Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»


НазваПостанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
Дата конвертації28.03.2013
Розмір445 b.
ТипПостанова


  • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».
  • п.1. Установити, що Державний стандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року.

Нормативно-правове забезпечення

  • Наказ МОН, молоді та спорту України від 11.05.2011 №430 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462».
  • п.1. Затвердити План заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної овіти


План заходівОсвітні галузі:

  • Освітні галузі:
  • Мови і літератури
  • Математика
  • Природознавство
  • Суспільствознавство
  • Здоров’я і фізична культура
  • Технології
  • Мистецтво


Змістові лінії освітньої галузі

  • Змістові лінії освітньої галузі
  • “Мови і літератури”
  • (мовний компонент):
  • мовленнєва
  • мовна
  • соціокультурна
  • діяльнісна


Змістові лінії освітньої галузі

  • Змістові лінії освітньої галузі
  • “Мови і літератури”
  • (літературний компонент):
  • коло читання
  • навичка читання
  • досвід читацької діяльності
  • літературна діяльність


Змістові лінії освітньої галузі

  • Змістові лінії освітньої галузі
  • “Математика”:
  • числа, дії з числами
  • величини
  • математичні вирази, рівності, нерівності
  • сюжетні задачі
  • просторові відношення, геометричні фігури
  • робота з даними


Розділи освітньої галузі

  • Розділи освітньої галузі
  • “Природознавство”:
  • об’єкти природи
  • взаємозв’язки у природі
  • земля – планета Сонячної системи
  • Україна на планеті Земля
  • рідний край
  • охорона і збереження природи
  • методи пізнання природи


Розділи освітньої галузі

  • Розділи освітньої галузі
  • “Суспільствознавство”:
  • Людина як особистість
  • Людина серед людей
  • Людина в суспільстві
  • Людина і світ


Змістові лінії освітньої галузі

  • Змістові лінії освітньої галузі
  • “Технології”:
  • ручні техніки обробки матеріалів
  • технічна творчість
  • декоративно-ужиткове мистецтво
  • самообслуговування
  • ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями


Змістові лінії освітньої галузі

  • Змістові лінії освітньої галузі
  • “Мистецтво”:
  • музична
  • образотворча
  • мистецько-синтетична


Змістові лінії освітньої галузі

  • Змістові лінії освітньої галузі
  • “Здоров’я і фізична культура”:
  • здоров’я
  • фізична культура


Державний стандарт початкової загальної освіти Базовий навчальний план

  • Інваріантна складова
  • Мови і літератури
  • Математика
  • Природознавство
  • Суспільствознавство
  • Здоров’я і фізична культура
  • Технології
  • Мистецтво
  • Усього
  • Варіативна складова


  • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»
  • П. 1. Затвердити Типові навчальні плани початкової школи (додатки 1-7)
  • П. 2. Ввести їх у дію поетапно:
  • у 1-их кл. - з 2012/2013 н.р.
  • у 2-их кл. - з 2013/2014 н.р.
  • у 3-іх кл. - з 2014/2015 н.р.
  • у 4-их кл. - з 2015/2016 н.р.


Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1):

  • Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання (додаток 1):
  • без змін залишилися назви та тижневе навантаження на вивчення предметів освітніх галузей “Математика” (4год), “Мистецтво” (2 год), “Здоров’я і фізична культура” (4 год)
  • перерозподілено кількість годин на вивчення предметів освітньої галузі “Мови і літератури” у 1 класі: зменшено кількість годин на вивчення української мови (замість 8год стало 7 год), виділено 1 год на вивчення іноземної мови
  • збільшено кількість годин на вивчення предмету освітньої галузі "Природознавство“ (2 год з 1-го по 4-ий клас)
  • змінено назву предмета “Громадянська освіта” на назву “Я у світі”
  • на вивчення освітньої галузі "Технології" у 1-му класі зменшено час на 1 год, а у 2-4-их класах збільшено на 1год (введено з 2-го класу предмет “Сходинки до інформатики”)
  • зменшено кількість додаткових годин варіативної складової на 1 год з 1-го по 4-ий клас (виділено по 2 год у кожному класі)


Програми курсів за вибором

  • Програми курсів за вибором
  • Митник О.Я Логіка. 2-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009 – 240 с. (лист 1/11-3478 від 25.07.2008).
  • Гісь О. Розвиток продуктивного мислення. 1-4 класи – Тернопіль: Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1/11-4277 від 11.09.2008).
  • Ривкінд Ф., Ломаковська Г., Колесников С., Ривкінд Й. Сходинки до інформатики. 2-4 класи – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 240с. (лист 1/11-4178 від 25.07.2005).
  • Седеревічене А.О., Нивидома Л.І. Елементи геометрії. 3-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-3633 від 21.05.2009).
  • Науменко В., Захарійчук М. Риторика. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-3861 від 03.06.2009).
  • Петровська Т. Поетика. 2-4 класи навчальних планів. 1-4 класи. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-6245 від 08.12.2008).
  • Петровська Т. Поетика. 1 клас – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-3322 від 20.08.2010).


Програми курсів за вибором

  • Програми курсів за вибором
  • Мовчун А., Харсіка Л. Світова література. 2-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-3761 від 12.08.2008).
  • Бородачова Н., Лаврентьєва Г. Азбука споживача. Два роки навчання : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-3847 від 15.08.2008).
  • Ігумен Лонгин (Чернуха), Е. Бєлкіна. Християнська етика в українській культурі. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-4992 від 14.08.2006).
  • Тараканова А. Хореографія. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-787 від 18.03.2008).
  • Мовчун А., Харсіка Л. Права дитини. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-4423 від 18.08.2004).
  • Кашуба Л. Цікава економіка. 2-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-6124 від 19.10.2005).
  • Коршунова О. Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. 2-4 класи – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 240 с. (лист 1/11-6244 від 08.12.2008).
  • Ґудзик И., Лапшина И. Русский язык. 2-4 классы– Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-288 від 08.06.2010).
  • Жуковський В. та ін. Основи християнської етики. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1/11-6347 від 13.07.2010).


Програми курсів за вибором

  • Програми курсів за вибором
  • Ващенко О., Свириденко С., Чорновіл О. Абетка харчування. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-276 від 13.07.2010).
  • Поліщук Н. Дорога в дивосвіт. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-2763 від 07.06.2010).
  • Свінціцька Л. Народна вишивка. 2-4 класи – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-614 від 13.07.2010).
  • Петренко Л. Абетка театрального мистецтва. 1-4 класи – Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-612 від 22.07.2010).
  • Самсоненко Л. Основи театральної грамоти. 1-4 класи– Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-612 від 22.07.2010).
  • Слотвинська Л. Морально-етичне виховання. 1-4 класи– Тернопіль : Мандрівець. – 2011. – 248 с. (лист 1.4/18-Г-613 від 22.07.2010).
  • Гільберг Т., Довгань А., Капіруліна Т. та ін. Основи споживчих знань. 1-4 класи.
  • Ривкінд Ф., Ривкінд Й. Основи комп’ютерної грамотності. 3-4 класи.


Схожі:

Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолоді та спорту України
Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України
Зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
Монмолодьспорту України www mon gov ua, Офіційний вісник України, 2011 р., №33, ст. 1378
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті монмолодьспорту України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кабінету Міністрів України Постанова кабінету Міністрів України
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconДержавний стандарт 2011 постанова кабінету міністрів україни
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconЗ 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.
З 1 вересня 2012р в початковій школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,...
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова кму від 20. 04. 11 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» на сайті мон молоді І спорту України
З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики»,...
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» iconПостанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 "Державний стандарт початкової загальної освіти"
Особливості викладання іноземних мов в 1 класі загальноосвітніх навчальних закладів та у дошкільному навчальному закладі

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка