Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства


НазваОсобливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства
Дата конвертації12.02.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации

Особливості сучасності

 • прискорення темпів розвитку суспільства;

 • перехід до інформаційного суспільства;

 • розширення масштабів міжкультурної взаємодії;

 • виникнення і зростання глобальних проблем;

 • скорочення сфери некваліфікованої і малокваліфікованої праці;

 • постійна потреба в підвищенні професійної кваліфікації;

 • зростання ролі людського капіталу.Ефективний працівник вміє:

 • самостійно вчитися, змінювати структуру своїх знань і навичок;

 • добувати та обробляти знання з різних джерел;

 • ефективно спілкуватися з людьми, працювати в складі і на чолі команди;

 • формулювати завдання для себе та інших людей;

 • вирішувати завдання в чітко визначені терміни;

 • розробляти інформаційну модель задачі;

 • використовувати інформаційні технології в комплексі;

 • бачити місце виконуваних завдань в системі підприємства, галузі, державиНедоліки сучасної освіти:

 • формування в учня набору відомостей з різних галузей знань, слабо зв'язаних між собою;

 • віддалений зв'язок з практичним застосуванням;

 • недостатність навичок самостійної постановки завдань та планування діяльності на період від декількох тижнів;

 • недостатність навичок роботи в команді.Інструменти сучасної освіти:

Репродуктивне навчання

Продуктивне навчання

Проблемний підхід до навчання

Діяльнісний підхід до навчання

Проектні технології навчання

Система навчальних проектівТема проекту Літературна Мозаїка

Мета проекту: Створення електронної книги у MS Word Тривалість проекту 4 години

Літературна Мозаїка

 • Створити електронну книгу з обраного тексту і підготувати її для публікації в друкованому та електронному вигляді в форматі MS Word згідно поліграфічних вимог.

 • Текст повинен форматуватися з використанням стилів, без безпосереднього форматування.

 • Книга повинна мати обкладинку, ілюстрації, колонтитули, відповідні назвам глав, нумерацію сторінок, автоматичний зміст та список ілюстрацій, вихідні дані та багатомовну анотацію.Літературна Мозаїка

 • Об’єм книги в фінальному форматуванні повинен бути від 50 до 200 сторінок. Файл з книгою повинен бути запакований в форматі .rar або .zip.

 • По виконаній роботі потрібно зробити звіт за вказаною формою.Тема проекту Використання мультимедійних можливостей ОС для створення відеокліпів

Мета проекту: Створення відеокліпу, з використанням мультимедійних технологій Тривалість проекту 6 годин

Відеокліп

 • Створити синопсис і літературний, операторський та режисерський сценарії відеокліпу розрахованого не більше ніж на 5 хвилин;

 • обрати технологію відеомонтажу;

 • підібрати відповідні відеоматеріали та звукову доріжку;

 • записати аудіоефекти;

 • змонтувати відеокліп за допомогою програми Microsoft MovieMaker.Відеокліп

 • Кліп повинен містити початкові і кінцеві тітри. Початкові титри повинні містити назву кліпу, кінцеві титри повинні містити інформацію про осіб, що його створювали (роль, прізвище, ім’я), перелік використаних матеріалів, дату створення.

 • Власне кліп повинен відповідати структурі художнього твору, тобто мати сюжетну лінію: зав’язку, розвиток, кульмінацію та розв’язку.Відеокліп

 • По закінченні роботи потрібно представити файл кліпу у форматі *.avi або *.wmv та звіт за вказаною формою. Звіт повинен містити загальний опис кліпу, сценарій та перелік використаних спеціальних ефектів та переходів. Кліп не повинен містити графічні, відео та аудіо матеріали, які суперечать законодавству України, носять образливий характер, та принижають гідність будь-яких людей.Тема проекту Технології створення інтерактивних книг

Мета проекту: Створити інтерактивну книгу з використанням технологій web-дизайну та web-програмування Тривалість проекту 6 годин

Інтерактивна книга

 • Обрати тематику інтерактивної книги (художня, науково-популярна, навчальна, книга-гра).

 • Сюжет книги має складатися з основної сюжетної лінії, на якій є декілька ключових поворотних моментів. У ці моментів сюжет може піти одним із кількох шляхів. Таким чином від основної сюжетної лінії відходять бічні сюжетні лінії, котрі також можуть мати аналогічну розгалужену структуру. Всі сюжетні лінії разом повинні формувати дерево сюжетних ліній, коренем якого є початок книги.Інтерактивна книга

 • Створити інтерактивну книгу у формі веб-сайту, де кожна веб-сторінка відповідає частині сюжету. Перехід між частинами сюжету повинен відбуватися шляхом вибору варіанту розвитку подій на кожній сторінці. Після завершення гри користувач повинен мати можливість повернутися до початку або вийти з програми.

 • При написанні текстів книги необхідно використовувати виключно літературну мову, не допускаючи орфографічних, граматичних та стилістичних помилок.Інтерактивна книга

 • На титульній сторінці повинні бути вказані відомості про авторів інтерактивної книги. Якщо при виконанні цього проекту використовуються матеріали сторонніх авторів: тексти з книг, журналів, комп’ютерних ігор тощо, то також необхідно вказати основні літературні джерела.

 • Для виконання проекту може використовуватись

  • PowerPoint
  • HTML з елементами програмування мовою JavaScript.
  • Середовище візуального програмування


Тема проекту Комп’ютерна модель фізичного процесу

Мета проекту: Розробити імітаційну модель фізичного процесу. Створити пакет документації по моделі. Запрограмувати модель. Тривалість проекту 6 годин

Комп’ютерна модель фізичного процесу

 • Створити словесну та математичну модель обраного фізичного (економічного, біологічного) процесу.

 • Розробити алгоритм імітаційного моделювання.

 • Створити комп’ютерну імітаційну модель за алгоритмом, яка забезпечить можливість проведення експериментів з моделлю із можливістю зміни вхідних параметрів та візуалізації процесу у вигляді анімації або графіків та діаграм.Комп’ютерна модель фізичного процесу

 • Провести тестування і корекцію моделі.

 • Пакет документації повинен містити технічне завдання на моделювання, опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі, вхідні та вихідні дані програми, коротку інструкцію по роботі з програмою.

 • Спланувати і провести серію експериментів з моделлю.Тема проекту Статистичний аналіз економічних часових рядів

Мета проекту Провести аналіз часового ряду заданого показника.

Виявити тренд та сезонні залежності. Тривалість проекту 2 години

Статистичний аналіз економічних часових рядів

 • Провести аналіз існуючого ряду числових статистичних даних.

 • При проведенні аналізу необхідно

  • побудувати та дослідити тренд ряду,
  • сезонну складову ряду за допомогою пелюсткових діаграм,
  • побудувати прогноз на визначений період.
 • Зробити висновок про характер даного ряду.Тема проекту Використання web-технологій для створення підсумкового звіту

Мета проекту Створити сайт-візитку команди, на сторінках якого будуть представлені всі проекти, створені за семестр, та резюме кожного члена команди. Тривалість проекту 6 годин

Використання веб-технологій для створення підсумкового звіту

Специфіка цього проекту полягає в тому, що на відміну від попередніх проектів він є узагальнюючим і потребує дещо іншого підходу. Фактично проект розбивається на три частини:
 • технічну — створення сайту-портфоліо,

 • креативну — обгрунтування та класифікація інформаційних технологій, використаних при створенні всіх проектів,

 • рекламно-публіцистичну — публічний захист, пропозиція власних доробок на ринку.Этапы формирования эффективного работника

Схожі:

Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconДемографічний вибух – прискорення темпів зростання кількості населення. Демографічний вибух – прискорення темпів зростання кількості населення

Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconТюх як форма неординарних учнівських змагань XIV всеукраїнський турнір юних хіміків
В умовах сучасності світова спільнота поступово переходить від розквіту індустріального суспільства до організації інформаційного...
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconГлобальні проблеми сучасності Вступ Вступ
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі, коли виник
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconТема: Соціологічний аналіз суспільства План Сутність поняття ‘’суспільство’’. Типи суспільств
Проблема соціальної структури суспільства є однією із найважливіших тем у курсі соціології, бо саме соціальна структура суспільства...
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconТема: Соціальна структура суспільства та соціальні інститути. План Сутність поняття ‘’суспільство’’. Типи суспільств
Проблема соціальної структури суспільства є однією із найважливіших тем у курсі соціології, бо саме соціальна структура суспільства...
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconПрискорення наукових досліджень Прискорення наукових досліджень
Організована і керована наукова структура, що функціонує усередині науки, яка об'єднана дослідницькою програмою, єдиним стилем мислення...
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconКонцептуальні засади забезпечення
Ефективна діяльність фармацевтичних підприємств в довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів їх розвитку і підвищення...
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconОсобливості розвитку географії як науки. Особливості розвитку географії як науки
Географія зароджувалась в античний час з практичних запитів людства як землеопис, як землезнавство
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconМета політики сприяння розвитку громадянського суспільства: Мета політики сприяння розвитку громадянського суспільства
Для задоволення інтересів, захист прав І свобод людини І громадянина на засадах самоорганізації
Особливості сучасності прискорення темпів розвитку суспільства iconДати відомості про історію розвитку української книги
Знайомити та виховувати повагу до майстів українського слова як минулого, так і сучасності

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка