЯк і попередні моніторингові дослідження в Київській області, результати ЗНО з математики підтверджують необхідність більш інтенсивного розгортання відповідної профілізації, адже кількість бажаючих складати математику на НО для вступу до ВНЗ щороку зростає.

 • Як і попередні моніторингові дослідження в Київській області, результати ЗНО з математики підтверджують необхідність більш інтенсивного розгортання відповідної профілізації, адже кількість бажаючих складати математику на НО для вступу до ВНЗ щороку зростає.ЗНО і профільне навчання

 • Історія України. 11-15 позиції по Україні вказують на перевагу низьких результатів, показник якості менший за 40 %, якість історичної освіти в області потребує додаткового вивчення. Зазначено необхідність підвищення якості соціально-гуманітарної підготовки старшокласників закладів освіти різного типуСтабільно якісним є результат виконання учасниками тестів з фізики

 • 2-6 позиції в національному рейтингу свідчать про свідомість профільного вибору: випускники обирали цей предметний тест свідомо й цілеспрямовано

 • рейтингові позиції якісних результатів високі: 27 учасників мають результати в межах 195,5-199,5 балівЗНО і профільне навчання

 • Біологія. 16-20 позиції по Україні свідчать про хаотичність профільного вибору предмета учасниками тестування, а також про недостатній рівень якості біологічної освіти в області

 • Географія. 11-18 позиції в національному рейтингу також свідчать про хаотичність вибору предмета тестування, слабку профільну зорієнтованість учасниківЗНО і профільне навчання

 • Найслабшою ланкою є результативність участі в ЗНО з хімії: найнижчі 18-20 позиції в національному рейтингу

 • У 2011 році питання викладання хімії в профільних класах вивчалося і засвідчило наявність проблем як в організації учнів за хіміко-біологічним профілем, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченні викладання хімії, так і професійній готовності вчителів до реалізації завдань програми

 • Також з’ясовано, що ЗНО з хімії часто складають випускники класів суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів, які вивчають хімію за спрощеною програмою, не відповідною програмі ЗНОЛідерами в регіональному рейтингу складання тестів ЗНО-2012 з природничих дисциплін є гімназійні заклади Білої Церкви (географія), Києво-Святошинського району (хімія),

 • Лідерами в регіональному рейтингу складання тестів ЗНО-2012 з природничих дисциплін є гімназійні заклади Білої Церкви (географія), Києво-Святошинського району (хімія),

 • Славутицький ліцей (географія, фізика, біологія, хімія),

 • ліцей міста Фастова

 • (фізика, біологія, хімія)Аналіз результатів участі в ЗНО-2012 учасників Київської області на основі національного звіту засвідчує важливість:

 • системної роботи щодо підвищення якості вивчення предметів, використання сучасних засобів навчання та вдосконалення методики навчання як суспільно-гуманітарних, так природничо-математичних дисциплін;

 • розвиток профільного вивчення предметів природничо-математичного циклу;

 • забезпечення освітніх потреб учнів в умовах профілізації старшої школи та спеціалізації закладів освіти на діагностичній і профорієнтаційній основі, а також ефективного використання годин варіативної складової робочих навчальних планів;

 • посилення в закладах освіти Київської області профорієнтаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи серед старшокласників та їх батьків;

 • продовження системної роботи з обдарованими дітьми на рівні навчального закладу, міста, області, адже саме ці діти, як свідчить досвід, показують найвищі результати ЗНО з основ наук.Українська мова та література

 • Сухоруков Максим – 197,5 балів

 • Хропата Альона – 196 балів

 • Павленко Альона – 194,5 балів

 • Хрістова Дар’я – 194,5 балів

 • Костюченко Олександра – 194 бали

 • Головцин Володимир – 193 бали

 • Артем’єва Юлія – 189,5 балів

 • Балика Андрій – 189,5 балів

 • Власкова Юлія – 186 балів

 • Чуприненко Маргарита – 186 балів

 • Головач Альона – 185 балів

 • Захаренко Олександр – 185 балів

 • Власенко Ірина – 184 бали

 • Блінковська Марина – 183 бали

 • Сорокіна Єлизавета – 181 балМатематика (випускники груп фізико-математичного профілю навчання)

 • Артем’єва Юлія – 200 балів

 • Кулиба Микола – 199 балів

 • Андрійчук Антон – 198,5

 • Шикун Костянтин – 198,5 балів

 • Павловський Матвій – 196 балівФізика (випускники груп фізико-математичного профілю навчання)

 • Шикун Костянтин – 199 балів

 • Бачинін Іван – 197 балів

 • Павловський Матвій – 196,5 балів

 • Токарєв Микита 195,5 балів

 • Мазанка Роман – 191 бал

 • Андрійчук Антон – 189,5 балів

 • Артем’єва Юлія – 189,5 балів

 • Лімаз Сергій - 188,5 балівБіологія (випускники груп біолого-хімічного профілю навчання)

 • Бедулєва Анна – 193 бали

 • Рубан Яна – 185,5 балів

 • Кирієнко Яна – 185 балів

 • Глоба Христина – 184, 5 балів

 • Парнюк Єлизавета – 180 балівХімія (випускники груп біолого-хімічного профілю навчання)

 • Бедулєва Анна – 195 балів

 • Яценко Сергій – 191,5 балів

 • Кононова Надія – 182,5 балів

 • Глоба Христина – 180,5 балів

 • Рубан Яна – 179,5 балівПрофільне навчання і науково-дослідницька діяльність ліцеїстівПроект рішення педради «Профільне навчання – шлях реалізації особистісно-зорієнтованої стратегії освіти. Досвід ліцею: надбання, перспективи»

 • Поповнити бібліотечний фонд ліцею навчально-методичною літературою для підвищення ефективності профільного навчання в закладі (адміністрація ліцею, постійно).

 • Формувати сучасно-розвинену особистість на уроці шляхом оптимального використання новітніх педагогічних технологій навчання, які базуються на активній взаємодії учасників навчально-виховного процесу (постійно, педагоги).

 • Продовжити практику періодичного тематичного контролю за якістю навчально-виховного процесу з предметів профільного рівня (відповідно до плану навчально-виховної роботи закладу, адміністрація).

 • Започаткувати перевірку якості роботи вчителів, які ведуть курси за вибором; здійснювати аналіз заняття з позицій діяльнісного підходу (відповідно до плану навчально-виховної роботи закладу, адміністрація).

 • У робочому навчальному плані ліцею на наступний навчальний рік передбачити у 8-9 класах факультативи і спецкурси, які б відповідали майбутньому профілю навчання, запитам учнів, матеріально-технічним можливостям ліцею (адміністрація, травень 2013 року).

 • Вибір профілю навчання учнів в 10-11 класах (ІІІ – ІV курси) здійснювати шляхом тестування учнів допрофільних класів (8-9 класи – І-ІІ курси) з профільних предметів (адміністрація, травень 2013 року).

 • Провести анкетування «Профільне навчання – вимога часу» серед учнів та вчителів з метою коригування навчально-виховного процесу за обраними профілями. Систематизувати результати анкетування та оприлюднити результати на сайті ліцею (практичний психолог, січень 2013).

 • Формування груп на ІІІ курсі здійснювати з урахуванням результатів тестування, освітніх потреб учнів, висновків психолога, побажань батьків, пропозицій учителів-предметників (адміністрація, травень 2013 року).

 • Забезпечити психологічний супровід допрофільного і профільного навчання в закладі (практичний психолог, постійно).Схожі:

Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconПравильний вибір професії Інформаційні технології – це сукупність методів та пристроїв, які використовуються людьми для обробки інформації
Перед вами скоро постане вибір майбутньої професії. Можливо варто вже сьогодні набувати деякі професійні навички?
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconТрадиційне та інноваційне у формуванні компетентностей учнів Питання, що виносяться на педчитання
Проектні технології вимога часу мк викладчів суспільно-гуманітарних дисциплін
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconПрограма для певної професії повинна грунтуватися на результатах аналізу професії
Перелік загальних сфер відповідальності, визначених для працівників певної професії або на певній посаді
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconФункції батьків Функції батьків
Нформування батьків про процес та результати навчання, виховання І розвитку учнів
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconПрофесійна орієнтація та професійне самовизначення молоді Вибір професії – це друге народження людини
Визначення рівня кваліфікації майбутньої праці, обсягу і тривалості необхідної підготовки до цього
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconМетодичні рекомендації за темою засідання мо. Профільне навчання проблеми
Профорієнтація як обов’язковий компонент управлінського забезпечення професійно значущого до- і профільного навчання
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconСьогодні багато батьків не можуть зрозуміти, що майже 20- літня перерва з часу їх власного навчання і закінчення школи помітно поміняла цілі і вміст освіти, оскільки з'явилися нові суспільні потреби

Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconПрофіль навчання Профіль навчання
Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько пошукової діяльності,...
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconКрок 1– Доступ до анкети Крок 1– Доступ до анкети
Будь-ласка, виберіть Kyiv, Ukraine якщо Ви бажаєте звернутися по візу у Києві, Україні
Рішення щодо майбутньої професії Питання анкети для батьків \"Профільне навчання вимога часу\" iconСтруктура та зміст ліцейської освіти в умовах комплексу Що таке профільне навчання?
Це вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка