Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while


НазваОператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Оператор циклу з передумовою while

 • Оператор циклу з передумовою while

 • Оператор while використовується для організації циклічного виконання дій, поки виконується певна умова. while (<логічний вираз>) { <тіло циклу>  }

 • Приклад 1: Обчислити суму чисел от 1 до 100.

 • #include

 • int s,i;

 • void main(void)

 • {

 • s = 0; i = 100;

 • while(i > 0)

 • {

 • s = s + i;

 • i--;

 • }

 • printf("%d\n",s);

 • }


 • Тіло циклу – довільний оператор (зокрема блок).

 • Оператором while виконуються наступні дії:

 • 1) обчислюється значення виразу;

 • 2) якщо значення виразу дорівнює нулю (умова хибна), то

 • виконання циклу завершується і керування передається

 • оператору, наступному за while;

 • 3) якщо значення виразу ненульове (умова істинна), то

 • виконується оператор тіла циклу;

 • 4) відбувається повернення до п.1 для наступної перевірки

 • умови виконання циклу.Приклад 2: Обчислити y=sin(x)+k, де х змінюється від xmin до хmax з

 • Приклад 2: Обчислити y=sin(x)+k, де х змінюється від xmin до хmax з

 • кроком х.

 • #include

 • #include

 • void main( )

 • {

 • double x, y, xmin, dx, xmax, k=0.25;

 • puts(“Введіть xmin, dx, xmax”);

 • scanf(:%lf%lf%lf”,&xmin,&dx,&xmax);

 • x=xmin;

 • while(x<=xmax)

 • {

 • y=sin(x)+k;

 • printf(“При x=%lf y=%lf\n”,x,y);

 • x+=dx;

 • }

 • puts(“Вітаю з успіхом!”);

 • }Оператор циклу з постумовою do … while

 • Оператор циклу з постумовою do … while

 • Оператор do…while використовується для організації циклічного виконання оператора або серії операторів, які називаються тілом циклу, до тих пір, поки умова не стане хибною.

 • Синтаксис : do { <оператор>; }

 • while (<логічний_вираз>);

 • Цикл обов’язково виконується( хоч один раз).

 • Використання оператора do … while зручне у випадках, коли значення виразу-умови залежить від результатів виконання тіла циклу.Приклад 1: Обчислити суму чисел от 1 до 100.

 • Приклад 1: Обчислити суму чисел от 1 до 100.

 • #include

 • int s,i;

 • void main(void)

 • {

 • s = 0; i = 100;

 • do {

 • s = s + i;

 • i--;

 • } while(i > 0);

 • printf("%d\n",s);

 • }

 • Цикл do ... while припиняє виконання, коли умовний вираз обертається в нуль (стає невірним).Приклад 2.

 • Приклад 2.

 • #include

 • void main()

 • {

 •       int n,i;

 •       float fact;

 •       printf("Програма обчислення n!.\n");

 •       printf("Введiть число n :\n");

 •       scanf("%d",&n);

 •       i = 1;

 •       fact = 1;

 •       do {

 •             fact *= i;

 •             i++;

 •       } while (i <= n);

 •       printf("n!==%g",fact);

 • }Оператор циклу for

 • Оператор циклу for

 • Оператор for забезпечує циклічне повторення деякого оператора певне число разів. Оператор, який повторюється називається тілом циклу. Повторення циклу звичайно здійснюється з використанням деякої змінної (лічильника), яка змінюється при кожному виконанні тіла циклу. Повторення завершується, коли лічильник досягає заданого значення. Синтаксис оператора:

 • for([ініціалізація];[перевірка_умови];[нове_значення])

 • { оператор ;

 • }Формально роботу циклу можна описати такими кроками

 • Формально роботу циклу можна описати такими кроками

 • 1)якщо перший вираз (ініціалізація) присутній, то він обчислюється;

 • 2) обчислюється вираз умови (якщо він присутній). Якщо умова дорівнює 0, тобто вона невірна, цикл припиняється, у протилежному випадку він буде продовжений;

 • 3) виконується тіло циклу;

 • 4) якщо присутній вираз зміни лічильника, то він обчислюється;

 • 5) надалі перехід до пункту під номером 2.

 • Поява у будь-якому місці циклу оператора continue призведе до негайного переходу до пункту 4.

 • Приклад : обчислити суму чисел от 1 до 100 for (s=0,i=1;i<=100;i++) s = s + i;/* друк парних чисел у проміжку від 500 до 0 */

 • /* друк парних чисел у проміжку від 500 до 0 */

 • #include

 • void main(void) {       long i;      for(i=500;i>=0;i-=2)       printf("\n%ld",i);       printf("\n"); }

 • Для того, щоб продемонструвати гнучкість даного різновиду циклу, представимо весь перелік обчислень лише в одному операторі for, за яким слідує порожній оператор:

 • #include int main(void) {       long i;       for(i=500;i>=0;printf("\n%ld",i),i-=2) ; } • #include

 • #include

 • void main ( )

 • {

 • float x, xmin, dx, xmax,y;

 • puts (“Введіть xmin, dx, xmax”);

 • scanf (“%f%f%f”, &xmin, &dx, &xmax);

 • for (x=xmin ; x<=xmax ; x+=dx)

 • {

 • y=exp(-x);

 • printf (“При x=%f y=%f\n”, x, y);

 • }

 • }Вкладення циклів

 • Вкладення циклів

 • Якщо у тілі циклу організовано внутрішні циклічні дії, то такі цикли називають вкладеними.

 • Приклад – виведення на екран піраміди літер.

 • #include

 • #define rmax 8 /*висота піраміди*/

 • int main()

 • {

 • int r, left, right, pos; /*номери рядка,початку і кінця рядка*/

 • for (r=1, left=right=rmax; r<=rmax; left--, right++, r++)

 • { for (pos=1; pos

 • putchar(‘ ‘); /*виведення символу пробілу*/

 • for ( ; pos<=right; pos++)

 • putchar(‘A’+r-1); /*виведення літер рядка r з кодом на r-1 більшим за ‘A’*/

 • putchar (‘\n’);

 • }

 • return 0;

 • } • Результат виконання програми

 • А

 • ВВВ

 • ССССС

 • DDDDDDD

 • EEEEEEEEE

 • FFFFFFFFFFF

 • GGGGGGGGGGGGG

 • HHHHHHHHHHHHHHHОператор продовження continue

 • Оператор продовження continue

 • Оператор continue передає управління на наступну ітерацію в операторах циклу do, for, while. Він може розміщуватися тільки в тілі цих операторів. В операторах do і while наступна ітерація починається з обчислення виразу умови. Для оператора for наступна ітерація починається з обчислення виразу зміни значення лічильника.

 •       Приклад :

 • while (i-- > 0) {       x=f(i);       if (x == 1) continue;            else y=x*x; }Оператор return

 • Завершуе роботу функції, в якій він виконується. Керування програмою повертається до оператора, з якого була викликана ця функція.

 • return - без повернення значення для функцій, що мають

 • тип void ;

 • return вираз - повертає значення вказаного виразу (після

 • перетворення до типу функції) в точку виклику

 • фунуції.

 • Виконання оператора return всередені main() завершує роботу програми.Використання псевдовипадкових чисел

 • Генерування послідовностей рівномірно розподілених

 • випадкових чисел.

 • Потрібно підключити бібліотеку #include

 • Функція int rand (void) повертає псевдовипадкове число

 • з проміжку 0 ..INT_MAX ( 0,,32767)

 • Функція void srand ( unsigned seed) змінює стартове

 • значення функції rand , щоб у разі повторного запуску

 • програми генерувалась інша послідовність чисел.

 • Параметр функції – число, що слугуватиме затравкою для

 • наступного виклику rand . • У бібліотеці Borland C є додаткові функції:

 • int random ( int hval ) - повертає псевдовипадкове число з

 • діапазону 0 .. hval-1 ;

 • void randomize ( void ) - для затравки генератора поточним

 • значенням системного таймера.

 • Приклад – формування цілого випадкового числа з

 • проміжку RMIN .. RMAX

 • …………

 • int numb;

 • randomize ();

 • numb = RMIN + random (RMAX – RMIN +1) ;

 • …………Схожі:

Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconОператор розгалуження Умовний оператор If…Then…Else
«Людині призначається пенсія, якщо ця людина чоловік і йому більше 60 років, чи якщо ця людина жінка і їй більше 55 років, чи якщо...
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconМоделі життєвого циклу Програмного продукту
Моделью життєвого циклу інформаційної системи називається деяка структура, визначаюча послідовність виконання процесів, дій та задач,...
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconПісні літнього циклу Русальські, купальські, жниварські
Мета уроку: познайомити учнів з обрядовими піснями літнього календарного циклу, особливостями їх виконання
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconКалендарно-обрядові пісні літнього циклу Завдання уроку
Завдання уроку: поглибити знання про календарно-обрядові пісні літнього циклу; познайомитись із різновидами пісень цього циклу
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconТема заняття: Вказівка повторення з передумовою

Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while icon3813 Найрозумніший оператор пк

Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconМетодичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу Голова м/о – Орос Т. А. Секції
Формування духовного світу дитини та розвиток її творчих здібностей на уроках художньо-естетичного циклу шляхом застосування активних...
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconПрезентація не тему «Ресурси» Кухарчук Катерини
Наявність мінеральних ресурсів є гарною передумовою розвитку господарства будь-якої країни
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconСеред весняного циклу свят можна виділити найбільші: Серед весняного циклу свят можна виділити найбільші
Прихід весни пов'язували зі святом Явдохи, котре припадає на 14 березня. Цей день колись був першим днем нового року. До цього свята...
Оператор циклу з передумовою while Оператор циклу з передумовою while iconПроблема: Проблема розвитку мовленнєвої активності дітей із мовною патологією – одна з найактуальніших у психології та логопедії, оскільки активність є неодмінною передумовою формування розумових якостей особистості, її самостійності та компетентності
Проблема: Проблема розвитку мовленнєвої активності дітей із мовною патологією одна з найактуальніших у психології та логопедії, оскільки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка