Інформованої згоди


НазваІнформованої згоди
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентацииПринцип інформованої згоди затвердився в сучасній охороні здоров’я разом з визнанням пріоритетного значення прав людини в усіх сферах життя. Цей принцип означає, що лікар, медсестра, фельдшер або який-небудь інший медичний працівник повинен максимально повно інформувати пацієнта, дати йому оптимальні поради, враховуючи їх можливості спілкування і соціальний статус. Потім пацієнт вільно вибирає напрямок своїх подальших дій, той, який, на його думку, є найбільш сприятливим і найкращим.

 • Принцип інформованої згоди затвердився в сучасній охороні здоров’я разом з визнанням пріоритетного значення прав людини в усіх сферах життя. Цей принцип означає, що лікар, медсестра, фельдшер або який-небудь інший медичний працівник повинен максимально повно інформувати пацієнта, дати йому оптимальні поради, враховуючи їх можливості спілкування і соціальний статус. Потім пацієнт вільно вибирає напрямок своїх подальших дій, той, який, на його думку, є найбільш сприятливим і найкращим.Дуже важливим принципом, на якому базуються стосунки між медичним працівником і пацієнтом є принцип незаподіяння шкоди. Це обов’язковий принцип, який допускає певну долю ризику. Застосування сили для утримання пацієнта, який став агресивним і небезпечним для інших, можна розглядати і як навмисне заподіяння йому шкоди, але воно морально виправдане. Ризикувати пацієнтом можна лише в тих випадках, коли це пояснюється досягненням якоїсь ясної мети, яка стосується його здоров’я і коли нема іншого вибору.

 • Дуже важливим принципом, на якому базуються стосунки між медичним працівником і пацієнтом є принцип незаподіяння шкоди. Це обов’язковий принцип, який допускає певну долю ризику. Застосування сили для утримання пацієнта, який став агресивним і небезпечним для інших, можна розглядати і як навмисне заподіяння йому шкоди, але воно морально виправдане. Ризикувати пацієнтом можна лише в тих випадках, коли це пояснюється досягненням якоїсь ясної мети, яка стосується його здоров’я і коли нема іншого вибору.Батьківська турбота медичного працівника про свого пацієнта дала підстави назвати таку модель стосунків між ними паренталізмом або патерналізмом.

 • Батьківська турбота медичного працівника про свого пацієнта дала підстави назвати таку модель стосунків між ними паренталізмом або патерналізмом.Патерналізм може проявлятися сильніше або слабше, залежно від здатності пацієнта приймати самостійні рішення.

 • Патерналізм може проявлятися сильніше або слабше, залежно від здатності пацієнта приймати самостійні рішення.

 • Сильний патерналізм відкидає навіть ті рішення, які пацієнт прийняв добровільно, на основі достатньо повної інформації про свій стан.

 • Патерналізм є слабким, коли здатність пацієнта приймати самостійні рішення знаходиться під впливом емоцій, або коли пацієнт недостатньо проінформований і його рішення не можуть бути відповідними до ситуації, що склалася.

 • Сильний паренталізм, надмірна турбота про пацієнта, нав’язування йому своєї думки не завжди морально виправдані, на відміну від паренталізму в слабкій формі.Якщо турботу про здоров’я пацієнта і відповідальність за нього бере на себе не один спеціаліст, а декілька, то ми можемо говорити про колегіальну модель стосунків.

 • Якщо турботу про здоров’я пацієнта і відповідальність за нього бере на себе не один спеціаліст, а декілька, то ми можемо говорити про колегіальну модель стосунків.В умовах спеціалізації, профілізації бригадних методів лікування, коли з пацієнтом працює кілька лікарів, медсестер, які мають різний рівень професійної і моральної підготовки, відбувається деформація стосунків в системі медичний працівник – пацієнт.

 • В умовах спеціалізації, профілізації бригадних методів лікування, коли з пацієнтом працює кілька лікарів, медсестер, які мають різний рівень професійної і моральної підготовки, відбувається деформація стосунків в системі медичний працівник – пацієнт.

 • Необхідність контактів хворого з великою кількістю медичних працівників робить проблематичним збереження лікарської таємниці.Сутність контрактної моделі стосунків пацієнта і медпрацівника зрозуміла з назви. Вони укладають між собою контракт, договір, угоду, в якій визначаються рамки їхніх стосунків. Моральний бік в контракті не відображається, але не важко здогадатися, що великим успіхом у пацієнтів користується спеціаліст, який поєднує високий професіоналізм з старанним дотриманням норм і правил медичної етики.

 • Сутність контрактної моделі стосунків пацієнта і медпрацівника зрозуміла з назви. Вони укладають між собою контракт, договір, угоду, в якій визначаються рамки їхніх стосунків. Моральний бік в контракті не відображається, але не важко здогадатися, що великим успіхом у пацієнтів користується спеціаліст, який поєднує високий професіоналізм з старанним дотриманням норм і правил медичної етики.Існує модель стосунків, яку точно і образно називають «моделлю автомеханіка» , за якою пацієнт зустрічається з медичним працівником тільки для «усунення поломки» в своєму організмі.

 • Існує модель стосунків, яку точно і образно називають «моделлю автомеханіка» , за якою пацієнт зустрічається з медичним працівником тільки для «усунення поломки» в своєму організмі.Але і для автомеханіків існують якісь моральні норми і гарантійні зобов’язання. При «моделі автомеханіка» в медицині медичний працівник не виявляє турботи (патерналізму) про свого пацієнта після завершення «ремонту». І, разом з тим, якщо цей ремонт буде погано зроблений, навряд чи хтось звернеться до нього повторно, або порекомендує це зробити своїм друзям, родичам, знайомим.

 • Але і для автомеханіків існують якісь моральні норми і гарантійні зобов’язання. При «моделі автомеханіка» в медицині медичний працівник не виявляє турботи (патерналізму) про свого пацієнта після завершення «ремонту». І, разом з тим, якщо цей ремонт буде погано зроблений, навряд чи хтось звернеться до нього повторно, або порекомендує це зробити своїм друзям, родичам, знайомим.Одним із найважливіших принципів стосунків між медичним працівником і пацієнтом є принцип дистрибутивної справедливості. Це означає обов’язковість надання і однакову доступність медичної допомоги.

 • Одним із найважливіших принципів стосунків між медичним працівником і пацієнтом є принцип дистрибутивної справедливості. Це означає обов’язковість надання і однакову доступність медичної допомоги.Дистрибутивна несправедливість дуже часто виникає під час розподілу дорогих ліків, використання складних медичних технологій. В умовах дефіциту вона стає звичним явищем і завдає величезної моральної і психічної шкоди тим, хто був обділеним з тих чи інших причин новими ліками, не зміг оплатити обстеження на новому діагностичному приладі чи складну операцію.

 • Дистрибутивна несправедливість дуже часто виникає під час розподілу дорогих ліків, використання складних медичних технологій. В умовах дефіциту вона стає звичним явищем і завдає величезної моральної і психічної шкоди тим, хто був обділеним з тих чи інших причин новими ліками, не зміг оплатити обстеження на новому діагностичному приладі чи складну операцію.Комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів – знакових систем.

 • Комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів – знакових систем.

 • За критерієм знакових систем можна виділити вербальне і невербальне спілкування.Одним з важливих параметрів, що характеризують невербальну комунікацію є міжособистісний простір – дистанція, яка неусвідомлено встановлюється в процесі безпосереднього спілкування між людьми.

 • Одним з важливих параметрів, що характеризують невербальну комунікацію є міжособистісний простір – дистанція, яка неусвідомлено встановлюється в процесі безпосереднього спілкування між людьми.Дистанція, або зона комфорту, залежить від національних еталонів поведінки, соціального статусу, віку, психологічних особливостей.

 • Дистанція, або зона комфорту, залежить від національних еталонів поведінки, соціального статусу, віку, психологічних особливостей.

 • Надто велика і надто мала дистанція негативно відбивається на ефекті спілкування.Зона комфорту впливає на візуальний контакт.

 • Зона комфорту впливає на візуальний контакт.

 • Візуальний контакт є надзвичайно важливим у невербальному спілкуванні.

 • Фіксація погляду на іншому означає не тільки зацікавленість, але й зосередженість.

 • Але пильний тривалий погляд на людину може викликати відчуття збентеженості і сприймається, як ознака агресії.Монологічні

 • Монологічні

 • До монологічних публічних виступів відносять: доповідь, звіт на зборах, політичну промову, політичний огляд, промову мітингову, агітаційну промову, лекцію.

 • 1. Доповідь — це публічний виступ політичного або громадського діяча, в якому ставлять назрілі завдання у тій чи іншій галузі життя та вмішують рекомендації й поради до їх рішення. Особливості цього жанру ще й у тому, що доповідь може стати предметом обговорення, підлягати критиці, доповнюватися новими міркуваннями та пропозиціями.

 • 2. Звітна доповідь на зборах — це стисла розповідь про пророблену роботу, аналіз та оцінка її результатів. Під час читання доповіді не прийнято імпровізувати, висвітлювати які-небудь події та факти експромтом, що допустимо та доречно в інших жанрах. Бажаною є продуманість та сувора аргументованість усіх розділів та положень, ясність висновків, оцінок та обґрунтованість рекомендацій. Звітна доповідь більше, ніж будь-який інший жанр риторики, наближається до книжно-канцелярського мовлення.

 • 3. Політична промова — як правило, вона проголошується керівним політичним або державним діячем (президентом, керівником партії, руху). Присвячена актуальним питанням часу та висвітленню їх з позицій певних політичних рухів або загальнонаціональних інтересів.

 • 4. Лекція — аргументоване та систематизоване викладення матеріалу з певною пізнавальною (освітньою) та політичною метою. У публічних лекціях на суспільно-політичні теми особливо важливою є така риса, як розмовність. На публічній лекції аудиторія може бути змішаною як за рівнем освіти, віком, професією, так і за мотивами. Лектор-оратор зустрічається з новими слухачами, яким він також невідомий. Це потребує від нього додаткових зусиль з адаптації, вміння швидко оцінювати присутніх та, за необхідністю, перебудовуватися на ходу.До діалогічних публічних виступів відносять бесіду та диспут. У загальному вигляді діалог як форма

 • До діалогічних публічних виступів відносять бесіду та диспут. У загальному вигляді діалог як форма

 • мовленнєвої комунікації являє собою спілкування двох суб'єктів за посередництвом мови. Однак з точки зору

 • змістовного боку діалоги можуть суттєво відрізнятися залежно від мети та завдань, яких намагаються досягти

 • учасники, мовленнєвої організації (структури та характеру чергування реплік), мовного "наповнення" (вибір

 • лексики, стилю мовлення та ін.) та інших факторів. Таким чином, діалог — це процес взаємного спілкування,

 • коли репліка замінюється у відповідь фразою і відбувається постійна зміна ролей. Якщо хто-небудь з партнерів

 • відмовляється від своїх реплік, то діалог перетворюється на монолог. Якщо обидва відмовляються, то,

 • природно, спілкування припиняється.

 • 1.Бесіда— це питально-відповідна форма роз'яснення найважливіших подій, тих або інших аспектів діяльності центральних та місцевих органів влади. Це основна форма роботи агітатора, але може бути застосована і лектором.

 • 2. Диспут — різновид публічного обговорення у формі боротьби думок між його учасниками. Ритор, що веде диспут,— не підказувач і не головний мовець. Його завдання стимулювати активність присутніх і спрямовувати обговорення у потрібному напрямі. Найважливіша умова диспуту — різні точки зору з обговорюваного питання та відсутність заздалегідь підготовлених відповідей.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Схожі:

Інформованої згоди iconПрезентація на тему “Техніка ведення переговорів” Підготувала
За змістом комерційні переговори це процес поетапного досягнення згоди між партнерами при наявності суперечливих інтересів
Інформованої згоди iconНіколаєв Ігор Станіславович Ніколаєв Ігор Станіславович
Заборона боржнику відчужувати або обтяжувати своє майно, отримувати займи, укладати договори, які збільшать його борги без згоди...
Інформованої згоди iconІнформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Закон України "Про захист персональних даних"
Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України
Інформованої згоди iconОднією з найвизначніших культурних подій давньої Греції були Олімпійські ігри, форум згоди між усіма грецькими державами, арени чесного змагання найкращих з-поміж спортсменів і митців, вчених і державних діячів, поетів і філософів.
Біля підніжжя гори Кронос, у долині древньої річки Алфею видніють залишки стін священного олімпійського осередку. Олімпія це тепер...
Інформованої згоди iconРішення про відібрання дитини від особи, з якою вона проживає, і передання дитини для опікування органу опіки та піклування. Мовою документів
Статтею 161 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо батько та мати, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким...
Інформованої згоди iconНас завжди двоє або більше, Одному місця тут нема, Бо ми одна сім’я. Ми рідні, не самотні, Між нами кома чи нема. Сполучники ми поважаєм, І з ними мирно ми живем.
Бо ми одна сім’я. Ми рідні, не самотні, Між нами кома чи нема. Сполучники ми поважаєм, І з ними мирно ми живем. Та й з узагальнюючими...
Інформованої згоди iconЗакон розподілу. Критерій згоди Пірсона. Перевірка гіпотези про порівняння середнього значення (матем сподівання) ознаки генеральної сукупності зі стандартом. Перевірка гіпотези про порівняння дисперсії нормальної генеральної сукупності зі стандартом
Перевірка гіпотези про порівняння середнього значення (матем сподівання) ознаки генеральної сукупності зі стандартом

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка