Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму


НазваРомантизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму
Дата конвертації04.04.2013
Розмір445 b.
ТипПрезентации


Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття

 • Сутність напряму

 • РОМАНТИЗМ - літературно-мистецький напрям, що виник наприкінці ХVІІІ століття в Німеччині й панував у літературі Європи й Америки протягом першої половини ХІХ століття


Основна властивість романтизму як творчого напряму

 • Домінанта суб’єктивного над об’єктивним;

 • Намагання не відтворювати, а перетворювати дійсність;

 • Висунення на перший план винятковості (в характерах і обставинах);

 • Людина – частина всеосяжної природи;

 • Інтерес до всього екзотичного;

 • Поєднання буденного й незвичайного, комічного і трагічного...Романтизм в Україні ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

 • Велика роль в усіх родах літератури національно-історичної тематики;

 • Ідеалізація патріархальних відносин;

 • Не характерне в цілому для романтизму поєднання національного і соціального начал(зокрема, наявність соціальної детермінованості характерів);

 • Ліричний герой перебуває в гармонії з природою і природним життям;

 • “світова туга” набуває характеру національної туги за минулою славою і волею УкраїниОсновні тематично-стильові течії в українському романтизмі

 • ФОЛЬКЛОРНО -ПОБУТОВАФольклорно-побутова течія

 • В Україні основу романтичного напряму склав національно-культурний рух, який, власне, іц характеризувався зведенням до глибин народного життя й перш за все до глибин народної поезіїяк частини “природи”. Яка цінувалася вище за цивілізацію. Однак, хоч поети і користувалися фольклорними образотворчими прийомами та засобами, проте при реалізації художніх задумів вносили в твори чимало нового, суто авторського.Фольклорно-історична течія

 • Була зумовлена як усною народною поетичною творчістю, так і науковими працями з історії України. Заглиблення в минуле, а почасти й милування ним стимулювалося передовсім невловоленням сучасністю, прагненням вирватися з її задушливої атмосфери. Погляди зверталися до козацьких визвольних рухів, в яких приваблювала романтиків відвага, героїка, благородний неспокій.Громадянська течія

 • Пов’язувалася з оспівуванням боротьби народу проти чужоземних поневолювачів, оскільки крім загальноєвропейських обставин, які мали вплив на формування романтизму як напряму і творчого методу, в східнослов’янських літературах склалася своєрідна ситуація у зв’язку з національно-визвольними рухами в країнах, що перебували в колонізаторській залежності від могутніх імперій, якими були Росія та Австро-Угорщина. Пафос національно-визвольної боротьби висуває патріотичну проблематику на перший план, а боротьба за розвиток національної літератури і мови стає естетичною програмою письменників-романтиків.Психологічно-особистісна течія

 • Пов’язана з увагою письменників до внутрішнього світу особистості. Романтики відкрили надзвичайну складність, суперечливість людської душі її невичерпність. Художній психологізм у їхній творчості грунтується на розкритті незвичайності дій і вчинків героїв, підкресленні їхніх бурхливих, всепоглинаючих пристрастей, джерелом яких часто виступало ірраціональне, підсвідоме.Левко Боровиковський-перший український поет-романтик

 • Своїми національно-виразними й художньо-майстерними баладами Л. Боровиковський прилучив українську поезію до розвитку європейського романтизму. Він був першим справжнім романтиком нової української літератури, який хоч і не досягнув(та й не міг досягти)рівня геніального Т. Шевченка, однак на шляху до появи Шевченківського романтизму здійснив важливу творчу працю“Харківська школа романтиків”

 • У літературному процесі 30-40-х років ХІХ століття “Харківська школа романтиків” була однією з локальних течій української романтичної поезії, яка тематично й образно розвивалась і в інших аспектах. Частина поетів, які входили до її числа, були і викладачами, і вихованцями Харківського університету. У своїй художній і науковій діяльності вони виступали зі спільних чи близьких позицій, що дало підставу літературознавцям віднести їх до цієї школи романтиків. Серед них найпомітнішими постатями були А. Метлинський, В. Забіла, М. ПетренкоАмвросій Метлинський (1814-1870)

 • Збірка поезій “Думки і пісні та ще дещо”(1839р.)засвідчила появу одного з яскравих поетів, з творчістю якого пов’язані становлення й розвиток громадянської ідейно-художньої стильової течії в українському романтизмові.

 • Якщо ж говорити про творчість А.Метлинського загалом, то можна сказати словами Є. Шабліовського: “У новій українській літературі А. Метлинський запровадив поезію високих емоцій: громадянські інвективи, трагедійні оскарження, медитації...”Віктор Забіла (1808-1869)

 • У передмові до збірки “Співи крізь сльози”(1906р.)

 • І. Франко відзначив глибокий щирий ліризм поезій В. Забіли. Власне це і робить їх, на думку критика, ”людським документом”, який не пересране промовляти до людей зрозумілою їм мовою.Михайло Петренко (1817-1862)

 • Філософські роздуми поета над безмежжям всесвіту, над місцем людини в ньому надають творам поета тієї якості, яка вигідно виділила їх у потоці української романтичної лірики.

 • Своєю творчістю поет вніс посильний вклад у розвиток української романтичної поезії, сприяв її піднесенню до рівня лірики в інших літературахРомантична поезія Західної України

 • Заслуги Івана Вагилевича, Маркіяна Шашкевича та Якова Головацького були дуже вагомими у справі національно-культурного відродження.

 • Це були творці знаменитої “Русалки Дністрової”(1837)- альманаху, що поклав початок новій, народній літературі в Галичині та став важливим літературним фактом, що визначав подальшу тенденцію культурного розвитку на всіх землях Західної УкраїниМаркіян Шашкевич (1811-1843)

 • І. Франко писав: “Новим був дух Шашкевичевої поезії – свіжий і оригінальний, новим був її той індивідуальний, суб’єктивний характер, що дає нам можливість із-за кожного твору, із-за кожного стиха бачити особистість поета, його симпатичну вдачу і щире серце. У Шашкевичевих віршах у нас перший раз повіяло духом поезії ХІХ віку...”Іван Вагилевич (1811-1866)

 • Відомий фольклорист, поет, етнограф і громадський діяч, письменницький талант якого пробудила народно-поетична творчість.

 • Доля письменника була складна, життєвий шлях – нерівним. І все ж таки те корисне, що створено ним для української культури, заслуговує вдячності й повагиЯків Головацький (1814-1888)

 • Твори Я. Головацького відзначаються щирістю, добрим поетичним смаком, мають виразні ознаки романтизму. Усі вони написані під впливом народнопоетичних зразків, що цілком природно для романтика і фольклориста.

 • У цілому творчість

 • Я. Головацького мала прогресивний характерЛітературні форми романтизму

 • Романтики зруйнували класицистичну ієрархію жанрів та поєднали в цілісні художні структури лірику, епос і драму.

 • Вони утвердили в літературі жанри побутової й історичної балади, історичної поеми, драми і трагедії, ліро-епічної поеми, любовної і громадянської лірики, “думи”,медитаціїБібліографія

 • Історія української літератури(Перші десятиріччя ХІХ століття)/Ред. Хропка П. П.- К.,1992

 • Мазоха Г. С. Історія української літератури: Курс Лекцій: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів педагогічних вузів.-К.:Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2001

 • Нудьга Г. Два поети-романтики: Забіла Віктор, Петренко Михайло.-Поезії.-К., 1960

 • Письменники Західної України 30-50-х років ХІХ ст./упорядник, підготовка текстів, біографічні довідки і примітки І. І. Пільгука та М. Г. Чорнописького.-К., 1965

 • Противенська О. Г., Мещерякова М. І. Українська література у таблицях і схемах.-Х.:Країна мрій, 2002

 • Яценко М. Т. Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ ст.// Українські поети-романтики.-К.,1987Схожі:

Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconХристиянство в українській літературі Мета уроку
...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconЗміст Що таке романтизм?
У 18 столітті терміном «романтизм» називалося все фантастичне, таємниче, дивне, незвичайне, нереальне. В кінці 18 початку 19 століття...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconВелика британія у І половині ХІХ століття Велика британія на початку ХІХ століття
Вимоги робітників викладалися у вигляді петицій ( хартій – від англійського charter )
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconВизначити складові піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-90-х років ХІХ століття
Визначити складові піднесення національно визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-90-х років ХІХ століття
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconПісля смерті Йосипа Сталіна 1953 року і приходу до керма влади Микити Хрущова в українській літературі спостерігалося явище “відлиги” – послаблення цензури, реабілітація відомих письменників і митців,
Після смерті Йосипа Сталіна 1953 року і приходу до керма влади Микити Хрущова в українській літературі спостерігалося явище "відлиги"...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconЛітература другої половини ХІХ та на межі ХІХ – ХХ століть огляд поезі розвиток літератури середини ХІХ століття
Відзначається настроями безнадійності, неприйняття життя. Спирається на філософські ідеї Ф. Шатобріана й А. Шопенгауера. В основі...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconАктуальність проблем, порушених у драмі «Гріх» В. Винниченка За О. Олесем
Володимир Винниченко письменник незвичайної долі. Його творчість у перші десятиліття XX століття викликала чи не найбільший інтерес...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconНа території села Михайло Жуково
Жукове. Але на прикінці ХІХ століття син поміщика Михайло за народницьку революційну боротьбу був засуджений царським судом на 10...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconЗакон про відміну рабства в США. Кріпаків міняють на собак Російська імперія. Початок ХІХ століття. Продаж рабів Південь США. Початок ХІХ століття. Політики реформатори Олександр ІІ
Далі я оголошую і повідомляю, що такі особи, якщо вони задовольняють відповідним умовам, будуть прийняті на військову службу Сполучених...
Романтизм в українській літературі 20-40-х років ХІХ століття Сутність напряму iconЛекція №11 Тема: Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті план загальна характеристика освіти України в І половині ХІХ століття
Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров)

Додайте кнопку на своєму сайті:
dok.znaimo.com.ua


База даних захищена авторським правом ©dok.znaimo.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
dok.znaimo.com.ua
Головна сторінка