Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу "кпі" (від 04. 11. 2011.)


НазваПоложення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу "кпі" (від 04. 11. 2011.)
Дата конвертації26.03.2013
Розмір445 b.
ТипПоложення


Особливості прийому на навчання у 2012-2013 н.р. за програмами підготовки спеціаліста та магістра на ФЛ

 • Доповідає: заступник декана з навчально-методичної роботи Ібрагімова С.В.

 • 25.04.12.


Нормативні документи

 • Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в НТУУ “КПІ” http://kpi.ua/rule-magister (від 04.11.2011.)

 • Положення щодо вступу на навчвння за спеціальностями 8.02030304 та 7.02030304 “Переклад” ОКР “Магістр” та ОКР “Спеціаліст” http://fl.kpi.ua/node/202

 • Програма комплексного випробування з фаху для прийому на навчання для ОКР “Магістр” та ОКР “Спеціаліст”

 • Програма випробування з основної іноземної мови для прийому на навчання за програмою підготовки магістрів (від 21.12.11)Загальні положення

 • 1. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідного напряму.

 • Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста тієї ж самої спеціальності здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 • 2. Прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра здійснюється за конкурсом.

 • Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів наказом ректора створюються атестаційні комісії факультетів/інститутів, підкомісії за відповідними спеціальностями, які є робочим органом приймальної комісії університету.

 • Головою атестаційної комісії є декан факультету (директор інституту), головами підкомісій за спеціальностями призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами – провідні професори (доценти), викладачі кафедри, (викладачі інших кафедр) та куратори навчальних груп.Прийом документів

 •   1 етап:  21.05.12.-  до 13 годин 29.05.12;

 •          2 етап:  18.07.12- 10.08.12;

 • Документи:

 • 1.       заява на ім’я ректора НТУУ “КПІ”, у якій вказати:

 • - спеціальність:

 •         - для ОКР «Магістр»:     8.02030304 «Переклад»;

 •         - для ОКР «Спеціаліст»:  7.02030304 «Переклад»;

 • - форма навчання : денна

 • - джерела фінансування: держбюджет/за кошти фізичної або юридичної особи;

 • (зразок заяви можна скачати http://kpi.ua/portal/)

 • 2.  диплом бакалавра (спеціаліста) із додатком - оригінал та його копію;

 • 3. паспорт та військовий білет (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та їх копії вступник пред’являє особисто при поданні документів.Творчі досягнення випускників

 • ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКІВ

 • До заяви подаються:

 • -оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо), а також інші документи, встановлені приймальною комісією університету та атестаційною підкомісією випускової кафедри.

 • Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3.Значення рангів творчих досягнень:Конкурсні заходи за письмовою формою

 • 1 етап: 

 •    з 14 годин 29.05.12 - 01.06.12;          

 • 2 етап: 

 • 13.08.12 - 16.08.12 ;

 •   

 • Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.Вступні випробуванняСтруктура комплексного випробування з фаху(практика перекладу + друга іноземна мова).

 • Сумарна максимальна кількість балів, отриманих за виконання всіх завдань випробування складає 100 балів, що за національною шкалою та шкалою ECTS оцінювання дорівнює:Шкала оцінюванняСтруктура випробування з основної іноземної мови для ОКР магістраКритерії оцінювання письмового завдання з основної іноземної мови для ОКР магістра

 • Структура:

 • Вступ

 • Основна частина

 • Висновок

 • Граматична правильність:

 • (Використання лексики відповідно до комунікативного наміру та визначеного рівня володіння іноземною мовою)

 • Різноманітність синтаксичних структур, відсутність однотипності та повторів

 • Правильне та доречне вживання широкого діапазону відповідних лексичних одиниць

 • Відповідність комунікативному наміру завдання:

 • Дотримання обсягу письмового завдання

 • Адекватне та повне відтворення всього обсягу інформації в завданні

 • Розуміння та виклад основних тенденцій, які простежуються у завданніПорядок подання та розгляду апеляцій

 • Заяви приймаються лише в день оголошення результатів вступних випробувань на ім'я голови атестаційної комісії з 14.00 до 16.00. Розгляд заяв проводиться в той же день з 18.00. На розгляд запрошуються : вступник, голова підкомісії та члени комісії, що перевіряли роботу. Сторонні особи(в т.ч. батьки) до розгляду апеляції не допускаються.

 • Під час розгляду вступник знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень.

 • Прийнята заява анулює результати випробування, за результатами розгляду робота оцінюється заново членами апеляційної комісії у висновках( рецензії)

 • Якщо вступник не погоджується вдруге, його заява та рецензія передаються голові атестаційної комісії.

 • Якщо після повторних пояснень вступник не погоджується, результати розгляду заяви та рецензія, затверджена головою комісії, передаються до Приймальної комісії НТУУ “КПІ”, оцінка якої є остаточною.Розрахунок значення інтегрального рейтингу вступників

 • RI=RA + 2Ф+I

 • Де RA=середньозважена оцінка всіх кредитних модулів за 4 роки навчання + результати ДА за ОКР “Бакалавр” + складова творчих досягнень

 • Ф= чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування, визначається за наступною шкалою:

 • А - 5 балів

 • В - 4.5 балів

 • С - 4 бали

 • D – 3.5 балів

 • E – 3 бали

 • F – 0 балів(вступник виключається з конкурсу)

 • I= чисельний еквівалент оцінки з іноземної мовиОприлюднення результатів та зарахування на навчання

 • Атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників:

 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у вересні, до 17.08 поточного року.

 • Зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться:

 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у вересні, до 31.08 поточного року.Прикінцеві положення

 • Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.

 • Особи, які без поважних причин не з'явились на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів , до участі в наступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

 • Особи, які в п'ятиденний термін від дня оголошення результатів конкурсного відбору не подали оригінали диплому бакалавра та інші документи( у разі подання їх копій), не зараховуються на навчання на місця держбюджету.

 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету.Рекомендації на 2012-2013 н.р. для ОКР “Магістр”(денна форма)Рекомендації на 2012-2013 н.р. на місця держзамовлення для ОКР “Спеціаліст”(денна форма)Загальні пропозиції з прийому на 5 курс 2012-2013 н.р.Вартість навчання студентів понад державне замовлення на 2011-2012 н.р.

 • Вартість за один рік навчання для студентів денної форми для здобуття освітнього рівня бакалавр(контракт на 1-4 курс) - 14730 грн.

 • Вартість за один рік навчання для студентів денної форми для здобуття освітніх рівнів спеціаліста та магістра (контракт на 5,6 курс) - 16365 грн.

 • Вартість контракту за один рік навчання для студентів заочної форми для всіх рівнів - 8730 грн.Відповідальний секретар відбіркової комісії ФЛ

 • Козаченко Тетяна Петрівна,

 • ст. викладач кафедри АМТС №1 ФЛ

 • Тел.: 063 402 49 82Дякуємо за увагу!Схожі:

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconНмк “іпо” структурний підрозділ нтуу «кпі» нмк “іпо” структурний підрозділ нтуу «кпі»
Приймаються особи, що мають базову або повну вищу освіту за результатами співбесіди
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconВолинець В. М. Національний технічний університет України «кпі»
Стан та перспективи бібліометричних досліджень в науково технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка нтуу «кпі» Волинець В. М
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) icon2011 міжнародний рік хімії юнеско мірошниченко М. О. Нтб нтуу “кпі” 2011 р
Починаючи з 1959 року Організація Об’єднаних Націй проголошує міжнародні роки задля того, щоб привернути увагу до основних проблем...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційнокомунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 07. 2011 р. №907
Реалізація "Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки" (затвердженої рішенням третьої...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconПоложення про дн, затверджене наказом мон від 21. 01. 2004 Положення про сервер дн тдту від 31. 12. 2005 Положеня про дн в тдту від 22. 11. 2006 Правила користування сервером дн тдту від 25. 03. 2008
Дистанційний навчальний курс це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх засобів, створених у віртуальному навчальному...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconЗвіт про хід І результати дослідно-експериментальної роботи за темою: "Рівневе навчання та рівнево-ступеневе оцінювання" за ІІ етап Доповідач : директор Політехнічного ліцею нтуу "кпі" Киричков Ю. В
...
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconВитяг з Правил прийому до Хмельницького базового медичного коледжу Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до хбмк перелік документів, які подаються для вступу
Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень атестат / свідоцтво, додаток до нього
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconВпровадження ojs в Україні. Типові помилки видавців Андрій Кузнецов, Провідний інженер нтб нтуу “кпі”
Впровадження ojs в Україні. Типові помилки видавців Андрій Кузнецов, Провідний інженер нтб нтуу "кпі"
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconДіденко Д. Г., аспірант кафедри асоіу, фіот, нтуу “кпі”
Реплікація в розподіленій дискретно-подійній системі імітаційного моделювання Opengpss
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра в нтуу \"кпі\" (від 04. 11. 2011.) iconМіжнародне науково-технічне співробітництво V всеукраїнська науково-практична конференція
Відкрив пленарне засідання В. Г. Герасимчук, д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки нтуу "кпі"

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка